Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013133820. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Internationaal Fiscaal Memo 2017

Paperback Nederlands 2018 9789013144949
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Een beknopte samenvatting van het Nederlands internationaal belastingrecht nodig? Deze uitgave belicht de belangrijkste aspecten van onderwerpen als belastingverdragen, de rulingpraktijk en Europese fiscale ontwikkelingen. Kortom: alles wat u moet weten over belastingen in het internationale handelsverkeer.

We doen steeds vaker internationaal zaken. Daarmee speelt ook de belastingtechnische aspecten van het internationale handelsverkeer een steeds prominentere rol.

Internationaal Fiscaal Memo 2017 geeft een compleet en beknopt overzicht van de hoofdzaken binnen het Nederlands internationaal belastingrecht. Voor niet-specialisten belicht het precies de kennis, regelgeving en jurisprudentie die nodig zijn om u flexibel binnen het vakgebied te begeven. Mede door de opsomming van historische jurisprudentie is de uitgave ook voor gevorderden een waardevolle toevoeging binnen hun vakliteratuur.

Internationale fiscale actualiteit
De memo belicht een brede range aan onderwerpen op het terrein van het internationaal belastingrecht, de internationale sociale zekerheid en relevante verdragen.

Een greep uit de onderwerpen:
- de belastingverdragen
- het Besluit voorkoming dubbele belasting
- de 30%-regeling
- de rulingpraktijk
- fiscale aspecten van de internationale sociale zekerheid
- Europese fiscale ontwikkelingen (op het terrein van de belastingen en sociale zekerheid)
- internationale samenwerking inzake het ontwijken van belasting

Daarnaast vindt u een overzicht van alle relevante kernbegrippen en definities. Versterkt door de overzichtelijke opbouw, biedt deze memo een bijzonder handig naslagwerk dat u gedurende de werkdag regelmatig vlug zult raadplegen.

Specificaties

ISBN13:9789013144949
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:824
Druk:1
Verschijningsdatum:13-3-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1. Inleiding 19

2. Kernbegrippen en definities 22
2.1. Kernbegrippen 22
2.1.1. Nationale staten 22
2.1.1.1. Nationale staat 22
2.1.1.2. Centrale overheid van een nationale staat 22
2.1.1.3. Bevolking van een nationale staat 24
2.1.1.4. Territorium van een nationale staat 24
2.1.2. Internationale organisaties 26
2.1.2.1. De Verenigde Naties (VN) 26
2.1.2.2. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 28
2.1.2.3. De Raad van Europa (RvE) 28
2.1.2.4. De Europese Unie (EU) 30
2.1.3. Vier basisvormen van internationale belastingheffing 32
2.1.4. Vier beginselen van internationale heffingsbevoegdheid 33
2.1.4.1. Vier beginselen van internationale heffingsbevoegdheid 33
2.1.4.2. Woonplaatsbeginsel of domiciliebeginsel 33
2.1.4.3. Bronbeginsel of situsbeginsel 33
2.1.4.4. Nationaliteitsbeginsel 33
2.1.4.5. Oorsprongbeginsel 34
2.1.5. Vier typen werkingssfeer van internationale regelingen 34
2.1.6. Samenwerking en concurrentie in het (internationaal) belastingrecht 34
2.2. Definities 36
2.2.1. Belasting 36
2.2.2. Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht 37
2.2.3. Dubbele belasting 38
2.2.4. Staat, mogendheid 40
2.2.5. Nationaliteit, onderdaan, vreemdeling, vluchteling en staatloze 43
2.2.6. Verdrag 46
2.2.7. Multilaterale en bilaterale verdragen 46
2.2.8. Onderlinge verhouding tussen verdragen 46
2.2.9. Intergouvernementele en supranationale verdragen 49
2.2.10. Rechtstreekse en horizontale werking van verdragsbepalingen 50
2.2.11. Toepassingsgebied van verdragen 51

