Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013132038. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Fiscaal Memo januari 2023

Paperback Nederlands 2023 9789013170665
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Nog niet verschenen, verwacht op 06‑02‑2023
64,95

Samenvatting

Dit handzame memo bevat alle belangrijke gegevens over belastingen, premieheffing, sociale uitkeringen en financiële kerngegevens per 1 januari 2023. Deze druk is bijgewerkt met alle wijzigingen uit het Belastingplan 2023 en andere fiscale wijzigingswetten. De titel is compact en overzichtelijk, zodat je snel toegang tot de juiste informatie hebt.

Met Fiscaal Memo grijp je al ruim 50 jaar nooit mis als je de laatste feiten en cijfers op het terrein van belastingen, premies, uitkeringen en financiën zoekt. Door de unieke combinatie van boekje, digitale uitgave en app is dit de meest actuele uitgave van Nederland.

De wet- en regelgeving op fiscaal en financieel gebied staat namelijk nooit stil. Uit de permanente stroom aan regels, jurisprudentie, beleidsbesluiten en mededelingen maakt Fiscaal Memo de voor de praktijk relevante selectie. Niet alleen de belangrijkste belastingwetten zijn opgenomen, maar ook premies volks- en werknemersverzekeringen, uitkeringsbedragen, toeslagen, loonkostenvoordelen, indexcijfers, minimumlonen, rentepercentages en belangrijke peildata. Hierdoor beschik je met Fiscaal Memo januari 2023 over alle relevante gegevens die je als deskundige dagelijks in de praktijk nodig hebt op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk of financieel gebied. Deze editie is bovendien relevanter dan ooit door de ingrijpende wijzigingen in de heffing van inkomstenbelasting over vermogen in box 3.

Fiscaal Memo actueel
In deze druk zijn alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar verwerkt, inclusief de normbedragen en percentages per 1 januari 2023.

Een greep uit de wijzigingen:
- maximaal 50% willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen
- uitfasering van de oudedagsreserve per 1 januari 2023
- verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek
- uitbreiding uitzendregeling eigen woning
- afschaffing van de middelingsregeling
- aanpak excessieve leningen bij de eigen vennootschap
- rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022 en het nieuwe box 3-regime vanaf 2023
- aangepast heffingsmoment voor door werknemers verkregen aandelenopties
- afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon
- verhoging vrije ruimte werkkostenregeling en onbelaste reiskostenvergoeding
- beperking aftrek extraterritoriale kosten 30%-regeling
- verlaging tariefopstapje en verhoging eerste schijf van de vennootschapsbelasting
- solidariteitsbijdrage olie- en gassector
- verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning
- afschaffing verhuurderheffing

Niet alleen het gedrukte exemplaar en de online versie zijn volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Deze content wordt zelfs continu geactualiseerd met de laatste stand van zaken rond box 3.

Fiscaal Memo januari 2023 is van grote waarde voor iedereen die beroepsmatig met belastingen, premies, uitkeringen en overige cijfermatige zaken bezig is.

Specificaties

ISBN13:9789013170665
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:320
Druk:53
Verschijningsdatum:6-2-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Over Tim de Bondt

Tim de Bondt (1964) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskundige Informatica aan de HES Amsterdam. Hij is samen met Erik Eikelboom eigenaar van Eikelboom & De Bondt te Leusden.  Naast zijn advieswerkzaamheden voor Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV is Tim verantwoordelijk voor de (hoofd-/eind)redactie van diverse gedrukte en elektronische uitgaven over belastingen, toeslagen, werk, inkomen en sociale zekerheid. De uitgaven worden door Eikelboom & De Bondt Auteurs BV verzorgd voor toonaangevende uitgevers zoals Boom. Ook is Tim actief betrokken bij de software die door Eikelboom & De Bondt IT Services BV wordt ontwikkeld.

