Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013131529. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, , , e.a.

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid

Gebonden Nederlands 2021 9789013161298
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit Tekst & Commentaar-deel bevat een selectie van de belangrijkste, in de praktijk meest toegepaste en meest relevante regelingen omtrent openbare orde en veiligheid. De wetgeving in deze 7e druk is gebaseerd op de wetteksten zoals deze gelden per 1 augustus 2021; voor de rechtspraak en literatuur is dit per 1 juli 2021.

Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

De titel bevat een commentaar op een verzameling van wettelijke regelingen die betrekking hebben op handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing, terrorismebestrijding, alsmede wetgeving over de organisaties in de veiligheidszorg. De behoefte aan een dergelijke bundel is fors nu tal van overheidsorganen, diensten en bedrijven met grote regelmaat direct en indirect met deze regelgeving in aanraking komen. Met deze uitgave in de hand kunnen zij zich snel en effectief oriënteren.

Het terrein van openbare orde en veiligheid is constant in beweging en ontwikkeling. Uiteraard is deze 7e druk weer helemaal actueel gemaakt met nieuwe wetgeving en commentaren. De auteurs hebben ernaar gestreefd in deze selectie de belangrijkste, in de praktijk meest toegepaste en meest relevante regelingen op te nemen. De uitgave concentreert zich meer dan voorheen op de cruciale wetten en regelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wetten en regelingen die ook in andere delen van Tekst & Commentaar aan bod komen, zijn in deze druk niet meer opgenomen tenzij zij cruciaal zijn voor de praktijk van openbare orde en veiligheid. Daarnaast is een aantal wetten en regelingen op het terrein van crisisbeheersing en noodwetgeving toegevoegd. De opgenomen wetgeving is gebaseerd op de wetteksten zoals deze gelden per 1 augustus 2021. Wat betreft de rechtspraak en literatuur is uitgegaan van de stand van zaken per 1 juli 2021.

Specificaties

ISBN13:9789013161298
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1272
Druk:7
Verschijningsdatum:24-12-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Bestuurskunde

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Erwin Muller

Prof. mr. dr. E.R. Muller is hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden en directeur van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Andere boeken door Erwin Muller

Over Jan Brouwer

Mr. J. Brouwer studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en Bedrijfskunde aan de Virginia Commonwealth University in Richmond. Hij coördineert sinds 2000 de behandeling van klachten, bezwaar- en beroepschriften en behandelt complexe zaken op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening bij de provincie Overijssel. Na zijn registratie als NMI mediator is hij sinds januari 2006 verantwoordelijk voor het Overijsselse Mediationloket voor externe geschillen met inbegrip van advisering en begeleiding van medewerkers en bestuurders bij het omgaan met conflicten.

Andere boeken door Jan Brouwer

Over Jon Schilder

Mr. A.E. Schilder is hoogleraar op het gebied van het staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Andere boeken door Jon Schilder

Inhoudsopgave

A Openbare ordehandhaving 1
Gemeentewet (relevante artikelen) 3
Opiumwet (relevante artikelen) 91
Woningwet (relevante artikelen) 101
Wet openbare manifestaties 107
Alcoholwet 145
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 217
Wet wapens en munitie 285
Wet tijdelijk huisverbod 361
Besluit tijdelijk huisverbod 385
Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 391
APV Rotterdam (art. 2:36) 397

B Crisisbeheersing, rampenbestrijding en noodwetgeving 409
Generiek 411
Verdrag betreffende de Europese Unie (art. 4) 411
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (relevante artikelen) 416
Grondwet (art. 14, 99a en 103) 426
Coördinatiewet uitzonderingstoestanden 440
Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (art. 8) 456
Wet verplaatsing bevolking (art. 2a en 2c) 460
Mediawet (art. 6.26) 463
Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2016 465
Wet veiligheidsregio’s 471
Wet tegemoetkoming schade bij rampen 582
Provinciewet (art. 158 en 182) 605
Ambtsinstructie commissaris van de Koning (relevante artikelen) 611
Sectoraal – openbare veiligheid 617
Drinkwaterwet (art. 35, 52 en 54) 617
Noodwet voedselvoorziening (art. 6) 619
Wet publieke gezondheid (art. 7) 621
Wet dieren (art. 5.4) 630
Plantgezondheidswet (art. 3) 633
Waterwet (art. 5.30) 634
Wet milieubeheer (art. 17.19) 638
Kernenergiewet (art. 46) 640
Sectoraal – economie en logistiek 643
Distributiewet (art. 5 en 10a) 643
Hamsterwet (art. 3) 648
Vorderingswet (art. 3a en 23) 649
Onteigeningswet (art. 73 en 76f bis) 653
Vervoersnoodwet (art. 10 en 13) 656
Noodwet arbeidsvoorziening (art. 22) 659
Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 (art. 7) 661
Elektriciteitswet (art. 25) 663
Telecommunicatiewet (art. 14.4) 665
Wet op het financieel toezicht (art. 1:28, 6:1 en 6:2) 667
Noodwet financieel verkeer (art. 4) 683

C Terrorismebestrijding 687
Wet terroristische misdrijven (Wetboek van Strafvordering, art. 126za t/m 126zu) 689
Besluit opsporing terroristische misdrijven 731
Besluit tijdelijke herindeling van ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter 745
Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 751

D Organisatiewetgeving 767
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 769
Wet veiligheidsonderzoeken 977
Politiewet 2012 997
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren 1101

Trefwoordenregister 1189

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid