Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013132632. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Sociaal Memo januari 2023

Alle essentiële feiten en cijfers

Paperback Nederlands 2023 9789013170689
Nog niet verschenen, verwacht op 07‑02‑2023
70,50

Samenvatting

Dit handzame memo geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid en geldt als meest complete Nederlandse titel over dit onderwerp. Verwacht geen lange verhalen, maar een puntsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen. Met in deze editie onder andere aandacht voor de eenmalige energietoeslag en het betaald ouderschapsverlof.

Niets is zo veranderlijk als de wet- en regelgeving over sociale zekerheid van Nederland. Denk aan de invoering van het betaald ouderschapsverlof en de eenmalige energietoeslag. In de volledig herziene editie van Sociaal Memo komen deze bepalingen uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen. Dit memo wordt ieder half jaar bijgewerkt met de laatste stand van zaken en geldt als meest complete en actuele titel over de sociale zekerheid in Nederland. Tussendoor kun je terecht op de speciale updatesite www.wolterskluwer.nl/memo. Verwacht geen lange verhalen, maar een korte en puntsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen op zakformaat.

Sociaal Memo januari 2023 bevat de voornaamste feitelijke gegevens en ‘spelregels’ die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. Aan bod komen onder andere premieheffing, volks- en werknemersverzekeringen, toeslagen, minimumloon, Wet arbeid en zorg, WMO en Jeugdwet. De tabellen in Sociaal Memo bevatten gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst van deze editie wordt de regelgeving van 2023 en 2022 weergegeven.

Sociaal Memo up to date
Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar zijn in deze uitgave verwerkt, inclusief nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 januari 2023. Een greep uit de wijzigingen:

• Verhoging lage-inkomensvoordeel over 2022
• Verlenging Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
• Beperking correctie kinderbijslag en kindgebonden bduget voor in Nederland verblijvend kind
• Aangepaste berekening aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt
• Invoering van de Wet hersteloperatie toeslagen
• Verhoging leeftijdsgrens kostendelersnorm
• Aanpassing loonkostensubsidie in Participatiewet
• Aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis behoort
• Bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385 en hetgeen is uitgesloten van het verplicht eigen risico
• Codificatie voortgezette pleegzorg tot 23 jaar
• Alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari 2023.

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, wordt regelmatig verwezen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.
Sociaal Memo januari 2023 is van grote waarde voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de sociale zekerheid in Nederland. Deze titel is onmisbaar bij het raadplegen van de laatste stand van zaken, met name bij beleidsvoorbereiding en beleidsadvies en in de uitvoerings- en adviespraktijk.

Specificaties

ISBN13:9789013170689
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:624
Druk:47
Verschijningsdatum:7-2-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Over Tim de Bondt

Tim de Bondt (1964) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskundige Informatica aan de HES Amsterdam. Hij is samen met Erik Eikelboom eigenaar van Eikelboom & De Bondt te Leusden.  Naast zijn advieswerkzaamheden voor Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV is Tim verantwoordelijk voor de (hoofd-/eind)redactie van diverse gedrukte en elektronische uitgaven over belastingen, toeslagen, werk, inkomen en sociale zekerheid. De uitgaven worden door Eikelboom & De Bondt Auteurs BV verzorgd voor toonaangevende uitgevers zoals Boom. Ook is Tim actief betrokken bij de software die door Eikelboom & De Bondt IT Services BV wordt ontwikkeld.

