Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Stelplicht & Bewijslast

2016

Paperback Nederlands 2016 9789013133554
Voormalig top 100Totaal 26 dagen
Niet leverbaar.

Samenvatting

Dit boek behandelt de stelplicht en de bewijslast bij de toepassing van tal van rechtsregels. Het is opgezet als een artikelsgewijs commentaar.

Ruim honderd belangrijke wetsartikelen uit de boeken 3, 5, 6 en 7 BW zijn voorzien van commentaar. In dat commentaar geven de auteurs aan de hand van jurisprudentie en literatuur een antwoord op vragen van stelplicht en bewijslast die in tal van verschillende casusposities bij de toepassing van het desbetreffende wetsartikel kunnen rijzen. Aan het artikelsgewijze commentaar gaat een algemene inleiding vooraf waarin het systeem van stelplicht en bewijslastverdeling wordt uiteengezet. De diverse begrippen en rechtsfiguren die in de artikelsgewijze commentaren naar voren komen, zoals bevrijdend verweer, omkering van de bewijslast, tegenbewijs en verzwaarde stelplicht, worden in de inleiding toegelicht.

Een boek als dit bestond nog niet in de Nederlandse rechtsliteratuur. Vragen van stelplicht en bewijslast spelen in elke civiele procedure een rol en bepalen in belangrijke mate de uitkomst van de procedure. Een juiste toepassing van stelplicht en bewijslast in het voorliggende geval vraagt om een handboek dat snel en toegankelijk de benodigde informatie biedt. Dit boek wil in die behoefte voorzien, mede door de artikelsgewijze opzet.

Specificaties

ISBN13:9789013133554
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:378
Druk:1
Verschijningsdatum:20-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord V

Inleiding 1
1. Stelplicht en bewijslast mr. R.J.B. Boonekamp 1
2. Wettelijk systeem van stelplicht en bewijslastverdeling 1
3. Bevrijdend of zelfstandig verweer 6
4. Afwijkingen van de hoofdregel 8
5. Eisen aan afwijking te stellen 13
6. Verzwaarde stelplicht 16

Burgerlijk Wetboek Boek 3 19
Art. 33 Artikel 33 mr. F.W.J. Meijer en mr. H.M. Wattendorff Wil en verklaring 19
Art. 34 Artikel 34 mr. F.W.J. Meijer Geestelijke stoornis 19
Art. 35 Artikel 35 mr. F.W.J. Meijer en mr. H.M. Wattendorff Wilsvertrouwensleermr. F.W.J. Meijer en mr. H.M. Wattendorff 25
Art. 37 Artikel 37 mr. A.E.B. ter Heide Verklaringenmr. A.E.B. ter Heide 36
Art. 44 Artikel 44 mr. W.L. Valk Bedreiging, bedrog en misbruik van omstandighedenmr. W.L. Valk 48
Art. 50 Artikel 50 mr. A.E.B. ter Heide Vernietiging door buitengerechtelijke verklaringmr. A.E.B. ter Heide 53
Art. 52 Artikel 52 mr. A.E.B. ter Heide Verjaring bij vernietigbaarheidmr. A.E.B. ter Heide 56
Art. 61 Artikel 61 mr. F.W.J. Meijer Volmachtverlening en schijn van volmachtverleningmr. F.W.J. Meijer 58
Art. 66 Artikel 66 mr. H.M. Wattendorff Uitoefening van de volmachtmr. H.M. Wattendorff 63
Art. 69 Artikel 69 mr. H.M. Wattendorff Bekrachtigingmr. H.M. Wattendorff 66
Art. 70 Artikel 70 mr. H.M. Wattendorff Instaan voor vertegenwoordigingsbevoegdheidmr. H.M. Wattendorff 70
Art. 296 Artikel 296 mr. W.L. Valk Vordering tot nakomingmr. W.L. Valk 75
Art. 306 Artikel 306 mr. F.J.P. Lock Bevrijdende verjaringmr. F.J.P. Lock 81
Art. 307 Artikel 307 mr. F.J.P. Lock Verjaring van de vordering tot nakomingmr. F.J.P. Lock 82
Art. 308 Artikel 308 mr. F.J.P. Lock Verjaring van de periodieke vorderingmr. F.J.P. Lock 86
Art. 309 Artikel 309 mr. F.J.P. Lock Verjaring van de vordering uit onverschuldigde betalingmr. F.J.P. Lock 87
Art. 310 Artikel 310 mr. F.J.P. Lock Verjaring van de vordering tot schadevergoeding en uit bedongen boetemr. F.J.P. Lock 90
Art. 311 Artikel 311 mr. F.J.P. Lock Verjaring van de vordering tot ontbinding, herstel of ongedaanmaking mr. F.J.P. Lock 97
Art. 312 Artikel 312 mr. F.J.P. Lock Verjaring van nevenverplichtingenmr. F.J.P. Lock 99
Art. 313 Artikel 313 mr. F.J.P. Lock Aanvang verjaringstermijn bij verplichtingen tot geven of doenmr. F.J.P. Lock 101
Art. 314 Artikel 314 mr. F.J.P. Lock Aanvang verjaringstermijn bij opheffing onrechtmatige toestand en beëindiging van het bezitmr. F.J.P. Lock 103
Art. 315 Artikel 315 mr. F.J.P. Lock Aanvang verjaring bij opeising van een nalatenschapmr. F.J.P. Lock 108
Art. 316 Artikel 316 mr. F.J.P. Lock Stuiting van verjaring door daad van rechtsvervolgingmr. F.J.P. Lock 109
Art. 317 Artikel 317 mr. F.J.P. Lock Stuiting van verjaring door aanmaning of mededelingmr. F.J.P. Lock 112
Art. 318 Artikel 318 mr. F.J.P. Lock Stuiting van verjaring door erkenningmr. F.J.P. Lock 114
Art. 319 Artikel 319 mr. F.J.P. Lock Aanvang nieuwe verjaringstermijn mr. F.J.P. Lock 115
Art. 320 Artikel 320 mr. F.J.P. Lock Verlengingsgronden mr. F.J.P. Lock 116
Art. 321 Artikel 321 mr. F.J.P. Lock Verlenging verjaringstermijnmr. F.J.P. Lock 118

