Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekstuitgave Wet milieubeheer AMvB's 2015

Met relevante jurisprudentie en trefwoordenregister

Paperback Nederlands 2015 9789013131833
Niet leverbaar.

Samenvatting

In deze uitgave vindt u de belangrijkste AmvB’s op grond van de Wet milieubeheer. Zo vindt u onder andere de meeste recente versies van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit), Besluit omgevingsrecht en het Vuurwerkbesluit terug in deze uitgave. Naast de tekst van de besluiten vindt u ook recente jurisprudentie waarvan de opgenomen AMvB’s de wettelijke basis vormen.

Specificaties

ISBN13:9789013131833
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:800
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord
Besluiten
Activiteitenbesluit milieubeheer

Hoofdstuk 1 Algemeen
Afdeling 1.1 Begripsbepalingen, omhangbepaling, reikwijdte en procedurele bepalingen
§ 1.1.1 Begripsbepalingen
§ 1.1.1a Omhangbepaling
§ 1.1.2 Reikwijdte en andere procedurele bepalingen
Afdeling 1.2 Melding

Hoofdstuk 2 Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten
Afdeling 2.1 Zorgplicht
Afdeling 2.2 Lozingen
Afdeling 2.3 Lucht
Afdeling 2.4 Bodem
Afdeling 2.5 Afvalbeheer
Afdeling 2.6 Energiebesparing
Afdeling 2.7 Verkeer en vervoer
Afdeling 2.8 Geluidhinder
Afdeling 2.9 Trillinghinder
Afdeling 2.10 Financiële zekerheid
Afdeling 2.11 Oplosmiddelen

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type C
Afdeling 3.0 Reikwijdte hoofdstuk 3
Afdeling 3.1 Afvalwaterbeheer
§ 3.1.1 Bodemsanering en proefbronnering
§ 3.1.2 Lozen van grondwater bij ontwatering
§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
§ 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
§ 3.1.4a Behandeling van stedelijk afvalwater
§ 3.1.5 Lozen van koelwater
§ 3.1.6 Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten
Afdeling 3.2 Installaties
§ 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
§ 3.2.2 In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit
§ 3.2.3 In werking hebben van een windturbine
§ 3.2.4 In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater
§ 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren
§ 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie
§ 3.2.7 In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie
§ 3.2.8 Installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
Afdeling 3.3 Activiteiten met voer- of vaartuigen
§ 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
§ 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen
§ 3.3.3 Het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarmee samenhangende activiteiten
§ 3.3.4 Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage
§ 3.3.5 Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven
Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen
§ 3.4.1 Opslaan van propaan
§ 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.
§ 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen
§ 3.4.4
§ 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
§ 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat
§ 3.4.7 Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen
§ 3.4.8 Het vullen van gasflessen met propaan of butaan
§ 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten
§ 3.5.1 Telen of kweken van gewassen in een kas
§ 3.5.2 Telen en kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas
§ 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht
§ 3.5.4 Waterbehandeling voor agrarische activiteiten
§ 3.5.5 Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen
§ 3.5.6 Het behandelen van gewassen
§ 3.5.7 Composteren
§ 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven
§ 3.5.9 Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren
Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen
§ 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen
§ 3.6.2 Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten
§ 3.6.3 Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken
Afdeling 3.7 Sport en recreatie
§ 3.7.1 Binnenschietbanen
§ 3.7.2 Traditioneel schieten
§ 3.7.3 Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht
§ 3.7.4 Recreatieve visvijvers
§ 3.7.5 Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sportof recreatieterreinen.
Afdeling 3.8 Overige activiteiten
§ 3.8.1 Tandheelkunde
§ 3.8.2 Gemeentelijke milieustraat