Andere boeken door Tim de Bondt

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen / 23
1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) / 27
1.1 Algemeen / 27
1.2 Financiering volksverzekeringen / 27
1.2.1 Premieplicht / 27
1.2.2 Maatstaf voor heffing / 27
1.2.3 Tarief / 28
1.2.4 Heffingskorting / 34
1.3 Financiering werknemersverzekeringen en WAZ / 37
1.3.1 Algemeen / 37
1.3.1.1 Loonbegrip / 37
1.3.1.2 Maximumpremieloon/maximumuitkeringsdagloon/anoniementarief / 37
1.3.1.3 Werkgevers- en werknemersdeel/verhaalsverbod/einde premieplicht / 38
1.3.2 Algemeen Werkloosheidsfonds/Uitvoeringsfonds voor de overheid / 38
1.3.2.1 Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)/WW-premie / 38
1.3.2.2 Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO)/UFO-premie / 41
1.3.3 Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas / 41
1.3.3.1 Algemeen / 41
1.3.3.2 Gedifferentieerde Aof-premie (vanaf 2022) / 42
1.3.3.3 Basispremie WAO/WIA (t/m 2021) / 43
1.3.3.4 Gedifferentieerde Whk-premie / 43
1.3.4 Eigen risico dragen / 48
1.4 Banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten / 50
1.4.1 Quotumheffing / 50
1.4.2 Arbeidsbeperkte / 52
1.4.3 Registratie arbeidsbeperkten (doelgroepregister) / 54
1.4.4 Berekening quotumheffing / 56
1.4.4.1 Quotumpercentage / 56
1.4.4.2 Quotumtekort / 58
1.4.4.3 Quotumheffing / 59
1.4.5 Heffing en invordering quotumheffing / 60
1.4.6 Geleidelijke invoering/(de)activering/opschorting quotumheffing / 60
1.5 Heffing van premies / 61
1.6 Gemoedsbezwaren / 61
1.7 Financiering vrijwillige sociale verzekeringen / 62
1.7.1 Financiering vrijwillige verzekering AOW en Anw / 62
1.7.2 Financiering vrijwillige werknemersverzekeringen / 63
2. Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) / 65
2.1 Algemeen / 65
2.2 Begrippen / 65
2.3 Loonkostenvoordelen met doelgroepverklaring / 66
2.3.1 Loonkostenvoordelen / 66
2.3.2 Loonkostenvoordeel oudere werknemer / 66
2.3.3 Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer / 67
2.3.4 Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden / 69
2.3.5 Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer / 71
2.4 Lage-inkomensvoordeel (Liv) / 72
2.5 Minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-Liv) / 73
2.6 Te gelde maken / 74
2.6.1 Toekenning / 74
2.6.2 Herziening / 75
2.6.3 Betaling / 75
3-9. Gereserveerd / 75
10. Algemene Ouderdomswet (AOW) / 76
10.1 Algemeen / 76
10.2 Verzekerden / 78
10.3 Ouderdomspensioen/toeslag / 79
10.3.1 Rechten / 79
10.3.2 Toeslag / 81
10.3.3 Korting / 83
10.3.4 Schema uitkeringsrechten / 84
10.4 Vakantie-uitkering / 85
10.5 Overlijdensuitkering / 86
10.6 Inkomensondersteuning / 86
10.7 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 87
10.7.1 Aanvraag/ingang / 87
10.7.2 Herziening/intrekking / 87
10.8 Betaling / 88
10.9 Vrijwillige verzekering / 88
10.10 Gemoedsbezwaren / 89
11. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (TROA) / 90
11.1 Algemeen / 90
11.2 Inkomen en vermogen / 91
11.3 Recht en hoogte / 92
11.3.1 Overbruggingsuitkering/partneruitkering / 92
11.3.2 Korting en aftopping / 95
11.3.3 Vakantie-uitkering / 96
11.3.4 Overlijdensuitkering / 97
11.4 Gereserveerd / 97
11.5 Te gelde maken / 97
11.5.1 Aanvraag/toekenning/ingang / 97
11.5.2 Herziening, intrekking en einde / 98
11.6 Betaling / 98
12. Algemene nabestaandenwet (Anw) / 99
12.1 Algemeen / 99
12.2 Verzekerden / 100
