Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Wegwijzer Activiteitenbesluit milieubeheer 2016

Paperback Nederlands 2016 9789013132670
Niet leverbaar.

Samenvatting

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene regels die bescherming beogen tegen milieueffecten van bedrijfsactiviteiten in 400.000 inrichtingen (bedrijven). Als gevolg daarvan hebben circa 373.500 inrichtingen van het type A en B geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. Voor 26.500 inrichtingen van het type C gelden algemene regels naast de omgevingsvergunning. Voor bepaalde activiteiten is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

In het Activiteitenbesluit staan ook algemene regels voor lozingen op of in de bodem ingevolge de Wet bodembescherming of lozingen op een oppervlaktewaterlichaam ingevolge de Waterwet, zodat geen watervergunning is vereist.

Sinds 1 januari 2013 bevat het Activiteitenbesluit ook algemene regels voor activiteiten buiten inrichtingen en is de reikwijdte aanzienlijk uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten, bodemenergiesystemen, activiteiten in middelgrote stookinstallaties en activiteiten in IPPC-installaties, grote stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties, titaandioxide-installaties en oplosmiddeleninstallaties. Ook is met een gewijzigde wetssystematiek getracht de kenbaarheid te vergroten. Het Activiteitenbesluit is uitgewerkt in de Activiteitenregeling milieubeheer.

Voor welke inrichtingen en activiteiten gelden algemene regels? Is het mogelijk daarvan af te wijken? Hoe zijn toezicht en handhaving geregeld? Deze Wegwijzer Activiteitenbesluit Milieubeheer geeft een antwoord op deze vragen en licht de hoofdlijnen toe van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Specificaties

ISBN13:9789013132670
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:772
Druk:1
Verschijningsdatum:12-3-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan van den Broek

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radbouduniversiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB -Nederland in Den Haag, rechter in de rechtbank Oost-Brabant, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, hoofddocent omgevingsrecht en sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB), docent bij het Studiecentrum rechtspleging (SSR) en fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability.

Andere boeken door Jan van den Broek

Inhoudsopgave

Voorwoord 9

1 Inleiding 11
1.1 Algemeen 11
1.2 Inrichtingen en installaties 12
1.3 Algemene regels of omgevingsvergunning 21
1.4 Korte inhoud 27
1.5 Activiteitenregeling 35
1.6 Leeswijzer 36

2 Ontwikkelingen van het Activiteitenbesluit 39
2.1 Algemeen 39
2.2 Het oorspronkelijke Activiteitenbesluit – 1e fase – 2008 40
2.3 Nieuwe activiteiten – 2e fase, 1e tranche – 2010 42
2.4 Windturbines – 2e fase, 2e tranche – 2011 42
2.5 Afvalgerelateerde activiteiten – 2e fase, 2e tranche – 2011 42
2.6 Agrarische activiteiten – 2e fase, 3e tranche – 2013 43
2.7 Middelgrote stookinstallaties (BEMS) en andere activiteiten – 2e fase, 3e tranche – 2013 47
2.8 Implementatie Richtlijn industriële emissies – 2e fase, 3e tranche – 2013 48
2.9 Bodemenergiesystemen – 2013 61
2.10 Intrekking handel in NOx-emissierechten – 2014 62
2.11 Demonteren scooters en bromfietsen, lozing vanuit RWZI’s en reparaties – 2014 62
2.12 Toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen – 2015 63
2.13 Nieuwe activiteiten, inbouw NeR en erkende maatregelen energiebesparing – 2e fase, 4e tranche – 2015-2016 64

3 Begrippen 71
3.1 Algemeen 71
3.2 Technische begrippen 71
3.3 Emissies naar de lucht 71
3.4 Centrale begrippen 72
3.5 Gelijkstellingsbepaling 72
3.6 Omhangbepaling 72
3.7 Voormalige bedrijfswoning 73

4 Normadressaat 75
4.1 Exploitant 75
4.2 Lozen vanuit een inrichting 75
4.3 Agrarische activiteiten 76

5 Melding 77
5.1 Melding niet altijd verplicht 77
5.2 Gegevens 77
5.3 Rechtsgevolgen 78
5.4 Elektronisch melden 78
5.5 Melding en omgevingsvergunning 79

6 Bevoegd gezag 81

7 Voorschriften 83
7.1 Inleiding 83
7.2 Inrichtinggerelateerde milieuvoorschriften (art. 2-2.31 Abm) 84
7.3 Voorschriften voor activiteiten in inrichtingen type A, B en C (art. 3-3.169 Abm) 97
7.4 Voorschriften voor activiteiten in inrichtingen type A en B (art. 4-4.127 Abm) 97
7.5 Voorschriften voor industriële emissies (art. 5-5.65 Abm) 98

8 Lozingen 99
8.1 Inleiding 99
8.2 Lozingen 99
8.3 Inrichtingen type A, B en C 102
8.4 Normadressaat 103

9 Verplichte, erkende en gelijkwaardige maatregelen 105
9.1 Gekwantificeerde doelvoorschriften 105
9.2 Verplichte maatregelen 105
9.3 Erkende maatregelen 106
9.4 Gelijkwaardige maatregelen 107

10 Maatwerkvoorschriften 109
10.1 Inleiding 109
10.2 Maatwerk bij specifieke voorschriften 110
10.3 Maatwerk op basis van zorgplicht 111
10.4 Beperkingen 112
10.5 Procedureel 113
10.6 Afstemming met omgevingsvergunning 114
10.7 Gebiedsgericht maatwerk 114
10.8 Gegevens 114

11 Bestuurlijke handhaving 115
11.1 Inleiding 115
11.2 Handhavingsregels 115
11.3 Handhavingsbevoegdheid 118
11.4 Nalevingstoezicht 119
11.5 Bestuurlijke sancties 121
11.6 Strafrecht 139

Bijlage 1 Activiteitenbesluit milieubeheer 141
Bijlage 2 Activiteitenregeling milieubeheer 469
Bijlage 3 IPPC-installaties 1067
Bijlage 4 Lijst van afkortingen 1075

Trefwoordenregister 1077

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wegwijzer Activiteitenbesluit milieubeheer 2016