Burgerlijk Wetboek Boek 5 121
Art. 42 Artikel 42 mr. F.W.J. Meijer Bomen, heesters en heggen bij de grenslijn van het erfmr. F.W.J. Meijer 121

Burgerlijk Wetboek Boek 6 127
Art. 6 Artikel 6 mr. R.J.B. Boonekamp Hoofdelijke verbondenheidmr. R.J.B. Boonekamp 127
Art. 7 Artikel 7 mr. R.J.B. Boonekamp Gevolgen van hoofdelijkheidmr. R.J.B. Boonekamp 130
Art. 9 Artikel 9 mr. R.J.B. Boonekamp Kwijtschelding; uitstel van betalingmr. R.J.B. Boonekamp 131
Art. 10 Artikel 10 mr. R.J.B. Boonekamp Bijdrageplichtmr. R.J.B. Boonekamp 135
Art. 11 Artikel 11 mr. R.J.B. Boonekamp Verweermiddelenmr. R.J.B. Boonekamp 138
Art. 22 Artikel 22 Opschortende en ontbindende voorwaardemr. R.J.B. Boonekamp 140
Art. 23 Artikel 23 mr. R.J.B. Boonekamp Beletten of teweeg brengen vervulling voorwaardemr. R.J.B. Boonekamp 143
Art. 30 Artikel 30 mr. R.J.B. Boonekamp Nakoming door een derdemr. R.J.B. Boonekamp 146
Art. 34 Artikel 34 mr. R.J.B. Boonekamp Betaling aan onbevoegdemr. R.J.B. Boonekamp 150
Art. 74 Artikel 74 mr. V. van den Brink, bewerkt door mr. W.L. Valk Schadevergoedingmr. V. van den Brink, bewerkt door mr. W.L. Valk 154
Art. 75 Artikel 75 mr. V. van den Brink, bewerkt door mr. W.L. Valk Overmachtmr. V. van den Brink, bewerkt door mr. W.L. Valk 158
Art. 76 Artikel 76 mr. W.L. Valk Aansprakelijkheid voor hulppersonen 160
Art. 77 Artikel 77 mr. W.L. Valk Aansprakelijkheid voor hulpzaken 162
Art. 78 Artikel 78 mr. W.L. Valk Schadevergoeding in geval van overmacht 165
Art. 81 Artikel 81 mr. V. van den Brink, bewerkt door W.L. Valk Verzuimmr. V. van den Brink, bewerkt door W.L. Valk 167
Art. 82 Artikel 82 mr. V. van den Brink, bewerkt door W.L. Valk Ingebrekestellingmr. V. van den Brink, bewerkt door W.L. Valk 169
Art. 83 Artikel 83 mr. V. van den Brink, bewerkt door W.L. Valk Verzuim zonder ingebrekestellingmr. V. van den Brink, bewerkt door W.L. Valk 171
Art. 89 Artikel 89 mr. F.J.P. Lock Klachtplichtmr. F.J.P. Lock 172
Art. 97 Artikel 97 mr. R.J.B. Boonekamp Schadebegrotingmr. R.J.B. Boonekamp 176
Art. 98 Artikel 98 mr. R.J.B. Boonekamp Causaal verbandmr. R.J.B. Boonekamp 179
Art. 99 Artikel 99 mr. R.J.B. Boonekamp Alternatieve veroorzakingmr. R.J.B. Boonekamp 182
Art. 101 Artikel 101 mr. R.J.B. Boonekamp Eigen schuldmr. R.J.B. Boonekamp 184
Art. 102 Artikel 102 mr. R.J.B. Boonekamp Medeschuldmr. R.J.B. Boonekamp 187
Art. 106 Artikel 106 mr. A.E.B. ter Heide Ander nadeel dan vermogensschade 190
Art. 107 Artikel 107 mr. A.E.B. ter Heide Verplaatste schade 193
