Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Paperback Nederlands 2016 9789013134117
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) is tegenwoordig - naast de bezwaarschriftprocedure - een gangbare bestuurlijke voorprocedure. Ook deze procedure gaat vooraf aan het instellen van beroep bij de bestuursrechter en wordt zeker in het omgevingsrecht veel gebruikt. Toch is nog steeds niet heel veel bekend over het functioneren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, ook al verschijnt veel jurisprudentie over de betreffende materie.

Deze monografie beoogt die lacune te vullen, op een wijze waarmee de praktijkjurist uit de voeten kan, zonder theoretische kwesties uit het oog te verliezen. Daarom is deze monografie ook geschikt om in het (universitair) onderwijs te worden gebruikt De auteur werkt onder meer als bestuursrechter bij de rechtbanken Den Haag en Gelderland, verzorgt veel cursussen bij diverse organisaties, en publiceert daarnaast frequent over tal van bestuursprocesrechtelijke onderwerpen, met een zekere nadruk op het functioneren van bestuurlijke voorprocedures.

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de eerste druk / V
Voorwoord bij de tweede druk / VI
Lijst met afkortingen / XI

1. Inleiding / 1
1.1 Behoefte aan kennis over de uov / 1
1.1.1 Inleiding / 1
1.1.2 Opmars van de uov / 2
1.1.3 Doelstelling van monografie / 3
1.2 Geschiedenis van afdeling 3.4 Awb in vogelvlucht / 4
1.3 Toekomst van de uov / 4
1.4 Functies en karakter van de uov / 5
1.4.1 Inleiding / 5
1.4.2 Functies van de uov / 6
1.4.3 Karakter van de uov / 7
1.5 Opzet van het boek / 7

2. De uov versus de bezwaarschriftprocedure / 9
2.1 Keuze van de wetgever en van het bestuursorgaan / 9
2.1.1 Keuze van de wetgever: bij wettelijk voorschrift / 9
2.1.2 Keuze van het bestuursorgaan: bij afzonderlijk besluit / 10
2.1.3 Redenen om voor de uov te kiezen / 12
2.1.4 Gevolgen van onjuiste keuze / 14
2.2 Consequenties voor het bestuursorgaan / 15
2.2.1 Inleiding / 15
2.2.2 Aanvraag afwijzen of buiten behandeling laten / 15
2.2.3 Vergunning wijzigen of intrekken / 16
2.3 Consequenties voor belanghebbenden en de bestuursrechter / 16
2.3.1 Overeenkomsten / 16
2.3.2 Verschillen / 17
2.4 Balans / 18

3. Inrichting van de uov / 19
3.1 Algemene opmerkingen / 19
3.2 Kennisgeving van voornemen / 19
3.2.1 Keuzevrijheid beperkt / 19
3.2.2 Kennisgeving in bladen / 20
3.2.3 Kennisgeving op een andere geschikte wijze / 21
3.2.4 Kennisgeving in bladen en op een andere geschikte wijze / 22
3.2.5 Ontwerpbesluit dat tot een of meer belanghebbenden gericht / 22
3.2.6 Inhoud van de kennisgeving / 23
3.3 Ter inzage leggen van ontwerpbesluit en stukken / 24
3.3.1 Ontwerpbesluit / 24
3.3.2 Daarop betrekking hebbende stukken / 24
3.3.3 Bewijsperikelen / 27
3.3.4 Wijze van ter inzage leggen / 28
3.3.5 Nieuwe stukken / 28
3.3.6 Geheim houden van stukken / 29
3.4 Naar voren brengen van zienswijzen / 30
3.4.1 Karakter van de zienswijze / 30
3.4.2 Mondelinge zienswijze / 31
3.4.3 Zienswijze langs elektronische weg / 32
3.4.4 Doorzenden van zienswijze / 33
3.4.5 Motivering / 33
3.4.6 Termijn: lengte / 34
3.4.7 Termijn: begin, einde en overschrijding / 35
3.4.8 Aanvullen en toelichten van zienswijzen / 36
3.5 Reageren op zienswijzen / 37
3.5.1 Door andere partijen / 37
3.5.2 Door bestuursorgaan / 37
3.5.3 Hoorzitting / 38
3.6 Elektronisch verkeer tijdens de uov / 40
3.6.1 Inleiding / 40
3.6.2 Start van de procedure / 40
3.6.3 Naar voren brengen van zienswijzen / 40
3.6.4 Afronding van de procedure / 41

