Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013133059. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013168891
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit memo bundelt alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit ons Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in één handzame uitgave. De materie is op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet gegroepeerd op onderwerp. Dit maakt de titel onmisbaar voor professionals die zich begeven op het terrein van werk, verlof, werkloosheid, re-integratie en inkomen.

Sociale zekerheid op het gebied van werk en inkomen in Nederland is complex en veranderlijk. Zowel maatschappelijke als politieke ontwikkelingen zijn voortdurend van invloed op de wet- en regelgeving. Denk aan de invoering van het betaald ouderschapsverlof en de eenmalige energietoeslag.

In deze grondig herziene editie van Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2022 komen deze bepalingen uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen, zoals:
-Arbeid en werkloosheid (Wet arbeid & zorg, minimumloon, WW, Toeslagenwet, premieheffing, banenafspraak, quotumheffing)
- Tegemoetkomingen loondomein (loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel)
- Sociale verzekeringen (AOW, Anw, AKW, BUB)
- Toeslagen (AWIR, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag)
- Corona (NOW, TVL)
- Sociale voorzieningen (Participatiewet, BBZ, IOAW, IOAZ, IOW)
- Inkomensbesluit en dagloonbesluit
- Taken UWV en SVB

Bestaande uitgaven gaan veelal uitgebreider in op een beperkte set wetten, of beperken zich alleen tot de hoofdlijnen. Deze titel bevat per wet een compleet en actueel overzicht van de stand van zaken en is hierdoor uniek in zijn soort. Naast de papieren Memo is de uitgave ook als online versie beschikbaar.

Rechtshandeling en overeenkomst actueel
De inhoud van deze uitgave is compleet herzien naar de stand van zaken per 1 mei 2022. Meer in het bijzonder komen in het boek aan de orde:
- invoering gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds
- invoering arbeidsvoorwaardenbedrag in inkomensbesluit socialezekerheidswetten en dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- aanpassingen in de Awir en kinderopvangtoeslag rond gedupeerde ouders (o.a. overname private schulden door Belastingdienst/Toeslagen)
- kindgebonden budget voor kind dat rechtmatig in Nederland verblijft
- kinderopvangtoeslag als ouder of partner onder terugtrekkingsakkoord Brexit valt of langer dan drie maanden gedetineerd is
- aanpassingen in de NOW en TVL
- uitbreiding WAZO-uitkering aanvullend geboorteverlof naar werknemers die niet verzekerd zijn voor de ZW (zoals de directeur-grootaandeelhouder) per 2 augustus 2022
- invoering WAZO-uitkering tijdens ouderschapsverlof per 2 augustus 2022
- invoering eenmalige energietoeslag en studietoeslag in de Participatiewet
- tijdelijk vereenvoudigde toegang tot het BBZ als opvolger van de Tozo
- alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari 2022 en voor zover al bekend 1 juli 2022

Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2022 is van grote waarde voor professionals die zich bezighouden met zaken als werk, verlof, werkloosheid, participatie, re-integratie en inkomen. De complete en toch beknopte benadering maakt de titel zowel van waarde bij beleidsontwikkeling als beleidsuitvoering.

Specificaties

ISBN13:9789013168891
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:580
Druk:1
Verschijningsdatum:29-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Tim de Bondt

Tim de Bondt (1964) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskundige Informatica aan de HES Amsterdam. Hij is samen met Erik Eikelboom eigenaar van Eikelboom & De Bondt te Leusden.  Naast zijn advieswerkzaamheden voor Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV is Tim verantwoordelijk voor de (hoofd-/eind)redactie van diverse gedrukte en elektronische uitgaven over belastingen, toeslagen, werk, inkomen en sociale zekerheid. De uitgaven worden door Eikelboom & De Bondt Auteurs BV verzorgd voor toonaangevende uitgevers zoals Boom. Ook is Tim actief betrokken bij de software die door Eikelboom & De Bondt IT Services BV wordt ontwikkeld.

Andere boeken door Tim de Bondt

Inhoudsopgave

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) / 27
2. Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) / 68
10. Algemene Ouderdomswet (AOW) / 80
11. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (TROA) / 105
12. Algemene nabestaandenwet (Anw) / 115
13. Algemene Kinderbijslagwet (AKW) / 144
14. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 / 158
15. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten / 175
20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) / 188
21. Wet op het kindgebonden budget (WKB) / 212
22. Wet kinderopvang (Wko) / 215
23. Wet op de huurtoeslag (Wht) / 262
30. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) / 269
31. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) / 280
32. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van
werkgelegenheid (NOW-3) / 291
33. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4) / 302
34. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-5) / 312
35. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-6) / 322
36. Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) / 332
40. Wet arbeid en zorg (WAZO) / 355
41. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) / 379
50. Werkloosheidswet (WW) / 390
51. Toeslagenwet (TW) / 435
60. Participatiewet / 450
61. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004) / 501
63. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) / 513
64. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) / 530
65. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) / 538
70. Ziektewet (ZW)
71. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
72. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
73. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
74. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
75. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden WW/ZW/WIA/WAO
80. Zorgverzekeringswet (Zvw)
81. Wet op de zorgtoeslag (Wzt)
82. Wet langdurige zorg (Wlz)
83. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
84. Jeugdwet
90. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) / 555

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sociaal Memo Arbeid & Inkomen 2022