3. Bronnen van internationaal belastingrecht 53
3.1. Modelverdragen inzake belasting 53
3.1.1. Inleiding 53
3.1.2. Verenigde Naties 53
3.1.3. OESO 54
3.1.4. Overige internationale modelverdragen 56
3.1.5. De Europese Unie 57
3.2. Multilaterale belastingverdragen 57
3.2.1. Inleiding 57
3.2.2. Multilaterale belastingverdragen, MLI 57
3.3. Belastingrecht van de EU 58
3.3.1. Inleiding 58
3.3.2. Fusierichtlijn 64
3.3.3. Moeder/dochterrichtlijn 64
3.3.4. Richtlijn kapitaalsbelasting 65
3.3.5. Spaarrenterichtlijn 65
3.3.6. Rente- en royaltyrichtlijn 66
3.3.7. EU-belasting op financiële transacties (FTT) 66
3.3.8. CCTB-richtlijn en CCCTB-richtlijn 67
3.3.9. Anti-ontgaansrichtlijn (ATAD1 en ATAD2) 68
3.4. Bilaterale belastingverdragen 68
3.4.1. Inleiding 68
3.4.2. Bilaterale belastingverdragen inkomen en vermogen 69
3.4.3. Bilaterale belastingverdragen successierechten en schenking 80
3.4.4. Bilaterale belastingverdragen scheepvaart en luchtvaart I Vindplaats van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting op internationale scheep- (S) en/of luchtvaartwinst (L) 80
3.4.5. Bilaterale belastingverdragen scheepvaart en luchtvaart II Vindplaats van scheepvaart- (S) of luchtvaartverdragen (L) waarin (een) bepaling(en) inzake de voorkoming van dubbele belasting is/zijn opgenomen 81
3.4.6. Oude, inmiddels vervangen verdragen 82
3.4.7. Bilaterale belastingverdragen inkomen en vermogen, chronologisch 84
3.4.8. Bilaterale belastingverdragen successierechten en schenking, chronologisch 89
3.4.9. Bilaterale belastingverdragen overzicht 90

