Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Concernwerkgeverschap

Preadvies

Paperback Nederlands 2015 9789013133981
Niet leverbaar.

Samenvatting

In 'Concernwerkgeverschap Preadvies' worden in het bijzonder de onderstaande vragen geanalyseerd en uitgewerkt. Aan de hand daarvan stellen de preadviseurs concrete maatregelen voor, voor de vormgeving van het werkgeverschap binnen concerns.

-Hoe houdt het wettelijke gereguleerde arbeidsovereenkomstenrecht (en de daaraan verbonden, door derden uitgevoerde regelingen) rekening met de arbeidsovereenkomst binnen het concern?
-Met gebruikmaking van welke leerstukken is de rechtspraak bereid de partijafspraak tussen werkgever en werknemer geheel of ten dele opzij te zetten ten gunste van een uitkomst die tegemoetkomt aan de belangen die met de arbeidsovereenkomst en de sociale zekerheid worden gediend?
-In het verlengde van de vorige vraag: welke situaties zijn in de rechtspraak te onderscheiden en in hoeverre bieden deze onderscheidingen grond voor de gedachte dat de wijze waarop en de mate waarin de rechter ingrijpt samenhangt met deze onderscheidingen?

Specificaties

ISBN13:9789013133981
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:260
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord IX
Preadviesaanvraag XI
Proloog XV

1 DE ARBEIDSOVEREENKOMST BINNEN HET CONCERN 1
R.M. Beltzer
1.1 Veranderingen in de persoon van de werkgever 1
1.2 Het concern als economische en juridische verschijningsvorm 6
1.3 Het perspectief van de concernwerknemer 11
1.4 Totaaloplossing of piecemeal engineering? 14
1.5 Een kleine typologie 16
1.6 Een speciale arbeidsrechtelijke benadering van het concern 20
1.7 Enkele ontwikkelingen in andere rechtsgebieden 24
1.8 Opzet van dit preadvies 25

2 INTRACONCERNDETACHERING 27
R.M. Beltzer
2.1 Inleiding 27
2.2 Uitzending en concern 28
2.3 De werkgever binnen het concern 34
2.4 Intraconcerndetachering en overgang van onderneming 42

3 INTRACONCERNMOBILITEIT MET CONTRACTSWISSEL 53
F.G. Laagland
3.1 Inleiding 53
3.2 Mogelijkheden tot een contractswissel in concernverband 54
3.2.1 Het beëindigen en aaneensluitend aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst 54
3.2.1.1 Wilsovereenstemming 54
3.2.1.2 De plicht met een nieuwe arbeidsovereenkomst akkoord te gaan 58
3.2.2 Contractsovername 60
3.2.3 Instemming bij voorbaat: mobiliteitsclausules 63
3.2.4 Overgang van onderneming 65
3.2.4.1 Toepassing van Richtlijn 2001/23/EG in concernverband 65
3.2.4.2 Doorstart in faillissement: overgang van onderneming? 67
3.2.4.3 Verzet als maatregel ter voorkoming van misbruik in
concernverhoudingen 70
3.3 Juridische consequenties van een contractswissel 73
3.3.1 Anciënniteit 73
3.3.2 Behoud van anciënniteit bij een overgang onder algemene titel 73
3.3.3 Behoud van anciënniteit bij nieuwe arbeidsovereenkomst: opvolgend werkgeverschap 77
3.3.3.1 Opvolgend werkgeverschap in de wet 77
3.3.3.2 Wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden 78
3.3.3.3 Het al dan niet hebben van inzicht 81
3.3.3.4 Afwijking bij cao: strijd met Europees recht? 83
3.3.4 Behoud van anciënniteit bij nieuwe arbeidsovereenkomst: beloning 85
3.4 Ter afsluiting: vereist het concern een wettelijke arbeidsrechtelijke basis? 89

4 ONVRIJWILLIGE CONCERNAANSPRAKELIJKHEID 91
F.G. Laagland
4.1 Probleemstelling en afbakening 91
4.2 Technieken voor doorbraak van aansprakelijkheid 92
4.3 Onrechtmatig handelen jegens schuldeisers in het algemeen 95
4.3.1 Van misbruik en het hebben van een zorgplicht 95
4.3.2 Een hechte concernstructuur 97
4.3.3 Het schenden van de zorgplicht 100
4.4 Werknemers als bijzondere categorie schuldeisers 103
4.4.1 Toepassing en invulling van de zorgplicht in het arbeidsrecht 103
4.4.2 De zorgplicht bij een contractswissel met behoud van werkzaamheden 104
4.4.3 De zorgplicht bij een contractswissel met wijziging van werkzaamheden 108
4.4.4 De zorgplicht in de vorm van een waarschuwingsplicht tijdens de arbeidsovereenkomst 109
4.4.5 De zorgplicht in de vorm van een garantstelling tijdens de arbeidsovereenkomst 112
4.4.6 Het wekken vertrouwen als bijzondere categorie 114
4.5 Enkele slotopmerkingen en aanbevelingen 116

5 CONCERNWERKGEVERSCHAP IN DE
WERKNEMERSVERZEKERINGEN 119
L. van den Berg
5.1 Inleiding 119
5.2 Interpretatie dienstbetrekking vóór en na 2006 122
5.2.1 Werknemer, werkgever, territorialiteit 122
5.2.2 Klassieke benadering dienstbetrekking 124
5.2.3 Overgang naar een fiscaal regime van rechtsbescherming 127
5.3 Interpretatie ‘normale’ tussenkomstsituaties 130
5.3.1 Inleiding 130
5.3.2 Klassieke benadering 131
5.3.3 Consequenties fiscaal regime van rechtsbescherming 135
5.3.4 Conclusie 140
5.4 Concernwerkgeverschap 141
5.4.1 Inleiding 141
5.4.2 Medewerkgeverschap in de klassieke jurisprudentie 142
5.4.3 Doorprikken personeelsvennootschap in de klassieke jurisprudentie 146
5.4.4 Consequenties fiscaal regime van rechtsbescherming 147
5.4.5 Schijnhandeling 148
5.4.6 Fraus legis 151
5.4.7 Beschouwing 153
5.5 Beoordeling en ficties vestigingsplaats 161
5.5.1 Inleiding 161
5.5.2 Materiële beoordeling vestigingsplaats 161
5.5.3 Vaste vertegenwoordiger en vaste inrichting 164
5.6 Aansprakelijkheden voor premies in het concern 166
5.6.1 Inleiding en achtergronden 166
5.6.2 Inlenersaansprakelijkheid 168
5.6.3 Aansprakelijkheid voor in het buitenland gevestigde rechtspersonen 173
5.6.4 Bestuurdersaansprakelijkheid van commerciële rechtspersonen 174
5.6.5 Aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden 181
5.6.6 (Mede)werkgeverschap en de hoofdelijke aansprakelijkheden 181
5.6.7 Beschouwing 183

VERSLAG PREADVIES CONCERNWERKGEVERSCHAP 21 MEI 2015 189

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Concernwerkgeverschap