Art. 107a Artikel 107a mr. A.E.B. ter Heide Het verhaalsrecht van de werkgever 195
Art. 108 Artikel 108 mr. A.E.B. ter Heide Overlijdensschade 198
Art. 109 Artikel 109 mr. A.E.B. ter Heide Matiging van schadevergoeding 201
Art. 162 Artikel 162 mr. R.J.B. Boonekamp Onrechtmatige daadmr. R.J.B. Boonekamp 202
Art. 163 Artikel 163 mr. R.J.B. Boonekamp Relativiteitmr. R.J.B. Boonekamp 204
Art. 166 Artikel 166 mr. R.J.B. Boonekamp Onrechtmatige daad in groepsverband 207
Art. 170 Artikel 170 mr. R.J.B. Boonekamp Aansprakelijkheid voor ondergeschikte 209
Art. 171 Artikel 171 mr. R.J.B. Boonekamp Aansprakelijkheid voor niet ondergeschiktenmr. R.J.B. Boonekamp 213
Art. 174 Artikel 174 mr. R.J.B. Boonekamp Aansprakelijkheid voor opstallen 215
Art. 179 Artikel 179 mr. R.J.B. Boonekamp Aansprakelijkheid voor dieren 219
Art. 198 Artikel 198 mr. E.J. Bellaart Zaakwaarnemingmr. E.J. Bellaart 221
Art. 199 Artikel 199 mr. E.J. Bellaart Verplichtingen zaakwaarnemermr. E.J. Bellaart 223
Art. 200 Artikel 200 mr. E.J. Bellaart Schadevergoeding en beloning 225
Art. 203 Artikel 203 mr. R.J.B. Boonekamp Onverschuldigde betalingmr. R.J.B. Boonekamp 227
Art. 217 Artikel 217 mr. H.M. Wattendorff Aanbod en aanvaardingmr. H.M. Wattendorff 229
Art. 219 Artikel 219 mr. H.M. Wattendorff Herroeping aanbodmr. H.M. Wattendorff 231
Art. 221 Artikel 221 mr. H.M. Wattendorff Verval aanbodmr. H.M. Wattendorff 235
Art. 223 Artikel 223 mr. H.M. Wattendorff Te late aanvaardingmr. H.M. Wattendorff 237
Art. 225 Artikel 225 mr. H.M. Wattendorff Van het aanbod afwijkende aanvaardingmr. H.M. Wattendorff 240
Art. 228 Artikel 228 mr. W.L. Valk Dwalingmr. W.L. Valk 245
Art. 231 Artikel 231 mr. W.L. Valk Algemene voorwaarden: definitiebepalingenmr. W.L. Valk 249
Art. 233 Artikel 233 mr. W.L. Valk Vernietigbaarheid van bedingen in algemene voorwaarden mr. W.L. Valk 251
Art. 234 Artikel 234 mr. W.L. Valk Redelijke mogelijkheid tot kennisneming van algemene voorwaardenmr. W.L. Valk 255
Art. 236 Artikel 236 mr. W.L. Valk Zwarte lijstmr. W.L. Valk 260
Art. 237 Artikel 237 mr. W.L. Valk Grijze lijstmr. W.L. Valk 265
Art. 262 Artikel 262 mr. E.J. Bellaart Exceptio non adimpleti contractusmr. E.J. Bellaart 270
Art. 263 Artikel 263 mr. E.J. Bellaart Onzekerheidsexceptiemr. E.J. Bellaart 275
Art. 265 Artikel 265 mr. E.J. Bellaart Ontbindingmr. E.J. Bellaart 280
Art. 266 Artikel 266 mr. E.J. Bellaart Ontbinding bij schuldeisersverzuim 285