4. Bronnen internationaal sociaal zekerheidsrecht 91
4.1. Multilaterale verdragen inzake sociale zekerheid 91
4.1.1. Europees Verdrag met betrekking tot Internationaal Vervoer 91
4.1.2. Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden 91
4.1.3. Het Europees verdrag inzake sociale zekerheid 91
4.1.4. Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserse Bondsstaat 92
4.1.5. EER-Verdrag 92
4.1.6. Europese Interimovereenkomsten 93
4.2. Sociale zekerheidsrecht van de EU 93
4.2.1. Inleiding 93
4.2.2. Verdrag van Lissabon 93
4.2.3. De Verordeningen (EEG) Nr. 1408/71 en Nr. 574/72 94
4.2.4. De Verordeningen (EEG) Nr. 883/2004 en Nr. 987/2009 95
4.3. Bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid 95
4.3.1. Inleiding 95
4.3.2. Bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid 96
4.3.2.1. Nederland-Argentinië; 96
4.3.2.2. Nederland-Australië; 96
4.3.2.3. Nederland-België; 97
4.3.2.4. Nederland-Belize 98
4.3.2.5. Nederland-Bolivia 98
4.3.2.6. Nederland-Botswana 98
4.3.2.7. Nederland-Brazilië; 98
4.3.2.8. Nederland-Bulgarije 99
4.3.2.9. Nederland-Canada 99
4.3.2.10. Nederland-Chili 99
4.3.2.11. Nederland-China 99
4.3.2.12. Nederland-Costa Rica 99
4.3.2.13. Nederland-Cyprus 100
4.3.2.14. Nederland-Duitsland 100
4.3.2.15. Nederland-Ecuador 101
4.3.2.16. Nederland-Egypte 101
4.3.2.17. Nederland-Estland 101
4.3.2.18. Nederland-Filipijnen 102
4.3.2.19. Nederland-Frankrijk 102
4.3.2.20. Nederland-Gambia 102
4.3.2.21. Nederland-Griekenland 102
4.3.2.22. Nederland-Hongarije 103
4.3.2.23. Nederland-Hong Kong 103
4.3.2.24. Nederland-India 103
4.3.2.25. Nederland-Indonesië 103
4.3.2.26. Nederland-Israël 103
4.3.2.27. Nederland-Italië 104
4.3.2.28. Nederland-Japan 104
4.3.2.29. Nederland-Joegoslavië 104
4.3.2.30. Nederland-Jordanië 105
4.3.2.31. Nederland-Kaapverdië 105
4.3.2.32. Nederland-Korea 106
4.3.2.33. Nederland-Kroatië 106
4.3.2.34. Nederland-Letland 106
4.3.2.35. Nederland-Litouwen 106
4.3.2.36. Nederland-Luxemburg 106
4.3.2.37. Nederland-Macedonië 107
4.3.2.38. Nederland-Mali 107
4.3.2.39. Nederland-Malta 107
4.3.2.40. Nederland-Marokko 107
4.3.2.41. Nederland-Monaco 109
4.3.2.42. Nederland-Nieuw-Zeeland 109
4.3.2.43. Nederland-Noorwegen 110
4.3.2.44. Nederland-Oostenrijk 110
4.3.2.45. Nederland-Pakistan 111
4.3.2.46. Nederland-Panama 111
4.3.2.47. Nederland-Paraguay 111
4.3.2.48. Nederland-Polen 111
4.3.2.49. Nederland-Portugal 111
4.3.2.50. Nederland-Quebec 112
4.3.2.51. Nederland-Roemenië 112
4.3.2.52. Nederland-Slovenië 112
4.3.2.53. Nederland-Slowakije 112
4.3.2.54. Nederland-Spanje 112
4.3.2.55. Nederland-Suriname 113
4.3.2.56. Nederland-Thailand 113
4.3.2.57. Nederland-Tsjechië 113
4.3.2.58. Nederland-Tunesië 113
4.3.2.59. Nederland-Turkije 114
4.3.2.60. Nederland-Uruguay 114
4.3.2.61. Nederland-Verenigde Staten van Amerika 114
4.3.2.62. Nederland-Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 115
4.3.2.63. Nederland-Zuid-Afrika 115
4.3.2.64. Nederland-Zweden 115
4.3.2.65. Nederland-Zwitserland 116

5. Overige bronnen van (inter)nationaal recht 117
5.1. Mensenrechtenverdragen 117
5.1.1. Fundamentele rechten in het kader van de VN 117
5.1.1.1. Fundamentele rechten in het kader van de VN 117
5.1.1.2. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 117
5.1.1.3. Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 117
5.1.1.4. Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten 118
5.1.1.5. Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens de vrouw 118
5.1.1.6. Verdrag inzake de rechten van het kind 119
5.1.1.7. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 119
5.1.2. Fundamentele rechten in het kader van de RvE 121
5.1.2.1. Fundamentele rechten in het kader van de RvE 121
5.1.2.2. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) 121
5.1.2.3. Het Europees Sociaal Handvest (ESH) 122
5.2. Grondrechten van de EU 123

