Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

PS Special Wmo 2015

Paperback Nederlands 2015 9789013133844
Niet leverbaar.

Samenvatting

Op 1 januari 2015 zijn de belangrijkste onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden, de opvolger van de Wmo die vanaf 2007 gold. Een deel van de wet was reeds van kracht geworden.

Met deze nieuwe wet is beoogd om, nog duidelijker dan voorheen, een omslag te bewerkstelligen die inhoudt dat de bevordering van zelfredzaamheid en maatschappelijke ondersteuning geen kwestie is van simpelweg een beroep doen op de (gemeentelijke) overheid, maar dat de betrokkene zelf daarin een erg belangrijke taak heeft. En niet alleen de betrokkene, maar ook diens sociale omgeving. Het is de bedoeling dat familieleden en kennissen, de sociale verbanden waarin iemand verkeert – denk bijvoorbeeld aan kerken, clubs en verenigingen – maar ook aan vrijwilligers en mantelzorgers een bijdrage leveren aan het functioneren van die persoon. Dus een stap weg van het individuele claimgedrag in de richting van het gemeenschapsdenken.

Dat is een enorme omslag die in de Wmo van 2007 ook al de bedoeling was, maar die toen niet zo goed uit de verf is gekomen. In de nieuwe Wmo is die gedachte opnieuw en nadrukkelijker uitgewerkt.

In dit boek zijn de belangrijkste thema’s van de Wmo 2015 uiteengezet en toegelicht. Daar waar nodig hebben de auteurs vergelijkingen gemaakt met de vorige Wmo en ook kritiek geuit. Daarbij is primair een juridisch perspectief gehanteerd, maar ook de praktische en beleidsmatige invalshoek komen in dit boek terug.

Specificaties

ISBN13:9789013133844
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:168
Druk:1
Verschijningsdatum:1-10-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Kees-Willem Bruggeman

Kees-Willem Bruggeman is als zelfstandige actief als medewerker bezwaar en beroep, beleidsmedewerker en stafjurist op het terrein van het gemeentelijke sociale domein en het algemeen bestuursrecht (Brug Consult, brugconsult.nl). Hij is docent bij het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht (SSR) en bij een aantal commerciële opleiders.

Andere boeken door Kees-Willem Bruggeman

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Inhoudsopgave 5
Inleiding 7
1. Algemeen 9
1.1 Achtergrond 9
1.2 Structuur gemeentelijk beleid 10

2. Reikwijdte Wmo 2015 17
2.1 De doelgroep 17
2.2 Ondersteuningsgebieden 19
2.2.1 Compensatiebeginsel 19
2.2.2 Zelfredzaamheid 21
2.2.3 Participatie 22
2.2.4 Beschermd wonen 22
2.2.5 Opvang 23
2.2.6 Mantelzorg 24
2.3 Voorliggende voorzieningen 24

3. Voorafgaand aan ondersteuning 27
3.1 Eigen kracht 27
3.2 Gebruikelijke hulp 29
3.3 Mantelzorg 30
3.4 Hulp van anderen uit het sociale netwerk 31
3.5 Algemeen gebruikelijke voorzieningen 31

4. Verstrekkingsvormen 35
4.1 Algemene voorzieningen 35
4.2 Financiële tegemoetkoming 38
4.3 Maatwerkvoorziening 39
4.4 Persoonsgebonden budget 40
4.4.1 Gelijkwaardig of niet? 41
4.4.2 Voorwaarden en weigeringsgronden 41
4.4.3 Lager pgb voor hulp uit het sociale netwerk 43
4.4.4 Trekkingsrecht 44
4.5 Tegemoetkoming in de meerkosten 44

5. Procedure 47
5.1 Welke gemeente? 47
5.2 Melding 49
5.3 Persoonlijk plan 50
5.4 Cliëntondersteuning 50
5.5 Onderzoek en gesprek 51
5.6 Aanvraag 54
5.7 Besluit 54
5.8 Niet eens met het college: bezwaar 55
5.9 Niet eens met het college in bezwaar: beroep 56
5.10 Niet eens met de rechtbank: hoger beroep 56
5.11 Niet eens met de gemeente: klacht 56

6. Bijdrage in de kosten 59
6.1 Grenzen aan de bijdrage in de kosten 59
6.2 Geen bijdrage 59
6.3 De hoogte van de bijdrage in de kosten 60
6.4 Hoogte bijdrage in de kosten voor beschermd wonen en
opvang 62
6.5 Het inkomen 62
6.6 Bijdrage aftrekbaar of korting? 63
6.7 Bijdrage in de kosten voor minima vaak vergoed via de
bijzondere bijstand 63
6.8 Bijdrage voor algemene voorzieningen 63

7. Enkele bijzondere procedures 65
7.1 Intrekking en terugvordering 65
7.2 Woningaanpassingen 66

Bijlagen
1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 69
2 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 117
3 Uitvoeringsregeling Wmo 2015 137
4 Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en WMO 167

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        PS Special Wmo 2015