12.3 Uitkeringen / 100
12.3.1 Begrippen / 100
12.3.2 Recht/ingang/herleving/einde / 100
12.3.2.1 Nabestaandenuitkering / 100
12.3.2.2 Wezenuitkering / 101
12.3.3 Hoogte / 103
12.3.3.1 Uitkeringsbedragen / 103
12.3.3.2 Korting / 108
12.3.4 Beperking export Anw-uitkering / 108
12.3.5 Anw-uitkering bij detentie, voortvluchtig of uitreiziger zijn / 110
12.4 Vakantie-uitkering / 111
12.5 Overlijdensuitkering / 112
12.6 Tegemoetkoming Anw / 112
12.7 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 113
12.7.1 Aanvraag / 113
12.7.2 Herziening/intrekking / 113
12.8 Betaling / 114
12.9 Vrijwillige verzekering / 114
13. Algemene Kinderbijslagwet (AKW) / 116
13.1 Algemeen / 116
13.2 Verzekerden / 116
13.3 Kinderbijslag / 117
13.3.1 Rechten / 117
13.3.2 Schema kinderbijslag/onderhoudsvereiste / 120
13.3.3 Aanspraken kinderbijslag / 121
13.3.4 Berekening aanspraken kinderbijslag / 121
13.4 Aanvraag/toekenning / 122
13.5 Herziening/intrekking / 122
13.6 Betaling / 122
14-19. Gereserveerd / 123
20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) / 124
20.1 Algemeen / 124
20.2 Begrippen / 124
20.3 Draagkracht / 126
20.4 Vreemdeling/uitreiziger / 129
20.5 Uitvoering door Belastingdienst/Toeslagen / 130
20.5.1 Aanvraag/toekenning / 130
20.5.2 Herziening / 132
20.5.3 Betaling / 133
21. Wet op het kindgebonden budget (WKB) / 136
21.1 Algemeen / 136
21.2 Aanspraak en hoogte kindgebonden budget / 136
21.3 Aanvraag / 139
22. Wet kinderopvang (Wko) / 140
22.1 Algemeen / 140
22.2 Kinderopvang / 140
22.3 Aanspraak op kinderopvangtoeslag / 142
22.4 Kinderopvangtoeslag / 143
22.4.1 Aanspraak kinderopvangtoeslag / 143
22.4.2 Hoogte / 145
22.4.3 Aanvullende tegemoetkoming gemeente / 154
22.5 Tegemoetkoming wegens COVID-19 / 155
22.5.1 Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO (TTKO) / 155
22.5.2 Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding (TTKZO) / 156
22.6 Gedupeerde ouders / 157
23. Wet op de huurtoeslag (Wht) / 158
23.1 Algemeen / 158
23.2 Recht op huurtoeslag / 159
23.2.1 Huurder / 159
23.2.2 Woning / 159
23.2.3 Draagkracht en inkomensgrenzen / 160
23.2.4 Huurprijs / 161
23.3 Hoogte van huurtoeslag / 162
24. Wet hersteloperatie toeslagen / 165
24.1 Algemeen / 165
24.2 Compensatie en tegemoetkomingen gedupeerde aanvrager kinderopvangtoeslag / 166
24.2.1 (Aanvullende) compensatie / 166
24.2.2 O/GS-tegemoetkoming / 169
24.2.3 Forfaitaire tegemoetkoming voor geleden schade / 169
24.2.4 Incidentele noodvoorziening / 170
24.2.5 Vangnetbepaling / 171
24.3 Tegemoetkoming kinderen / 171
24.4 Tegemoetkomingen gedupeerde aanvrager huurtoeslag/ zorgtoeslag/kindgebonden budget / 174
24.5 Ondersteuning / 176
24.5.1 Ondersteuning door gemeente / 176
24.5.2 Ondersteuning in buitenland / 177
24.6 Schulden / 178
24.6.1 Afkoelingsperiode / 178
24.6.2 Bestuursrechtelijke/publiekrechtelijke/publieke schulden / 179
24.6.3 Private schulden / 183
24.7 Betaling / 187
24.8 Formele bepalingen / 188
24.9 Overgangsrecht / 188
25-29. Gereserveerd / 188
30. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud
van werkgelegenheid (NOW-1) / 189
30.1 Algemeen/begrippen / 189
30.2 Recht op subsidie NOW-1 / 190
30.3 Subsidieverlening / 192
30.3.1 Aanvraag/hoogte / 192
30.3.2 Betaling voorschot / 193
30.4 Subsidievaststelling / 194
30.4.1 Aanvraag/hoogte / 194
30.5 Verplichtingen / 197
31. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) / 198