Hoofdstuk 4 Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een inrichting type A of een inrichting type B
Afdeling 4.0 Reikwijdte hoofdstuk 4
Afdeling 4.1 Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen
§ 4.1.1 Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen
§ 4.1.2 Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen
§ 4.1.3 Opslaan van stoffen in opslagtanks
§ 4.1.4 Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen
§ 4.1.5 Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden
§ 4.1.6
§ 4.1.7 Opslaan van vaste kunstmeststoffen
Afdeling 4.2
Afdeling 4.3 Activiteiten met betrekking tot hout of kurk
§ 4.3.1 Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen
§ 4.3.2 Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen
Afdeling 4.4 Activiteitenmet betrekking tot rubber of kunststof
§ 4.4.1 Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten
§ 4.4.2 Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten
§ 4.4.3 Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars
Afdeling 4.5 Activiteiten met betrekking tot metaal
§ 4.5.1 Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen
§ 4.5.2 Lassen van metalen
§ 4.5.3 Solderen van metalen
§ 4.5.4 Stralen van metalen
§ 4.5.5 Reinigen, lijmen of coaten van metalen
§ 4.5.6 Aanbrengen anorganische deklagen op metalen
§ 4.5.7 Beitsen of etsen van metalen
§ 4.5.8 Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen
§ 4.5.9 Drogen van metalen
§ 4.5.10 Aanbrengen van conversielagen op metalen
§ 4.5.11 Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen
§ 4.5.12 Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in
§ 4.5.1 tot en met 4.5.11
Afdeling 4.5a Activiteiten met betrekking tot steen
§ 4.5a.1 Mechanische bewerkingen van steen
§ 4.5a.2 Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen
§ 4.5a.3 Chemisch behandelen van steen
§ 4.5a.4 Het vervaardigen van betonmortel
§ 4.5a.5 Het vormgeven van betonproducten
§ 4.5a.6 Het breken van steenachtig materiaal
Afdeling 4.6 Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoeren
vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten
§ 4.6.1 Lozen van afvalwater (algemeen)
§ 4.6.2
§ 4.6.3 Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen
§ 4.6.4 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen
§ 4.6.5 Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren
§ 4.6.6 Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen
Afdeling 4.7 Activiteiten met betrekking tot grafische processen
§ 4.7.1 Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal
§ 4.7.2 Zeefdrukken
§ 4.7.3 Vellenoffset druktechniek
§ 4.7.3a Rotatieoffset druktechniek
§ 4.7.3b Flexodruk of verpakkingsdiepdruk
Afdeling 4.7a Activiteiten met betrekking tot papier, karton of textiel
§ 4.7a.1 Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton
§ 4.7a.2 Reinigen of wassen van textiel
§ 4.7a.3 Mechanische bewerking of verwerking van textiel
§ 4.7a.4 Lassen van textiel
§ 4.7a.5 Lijmen of coaten van textiel
Afdeling 4.8 Overige activiteiten
§ 4.8.1 Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen
§ 4.8.2
§ 4.8.3
§ 4.8.4
§ 4.8.5
§ 4.8.5a
§ 4.8.5b
§ 4.8.6 In werking hebben acculader
§ 4.8.7
§ 4.8.8
§ 4.8.9 In werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld
§ 4.8.10 In werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte

Hoofdstuk 5 Industriële emissies
§ 5.0 Reikwijdte hoofdstuk 5
§ 5.1 Grote stookinstallatie
§ 5.2 Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie
§ 5.3 Installatie voor de productie van titaandioxide

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen
§ 6.0 Reikwijdte hoofdstuk 6
§ 6.1 Algemeen overgangsrecht
§ 6.2
§ 6.3 Overgangsrecht verkeer en vervoer
§ 6.4 Overgangsrecht bodem
§ 6.5 Overgangsrecht geluidhinder
§ 6.6 Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders
§ 6.7 Overgangsrecht met betrekking tot het lozen van afvloeiend hemelwater
§ 6.8 Overgangsrecht met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater
§ 6.8a Overgangsrecht met betrekking tot het behandelen van stedelijk afvalwater
§ 6.9 Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
§ 6.10 Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit
§ 6.10a Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een windturbine
§ 6.10b Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een koelinstallatie
§ 6.10c Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
§ 6.11 Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en aan spoorvoertuigen
§ 6.11a Overgangsrecht met betrekking tot het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen
§ 6.12
§ 6.13 Overgangsrecht met betrekking tot de opslag van propaan
§ 6.13a
§ 6.13b
§ 6.13c Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
§ 6.13d Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van drijfmest
§ 6.13e Overgangsrecht met betrekking tot telen of kweken van gewassen in een kas
§ 6.13f Telen van gewassen in de open lucht
§ 6.13g Overgangsrecht met betrekking tot de waterbehandeling voor agrarische activiteiten
§ 6.13h Overgangsrecht met betrekking tot het behandelen van gewassen
§ 6.13i Overgangsrecht met betrekking tot composteren
§ 6.13j Overgangsrecht met betrekking tot het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven
§ 6.13k Overgangsrecht met betrekking het opslaan in ondergrondse opslagtanks van organische
oplosmiddelen
§ 6.13l Overgangsrecht met betrekking tot het bereiden van voedingsmiddelen
§ 6.13m Overgangsrecht met betrekking tot het slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis, bewerken van dierlijke bijproducten of industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken
§ 6.13n
§ 6.14
§ 6.14a Opslaan van stoffen in opslagtanks
§ 6.15
§ 6.16
§ 6.17
§ 6.18
§ 6.19
§ 6.20
§ 6.21
§ 6.22 Overgangsrecht met betrekking tot het lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met 4.5.11
§ 6.22a Overgangsrecht met betrekking tot vormgeven van betonproducten
§ 6.22b Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen
§ 6.23 Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen
§ 6.23a
§ 6.23b
§ 6.23c Overgangsrecht met betrekking tot het inwendig reinigen van tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen
§ 6.24 Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een laboratorium of praktijkruimte
§ 6.25
§ 6.26
§ 6.27
§ 6.28
§ 6.29 Slotbepalingen
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
Besluit beheer autowrakken
§ 1 Algemene bepalingen
§ 2 Preventie
§ 3 Afgifte, inname en verwerking
§ 4 Hergebruik en nuttige toepassing
§ 5 Aanduiding en demontage-informatie
§ 6 Mededeling en verslaglegging
§ 7 Slotbepalingen
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2 Emissie-eisen
§ 1 Algemeen
§ 2 Emissie-eisen voor bestaande stookinstallaties
§ 3 Emissie-eisen voor zwaveloxiden uit raffinaderijen
§ 4 Emissie-eisen voor stikstofoxiden afkomstig van gasturbines, gasturbine-installaties, overige combinaties van gasturbines met andere stookinstallaties en zuigermotoren
§ 5 Toepassing van factoren op enkele emissie-eisen met betrekking tot de uitworp van stikstofoxiden, gesteld in de paragrafen 1 en 2