Burgerlijk Wetboek Boek 7 287
Art. 17 Artikel 17 mr. W.L. Valk Non-conformiteitmr. W.L. Valk 288
Art. 18 Artikel 18 mr. W.L. Valk Non-conformiteit in geval van consumentenkoopmr. W.L. Valk 293
Art. 23 Artikel 23 mr. F.J.P. Lock Klachtplicht kopermr. F.J.P. Lock 297
Art. 271 Artikel 271 mr. W.L. Valk Opzegging in geval van woonruimtehuurmr. W.L. Valk 305
Art. 272 Artikel 272 mr. W.L. Valk Schriftelijke toestemming van de woonruimtehuurder in de opzegging; beëindigingsvorderingmr. W.L. Valk 313
Art. 273 Artikel 273 mr. W.L. Valk Beëindigingsvordering in geval van huur van woonruimte mr. W.L. Valk 314
Art. 274 Artikel 274 mr. W.L. Valk Mogelijke gronden voor beëindiging van de woonruimtehuur mr. W.L. Valk 317
Art. 293 Artikel 293 mr. W.L. Valk Opzegging in geval van bedrijfsruimtehuurmr. W.L. Valk 323
Art. 294 Artikel 294 mr. W.L. Valk Nietigheid van opzegging van bedrijfsruimtehuur indien gronden ontbreken 326
Art. 295 Artikel 295 mr. W.L. Valk Schriftelijke toestemming van de bedrijfsruimtehuurder; beëindigingsvorderingmr. W.L. Valk 327
Art. 296 Artikel 296 mr. W.L. Valk Mogelijke gronden voor beëindiging van de bedrijfsruimtehuur mr. W.L. Valk 330
Art. 367 Artikel 367 mr. W.L. Valk Opzegging in geval van pacht 334
Art. 368 Artikel 368 mr. W.L. Valk Nietigheid van opzegging van pacht indien gronden ontbreken 337
Art. 369 Artikel 369 mr. W.L. Valk Verzet tegen de opzegging door de pachter; beëindigingsvordering mr. W.L. Valk 338
Art. 370 Artikel 370 mr. W.L. Valk Mogelijke gronden voor beëindiging van de pachtmr. W.L. Valk 340
Art. 402 Artikel 402 mr. D.E. Alink Opdracht en aanwijzingen omtrent uitvoeringmr. D.E. Alink 344
Art. 405 Artikel 405 mr. R.J.B. Boonekamp Loonmr. R.J.B. Boonekamp 350
Art. 408 Artikel 408 mr. D.E. Alink Opzeggingmr. D.E. Alink 355
Art. 411 Artikel 411 mr. D.E. Alink Loon bij voortijdige beëindigingmr. D.E. Alink 359
Art. 754 Artikel 754 mr. D.E. Alink Waarschuwingsplicht mr. D.E. Alink 362
Art. 760 Artikel 760 mr. D.E. Alink Gebreken of ongeschiktheid van gebruikte materialen of hulpmiddelenmr. D.E. Alink 365

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Stelplicht & Bewijslast