Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2015

Paperback Nederlands 2015 9789013132267
Niet leverbaar.

Samenvatting

Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2015 beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s arbeidsongeschiktheid en zorg. Aan bod komen onder andere:

- Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, BIA, WAZ, Wajong)
- Inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Toeslagen (AWIR, zorgtoeslag)
- Zorgverzekeringswet
- Wet langdurige zorg
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Kwaliteit, medezeggenschap en klachtrecht zorgsector
- Wet sociale werkvoorziening
- Premieheffing en financiering

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2015 regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 januari 2015 weergegeven.

Specificaties

ISBN13:9789013132267
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:492
Druk:1
Verschijningsdatum:14-7-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen
UITKERINGEN
1. Ziektewet (ZW)
1.1 Begrippen
1.2 Werknemer/dienstbetrekking
1.2.1 Werknemer
1.2.2 Dienstbetrekking
1.3 Werkgever
1.4 Verzekering
1.4.1 Verzekerden
1.4.2 Vrijwillige verzekering
1.4.3 Gemoedsbezwaren
1.5 ZW-uitkering
1.5.1 Recht
1.5.1.1 Ziekengeld
1.5.1.2 Vrouwelijke verzekerde ziek door zwangerschap/bevalling
1.5.1.3 No-riskpolis
1.5.1.4 Geen ziekengeld/wachttijd
1.5.2 Hoogte
1.5.3 Dagloon
1.5.4 Overlijdensuitkering
1.6 Re-integratie-instrumenten
1.7 Te gelde maken
1.7.1 Ziekte- en hersteldmelding, passende arbeid, voorschriften
1.7.1.1 Verzekerde/werknemer
1.7.1.2 Werkgever
1.7.1.3 Verhaalssanctie op ex-werkgever
1.7.2 Herziening, intrekking, einde
1.7.3 Betaling en terugvordering
1.7.4 Samenloop met andere inkomsten
1.8 Verplichtingen, maatregelen, boeten
1.8.1 Verplichtingen
1.8.1.1 Informatieplicht
1.8.1.2 Oproep en onderzoek
1.8.1.3 Controlevoorschriften en verzuimbegeleiding
1.8.2 Maatregelen
1.8.3 Bestuurlijke boeten
1.9 Eigen risico dragen
1.10 Uitvoering
1.11 Bezwaar en beroep
1.12 Formele bepalingen

2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
2.1 Begrippen
2.2 Gezamenlijke huishouding
2.3 Arbeidsongeschiktheid
2.4 Werknemer/dienstbetrekking
2.4.1 Werknemer
2.4.2 Dienstbetrekking
2.5 Werkgever
2.6 Loon en dagloon
2.7 Verzekerden
2.7.1 WIA-verzekering
2.7.2 Verplichte verzekering
2.7.3 Vrijwillige verzekering
2.8 Wachttijd en verlenging loondoorbetalingsperiode
2.9 Re-integratie-instrumenten
2.9.1 Ondersteuning bij arbeidsinschakeling
2.9.2 Voorzieningen
2.9.3 Subsidie werkgever voor meerkosten
2.9.4 Proefplaats
2.9.5 Participatieplaats
2.9.6 Persoonsgebonden re-integratiebudget
2.10 WIA-uitkering
2.10.1 Recht op IVA-uitkering
2.10.2 Recht op WGA-uitkering
2.10.3 Duur en hoogte
2.10.3.1 WIA-uitkeringsloon
2.10.3.2 Hoogte IVA-uitkering
2.10.3.3 Duur loongerelateerde WGA-uitkering
2.10.3.4 Inkomenseis WGA-loonaanvullingsuitkering WGA-vervolguitkering
2.10.3.5 Hoogte WGA-uitkering
2.10.4 Uitsluitingsgronden
2.10.5 Vakantie-uitkering
2.10.6 Overlijdensuitkering
2.10.7 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
2.11 Te gelde maken
2.11.1 Aanvraag
2.11.2 Herziening en intrekking
2.11.3 Einde
2.11.4 Herleving
2.11.5 Betaling en terugvordering
2.11.6 Samenloop
2.11.6.1 Met binnenlandse uitkeringen
2.11.6.2 Met buitenlandse uitkeringen
2.12 Rechten en plichten
2.12.1 Re-integratieverplichtingen werkgever
2.12.2 Verplichtingen verzekerde
2.12.3 Bevoegdheden en verplichtingen UWV
2.12.4 Verplichtingen eigenrisicodrager WGA
2.13 Maatregelen en boeten
2.13.1 Maatregelen
2.13.2 Bestuurlijke boete
2.14 Eigen risico dragen
2.15 Bezwaar en beroep
2.16 Formele bepalingen
2.17 Overgangsrecht