Hoofdstuk 2a Keuring en onderhoud

Hoofdstuk 3 Bevoegdheden van het bevoegd gezag

Hoofdstuk 4 Meetmethoden

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen
Besluit externe veiligheid buisleidingen
§ 1 Algemene bepalingen
§ 2 Algemene regels voor de exploitant
§ 3 Vaststelling van bestemmingsplannen
§ 4 Overgangs- en slotbepalingen
Besluit externe veiligheid inrichtingen
§ 1 Begripsbepalingen
§ 2 Toepassingsgebied
§ 3 Besluiten binnen het toepassingsgebied
§ 4 Grens- en richtwaarden
§ 4.1 Inrichtingen die worden opgericht en in werking gebracht
§ 4.2 Inrichtingen waarin of in de werking waarvan een verandering wordt aangebracht
§ 4.3 Ruimtelijke ordening
§ 4.4 Overige bepalingen met betrekking tot grenswaarden
§ 4.5 Bepaling met betrekking tot afstanden
§ 5 Verantwoording van het groepsrisico
§ 6 Vaststelling plaatsgebonden risico en groepsrisico
§ 7 Sanering
§ 8 Overige bepalingen
§ 9 Overgangs- en slotbepalingen
Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer
Besluit informatie inzake rampen en crises

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

Hoofdstuk II Verschaffing van informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en aan de burgemeester
§ 1 Verschaffing van informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio over de mogelijke rampen tijdens toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel tijdens een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen
§ 2 Verschaffing van informatie in geval van een ramp en na een ramp

Hoofdstuk III Verschaffing van informatie aan de bevolking
§ 1 Verschaffen van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over alle typen van mogelijke rampen en crises
§ 2 Verschaffing van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over mogelijke rampen in een inrichting
§ 2a Verschaffen van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over een mogelijke ramp in een afvalvoorziening categorie A
§ 3 Verschaffen van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over een mogelijke ramp met stralingsgevaar
§ 4 Frequentie van de verschaffing van informatie over alle typen van mogelijke rampen en crises
§ 5 Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een dreigende ramp of crisis
§ 6 Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een ramp of crisis
§ 7 Verschaffing van informatie over een in het buitenland gelegen inrichting

Hoofdstuk IV Verschaffing van informatie aan bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing betrokken personen

Hoofdstuk V Verschaffing van informatie aan onze minister en aan een andere staat
§ 1 Verschaffing van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over een mogelijke ramp in een inrichting, tijdens een toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel tijdens een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen of met stralingsgevaar
§ 2 Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een ramp of crisis of een dreiging daarvan

Hoofdstuk VI

Hoofdstuk VII Overgangs- en slotbepalingen
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
§ 1 Algemeen
§ 2 Oppervlaktewater
§ 3 Grondwater
§ 4 Waterwinlocaties
§ 5 Monitoring
§ 6 Overige bepalingen
Besluit LPG-tankstations milieubeheer
Besluit milieueffectrapportage

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 2 Activiteiten, plannen en besluiten ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is of ten aanzien waarvan de artikelen 7.16 tot en met 7.19
van de wet moeten worden toegepast

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4 Aanwijzing van besluiten waarop artikel 7.35, derde lid, van de wet van toepassing is

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen
Besluit omgevingsrecht

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Aanwijzing van categorieën inrichtingen, vergunningplichtige
en vergunningvrije activiteiten en planologische gebruiksactiviteiten en nadere regels over
planologische gebruiksactiviteiten
§ 2.1 Aanwijzing van diverse categorieën inrichtingen en gevallen waarin een omgevingsvergunning is vereist
§ 2.2 Aanwijzing van categorieën gevallen waarin geen omgevingsvergunning is vereist
§ 2.3 Aanwijzing van categorieën planologische gebruiksactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet en waarvoor een beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit is
vereist
§ 2.4 Nadere regels over planologische gebruiksactiviteiten

