Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Vraagbaak Handhaving Omgevingsrecht 2016

Paperback Nederlands 2015 9789013131956
Niet leverbaar.

Samenvatting

'Vraagbaak Handhaving Omgevingsrecht' geeft korte praktische antwoorden op de meest gestelde vragen op het terrein van het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht.

In deze Vraagbaak worden eerst de organisatie en de bevoegdheden van (decentrale) overheden behandeld. Vervolgens komen de dwangmiddelen (bestuursdwang en dwangsom) en de procedures aan bod. Ten slotte worden de nieuwe regels uit het handhavingshoofdstuk van de Omgevingswet toegelicht.

Qua onderwerpen komen eerst de milieucompartimenten aan bod (zoals afval, bodem, geluid, lucht en water). Vervolgens andere milieuthema’s (zoals stoffen, REACH en CLP, en land- en tuinbouw) en meer integrale thema’s (zoals externe veiligheid). Tenslotte worden ook de andere onderwerpen uit de fysieke leefomgeving besproken (ruimtelijke ordening en bouwen).

Het omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Activiteitenbesluit milieubeheer en het in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Omgevingswet zijn hiervan de meest recente voorbeelden. Al deze wijzigingen leveren nieuwe vragen op in het werkveld.

De antwoorden uit deze vraagbaak bevatten veel direct toepasbare informatie in de handhavingspraktijk, mede dankzij de beknopte en heldere redactionele formule van ‘vraag en antwoord’. De Vraagbaak Handhaving Omgevingsrecht is een actueel en praktisch naslagwerk voor iedereen die met de uitvoering te maken heeft.

Specificaties

ISBN13:9789013131956
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:264
Druk:1
Verschijningsdatum:20-11-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 7
Afkortingen 9

1 Algemeen: toezicht en handhaving 13
1.1 Definities 13
1.2 Organisatie en opleiding 18
1.3 Bevoegdheden: bevoegd gezag 21
1.4 Bevoegdheden: handhaver 23
1.5 Wanneer is handhaven mogelijk? 28
1.6 Monstername 29

2 Dwangmiddelen 31
2.1 Algemeen 31
2.2 Bestuursdwang 32
2.3 Dwangsom 34

3 Gedogen 45

4 Bestuurlijke strafbeschikking en uitvoering door decentrale overheden 51

5 Activiteitenbesluit milieubeheer (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) 55

6 Omgevingsrecht 73
6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 73
6.2 Omgevingswet 94

7 Afval 101
7.1 Algemeen 101
7.2 Gevaarlijk afval 107
7.3 Afvalpreventie 109
7.4 Afvalscheiding 110

8 Bodem en bouwstoffen 113

9 Energie 121
9.1 Algemeen 121
9.2 Koeling en koeltorens 130

10 Geluid 139

11 IPPC: geïntegreerde vergunningen 153

12 Luchtkwaliteit 159

13 Veiligheid 169
13.1 Externe veiligheid 169
13.2 Vuurwerk 182

14 Water 193
14.1 Waterwet en Wet gemeentelijke watertaken 193
14.2 Afvalwater 196
14.3 Agrarisch waterbeheer 197
14.4 Herstructurering regelgeving afvalwater 201
14.5 Huishoudens 202
14.6 Lozingen op riolering 204

15 Land- en tuinbouw: agrarische zaken 217

16 Ruimtelijke ordening 237
16.1 Algemeen 237
16.2 Handhavingsvragen Wro 247

17 Bouwen 251

18 REACH/CLP 257
18.1 REACH 257
18.2 CLP 262

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Vraagbaak Handhaving Omgevingsrecht 2016