6. Belastingverdragen 127
6.1. Inleiding belastingverdragen 127
6.1.1. Internationaal belastingbeleid van Nederland 127
6.1.2. Algemeen fiscaal verdragsbeleid 127
6.1.3. Informatie over verdragen 128
6.2. Indeling, interpretatie en evaluatie van belastingverdragen 129
6.2.1. Inleiding 129
6.2.2. Indeling OESO-modelverdrag 129
6.2.3. Interpretatieregels van verdragen 130
6.2.4. Evaluatie van de toepassing van verdragen 132
6.3. Totstandkoming belastingverdragen 132
6.4. Overzicht en indeling van belastingverdragen 133
6.4.1. Overzicht van belastingverdragen 133
6.4.2. Artikelenindeling van de belastingverdragen 134
6.4.3. Overzicht van belastingverdragen in voorbereiding 149
6.5. Werkingssfeer van belastingverdragen 151
6.5.1. Personele werkingssfeer van belastingverdragen 151
6.5.1.1. Algemeen 151
6.5.1.2. Diplomaten/internationale ambtenaren 157
6.5.2. Materiële werkingssfeer van belastingverdragen 159
6.5.3. Territoriale werkingssfeer van belastingverdragen 172
6.5.4. Temporele werkingssfeer van belastingverdragen 173
6.6. Opbrengst onroerende zaken en winst in de verdragen 175
6.6.1. Inkomsten uit onroerende goederen/zaken 175
6.6.2. Belastingheffing van hypotheekrente 176
6.6.3. Winst uit onderneming 176
6.6.4. Transfer pricing 180
6.6.5. Vaste inrichting 184
6.6.6. Uitvoering van werken 187
6.6.6.1. Uitvoering van werken algemeen 187
6.6.6.2. Overzicht bouwwerktermijnen 188
6.6.7. Scheep- en luchtvaartwinst 191
6.7. Opbrengst van roerend kapitaal in de verdragen 194
6.7.1. Belastingheffing over dividenden 194
6.7.2. Bronheffingenoverzicht dividenden/tarieven Vpb 200
6.7.3. ‘Tax Credit’ en ‘Avoir Fiscal’ 206
6.7.4. ‘Branch Profits Tax’ 207
6.7.5. Overzicht opbrengst winstdelende obligaties1 208
6.7.6. Interest 210
6.7.7. Bronheffingenoverzicht interest 214
6.7.8. Royalty’s 218
6.7.9. Bronheffingenoverzicht royalty’s 220
6.8. Vermogenswinsten in de verdragen 223
6.8.1. Algemeen 223
6.8.2. Aanmerkelijk belang 225
6.9. Inkomsten uit arbeid in de verdragen 229
6.9.1. Zelfstandige arbeid 229
6.9.1.1. Regelgeving zelfstandige arbeid 229
6.9.1.2. Jurisprudentie zelfstandige arbeid 231
6.9.2. Dienstbetrekking 232
6.9.2.1. Regelgeving dienstbetrekking 232
6.9.2.2. Jurisprudentie dienstbetrekking 236
6.9.3. Grensarbeid 279
6.9.3.1. Inleiding grensarbeid 279
6.9.3.2. De regeling met België 280
6.9.3.3. De regeling met Duitsland 290
6.9.3.4. Sociale verzekeringspositie van grensarbeiders 295
6.9.4. Directeuren/commissarissen 298
6.9.4.1. Regelgeving directeuren/commissarissen 298
6.9.4.2. Jurisprudentie directeuren/commissarissen 300
6.9.5. Artiesten/sportlieden 303
6.9.5.1. Regelgeving artiesten/sportlieden 303
6.9.5.2. Jurisprudentie artiesten/sportlieden 305
6.9.6. Studenten/stagiairs 314
6.9.6.1. Regelgeving studenten/stagiairs 314
6.9.7. (Hoog)leraren/wetenschappelijk onderzoekers 319
6.9.7.1. Regelgeving (hoog)leraren/wetenschappelijk
onderzoekers 319
6.9.7.2. Jurisprudentie (hoog)leraren/wetenschappelijk onderzoekers 320
6.9.8. Pensioenen 321
6.9.8.1. Regelgeving pensioenen 321
6.9.8.2. Jurisprudentie pensioenen 332
6.9.8.3. EU-richtlijn bescherming van de rechten op aanvullend pensioen 345
6.9.8.4. Afkoopsommen pensioen 346
6.9.9. Overheidsbeloningen 356
6.9.9.1. Regelgeving overheidsbeloningen 356
6.10. Overig inkomen in de verdragen 358
6.10.1. Saldobepaling (‘overig inkomen’) 358
6.10.2. Alimentatie 360
6.10.2.1. Regelingen inzake alimentatie 360
6.10.2.2. Jurisprudentie inzake alimentatie 360
6.10.3. Lijfrenten 361
6.10.3.1. Regelingen inzake lijfrenten 361
6.10.3.2. Jurisprudentie inzake lijfrente 364
6.10.4. Sociale verzekeringsuitkeringen/sociale zekerheidsuitkeringen 370
6.10.4.1. Regelingen inzake sociale verzekeringsuitkeringen/ sociale zekerheidsuitkeringen 370
6.10.4.2. Jurisprudentie inzake sociale verzekeringsuitkeringen/ sociale zekerheidsuitkeringen 380
6.11. Vermogen in de verdragen 393
6.12. Bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting 395
6.12.1. Algemeen 395
6.12.2. Vrijstellingsmethode 398
6.12.3. Verrekeningsmethode 403
6.12.3.1. Verrekeningsmethode 403
6.12.3.2. Tax sparing credit 405
6.12.4. Voorkoming van dubbele vermogensbelasting 407
6.12.5. Fiscale eenheid en dubbele belasting 407
6.12.6. ‘Remittance base’ 411
6.12.7. Voorkomingsschema 411
6.12.8. Voorkoming dubbele belasting door verdragspartners 421
6.13. Bepalingen ter vermijding van ontgaan en ontduiken van belasting 424
6.13.1. Algemeen 424
6.13.2. OESO 424
6.13.3. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 428
6.13.3.1. FATCA 428
6.13.3.2. NL IGA 429
6.13.4. Belastingontwijking, Nederlandse maatregelen 430
6.14. Gelijke behandeling in de belastingverdragen 431
6.14.1. Algemeen 431

