Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

De juridische organisatie van de onderneming

Paperback Nederlands 2015 9789013133523
Niet leverbaar.

Samenvatting

'De juridische organisatie van de onderneming' biedt u een helder overzicht van het palet aan mogelijke rechtsvormen. Zo kunt u beter onderbouwd kiezen voor - of adviseren over - een bepaalde rechtsvorm. Het boek benoemt ook de complete context; niet alleen aandacht voor de rechtsvorm, maar ook voor regelgeving en aanvullende rechtsnormen. Dit levert u een compleet beeld op van de juridische organisatie.

Wie spreekt over de juridische organisatie van een onderneming, doelt daarmee primair op de verdeling van de juridische bevoegdheden binnen die onderneming. Bij een eenmanszaak liggen die bevoegdheden anders dan bij een BV. U moet wel verder denken dan de rechtsvorm van de onderneming sec; er zijn ook twee andere factoren die de juridische organisatie bepalen. De ene factor is de van toepassing zijnde regelgeving, ongeacht de rechtsvorm van de onderneming. U kunt hierbij denken aan de WOR, die ondernemingen van tien of meer werknemers verplicht om informatie te verstrekken en advies te vragen over belangrijke besluiten. De andere factor is het cluster van rechtsnormen (in de vorm van statuten, reglementen en overeenkomsten) die ook van belang zijn voor de juridische organisatie van de onderneming. Het is belangrijk om hier zorgvuldig kennis van te nemen, want genomen besluiten die niet overeenstemmen met de statuten, zijn ongeldig.

Alle relevante rechtsvormen komen in dit boek voorbij: eenmanszaak, BV, NV, personenvennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting en Europese rechtsvormen. Op diverse plaatsen is gelinkt tussen de juridische organisatie van de onderneming en het fiscale recht. Die juridische organisatie van de onderneming wijzigt wanneer de ene rechtsvorm wordt omgezet naar de andere, bij fusie of overname en bij herstructureringen en reorganisaties. Het zijn vaak fiscale motieven die hieraan ten grondslag liggen.

Specificaties

ISBN13:9789013133523
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:292
Druk:13
Verschijningsdatum:10-11-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
2 stemmen
1
0
1
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Adriaan Dorresteijn

Prof.mr. A.F.M. Dorresteijn (1948) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Hij was achtereenvolgens werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Nadien was hij hoogleraar Privaatrecht bij de Open Universiteit Nederland en adviseur van PriceWaterhouseCoopers Legal Services te Amsterdam. Sinds 2000 is hij hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Met ingang van 2008 is hij tevens adviseur van AKD Prinsen Van Wijmen.

Andere boeken door Adriaan Dorresteijn

Over Robbert van het Kaar

Dr. R.H. van het Kaar (1957) studeerde algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert Ondernemingsrecht aan de postdoctorale controllersopleiding van de Universiteit van Amsterdam en is als senior onderzoeker werkzaam bij het Hugo Sinzheimer Instituut, een onderzoeksinstituut op het gebied van arbeid en recht en onderdeel van diezelfde universiteit. Voorts is hij commissaris bij enkele ondernemingen.

Andere boeken door Robbert van het Kaar

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XI

HOOFDSTUK 1
Enkele begrippen / 1
1.1 Onderneming / 1
1.2 Juridische organisatie / 3
1.3 Zeggenschap / 5
1.4 Ondernemingsvermogen / 6
1.5 Privaat vermogen en ondernemingsvermogen / 7
1.6 Bedrijf en beroep / 9
1.7 Administratie / 10
1.8 Handelsnaam / 13
1.9 Handelsregister / 15

HOOFDSTUK 2
De rechtsvormen / 19
2.1 Eenmanszaak / 20
2.2 Rechtspersonen / 21
2.3 Personenvennootschappen / 24
2.4 Omzetting / 25

HOOFDSTUK 3
De personenvennootschappen in het algemeen / 29
3.1 Inleiding / 29
3.2 Wettelijk kader / 29
3.3 De personenvennootschap als rechtsvorm / 32

HOOFDSTUK 4
De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap / 35
4.1 Het vermogen van de personenvennootschap / 35
4.2 Bestuur van de personenvennootschap / 37
4.3 Personenvennootschap en derden / 39
4.4 Aansprakelijkheid van vennoten / 41
4.5 Verdeling van winst en verlies / 42
4.6 Ontbinding van de personenvennootschap / 43
4.7 Vereffening en verdeling / 45
4.8 Voortzetting en opvolging / 46
4.9 Vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap / 51
4.10 Rechtspersonen als volledig aansprakelijke vennoten / 55

HOOFDSTUK 5
De rechtspersonen in het algemeen / 57
5.1 Oprichting en oprichtingsgebreken / 58
5.2 Besluitvorming / 58
5.3 Statutenwijziging / 62
5.4 Omzetting in een rechtspersoon met andere rechtsvorm / 62
5.5 Ontbinding en vereffening / 65
5.6 Gedragsnormen / 68
5.7 Groeps- of concernbegrippen / 69