31.1 Algemeen/begrippen / 198
31.2 Recht op subsidie NOW-2 / 198
31.3 Subsidieverlening / 201
31.3.1 Aanvraag/hoogte / 201
31.3.2 Betaling voorschot / 201
31.4 Subsidievaststelling / 202
31.4.1 Aanvraag/hoogte / 202
31.5 Verplichtingen / 205
32. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) / 207
32.1 Algemeen/begrippen / 207
32.2 Recht op subsidie NOW-3 / 208
32.3 Subsidieverlening / 210
32.3.1 Aanvraag/hoogte / 210
32.3.2 Betaling voorschot / 211
32.4 Subsidievaststelling / 211
32.4.1 Aanvraag/hoogte / 211
32.5 Verplichtingen / 214
33. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4) / 217
33.1 Algemeen/begrippen / 217
33.2 Recht op subsidie NOW-4 / 217
33.3 Subsidieverlening / 220
33.3.1 Aanvraag/hoogte / 220
33.3.2 Betaling voorschot / 220
33.4 Subsidievaststelling / 221
33.4.1 Aanvraag/hoogte / 221
33.5 Verplichtingen / 223
34. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-5) / 226
34.1 Algemeen/begrippen / 226
34.2 Recht op subsidie NOW-5 / 227
34.3 Subsidieverlening / 229
34.3.1 Aanvraag/hoogte / 229
34.3.2 Betaling voorschot / 230
34.4 Subsidievaststelling / 230
34.4.1 Aanvraag/hoogte / 230
34.5 Verplichtingen / 232
35. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-6) / 235
35.1 Algemeen/begrippen / 235
35.2 Recht op subsidie NOW-6 / 236
35.3 Subsidieverlening / 238
35.3.1 Aanvraag/hoogte / 238
35.3.2 Betaling voorschot / 239
35.4 Subsidievaststelling / 239
35.4.1 Aanvraag/hoogte / 239
35.5 Verplichtingen / 241
36. Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) / 244
36.1 Algemeen / 244
36.2 Doelgroep / 245
36.3 Recht en hoogte TVL-subsidie / 260
36.4 Subsidieverlening / 268
36.4.1 Aanvraag / 268
36.4.2 Hoogte/betaling voorschot / 271
36.5 Subsidievaststelling / 271
36.5.1 Aanvraag/hoogte / 271
36.6 Verplichtingen / 274
37-39. Gereserveerd / 274
40. Wet arbeid en zorg (WAZO) / 275
40.1 Algemeen / 275
40.2 Gereserveerd / 276
40.3 Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg / 276
40.3.1 Recht op verlof / 276
40.3.1.1 Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof / 276
40.3.1.2 Verlof in verband met adoptie of pleegzorg / 278
40.3.2 Recht op WAZO-uitkering / 279
40.3.2.1 Begrippen / 279
40.3.2.2 Recht op WAZO-uitkering in verband met zwangerschap en bevalling / 280
40.3.2.3 Recht op WAZO-uitkering in verband met adoptie/pleegzorg / 280
40.3.2.4 Vervangingsuitkering / 281
40.3.3 Hoogte WAZO-uitkering/vervangingsuitkering / 281
40.3.4 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 282
40.3.5 Betaling / 283
40.4 Gereserveerd / 284
40.5 Kortverzuimverlof en geboorteverlof / 284
40.5.1 Calamiteitenverlof, kortverzuimverlof en (aanvullend) geboorteverlof / 284
40.5.2 WAZO-uitkering in verband met aanvullend geboorteverlof / 286
40.6 Kort- en langdurend zorgverlof / 288
40.6.1 Kortdurend zorgverlof / 288
40.6.2 Langdurend zorgverlof / 289
40.7 Ouderschapsverlof / 290
40.7.1 Recht op ouderschapsverlof / 290
40.7.2 WAZO-uitkering tijdens ouderschapsverlof (vanaf2-8-2022) / 292
41. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) / 295
41.1 Algemeen / 295
41.2 Minimumloon / 297
41.3 Minimumvakantiebijslag / 302
42-49. Gereserveerd / 303
50. Werkloosheidswet (WW) / 304
50.1 Algemeen / 304
50.2 Werknemer/dienstbetrekking / 304
50.2.1 Werknemer / 304
50.2.2 Dienstbetrekking / 305
50.3 Werkgever / 307
50.4 Verzekerden / 307
50.5 Gereserveerd / 307