3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
3.1 Begrippen
3.2 Arbeidsongeschiktheid
3.3 Werknemer/dienstbetrekking
3.3.1 Werknemer
3.3.2 Dienstbetrekking
3.4 Werkgever
3.5 Verzekering
3.5.1 Verzekerden
3.5.2 Vrijwillige verzekering
3.5.3 Gemoedsbezwaren
3.6 WAO-uitkering
3.6.1 Recht
3.6.2 Hoogte
3.6.3 Dagloon
3.6.4 Vakantie-uitkering
3.6.5 Overlijdensuitkering
3.6.6 Garantieregeling oudere arbeidsongeschikten
3.6.7 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
3.7 Re-integratie-instrumenten
3.7.1 Loonsuppletie
3.7.2 Inkomenssuppletie
3.7.3 Voorzieningen
3.7.4 Proefplaats
3.7.5 Persoonsgebonden re-integratiebudget
3.7.6 Overgangsrecht
3.7.7 Participatieplaats
3.8 Te gelde maken
3.8.1 Toekenning en ingangsdatum
3.8.2 Herziening
3.8.3 Intrekking en einde
3.8.4 Heropening
3.8.5 Betaling en terugvordering
3.8.6 Samenloop
3.8.6.1 Met inkomen
3.8.6.2 Met buitenlandse uitkeringen
3.9 Verplichtingen, maatregelen, boeten
3.9.1 Verplichtingen
3.9.1.1 Re-integratieverplichtingen werkgever
3.9.1.2 Informatieplicht
3.9.1.3 Oproep en onderzoek/controlevoorschriften
3.9.2 Maatregelen
3.9.3 Bestuurlijke boete
3.10 Uitvoering
3.11 Bezwaar en beroep
3.12 Formele bepalingen
3.13 Overgangsbepalingen
3.13.1 Overgangsbepalingen AAW/WAO per 1-1-1987
3.13.2 Overgangsbepalingen AAW/WAO per 1-8-1993
3.13.3 Overgangsbepalingen AAW/WAO per 1-1-1998

4. Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen
arbeidsongeschiktheidscriteria (BIA)
4.1 Doel
4.2 Rechthebbenden
4.3 Aanspraken
4.3.1 BIA-uitkering en vakantie-uitkering
4.3.2 Hoogte en duur
4.3.3 Specifieke bepalingen voor na TBA-toepassing niet-WW-gerechtigde
4.4 Formele bepalingen

5. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
5.1 Begrippen
5.2 Arbeidsongeschiktheid
5.3 Verzekerden
5.4 WAZ-uitkering
5.4.1 Recht
5.4.2 Hoogte
5.4.3 Inkomensbesluit
5.4.4 Vakantie-uitkering
5.4.5 Overlijdensuitkering
5.4.6 Garantieregeling oudere arbeidsongeschikten
5.4.7 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
5.5 Re-integratie-instrumenten
5.6 Te gelde maken
5.6.1 Aanmelding
5.6.2 Toekenning en ingangsdatum
5.6.3 Herziening
5.6.4 Intrekking en einde
5.6.5 Heropening
5.6.6 Betaling en terugvordering
5.6.7 Samenloop
5.6.7.1 Met inkomen
5.6.7.2 Met binnenlandse uitkeringen
5.6.7.3 Met buitenlandse uitkeringen
5.7 Verplichtingen, maatregelen, boeten
5.7.1 Verplichtingen
5.7.1.1 Informatieplicht
5.7.1.2 Oproep en onderzoek/controlevoorschriften
5.7.2 Maatregelen
5.7.3 Bestuurlijke boete
5.8 Uitvoering
5.9 Bezwaar en beroep
5.10 Formele bepalingen
5.11 Invoeringsbepalingen WAZ per 1-1-1998

6. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten (Wajong)
6.1 Begrippen
6.2 Ingezetene/studerende
6.2.1 Ingezetene
6.2.2 Studerende
6.3 Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten
6.3.1 Jonggehandicapte
6.3.2 Recht
6.3.3 Hoogte
6.3.4 Uitsluitingsgronden
6.3.5 Aanvraag/toekenning
6.3.6 Einde/herleving
6.3.7 Overeenkomstige toepassing bepalingen
6.4 Werk en arbeidsondersteuning (instroom van 2010 t/m 2014)
6.4.1 Begrippen
6.4.1.1 Jonggehandicapte
6.4.1.2 Arbeidsongeschiktheid
6.4.1.3 Inkomen per dag
6.4.2 Uitsluitingsgronden
6.4.3 Recht, herleving, einde
6.4.4 Re-integratie en Wajong-arbeidsondersteuning
6.4.5 Inkomensvoorzieningen
6.4.5.1 Wajong-inkomensondersteuning werkregeling
6.4.5.2 Wajong-inkomensondersteuning tijdens studie/scholing
6.4.5.3 Uitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
6.4.5.4 Herziening/verhoging
6.4.6 Aanvullende tegemoetkoming
6.4.7 Vakantie-uitkering
6.4.8 Overlijdensuitkering
6.4.9 Te gelde maken
6.4.9.1 Aanvraag, toekenning, herziening, intrekking
6.4.9.2 Betaling
6.4.10 Verplichtingen, maatregelen, boeten
6.4.10.1 Verplichtingen
6.4.10.2 Maatregelen
6.4.10.3 Bestuurlijke boete
6.5 Wajong-uitkering (instroom voor 2010)
6.5.1 Arbeidsongeschiktheid
6.5.2 Jonggehandicapte
6.5.3 Recht
6.5.4 Hoogte
6.5.5 Aanvullende tegemoetkoming
6.5.6 Vakantie-uitkering
6.5.7 Overlijdensuitkering
6.5.8 Re-integratie-instrumenten
6.5.8.1 Loondispensatie
6.5.8.2 Loonsuppletie, proefplaats
6.5.8.3 Onderwijsvoorzieningen
6.5.8.4 Overgangsrecht
6.5.9 Te gelde maken
6.5.9.1 Aanmelding
6.5.9.2 Toekenning en ingangsdatum
6.5.9.3 Betaling en terugvordering
6.5.9.4 Herziening
6.5.9.5 Intrekking en einde
6.5.9.6 Herleving en heropening
6.5.9.7 Samenloop
6.5.10 Verplichtingen, maatregelen, boeten
6.5.10.1 Verplichtingen
6.5.10.2 Maatregelen
6.5.10.3 Bestuurlijke boete
6.5.11 Scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen
6.6 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
6.7 Financiering
6.8 Bezwaar en beroep
6.9 Formele bepalingen
6.10 Invoeringsbepalingen Wajong per 1-1-1998

7. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden WW/ZW/WIA/WAO
7.1 Uitbreiding kring van verzekerden WW/ZW/WIA/WAO
7.2 Beperking kring van verzekerden WW/ZW/WIA/WAO

8. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
8.1 Begrippen
8.2 Volksverzekeringen en sociale voorzieningen
8.3 Werknemersverzekeringen en Wajong
8.4 Vaststelling van inkomen

9-20. Gereserveerd
TOESLAGEN

21. Algemenewet inkomensafhankelijkeregelingen(AWIR)
21.1 Algemeen
21.1.1 Inkomensafhankelijke regelingen
21.1.2 Begrippen
21.1.3 Draagkracht en toetsingsinkomen
21.1.4 Vreemdelingen
21.2 Te gelde maken
21.2.1 Aanvraag en toekenning
21.2.2 Herziening
21.2.3 Betaling, voorschot, opschorting
21.2.4 Terugvordering
21.3 Verplichtingen
21.4 Bestuurlijke boeten
21.5 Formele bepalingen

22. Wet op de zorgtoeslag (Wzt)
22.1 Begrippen
22.2 Recht en hoogte zorgtoeslag
22.3 Uitvoering

23-31. Gereserveerd
ZORG

32. Zorgverzekeringswet (Zvw)
32.1 Begrippen
32.2 Zorgverzekering
32.2.1 Verzekeringsplicht en acceptatieplicht
32.2.2 Aanvang zorgverzekering
32.2.3 Einde zorgverzekering
32.2.4 Verzekering van onverzekerden
32.3 Wettelijk pakket/inhoud zorgverzekering
32.3.1 Te verzekeren risico
32.3.2 Te verzekeren prestaties (wettelijk pakket)
32.3.3 Inhoud en omvang wettelijk pakket
32.4 Premie
32.4.1 Nominale premie
32.4.2 Bestuursrechtelijke premie
32.5 Eigen risico
32.6 Inkomensafhankelijke bijdrage
32.6.1 Grondslag en tariefwerkgeversheffing Zvw/bijdrage Zvw
32.6.2 Heffing en invordering vaninkomensafhankelijke bijdrage
32.6.3 Gemoedsbezwaren
32.7 Verdragsgerechtigden
32.8 Verplichtingen
32.8.1 Algemeen
32.8.2 Informatieplicht
32.9 Uitvoering
32.9.1 Zorgverzekeraars
32.9.2 Zorginstituut Nederland (ZiNL)
32.9.3 Kwaliteit van zorg
32.10 Bezwaar en beroep
32.11 Formele bepalingen

