Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Advocaat(-generaal)

Liber amicorum Taru Spronken

Gebonden Nederlands 2015 9789013134155
Niet leverbaar.

Samenvatting

Sinds 1 september 2013 is Taru Spronken Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en werkt ze niet meer als strafrechtadvocaat. Tijdens een ter ere van haar op 18 december 2015 in Maastricht gehouden symposium is met dit liber amicorum waardig afscheid genomen van haar als advocaat. U leest in 'Advocaat(-Generaal)' inspirerende bijdragen, geschreven door wetenschappers, rechters en advocaten over het strafrecht, over Taru Spronken en haar werk.

Zoals u zeker zult weten is de carrière van Taru Spronken als advocaat indrukwekkend. In deze bundel vindt u de vele onderwerpen die in haar zaken als advocaat centraal stonden. Uiteraard leest u ook over haar zaken bij en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), waar zij zonder twijfel een van de meest succesvolle Nederlandse advocaten ooit was.

Naast haar functie van Advocaat-Generaal is zij nog steeds actief op haar vakgebied en parttime hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft een enorme staat van dienst. Naast haar werk als strafrechtadvocaat heeft zij nog talloze andere functies bekleed, waaronder docent, onderzoeker, auteur en raadsheerplaatsvervanger. De bijdragen in deze bundel zijn van al deze terreinen afkomstig. Zo leest u in de eerste bijdrage over het juridisch onderwijs, waar zij zelf jarenlang nauw bij betrokken was.

Ruim dertig auteurs waaronder bekende namen als Ybo Buruma, Jan Reintjes, Jan Watse Fokkens en Stijn Franken leverden graag een bijdrage aan deze bundel. Wat opvalt is dat vrijwel iedere auteur ook bewondering uit voor de mens Taru Spronken. Met veel lof wordt geschreven over haar karakter, haar persoonlijkheid. De verschillende bijdragen tonen ook allemaal respect en dankbaarheid voor haar werk in de strafrechtpraktijk.

Specificaties

ISBN13:9789013134155
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:424
Druk:1
Verschijningsdatum:18-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ybo Buruma

Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad, was tot september 2011 hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als redacteur van het Nederlands Juristenblad en van Delikt en Delinkwent publiceerde hij met grote regelmaat over actuele kwesties. Daarnaast genoot hij bekendheid als voorzitter van de Toegangscommissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken.

Andere boeken door Ybo Buruma

Inhoudsopgave

-Geert Corstens - “T-shaped-client-loving-lawpreneurs” of bekwame ambachtslieden? 1
-Egbert Myjer - De kennelijk gestoorde verdachte die ter zitting zijn eigen verdediging
wenst te voeren en die al helemaal geen TBS wil krijgen 9
-Tjarda van der Spoel - De gestuurde getuige 27
-Ties Prakken - De brand die na ruim tachtig jaar nog na smeult 35
-Ybo Buruma - Geheime diensten en het afluisteren van advocaten 55
-Thijs Kelder - Beslag, beklag en verschoningsrecht: enkele opmerkingen over de
‘nieuwe’ beklagprocedure voor professioneel verschoningsgerechtigden 75
-Roeland Böcker - Taru’s tiental, of het lot van EHRM-uitspraken 95
-Jan Leliveld en Jop Spijkerman - Over (gebrekkige) communicatie tussen advocaten en hun cliënten 107
-Hans Nelen - Wanneer de advocaat het lachen vergaat. Enkele overpeinzingen over
verwijtbaar gedrag van advocaten en de reactie daarop 119
-Annelies Röttgering - Voorlopige hechtenis in de fase van het hoger beroep: Hoe zwaar
weegt de veroordeling door de eerste rechter? 129
-Jan Boksem en Han Israëls - Waarom opnames van verdachtenverhoren altijd bij de processtukken zouden moeten horen: over de Arnhemse villamoord 145
-Gerard Mols en Violet Mols - Het laatste woord ex artikel 311, lid 4 Sv: Over de strafvorderlijke doos van Pandora 163
-Ed Cape - Procedural rights and the role of criminal defence lawyers 179
-Jan Reijntjes - Het recht van de verdachte om ter terechtzitting aanwezig te zijn 193
-Marike Bakker en Petra van Kampen - Vooraf en toe 217
-Caroline Morgan - After the Roadmap – what’s next for procedural rights? 237
-Dian Brouwer - De bevoegdheden van de rechter-commissaris na verwijzing ex art. 316 Sv 247
-Fokke Fernhout - Een pleidooi voor pleidooien: een analyse van het effect van een
openbare mondelinge behandeling aan de hand van de civiele praktijk van mr. Abraham de Pinto van 1838-1850 263
-Anna Pivaty - The Dutch criminal defence profession in the state of a ‘crisis’? 279
-Jacqueline Hodgson - Researching defence rights in Europe 301
-Lian Mannheims en Bart Nooitgedagt - Verschoonbare verlating?: Hommage en dankzegging aan Taru 307
-Pieter van der Kruijs - Een zelf kritische blik 319
-Jan Watse Fokkens - Bewezenverklaring na vrijspraak in eerste aanleg: een pleidooi voor herstel van de eenparigheid 331
-Niels van der Laan - De beperktheidsleer in de Nederlandse strafrechtspleging: Over de
zuinige toepassing van Geerings en Vidgen 339
-Judith Serrarens - Het effect van het Vinter-arrest op de Nederlandse rechtspraak 349
-Gerard de Jonge - De B-vleugel procedures 365
-Theo de Roos - Beccaria en zijn Franse vertaler 373
-Kevin O’Higgins - The role of the criminal defence lawyer 379
-Han Jahae - Taru’s neusje 383
-Stijn Franken - Nawoord: enkele observaties naar aanleiding van het Statuut voor de
raadsman in strafzaken 397

Biografieën auteurs en leden van de redactie 403

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Advocaat(-generaal)