50.6 WW-uitkering / 307
50.6.1 Recht / 307
50.6.2 Duur / 310
50.6.3 Hoogte / 312
50.7 Vakantie-uitkering / 313
50.8 Gereserveerd / 314
50.9 Re-integratiemaatregelen / 314
50.10 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 315
50.10.1 Aanvraag / 315
50.10.2 Herziening/intrekking / 316
50.10.3 Einde / 316
50.10.4 Herleving / 316
50.10.5 Verwijtbare werkloosheid/passende arbeid/verplichtingen / 317
50.11 Betaling / 320
50.12-50.14 Gereserveerd / 320
50.15 Betalingsonmacht werkgever / 320
50.16 Vrijwillige verzekering / 323
50.17 Gemoedsbezwaren / 324
51. Toeslagenwet (TW) / 325
51.1 Algemeen / 325
51.2 Toeslag / 325
51.2.1 Recht op toeslag / 325
51.2.2 Hoogte van toeslag / 328
51.3 Vakantie-uitkering / 329
51.4 Overlijdensuitkering / 329
51.5 Aanvraag/herziening/intrekking / 330
51.6 Betaling / 330
52-59. Gereserveerd / 330
60. Participatiewet / 331
60.1 Algemeen / 331
60.2 Recht op bijstand / 333
60.3 Algemene bijstand / 335
60.3.1 Algemeen / 335
60.3.2 Middelen / 341
60.3.2.1 Algemeen / 341
60.3.2.2 Inkomen / 346
60.3.2.3 Vermogen / 347
60.4 Aanvullende inkomensondersteuning / 348
60.4.1 Individuele en categoriale bijzondere bijstand / 348
60.4.2 Individuele inkomenstoeslag / 349
60.4.3 Individuele studietoeslag (t/m 31-3-2022) / 349
60.5 Studietoeslag (vanaf 1-4-2022) / 350
60.6 Vakantie-uitkering / 350
60.7 Overlijdensuitkering / 351
60.8 Re-integratiemaatregelen / 351
60.8.1 Ondersteuning bij arbeidsinschakeling / 351
60.8.2 Participatieplaats / 352
60.8.3 Participatievoorziening beschut werk / 352
60.8.4 Loonkostensubsidie en begeleiding op werkplek / 354
60.8.5 Ondersteuning bij leer-werktrajecten / 357
60.8.6 Tolkvoorzieningen / 358
60.9 Te gelde maken van rechten / 358
60.9.1 Aanvraag/toekenning / 358
60.9.2 Herziening/intrekking / 361
60.10 Betaling / 361
60.11 Verplichtingen / 362
60.11.1 Arbeidsinschakeling / 362
60.11.2 Overige verplichtingen / 363
60.12 Bijstandsvormen / 364
61. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004) / 366
61.1 Zelfstandige / 366
61.2 BBZ-bijstand / 367
61.2.1 Vermogensgrenzen bijstand om niet / 367
61.2.2 Algemene bijstand / 367
61.2.3 Bijstand in bedrijfskapitaal / 368
61.2.4 Inkomen / 369
61.2.5 Vermogen / 370
61.3 Tijdelijke afwijkende regels voor instroom / 370
61.4 Nadere bepalingen voor groepen zelfstandigen / 371
61.4.1 Gevestigde zelfstandigen / 371
61.4.2 Beginnende zelfstandigen / 372
61.4.3 Oudere zelfstandigen / 373
61.4.4 Beëindigende zelfstandigen / 373
61.4.5 Starter tijdens voorbereidingsperiode / 373
61.4.6 Samenwerkingsverband/rechtspersoon / 374
61.4.7 Zelfstandigen in het buitenland / 374
61.5 Te gelde maken van rechten / 375
61.6 Formele bepalingen / 375
62. Gereserveerd / 375
63. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) / 376
63.1 Algemeen / 376
63.2 IOAW-uitkering / 377
63.2.1 Recht op uitkering / 377
63.2.2 Grondslag / 379
63.2.3 Hoogte / 380
63.3 Vakantie-uitkering / 381
63.4 Overlijdensuitkering / 381
63.5 Gereserveerd / 381
63.6 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 382
63.6.1 Aanvraag/toekenning / 382
63.6.2 Herziening/intrekking / 382
63.7 Betaling / 382
63.8 Rechten en plichten / 383
64. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) / 385
64.1 Algemeen / 385
64.2 IOAZ-uitkering / 385
64.2.1 Recht / 385
64.2.2 Grondslag / 387
64.2.3 Hoogte / 388
64.3 Vakantie-uitkering / 389
64.4 Overlijdensuitkering / 390
