Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013131970. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Herziening in belastingzaken

Paperback Nederlands 2020 9789013158403
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Bij welke rechterlijke uitspraak omtrent belastingzaken is herziening mogelijk en hoe gaat dat in zijn werk? Deze brochure behandelt op systematische wijze de (on)mogelijkheden om een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in een belastingzaak te herzien of rectificeren. Het rechtsmiddel herziening wordt in detail besproken, evenals de procedure en relatie tussen herziening en navordering.

Deze vierde druk van Herziening in belastingzaken bevat een gedetailleerde en actuele uiteenzetting van de (on)mogelijkheden om een rechterlijke uitspraak te herzien of laten rectificeren.

De brochure geeft aan:
- van welke rechterlijke uitspraken herziening mogelijk is
- wie om herziening kan verzoeken
- wat de relatie tussen herziening en navordering is
- hoe de procedure verder – ten overstaan van de rechter – verloopt
- welke rechtsmiddelen tegen een uitspraak op een verzoek tot herziening kunnen worden aangewend

In de inleiding krijgt u inzicht in de historische achtergrond en de contouren van herziening. Vervolgens gaan de auteurs dieper in op het rechtsmiddel herziening. Aan de hand van ruim tweehonderd rechterlijke uitspraken wordt het rechtsmiddel tot leven gebracht en uitgebreid behandeld. Uiteraard wordt ook ingegaan op welke grond(en) een verzoek tot herziening kansrijk is. De brochure sluit af met een evaluatie van de herzieningsregeling en de presentatie van enkele bevindingen.

Actuele ontwikkelingen herziening
In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ook nog ingegaan op figuren die zich in de praktijk hebben ontwikkeld en als ongeschreven vormen van herziening kunnen worden aangemerkt. Denk aan vervallenverklaring en rectificatie van rechterlijke uitspraken. In dat kader komt ook een andere vorm van doorbreking van de formele rechtskracht van besluiten aan de orde, namelijk de mogelijkheid van de inspecteur om een rechtens onaantastbaar besluit te heroverwegen.

Herziening in belastingzaken gaat specifiek over herziening in belastingzaken. Dat komt weliswaar niet vaak voor, maar als er vragen op dit terrein aan de orde zijn, kan het boek als leidraad voor praktijkbeoefenaren fungeren. Dit maakt de titel van grote waarde voor onder andere rechters, advocaten en belastingadviseurs.

Specificaties

ISBN13:9789013158403
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:124
Druk:4
Verschijningsdatum:16-12-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Rens Pieterse

Mr. L.J.A. Pieterse is verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Andere boeken door Rens Pieterse

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XIII
Opzet brochure / XV

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1.1 Begrip ‘herziening’ / 1
1.2 Herziening avant la lettre / 2
1.3 Herziening: (on)wenselijk? / 3
1.4 Ontstaan van de herzieningsmogelijkheid in belastingzaken / 4
1.5 Herzieningsregeling in kort bestek / 5
1.5.1 Voorwaarden herziening / 5
1.5.2 Doel en strekking / 6
1.5.3 Invoering: onmiddellijke werking / 8
1.6 Herziening in relatie tot andere rechtsmiddelen / 8
1.7 Herziening in andere rechtsgebieden / 10
1.7.1 Herziening in civiele zaken / 10
1.7.2 Herziening in strafzaken / 13
1.7.3 Interne rechtsvergelijking / 17

HOOFDSTUK 2
Gronden voor herziening / 19
2.1 Inleiding / 19
2.2 Feiten of omstandigheden / 19
2.2.1 Plaatsgevonden vóór de uitspraak / 22
2.2.2 Bij verzoeker vóór de uitspraak niet bekend / 24
2.2.3 Tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden / 26
2.3 Jurisprudentie Hof van Justitie of EHRM / 29
2.3.1 Nationaal recht / 29
2.3.2 Europees recht / 29

HOOFDSTUK 3
Procedurele aspecten van herziening / 33
3.1 Inleiding / 33
3.2 Van welke uitspraken is herziening mogelijk? / 33
3.2.1 Uitspraak op wrakingsverzoek / 34
3.2.2 Uitspraak op verzet / 35
3.2.3 Uitspraak rechtbank / 36
3.2.4 Uitspraak gerechtshof / 37
3.2.5 Uitspraak Hoge Raad / 39
3.2.6 Mondelinge uitspraak / 41
3.2.7 Tussenuitspraak / 42
3.2.8 Uitspraak op verzoek om voorlopige voorziening / 44
3.2.9 Uitspraak op herzieningsverzoek / 45
3.3 Herzieningsverzoek / 47
3.3.1 Wie kan om herziening verzoeken? / 47
3.3.2 Bij welke instantie? / 49
3.3.3 Formele eisen herzieningsverzoek / 50
3.3.4 Termijn voor indiening verzoek / 52
3.3.5 Herhaald verzoek tot herziening / 55
3.3.6 Schorsende werking herzieningsverzoek / 56
3.3.7 Verbod van reformatio in peius / 56
3.4 Herziening versus navordering of naheffing / 57
3.5 De gewone behandeling van het verzoek / 59
3.5.1 Samenstelling van de kamer / 59
3.5.2 Vooronderzoek en onderzoek ter zitting / 60
3.5.3 Uitspraak / 61
3.5.4 Proceskosten / 63
3.6 Versnelde behandeling / 64
3.7 Vereenvoudigde behandeling / 64
3.8 Voorlopige voorziening / 65

HOOFDSTUK 4
Rechtsmiddelen tegen herzieningsuitspraak / 67
4.1 Inleiding / 67
4.2 Hoger beroep / 67
4.3 Beroep in cassatie / 68
4.4 Verzet / 70
4.5 Herziening / 70

HOOFDSTUK 5
Andere vormen van ‘herziening’ / 71
5.1 Inleiding / 71
5.2 Vervallenverklaring van een rechterlijke uitspraak / 71
5.3 Rectificatie van rechterlijke uitspraken / 74
5.4 Ambtshalve vermindering / 78
5.4.1 Reikwijdte bevoegdheid / 78
5.4.2 Beroep op de rechter? / 80

HOOFDSTUK 6
Evaluatie en bevindingen / 83
6.1 Inleiding / 83
6.2 Gronden voor herziening / 84
6.3 Procedurele aspecten van herziening / 84
6.4 Rechtsmiddelen tegen herzieningsverzoek / 86
6.5 Andere vormen van ‘herziening’ / 86
6.6 Bevindingen / 87

Bijlage: relevante wetteksten / 89
Jurisprudentieregister / 93
Trefwoordenregister / 103

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Herziening in belastingzaken