4. Afronding van de uov / 43
4.1 Beslistermijn / 43
4.1.1 Inleiding / 43
4.1.2 Dwangsommen en schadevergoeding / 44
4.1.3 Besluit op aanvraag / 45
4.1.4 Ambtshalve genomen besluit / 46
4.1.5 Na vernietiging van het besluit door de bestuursrechter / 46
4.1.6 Dreigende overschrijding beslistermijn / 47
4.2 Opschorting en verlenging van de beslistermijn / 47
4.2.1 Inleiding / 47
4.2.2 Beslissing tot opschorting en verlenging van beslistermijn / 48
4.2.3 Opschorting / 48
4.2.4 Verlenging / 49
4.3 Bekendmaken van besluit / 50
4.3.1 Bekendmaken: inwerkingtreding / 50
4.3.2 Publiceren: beroepstermijn / 50
4.3.3 Mededelen: overschrijding beroepstermijn / 51
4.4 Dienstenwet / 51

5. Heroverwegen van het ontwerpbesluit / 53
5.1 Algemene opmerkingen / 53
5.2 Ruimte voor de heroverweging / 54
5.2.1 Bevoegdheid tot heroverweging niet begrensd / 54
5.2.2 Omvang van de heroverweging / 54
5.3 Voornemen versus besluit: algemene uitgangspunten / 56
5.3.1 Volledige heroverweging / 56
5.3.2 De rechtsbetrekking die centraal staat / 56
5.3.3 De voor de rechtsbetrekking relevante feiten / 57
5.3.4 Op zoek naar een helder criterium / 60
5.4 Voornemen versus besluit: beslissen op een aanvraag / 60
5.4.1 Afwijken van de aanvraag? / 60
5.4.2 Afwijken van voornemen? / 61
5.5 Elementen van besluit / 63
5.5.1 Dictum en motivering / 63
5.5.2 Rechtsmiddelenclausule / 63

6. Rechtsbescherming / 65
6.1 Bevoegdheid bestuursrechter / 65
6.1.1 Reëel besluit / 65
6.1.2 Wijziging van een reëel besluit / 65
6.1.3 Niet tijdig nemen van een besluit / 67
6.1.4 Dwangsom / 68
6.1.5 Overschrijding van de redelijke termijn / 68
6.2 Ontvankelijkheid beroep / 69
6.2.1 Inleiding / 69
6.2.2 Belanghebbende / 69
6.2.3 Termijn / 70
6.2.4 Het niet of te laat naar voren brengen van een zienswijze / 71
6.2.5 Onderdelenfuik / 72
6.3 Onderzoek door de bestuursrechter / 74
6.4 Oordeel van bestuursrechter / 75
6.4.1 Standpunt over het beroep / 75
6.4.2 Relativiteitsvereiste / 75
6.4.3 Passeren van gebreken / 76
6.4.4 Vernietiging bestreden besluit / 78
6.4.5 Finalisering van het geschil / 78
6.4.6 Kale vernietiging / 79
6.5 Proceskosten / 80
6.5.1 Wegens beroep / 80
6.5.2 Wegens uov / 81

7. Praktijktips en aanbevelingen / 85
7.1 Algemene opmerkingen / 85
7.2 Voor bestuursorganen / 85
7.3 Voor belanghebbenden en hun gemachtigden / 88
7.3.1 Het naar voren brengen van een zienswijze / 88
7.3.2 Het instellen van beroep / 90

Bijlage 1: Besluit met uov voorbereid / 93
Bijlage 2: Verloop van uov ter voorbereiding van een omgevingsvergunning / 95
Bijlage 3: Verloop van uov ter voorbereiding van een bestemmingsplan / 97
Literatuurlijst / 99
Jurisprudentieregister / 105
Trefwoordenregister / 111

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De uniforme openbare voorbereidingsprocedure