64.5 Gereserveerd / 390
64.6 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 390
64.6.1 Aanvraag/toekenning / 390
64.6.2 Herziening/intrekking / 390
64.7 Betaling / 390
64.8 Rechten en plichten / 391
65. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) / 392
65.1 Algemeen / 392
65.2 IOW-uitkering / 393
65.2.1 Recht / 393
65.2.2 Hoogte / 394
65.2.3 Uitsluitingsgronden / 394
65.3 Vakantie-uitkering / 395
65.4 Overlijdensuitkering / 395
65.5 Gereserveerd / 396
65.6 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 396
65.6.1 Aanvraag/vaststelling / 396
65.6.2 Herziening/intrekking / 396
65.6.3 Einde / 396
65.6.4 Herleving / 396
65.6.5 Rechten en plichten / 397
65.7 Betaling / 398
66-69. Gereserveerd / 398
70. Ziektewet (ZW) / 399
70.1 Algemeen / 399
70.2 Werknemer/dienstbetrekking / 399
70.2.1 Werknemer / 399
70.2.2 Dienstbetrekking / 400
70.3 Werkgever / 402
70.3.1 Werkgever / 402
70.3.2 Verhaalssanctie op ex-werkgever / 404
70.3.3 Passende arbeid/plan van aanpak/ontheffing opzegverbod/ second opinion / 405
70.4 Verzekerden / 406
70.5 Gereserveerd / 406
70.6 ZW-uitkering / 406
70.6.1 Recht / 406
70.6.1.1 Ziekengeld / 406
70.6.1.2 Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte / 409
70.6.1.3 Vrouwelijke verzekerde ziek door zwangerschap/bevalling / 411
70.6.1.4 Herintredende werknemer / 412
70.6.1.5 Oudere en voormalig langdurig werkloze werknemer / 414
70.6.1.6 Geen ziekengeld/wachttijd / 415
70.6.1.7 Nawerking / 416
70.6.1.8 Tijdelijk experiment vervroegde inzet no-riskpolis (t/m 14-3-2022) / 417
70.6.2 Hoogte / 418
70.7 Overlijdensuitkering / 419
70.8 Gereserveerd / 419
70.9 Re-integratie-instrumenten / 419
70.10 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 420
70.10.1 Ziekte- en hersteldmelding/passende arbeid/voorschriften / 420
70.10.2 Herziening/intrekking/einde / 422
70.10.3 Oproep en onderzoek / 422
70.11 Betaling / 422
70.12 Gereserveerd / 423
70.13 Eigen risico dragen / 423
70.14 Verhaal ziekengeld aan AOW-gerechtigde werknemer / 424
70.15 Vrijwillige verzekering / 425
70.16 Gemoedsbezwaren / 427
71. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 428
71.1 Algemeen / 428
71.2 Arbeidsongeschiktheid / 429
71.3 Werknemer / 431
71.4 Werkgever / 432
71.5 Loon / 432
71.6 Verzekerden / 432
71.6.1 WIA-verzekering / 432
71.6.2 Verplichte verzekering / 432
71.6.3 Vrijwillige verzekering / 433
71.7 Wachttijd en verlenging loondoorbetalingsperiode / 435
71.8 Rechten en plichten / 436
71.8.1 Re-integratieverplichtingen werkgever / 436
71.8.2 Verplichtingen verzekerde / 440
71.8.3 Bevoegdheden en verplichtingen UWV / 443
71.8.4 Verplichtingen eigenrisicodrager WGA / 444
71.9 Re-integratie-instrumenten / 444
71.9.1 Ondersteuning bij arbeidsinschakeling / 444
71.9.2 Voorzieningen / 444
71.9.3 Subsidies werkgever / 446
71.9.4 Proefplaats / 448
71.9.5 Participatieplaats / 448
71.10 WIA-uitkering / 449
71.10.1 Recht op IVA-uitkering / 449
71.10.2 Recht op WGA-uitkering / 450
71.10.3 Duur en hoogte / 451
71.10.3.1 Hoogte IVA-uitkering / 452
71.10.3.2 Duur loongerelateerde WGA-uitkering / 452
71.10.3.3 Inkomenseis WGA-loonaanvullingsuitkering/WGA-vervolguitkering / 454
71.10.3.4 Hoogte WGA-uitkering / 454
71.10.4 Uitsluitingsgronden / 456
71.11 Vakantie-uitkering / 457
71.12 Overlijdensuitkering / 458
71.13 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten / 458