Andere boeken door Tim de Bondt

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen / 13

1. Inkomstenbelasting / 17
ALGEMEEN
1.1 Belastingplichtige/partner/(pleeg)kinderen / 17
1.1.1 Belastingplicht/kwalificerende buitenlandse belastingplichtige/ landenkring / 17
1.1.2 Partnerregeling/(pleeg)kinderen / 18
RAAMWERK
1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 20
1.3 Tarieven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 21
1.3.1 Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) / 21
1.3.2 Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) / 27
1.3.3 Tarief belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) / 27
1.4 Toerekeningsregels/gemeenschappelijke inkomensbestanddelen / 28
1.5 Verzamelinkomen / 29
1.6-1.10 Gereserveerd / 29
WERK EN WONING (BOX 1)
1.11 Belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) / 30
1.12 Belastbare winst uit onderneming / 31
1.13 Vrijgestelde winst / 32
1.14 Aftrekbeperkingen kosten van winst / 33
1.15 Gereserveerd / 36
1.16 Bijtelling winst voor privégebruik woning / 36
1.17 Bijtelling winst voor privégebruik auto / 37
1.18 Bijtelling winst voor privégebruik fiets / 38
1.19 Tonnageregeling zeescheepvaart / 39
1.20-1.22 Gereserveerd / 39
1.23 Afschrijving / 39
1.24 Willekeurige afschrijving / 40
1.24.1 Milieu-investeringen (VAMIL) / 41
1.24.2 Investeringen door startende ondernemers / 42
1.24.3 Zeeschepen / 43
1.24.4 Investeringen ter bevordering economische ontwikkeling (vanaf 2023) / 43
1.25 Investeringsaftrek / 44
1.25.1 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek / 44
1.25.2 Energie-investeringsaftrek / 46
1.25.3 Milieu-investeringsaftrek / 47
1.25.4 Uitgesloten bedrijfsmiddelen en verplichtingen / 49
1.25.5 Desinvesteringsbijtelling / 50
1.26-1.27 Gereserveerd / 51
1.28 Urencriterium/verlaagd urencriterium / 51
1.29 Fiscale reserves en terugkeerreserve / 52
1.30 Oudedagsreserve (FOR) / 52
1.31 Ondernemersaftrek / 54
1.31.1 Zelfstandigenaftrek/startersaftrek / 54
1.31.2 S&O-aftrek/starters-S&O-aftrek / 55
1.31.3 Meewerkaftrek / 56
1.31.4 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid / 56
1.31.5 Stakingsaftrek / 57
1.32 MKB-winstvrijstelling / 57
1.33-1.36 Gereserveerd / 58
1.37 Belastbaar loon / 58
1.38 Reisaftrek / 58
1.39 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden / 65
1.40 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen / 67
1.41 Belastbare inkomsten uit eigen woning / 70
1.41.1 Schema belastbare inkomsten uit eigen woning / 70
1.41.2 Eigen woning / 70
1.41.3 Kapitaalverzekering eigen woning / 74
1.41.4 Spaarrekening eigen woning/beleggingsrecht eigen woning / 77
1.41.5 Bijleenregeling: eigenwoningschuld/eigenwoningreserve / 78
1.41.6 Aftrekbare kosten / 87
1.41.7 Vooruitbetaalde rente/kosten / 88
1.42 Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld / 89
1.43 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen / 89
1.44 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen / 96
1.45 Negatieve persoonsgebonden aftrek / 97
1.46 Middeling / 98
1.47-1.51 Gereserveerd / 99
AANMERKELIJK BELANG (BOX 2)
1.52 Aanmerkelijk belang/meesleep- en meetrekregeling / 99
1.53 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) / 100
1.54 Forfaitair voordeel uit VBI / 101
1.55 Fictief regulier voordeel (vanaf 2023) / 101
SPAREN EN BELEGGEN (BOX 3)
1.56 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) / 102
1.56.1 Wettelijk systeem en rechtsherstel box 3 / 102
1.56.2 Nieuw wettelijk systeem box 3 (vanaf 2023) / 103
1.56.3 Rechtsherstel box 3 (2017 t/m 2022) / 105
1.56.4 Oud wettelijk systeem box 3 (t/m 2022) / 106
1.56.5 Rendementsgrondslag en heffingvrij vermogen / 108
1.57 Vrijgestelde bezittingen box 3 / 111
1.58 Groene beleggingen / 112
1.59-1.60 Gereserveerd / 112
1.61 Nettolijfrenten / 113
1.62 Nettopensioen / 115
1.63 Waardering bezittingen en schulden / 116
1.64-1.65 Gereserveerd / 119
PERSOONSGEBONDEN AFTREK
1.66 Persoonsgebonden aftrek / 120
1.67 Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen / 120
1.68-1.69 Gereserveerd / 121
1.70 Uitgaven voor specifieke zorgkosten / 121
1.71 Weekenduitgaven voor gehandicapten / 129
1.72 Scholingsuitgaven (t/m 2021) / 129
1.73 Gereserveerd / 130
1.74 Aftrekbare giften / 130
1.75-1.80 Gereserveerd / 132
HEFFINGSKORTING
1.81 Heffingskorting / 133
1.81.1 Schema’s / 133
1.81.2 Verhoging bij minstverdienende partner / 136
1.81.3 Heffingskortingen / 137
1.82-1.85 Gereserveerd / 141
WIJZE VAN HEFFING
1.86 Voorheffingen / 142
1.87 Wel of geen aanslag / 142