7. Belastingrecht van de Europese Unie 439
7.1. Inleiding belastingrecht van de EU 439
7.1.1. Algemeen 439
7.1.2. Richtlijn kapitaalsbelasting 440
7.1.3. Moeder-dochterrichtlijn 441
7.1.4. De Fusierichtlijn 443
7.1.5. De Interest- en royaltyrichtlijn 445
7.1.6. De Spaarrenterichtlijn 447
7.2. Het voorstel voor een CCCTB-richtlijn 451
7.3. Fiscale behandeling van Europese rechtspersonen 453
7.4. Fiscale fraudebestrijding in de EU 453
7.5. Vrij verkeer van werknemers, vestiging, diensten en kapitaal in de EU 459

8. Nationale regelingen inzake internationale belasting 485
8.1. De fiscaalrechtelijke positie van de BES-eilanden 485
8.1.1. Fiscaal stelsel voor Aruba en de Nederlandse Antillen (Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) voor 2011 485
8.1.2. Nieuw fiscaal stelsel voor Curaçao, Sint Maarten, de BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf 2011 490
8.2. Eenzijdige regelingen 492
8.2.1. Inleiding 492
8.2.2. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (BVDB 2001) 493
8.2.2.1. Inleiding 493
8.2.2.2. Toepassingsbereik 495
8.2.2.3. De onderworpenheidseis 495
8.2.2.4. Fictieve onderworpenheid 496
8.2.2.5. Buitenlands inkomen uit werk en woning 497
8.2.2.6. Tegemoetkoming ter zake van buitenlands inkomen uitwerk en woning 498
8.2.2.7. ‘Sporters’ en artiesten 500
8.2.2.8. Dividenden, interest en royalty’s 501
8.2.2.9. Ontwikkelingslanden 502
8.2.2.10. Inkomen uit aanmerkelijk belang 503
8.2.2.11. Inkomen uit sparen en beleggen 503
8.2.2.12. Dividenden, interest, royalty’s uit ontwikkelingslanden 504
8.2.2.13. Vennootschapsbelasting 505
8.2.2.14. Recht van successie en van schenking 506
8.2.2.15. Buitenlands kansspel 508
8.2.3. Kostenaftrek 508
8.2.4. Scheep- en luchtvaartwinst 509
8.3. De 30%-regeling 509
8.3.1. Inleiding 509
8.3.2. De 30%-regeling 510
8.3.3. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers (30%-regeling) 565
8.4. De deelnemingsvrijstelling internationaal en de dooruitdelingsfaciliteit 565
8.4.1. De deelnemingsvrijstelling, internationaal 565
8.4.2. De dooruitdelingsfaciliteit 578
8.5. Vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen voor de zeevaart 578
8.6. Overige bijzondere regelingen 580
8.6.1. Navordering buitenland 580
8.6.2. Giften aan buitenlandse instellingen 583
8.6.3. Groenprojecten buitenland 583
8.7. Rulings 583
8.7.1. Algemeen 583
8.7.2. Houdsteractiviteiten 587
8.7.3. Financieringsactiviteiten 587
8.7.4. Licentieactiviteiten 589
8.7.5. Vaste inrichting financieringsrulings 589
8.7.6. Informeel-kapitaalrulings 590
8.7.7. FSC-rulings 590
8.7.8. Cost-plus/sales minus rulings 590
8.7.9. ‘APA’s’ 590
8.7.10. ‘ATR’s’ 591
8.7.11. Concernfinancieringsactiviteiten 591
8.7.12. De nieuwe rulingpraktijk: APA en ATR 592
8.7.12.1. Algemeen 592
8.7.12.2. Besluiten 594