Hoofdstuk 3 Bevoegd gezag

Hoofdstuk 4 De aanvraag
§ 4.1 Wijze waarop een aanvraag wordt ingediend
§ 4.2 Gegevens en bescheiden
§ 4.3 Gegevens bij de overgang van een omgevingsvergunning
§ 4.4 Heffen van rechten

Hoofdstuk 5 De inhoud van de omgevingsvergunning
§ 5.1 Regels met betrekking tot bouwen en archeologische monumentenzorg
§ 5.2 Regels met betrekking tot inrichtingen en mijnbouwwerken
§ 5.2.1 Aan een vergunning te verbinden voorschriften
§ 5.2.2 Verbod om bepaalde voorschriften aan een omgevingsvergunning te verbinden
§ 5.2.2a Gronden tot verlening of weigering
§ 5.2.3 Voorschriften ter uitvoering van een verdrag
§ 5.3 Voorschriften ten aanzien van activiteiten in provinciale milieuverordeningen
§ 5.4 Aanwijzing van categorieën gevallen waarin: – een termijn met daaraan gekoppeld een herstelplicht aan de omgevingsvergunning wordt verbonden; – een
persoonsgebonden omgevingsvergunning wordt verleend
/ 530
§ 5.5 Regels met betrekking tot planologische gebruiksactiviteiten
/ 530

Hoofdstuk 6 Advies, verklaring van geen bedenkingen en bijzondere
bestuurlijke verplichtingen
§ 6.1 Advies over de aanvraag
§ 6.2 Verklaring van geen bedenkingen
§ 6.3 Bijzondere gevallen van bestuurlijke verplichtingen
§ 6.4 Bijzondere procedurevoorschriften

Hoofdstuk 7 Handhaving

Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen
Bijlage I behorende bij de artikelen 2.1, 3.3, 6.3, 6.7 en 6.16
Bijlage II Behorende bij de artikelen 2.3, 2.5a en 2.7
Bijlage III behorende bij artikel 6.3, tweede lid
Besluit risico’s zware ongevallen 1999
§ 1 Begripsbepaling en werkingssfeer
§ 2 Algemene bepalingen
§ 3 Veiligheidsrapport en intern noodplan
§ 4 Verdere bepalingen, overgangs- en slotbepalingen
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
§ 1 Stortverboden en begripsomschrijving van stortplaats
§ 2 Bepalingen met betrekking tot stortplaatsen
§ 3 Uitbreiding werkingssfeer
§ 4 Overgangs- en slotbepalingen
Vuurwerkbesluit

Hoofdstuk 1 Algemeen
§ 1 Begripsomschrijvingen en reikwijdte
§ 2 Algemene bepalingen
§ 3 Binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen
§ 4 Ter beschikking stellen en registreren

Hoofdstuk 1A In de handel brengen
§ 1 Algemene bepalingen
§ 2 Verbodsbepalingen
§ 3 Conformiteitsbeoordelingsprocedure
§ 4 CE-markering
§ 5 Aangewezen instantie

Hoofdstuk 2 Consumentenvuurwerk
§ 1 Eisen aan consumentenvuurwerk
§ 2 Opslaan en bewerken van consumentenvuurwerk
§ 3 Verkoop en tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk

Hoofdstuk 3 Professioneel vuurwerk
§ 1 Eisen aan professioneel vuurwerk
§ 2 Opslaan en bewerken van professioneel vuurwerk
§ 3 Verkoop en tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk

Hoofdstuk 3A Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
§ 1 Eisen aan pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
§ 2 Opslaan en bewerken van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
§ 3 Verkoop van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Hoofdstuk 3B Het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Hoofdstuk 4 Veiligheidsafstanden

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen
§ 1 Wijzigingsbepalingen
§ 2 Intrekking van regelgeving
§ 3 Overgangsbepalingen
§ 4 Slotbepalingen
Relevante jurisprudentie
Activiteitenbesluit Milieubeheer (Activiteitenbesluit 1)
Activiteitenbesluit Milieubeheer (Activiteitenbesluit 2)
Activiteitenbesluit Milieubeheer (Activiteitenbesluit 3)
Besluit Omgevingsrecht (1)
Besluit Omgevingsrecht (2)
Besluit Omgevingsrecht (3)
Besluit Omgevingsrecht (4)
Besluit Omgevingsrecht (5)
Besluit Omgevingsrecht (6)
Besluit Omgevingsrecht (7)
Besluit Omgevingsrecht (8)
Besluit Omgevingsrecht (9)
Besluit Omgevingsrecht (10)
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave Wet milieubeheer AMvB's 2015