2. Gereserveerd / 143

3. Loonbelasting / 144
3.1 Schema bruto-/nettoberekening per 1-1-2023 / 144
3.2 Loonbegrip / 145
3.3 Aandelenoptierechten / 145
3.4 Vrijgesteld loon / 147
3.5 Gebruikelijk en fictief loon / 149
3.6 Loon in natura / 151
3.7 Gereserveerd / 153
3.8 Waardering privégebruik auto / 153
3.9 Waardering privégebruik fiets / 159
3.10 Werkkostenregeling / 160
3.11 Diverse cijfers loonbelasting / 160
3.12 Verlof / 161
3.12.1 Verlofaanspraken / 161
3.12.2 Levensloopregeling (t/m 2021) / 162
3.13 Pensioen en VUT / 163
3.14 Gereserveerd / 169
3.15 Verschuldigde loonbelasting / 170
3.16 Heffingskorting voor loonbelasting / 170
3.17 Gereserveerd / 174
3.18 Tarieven bijzondere beloningen / 175
3.18.1 Witte tabellen LB/PH / 175
3.18.2 Groene tabellen LB/PH / 177
3.19 Gereserveerd / 179
3.20 Bijzondere tabellen loonbelasting / 179
3.20.1 Aannemers van werk/thuiswerkers/gelijkgestelden/ sekswerkers / 179
3.20.2 Artiesten en beroepssporters / 180
3.21 Eindheffing / 180
3.21.1 Eindheffingsbestanddelen / 180
3.21.2 Werkkostenregeling / 182
3.21.3 Pseudo-eindheffing / 188
3.21.4 Eindheffingstabellen / 189
3.22 Afdrachtverminderingen LB/PH / 194
3.22.1 Afdrachtvermindering zeevaart / 194
3.22.2 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk / 195

4-5. Gereserveerd / 198

6. Vennootschapsbelasting / 199
6.1 Tarieven vennootschapsbelasting / 199
6.2 Diverse cijfers vennootschapsbelasting / 200
6.3 Tarief solidariteitsbijdrage / 202

7. Dividendbelasting / 203
7.1 Tarieven dividendbelasting / 203
7.2 Inflatiebijstelling / 203

8. Bronbelasting / 204
8.1 Tarieven bronbelasting / 204

9-10. Gereserveerd / 204

11. Omzetbelasting / 205
11.1 Tarieven omzetbelasting / 205
11.2 Diverse cijfers omzetbelasting / 205
11.3 Kleine ondernemers / 207
11.4 Factuurgegevens / 208

12. Successiewet / 210
12.1 Partners / 210
12.2 Vrijstelling erfbelasting / 211
12.3 Vrijstelling schenkbelasting / 211
12.4 Gereserveerd / 212
12.5 Tarieven schenk- en erfbelasting / 213
12.6 Latente inkomstenbelastingschulden / 214
12.7 Waarderingsregels Successiewet / 214
12.8 Bedrijfsopvolging / 216
12.9 Overlevingstafels / 216

13. Belastingen van rechtsverkeer / 218
13.1 Tarieven overdrachtsbelasting / 218
13.2 Tarief assurantiebelasting / 218

14. Verhuurderheffing / 219
14.1 Belastingplicht (t/m 2022) / 219
14.2 Grondslag en tarief verhuurderheffing (t/m 2022) / 219

15-17. Gereserveerd / 221

18. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen / 222
18.1 Tarieven BPM / 222

19. Belasting zware motorrijtuigen / 230
19.1 Tarieven BZM / 230

20-24. Gereserveerd / 230

25. Kindgebonden budget / 231
25.1 Kindgebonden budget / 231

26. Kinderopvangtoeslag / 233
26.1 Kinderopvangtoeslag / 233

27. Studiefinanciering / 242
27.1 Normbedragen WSF / 242
27.2 Studievertraging door corona / 247

28. Sociale verzekeringen / 248
28.1 Premieheffing volksverzekeringen / 248
28.2 Algemene Ouderdomswet (AOW) / 250
28.2.1 AOW-leeftijd / 250
28.2.2 AOW-uitkering / 251
28.2.3 Overbruggingsuitkering AOW / 256
28.3 Algemene nabestaandenwet (Anw) / 257
28.4 Algemene Kinderbijslagwet (AKW) / 262
28.5 Gereserveerd / 264
28.6 Ziektewet (ZW) / 265
28.7 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 265
28.8 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / 270
28.9 Werkloosheidswet (WW) / 270
28.10 Gereserveerd / 271
28.11 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) / 271
28.12 Zorgverzekeringswet (Zvw) / 272
28.13 Wet op de zorgtoeslag (Wzt) / 273

29. Tegemoetkomingen loondomein / 274
29.1 Loonkostenvoordelen / 274
29.2 Lage-inkomensvoordeel / 276
29.3 Minimumjeugdloonvoordeel / 277

30. Corona / 278
30.1 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) / 278
30.2 Tegemoetkoming vaste lasten COVID-19 (TVL) / 281

31. Minimumloon / 294
31.1 Wettelijk minimumloon / 294

32. Prijsindexcijfers / 297
32.1 CPI-alle huishoudens / 297

33. Rente / 301
33.1 Wettelijke rente / 301
33.2 Belastingrente, heffingsrente en invorderingsrente / 302
33.3 Marktrente / 303
33.4 WSF-rente / 304
33.5 Geldmarkttarieven ECB / 304

34. Diversen / 306
34.1 Euro-omrekeningskoersen / 306
34.2 Indexering alimentaties / 306
34.3 Werkdagenoverzicht / 307
34.4 Uiterste data aangifte en betaling LB / 307
34.5 Codering aanslagen / 308
34.6 Onderwijsvakanties / 310
34.7 Grensbedragen jaarrekeningregime / 311

Alfabetisch register / 313

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Fiscaal Memo januari 2023