9. Internationale belastingheffing en premieheffing 598
9.1. Mogelijke situaties belastingheffing 598
9.2. Schema mogelijke situaties belastingheffing 598
9.3. Gevolgen voor belastingheffing 599
9.4. Schema belastingheffing 602
9.5. Mogelijke situaties premieheffing 604
9.5.1. Mogelijke situaties premieheffing volksverzekeringen/ zorgverzekering 604
9.5.2. Schema mogelijke situaties premieheffing volksverzekeringen en zorgverzekering 604
9.5.3. Gevolgen voor premieheffing volksverzekeringen en zorgverzekering 605
9.5.4. Schema mogelijke situaties premieheffing werknemersverzekeringen 607
9.5.5. Gevolgen voor premieheffing werknemersverzekeringen 608
9.6. Internationale premieheffing volksverzekeringen 610
9.6.1. Algemene volksverzekeringen 610
9.6.2. Algemene Ouderdomswet 610
9.6.2.1. Kring van verzekerden AOW 610
9.6.2.2. Kring van niet-verzekerden AOW 610
9.6.2.3. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden AOW 611
9.6.2.4. Aanspraken AOW 615
9.6.2.5. Vrijwillige verzekering AOW/Anw 616
9.6.2.6. Inkoop AOW-jaren 617
9.6.3. Algemene nabestaandenwet 617
9.6.3.1. Verzekerden Anw 617
9.6.3.2. Aanspraken 617
9.6.4. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 618
9.6.4.1. Verzekerden AWBZ 619
9.6.4.2. Aanspraken AWBZ 619
9.6.4.3. Vrijwillige verzekering 620
9.6.4.4. Internationale aspecten AWBZ 620
9.6.5. Algemene Kinderbijslagwet 621
9.6.5.1. Verzekerden 621
9.6.5.2. Aanspraken 622
9.6.6. Berekening en inning premies volksverzekeringen 622
9.6.7. Jurisprudentie premies volksverzekeringen 626
9.7. Internationale premieheffing werknemersverzekeringen 673
9.7.1. Algemene werknemersverzekeringen 673
9.7.2. Ziektewet 674
9.7.2.1. Algemeen 674
9.7.2.2. Kring van verzekerden 675
9.7.2.3. Kring van niet-verzekerden 676
9.7.2.4. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden 677
9.7.2.5. Vrijwillige verzekering 679
9.7.3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 680
9.7.3.1. Kring van verzekerden WAO/WIA 681
9.7.3.2. Kring van niet-verzekerden WAO/WIA 681
9.7.3.3. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden WAO/WIA 681
9.7.3.4. Premie WAO/WIA 681
9.7.3.5. Aanspraken WAO/WIA 682
9.7.3.6. Vrijwillige verzekering 682
9.7.4. Werkloosheidswet 683
9.7.4.1. Verzekerden 683
9.7.4.2. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden 683
9.7.4.3. Premie WW 683
9.7.4.4. Aanspraken WW 683
9.7.4.5. Vrijwillige verzekering WW 684
9.8. Internationale premieheffing zorgverzekering 684
9.8.1. Zorgverzekeringswet 684
9.8.1.1. Kring van verzekerden 685
9.8.1.2. Kring van niet-verzekerden 685
9.8.1.3. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden 685
9.8.1.4. Aanspraken 685
9.8.1.5. Premie en bijdragen 686
9.8.1.6. Gezinsleden 689
9.8.1.7. Collectief contract 689
9.8.1.8. Antwoord op Kamervragen over zorgverzekeringswet en zorgverzekeringspremie 689
9.8.1.9. Jurisprudentie Zorgverzekeringswet 690
9.8.2. Toepassing Zvw bij tijdelijk verblijf en wonen in het buitenland 694
9.8.2.1. Tijdelijk verblijf in het buitenland 695
9.8.2.2. Wonen in het buitenland 695
9.8.2.3. Uitzending naar het buitenland 696
9.8.2.4. Masterplan buitenland 696
9.8.2.5. Zorgtoeslag in het buitenland 697