71.14 Te gelde maken van WIA-uitkeringsrecht / 459
71.14.1 Aanvraag / 459
71.14.2 Herziening/intrekking / 460
71.14.3 Einde / 460
71.14.4 Herleving / 461
71.15 Betaling / 462
71.16 Eigen risico dragen / 463
72. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / 465
72.1 Algemeen / 465
72.2 Arbeidsongeschiktheid / 465
72.3 Werknemer/dienstbetrekking / 466
72.3.1 Werknemer / 466
72.3.2 Dienstbetrekking / 466
72.4 Werkgever / 467
72.4.1 Werkgever / 467
72.4.2 Plan van aanpak/re-integratieverslag / 467
72.5 Verzekerden / 469
72.6 Gereserveerd / 470
72.7 WAO-uitkering / 470
72.7.1 Recht / 470
72.7.2 Hoogte / 472
72.8 Vakantie-uitkering / 473
72.9 Overlijdensuitkering / 474
72.10 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten / 474
72.11 Gereserveerd / 474
72.12 Re-integratie-instrumenten / 474
72.12.1 Loonsuppletie / 474
72.12.2 Inkomenssuppletie / 475
72.12.3 Voorzieningen / 476
72.12.4 Proefplaats / 476
72.12.5 Participatieplaats / 477
72.13 Te gelde maken van uitkeringsrecht / 477
72.13.1 Toekenning en ingangsdatum / 477
72.13.2 Herziening / 477
72.13.3 Intrekking/einde / 478
72.13.4 Heropening / 479
72.14 Betaling / 480
72.15-72.17 Gereserveerd / 480
72.18 Vrijwillige verzekering / 480
72.19 Gemoedsbezwaren / 481
73. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) / 482
73.1 WAZ-uitkeringsgrondslag / 482
73.2 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten / 482
74. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) / 483
74.1 Algemeen / 483
74.2 Ingezetene/studerende / 483
74.2.1 Ingezetene / 483
74.2.2 Studerende / 484
74.3 Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten / 484
74.3.1 Jonggehandicapte / 484
74.3.2 Recht / 485
74.3.3 Hoogte / 486
74.3.4 Uitsluitingsgronden / 486
74.3.5 Aanvullende tegemoetkoming / 487
74.3.6 Vakantie-uitkering / 487
74.3.7 Overlijdensuitkering / 487
74.3.8 Aanvraag/toekenning / 487
74.3.9 Herziening/intrekking / 487
74.3.10 Einde/herleving / 487
74.3.11 Betaling / 488
74.4 Werk en arbeidsondersteuning (instroom van 2010 t/m 2014) / 488
74.4.1 Begrippen / 488
74.4.1.1 Jonggehandicapte / 488
74.4.1.2 Arbeidsongeschiktheid / 489
74.4.2 Verplichtingen / 489
74.4.2.1 Algemene verplichtingen / 489
74.4.2.2 Plichten in verband met recht op Wajong-arbeidsondersteuning / 491
74.4.3 Uitsluitingsgronden / 492
74.4.4 Recht/herleving/einde / 493
74.4.5 Re-integratie en Wajong-arbeidsondersteuning / 494
74.4.6 Inkomensvoorzieningen / 496
74.4.6.1 Wajong-inkomensondersteuning / 496
74.4.6.2 Uitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten / 497
74.4.6.3 Verhoging / 497
74.4.6.4 Garantiebedrag / 498
74.4.7 Aanvullende tegemoetkoming / 498
74.4.8 Vakantie-uitkering / 499
74.4.9 Overlijdensuitkering / 499
74.4.10 Aanvraag/toekenning/herziening/intrekking / 500
74.4.10.1 Aanvraag/toekenning / 500
74.4.10.2 Herziening/intrekking / 500
74.4.11 Betaling / 501
74.5 Wajong-uitkering (instroom voor 2010) / 501
74.5.1 Arbeidsongeschiktheid / 501
74.5.2 Jonggehandicapte / 502
74.5.3 Recht / 502
74.5.4 Hoogte / 504
74.5.5 Aanvullende tegemoetkoming / 505
74.5.6 Vakantie-uitkering / 505
74.5.7 Overlijdensuitkering / 505
74.5.8 Re-integratie-instrumenten / 506
74.5.8.1 Loondispensatie / 506
74.5.8.2 Proefplaats/participatieplaats / 506
74.5.8.3 Onderwijsvoorzieningen / 507
74.5.9 Aanmelding / 508
74.5.10 Toekenning en ingangsdatum / 508
74.5.11 Herziening/intrekking / 509