33. Wet langdurige zorg (Wlz)
33.1 Algemeen
33.2 Begrippen
33.3 Verzekerden
33.3.1 Kring van verzekerden
33.3.2 Inschrijving van verzekerden
33.4 Inhoud van Wlz-verzekering
33.4.1 Verzekerde zorg (verzekerd pakket)
33.4.2 Recht op zorg en te gelde maken van recht
33.4.2.1 Recht op zorg
33.4.2.2 Indicatie
33.4.2.3 Eigen bijdrage Wlz
33.4.2.4 Wachttijd
33.4.3 Leveringsvormen van zorg
33.4.3.1 Keuzemogelijkheden
33.4.3.2 Persoonsgebonden budget
33.4.3.3 Levering in Nederland of buitenland
33.5 Zeggenschap van verzekerde over zijn leven
33.6 Zorg voor bedreigde personen en ADL-assistentie
33.7 Uitvoering
33.7.1 Wlz-uitvoerder
33.7.2 Zorginstituut Nederland (ZiNL)
33.7.3 CAK
33.7.4 CIZ
33.8 Informatiebepalingen
33.9 Toezicht en handhaving
33.10 Innovatie
33.11 Bezwaar en beroep
33.12 Formele bepalingen
33.13 Invoeringsbepalingen Wlz
33.13.1 Overgangsrecht verzekerden per 1-1-2015
33.13.2 Overgangsrecht uitvoerders en afwikkeling AWBZ
33.13.3 Tijdelijke subsidies voor zorginfrastructuur en kapitaallasten

34. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
34.1 Algemeen
34.2 Begrippen
34.3 Maatschappelijke ondersteuning
34.3.1 Taken gemeente
34.3.2 Algemene maatregelen en algemene voorzieningen
34.3.3 Maatwerkvoorzieningen
34.3.3.1 Begrippen
34.3.3.2 Doelgroep
34.3.3.3 Onderzoek/aanvraag/toekenning
34.3.3.4 Betaling
34.3.3.5 Terugvordering/verhaal
34.3.3.6 Herziening/intrekking/einde
34.3.4 Eigen bijdrage
34.3.4.1 Algemene bepalingen eigen bijdrage
34.3.4.2 Eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning
34.3.4.3 Eigen bijdrage voor beschermd wonen
34.3.4.4 Eigen bijdrage voor opvang
34.3.5 Verplichtingen cliënt
34.3.6 Evaluatie beleid
34.3.7 Aanwijzingsbevoegdheid
34.3.8 Formele bepalingen
34.4 Kwaliteit voorzieningen
34.5 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)
34.5.1 Taken AMHK
34.5.2 Kwaliteit en rechtspositie
34.5.3 Toezicht/handhaving
34.6 Gegevensverwerking
34.7 Toezicht
34.8 Overgangsbepalingen AWBZ-zorg
34.9 Invoeringsbepalingen Wmo 2015

35. Kwaliteitswet zorginstellingen
35.1 Begrippen
35.2 Eisen
35.3 Toezicht, handhaving, sancties

36. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
36.1 Begrippen
36.2 Cliëntenraad
36.3 Jaarverslag en openbaarmaking
36.4 Vertrouwenscommissie en rechtsgang

37. Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz)
37.1 Begrippen
37.2 Behandeling van klachten
37.3 Handhaving en toezicht
37.4 Formele bepalingen

38-40. Gereserveerd
WERK

41. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
41.1 Algemeen
41.2 Begrippen
41.3 Wsw-dienstbetrekking
41.4 Begeleid werken in Wsw-verband
41.5 (Her)indicatie
41.6 Verplichtingen
41.7 Uitvoering
41.8 Formele bepalingen
41.9 Overgangsbepalingen Wsw per 1-1-1998

42-50. Gereserveerd
FINANCIERING

51. Premieheffing en financiering
51.1 Premieheffing en rijksbijdragen
51.2 Volksverzekeringen
51.2.1 Premieplicht en maatstaf voor heffing
51.2.2 Tarief
51.2.3 Heffingskorting
51.3 Werknemersverzekeringen
51.3.1 Loonbegrip/premieplicht
51.3.2 WAO/WIA
51.3.2.1 Algemeen
51.3.2.2 Basispremie WAO/WIA
51.3.2.3 Gedifferentieerde Whk-premie
51.4 Eigen risico dragen
51.5 Premiekortingen (bonussen) en premievrijstelling
51.5.1 Bonus oudere werknemer/premiekorting oudere werknemer
51.5.2 Premievrijstelling oudere werknemer (overgangsrecht)
51.5.3 Bonus jongere werknemer/premiekorting jongere werknemer
51.5.4 Bonus arbeidsgehandicapte werknemer/premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer
51.5.5 Nadere regels bonus/premiekorting
51.5.6 Premievrijstelling bij marginale arbeid
51.6 Heffing en invordering premies volks- en werknemersverzekeringen
51.6.1 Heffing
51.6.1.1 Volksverzekeringen
51.6.1.2 Werknemersverzekeringen
51.6.2 Invordering
51.6.3 Schuldige nalatigheid premie volksverzekeringen
51.7 Financiering vrijwillige werknemersverzekeringen

Alfabetisch register
Inhoud

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2015