10. Internationale sociale zekerheid 699
10.1. Inleiding 699
10.2. Beperking export van uitkeringen 700
10.2.1. Beperking export van uitkeringen 700
10.2.2. Jurisprudentie beperking export van uitkeringen 701
10.2.3. Stand van zaken handhavingsverdragen/-protocollen Wet BEU 701
10.3. Bilaterale en multilaterale verdragen inzake sociale zekerheid 703
10.3.1. Bilaterale en multilaterale verdragen inzake sociale zekerheid 703
10.3.2. Overzicht van sociale zekerheidsverdragen in voorbereiding 707
10.3.3. Overzicht bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid 708
10.3.4. Overzicht multilaterale verdragen inzake sociale zekerheid 714
10.3.5. Overzicht exportverdragen en handhavingsverdragen inzake sociale zekerheid 716
10.4. De EG-verordeningen inzake sociale zekerheid 720
10.4.1. Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/72 720
10.4.2. Verordeningen (EG) nrs. 883/2004 en 987/2009 732
10.5. Aanwijzing van de toepasselijke wetgeving in de verdragen inzake sociale zekerheid 736
10.5.1. Aanwijzing toepasselijke wetgeving: werknemers 736
10.5.1.1. Algemeen 736
10.5.1.2. Gedetacheerde werknemers 740
10.5.1.3. Werknemers bij het internationale vervoer 744
10.5.1.4. Werknemers werkzaam in meer dan één EU/EER-lidstaat (inclusief Zwitserland), 745
10.5.2. De positie van grensarbeiders 746
10.5.3. Aanwijzing toepasselijke wetgeving: zelfstandigen 750
10.5.4. De postitie van gepensioneerden 762

11. Uitvoering, handhaving en rechtsbescherming 764
11.1. Uitvoering van het internationaal belastingrecht 764
11.1.1. Uitvoeringsvoorschriften 764
11.1.2. Buitenlandse uitvoeringsvoorschriften 764
11.1.3. Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 790
11.1.4. Uitwisseling van inlichtingen/bijstand 793
11.2. Handhaving in het internationaal belastingrecht 800
11.2.1. Bijstandsrichtlijn 800
11.2.2. Wet internationale bijstand 801
11.2.3. Internationale invordering 804
11.3. Rechtsbescherming in het internationaal belastingrecht 805
11.3.1. Overlegprocedures 805
11.3.2. Arbitrage 808
11.3.3. Rechtsbescherming in internationale verdragen 810

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Internationaal Fiscaal Memo 2017