Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Strafbaarheid in de voorfase

Gebonden Nederlands 2015 9789013133578
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Door de maatschappelijke veranderingen naar een 'veiligheidscultuur', waarbij bescherming van de maatschappij tegen allerhande risico's op gevaar van krenking van rechtsgoederen centraal staat, spelen strafbaarstellingen van handelingen in het stadium voorafgaande aan een daadwerkelijke krenking van die rechtsgoederen een voorname, zo niet cruciale rol. De oorzaak hiervan is vaak terug te vinden in incidentele, ernstige gebeurtenissen en steeds weer opkomende vormen van terreur. Het gevolg is echter een steeds verder uitdijend strafrecht naar voren en verlegging van de grenzen van het materiële en formele strafrecht.

'Strafbaarheid in de voorfase' biedt een overzicht van strafbaarheid in de voorfase in het positieve materiële strafrecht. Zo krijgen strafbare samenspanning, voorbereiding en poging, verschillende voorbereidingsdelicten en andere specifieke strafbaarstellingen en regelingen met voorbereidende of gevaarzettende aspecten, zoals de algemene deelnemingsvormen in art. 47-48 Sr en deelneming aan een criminele organisatie in art. 140 Sr, ieder een eigen plaats.

In historisch perspectief wordt aandacht geschonken aan de wetsgeschiedenis van deze strafbaarstellingen en in het huidig perspectief komen de uitleg van de wetgever en de criteria uit de rechtspraak over de verschillende bestanddelen aan bod. Daarnaast worden ter completering van het huidig perspectief diverse opvattingen uit de literatuur aangehaald en wordt gezocht naar een mogelijke onderlinge samenhang en gezamenlijke kenmerken. De vraag is ook of er door deze ontwikkelingen sprake is van een eventuele overgang van een daadstrafrecht naar een Gesinnungsstrafrecht en in hoeverre een beperking van strafbaarheid in de voorfase noodzakelijk of wenselijk is. Met mogelijke criteria voor (toekomstige) strafwetgeving met betrekking tot de voorfase sluit dit boek af met een toekomstperspectief.

'Strafbaarheid in de voorfase' levert een bijdrage aan de discussie over de grenzen van het strafrecht en strafbaarheid in de voorfase en richt zich vooral tot hen die zich zowel in theoretische als in praktische zin met dit onderwerp bezighouden. Ook kan dit boek gebruikt worden voor verdere studie of verdiepend onderzoek naar strafbaarheid in de voorfase.

Specificaties

ISBN13:9789013133578
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:292
Druk:1
Verschijningsdatum:1-10-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

1. Introductie
1.1 Inleidende schets
1.2 Aanleiding
1.3 Opbouw

2. Samenspanning
2.1 Inleiding
2.2 Wetsgschiedenis samenspanning
2.3 Bestanddelen samenspanning
2.4 Enkele opvattingen over samenspanning

3. Voorbereiding
3.1 Inleiding
3.2 Wetsgeschiedenis voorbereiding
3.3 Bestanddelen voorbereiding
3.3.1 Objectieve bestanddelen
3.3.2 Voorbereidingsmiddelen
3.3.3 Bestemming van het voorbereidingsmiddel
3.3.4 Voorbereidingshandelingen
3.3.5 Subjectieve bestanddelen
3.3.6 Ondeugdelijke voorbereiding
3.3.7 Uitzonderingen
3.4 Vrijwillige terugtred bij voorbereiding
3.5 Enkele opvattingen over voorbereiding in art. 46 Sr
3.6 Deelnemen of meewerken aan training voor terrorisme
3.6.1 Wetsgeschiedenis art. 134a Sr
3.6.2 Bestanddelen art. 134a Sr
3.6.3 Enkele opvattingen over voorbereiding in art. 134a Sr
3.7 Voorbereiding openlijke geweldpleging
3.7.1 Wetsgeschiedenis art. 141a Sr
3.7.2 Bestanddelen art. 141a Sr
3.7.3 Enkele opvattingen over voorbereiding in art. 141a Sr
3.8 Financiering van terrorisme in art. 421 Sr

4. Voorbereidingshandelingen in de Opiumwet
4.1 Inleiding
4.2 Voorbereidingshandelingen harddrugs
4.2.1 Wetsgeschiedenis art. 10a Opw
4.2.2 Bestanddelen art. 10a Opw
4.3 Voorbereidingshandelingen softdrugs
4.3.1 Wetsgeschiedenis art. 11a Opw (nieuw)
4.3.2 Bestanddelen art. 11a Opw (nieuw)
4.4 Enkele opvattingen over voorbereiding in de Opiumwet

5. Poging
5.1 Inleiding
5.2 Wetsgeschiedenis poging
5.3 Bestanddelen poging
5.3.1 Algemeen
5.3.2 Voornemen tot uitvoering
5.3.3 Begin van uitvoering
5.3.4 Het criterium ‘naar haar uiterlijke verschijningsvorm’
5.3.5 Ondeugdelijke poging
5.3.6 Poging tot misdrijf uitgesloten?
5.3.7 Poging en deelnemingsvormen
5.4 Poging een ander te bewegen om een misdrijf te begaan
5.4.1 Inleiding
5.4.2 Mislukt doen plegen, mislukte medeplichtigheid in art. 134bis Sr
5.4.3 Wetsgeschiedenis art. 46a Sr
5.4.4 Bestanddelen art. 46a Sr
5.5 Vrijwillige terugtred bij poging
5.6 Enkele opvattingen over poging

6. De algemene deelnemingsvormen en de voorfase
6.1 Inleiding
6.2 Plegen, doen plegen, medeplegen en uitlokken
6.2.1 Wetsgeschiedenis art. 47 Sr
6.2.2 Bestanddelen art. 47 Sr
6.2.3 Enkele opvattingen over art. 47 Sr
6.3 Medeplichtigheid
6.3.1 Wetsgeschiedenis art. 48-49 Sr
6.3.2 Bestanddelen art. 48-49 Sr
6.3.3 Enkele opvattingen over art. 48-49 Sr
6.4 Functioneel plegen
6.5 Feitelijk leidinggeven aan een strafbaar feit begaan door een rechtspersoon
6.5.1 Wetsgeschiedenis art. 51 Sr
6.5.2 Bestanddelen art. 51 Sr
6.5.3 Enkele opvattingen over art. 51 Sr

7. Overige strafbaarstellingen in de voorfase
7.1 Inleiding
7.2 Gevaarzettingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht
7.3 Deelnemen aan een criminele organisatie
7.3.1 Wetsgeschiedenis art. 140 Sr
7.3.2 Bestanddelen art. 140 Sr
7.3.3 Enkele opvattingen over art. 140 Sr
7.4 Online grooming
7.4.1 Wetsgeschiedenis art. 248e Sr
7.4.2 Bestanddelen art. 248e Sr
7.4.3 Enkele opvattingen over art. 248e Sr

8. Onderling verband strafbaarheid in de voorfase?
8.1 Inleiding
8.2 Gezamenlijke kenmerken van strafbaarheid in de voorfase
8.3 Strafbaarheid in de voorfase een vorm van Gesinnungsstrafrecht?
8.4 Beperking van strafbaarheid in de voorfase gewenst of noodzakelijk?
8.5 Criteria voor (toekomstige) strafbaarheid in de voorfase
8.6 Tot besluit

Geraadpleegde literatuur
Trefwoordenregister
Geraadpleegde jurisprudentie
Geraadpleegde Kamerstukken

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Strafbaarheid in de voorfase