HOOFDSTUK 6
De NV en de BV: inleiding / 77
6.1 Omschrijving van de NV en de BV / 77
6.2 Van 1838 tot 1971 / 78
6.3 De periode 1971-1979 / 79
6.4 Vanaf 1979 / 81
6.5 De Europese dimensie / 86
6.6 Oprichting / 89
6.7 De NV of BV in oprichting / 90
6.8 De oprichtingshandeling en de statuten / 91
6.9 Inschrijving in het handelsregister / 94

HOOFDSTUK 7
De NV en de BV: vermogen en aandelen / 95
7.1 Inleiding / 95
7.2 Kapitaalbegrippen / 95
7.3 Kapitaalbeschermende bepalingen / 97
7.4 Het bijeenbrengen van het kapitaal / 98
7.5 Vermindering van kapitaal en eigen vermogen / 104
7.6 Winstuitkeringen / 105
7.7 Verkrijging van eigen aandelen / 107
7.8 Intrekking en afstempeling van aandelen / 110
7.9 Vermeerdering van het geplaatst kapitaal / 112
7.10 Het vreemd vermogen / 115
7.11 Aandelen / 116
7.12 Beursnotering van aandelen en andere effecten / 119
7.13 Soorten van aandelen / 120
7.14 Overdracht, bezwaren en uitkoop van aandelen / 122
7.15 Certificaten van aandelen / 128

HOOFDSTUK 8
De NV en de BV: bevoegdheidsverdeling en aansprakelijkheid / 131
8.1 Inleiding / 131
8.2 De algemene vergadering / 133
8.3 Het bestuur: benoeming en ontslag; taak en bevoegdheden / 138
8.4 De raad van commissarissen / 142
8.5 De raad van commissarissen bij de structuurvennootschap / 144
8.6 Bestuurders en commissarissen: aansprakelijkheid / 148

HOOFDSTUK 9
Andere rechtsvormen die een onderneming in stand houden / 159
9.1 De vereniging / 159
9.2 De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij / 160
9.3 Oprichting, kapitaal en aansprakelijkheid van de leden / 162
9.4 Lidmaatschap / 163
9.5 Bevoegdheidsverdeling / 165
9.6 De stichting / 167
9.7 Omschrijving, oprichting en toepassing / 168
9.8 Bevoegdheidsverdeling en overheidstoezicht / 169
9.9 Het EESV / 172
9.10 De Europese Vennootschap (SE) / 173
9.11 De Europese coöperatieve vennootschap (SCE) / 176
9.12 Andere Europese rechtsvormen (voorstellen) / 177

HOOFDSTUK 10
Juridische fusie en splitsing / 179
10.1 Inleiding / 179
10.2 Juridische fusie / 179
10.3 Specifieke voorschriften voor fusies van NV’s en BV’s / 183
10.4 Splitsing / 186
10.5 Grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen / 188

HOOFDSTUK 11
Geschillenregeling en enquêterecht / 191
11.1 Inleiding / 191
11.2 De geschillenregeling / 191
11.3 Uitstoting / 192
11.4 Gedwongen overgang van stemrecht / 193
11.5 Uittreding / 194
11.6 Het enquêterecht / 195
11.7 Bevoegdheid / 196
11.8 De procedure / 199
11.9 Toepassing / 206

HOOFDSTUK 12
De jaarrekening / 209
12.1 Inleiding / 209
12.2 Vaststelling en inrichting / 211
12.3 Publicatie / 214
12.4 Controle / 216
12.5 De geconsolideerde jaarrekening / 218
12.6 Geschillen over de jaarrekening / 221
12.7 Europese regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot beursgenoteerde ondernemingen / 224

HOOFDSTUK 13
De ondernemingsraad / 225
13.1 Geschiedenis / 225
13.2 Begrippen / 226
13.3 Lidmaatschap van or en or-commissie / 228
13.4 Taken en bevoegdheden van de or / 229
13.5 Recht op informatie / 231
13.6 Overlegvergadering en initiatiefrecht / 232
13.7 Adviesrecht / 233
13.8 Beroepsrecht / 237
13.9 Instemmingsrecht / 239
13.10 Regeling van geschillen / 240
13.11 De Europese ondernemingsraad / 240

HOOFDSTUK 14
Wijzigingen in de juridische organisatie van de onderneming / 245
14.1 Inleiding / 245
14.2 Wijzigingen in de juridische organisatie van de onderneming / 245
14.3 Bevoegdheid tot wijziging / 247
14.4 Invloed van aandeelhouders / 248
14.5 Invloed van werknemers / 249
14.6 Fusie en overname / 250
14.7 Fusie van beursgenoteerde ondernemingen en beschermingsconstructies / 254
14.8 Bedrijven in moeilijkheden / 256
14.9 Internationalisering / 260

Literatuuropgave / 263
Trefwoordenregister / 265

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De juridische organisatie van de onderneming