74.5.12 Einde / 509
74.5.13 Herleving/heropening / 510
74.5.14 Betaling / 510
74.6 Tegemoetkoming arbeidsongeschikten / 511
75-79. Gereserveerd / 511
80. Zorgverzekeringswet (Zvw) / 512
80.1 Algemeen / 512
80.2 Verplichte zorgverzekering / 512
80.2.1 Verzekeringsplicht en acceptatieplicht / 512
80.2.2 Aanvang zorgverzekering / 513
80.2.3 Einde zorgverzekering / 514
80.2.4 Verzekering van onverzekerden / 516
80.3 Inhoud zorgverzekering / 517
80.3.1 Te verzekeren risico / 517
80.3.2 Te verzekeren prestaties (wettelijk pakket) / 517
80.3.3 Inhoud en omvang wettelijk pakket / 519
80.3.4 Premie / 527
80.3.5 Bestuursrechtelijke premie / 528
80.3.6 Eigen risico / 531
80.4 Inkomensafhankelijke bijdrage / 533
80.4.1 Grondslag en tarief / 533
80.4.2 Heffing / 535
80.5 Gemoedsbezwaren / 537
80.6 Door EU-verordening met terugwerkende kracht verzekerd
voor Zvw (vanaf datum in 2023) / 537
80.7 Verdragsgerechtigden / 538
81. Wet op de zorgtoeslag (Wzt) / 540
81.1 Algemeen / 540
81.2 Verzekerde / 540
81.3 Aanspraak op zorgtoeslag / 540
82. Wet langdurige zorg (Wlz) / 544
82.1 Wlz vervangt AWBZ / 544
82.2 Begrippen / 544
82.3 Verzekerden / 545
82.3.1 Kring van verzekerden / 545
82.3.2 Inschrijving van verzekerden / 546
82.4 Inhoud van Wlz-verzekering / 546
82.4.1 Verzekerde zorg (verzekerd pakket) / 546
82.4.2 Recht op zorg en te gelde maken van recht / 548
82.4.2.1 Recht op zorg / 548
82.4.2.2 Indicatie / 550
82.4.2.3 Eigen bijdrage Wlz / 551
82.4.2.4 Wachttijd / 553
82.4.3 Leveringsvormen van zorg / 553
82.4.3.1 Keuzemogelijkheden / 553
82.4.3.2 Persoonsgebonden budget / 555
82.4.3.3 Levering in Nederland of buitenland / 557
82.4.3.4 Overbruggingszorg / 557
82.5 Zeggenschap van verzekerde over zijn leven / 559
82.6 Zorg voor bedreigde personen en ADL-assistentie / 561
82.7 Wlz-uitvoerder / 562
83. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) / 564
83.1 Algemeen / 564
83.2 Begrippen / 564
83.3 Maatschappelijke ondersteuning / 566
83.3.1 Taken gemeente / 566
83.3.2 Algemene maatregelen en algemene voorzieningen / 568
83.3.3 Maatwerkvoorzieningen / 568
83.3.3.1 Begrippen / 568
83.3.3.2 Doelgroep / 569
83.3.3.3 Onderzoek/aanvraag/toekenning / 570
83.3.3.4 Betaling / 574
83.3.3.5 Herziening/intrekking/einde / 574
83.3.4 Eigen bijdrage / 575
83.3.4.1 Algemene bepalingen eigen bijdrage1 / 575
83.3.4.2 Eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning / 581
83.3.4.3 Eigen bijdrage voor beschermd wonen / 583
83.3.4.4 Eigen bijdrage voor opvang / 589
83.4 Overige voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning / 589
83.4.1 Tolkvoorzieningen / 589
83.4.2 Luisterlijn / 590
83.5 Veilig Thuis / 590
84. Jeugdwet / 592
84.1 Jeugdwet vervangt WJZ / 592
84.2 Begrippen / 592
84.3 Reikwijdte / 595
84.4 Landelijke voorzieningen / 596
84.5 Taken gemeente / 596
84.6 Gecertificeerde instelling / 601
84.7 Hulpverleningsplan/plan van aanpak / 602
84.8 Pleegzorg / 603
84.9 Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen / 605
84.10 Persoonsgebonden budget / 605
85-98. Gereserveerd / 607
99. Overzichten / 608
99.1 Werkdagenoverzicht / 608
99.2 Onderwijsvakanties / 608
99.3 Wettelijke rente niet-handelstransacties / 609
99.4 Indexering alimentaties / 610
99.5 Jaarlijkse huurverhoging / 610
99.6 Griffierechten Awb / 612

Alfabetisch register / 613

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sociaal Memo januari 2023