Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

PS Special Vakantie en Verlof

Paperback Nederlands 2015 9789013134506
Niet leverbaar.

Samenvatting

Voor steeds meer werknemers vormt het kunnen combineren van betaalde arbeid met activiteiten daarbuiten een belangrijke voorwaarde voor het deelnemen aan het arbeidsproces. Het gaat dan niet alleen om de verzorging van kinderen, maar ook om de verzorging van anderen, om vrijwilligersactiviteiten, om bestuurlijke functies en om scholing. Om het een en ander te kunnen verwezenlijken, bestaat de mogelijkheid om verlof op te nemen.

De verlofmogelijkheden zijn bijna onuitputtelijk: zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, zorgverlof, adoptieverlof, palliatiefverlof, rouwverlof, scholingsverlof, seniorenverlof, politiek verlof en ‘sabbatical leave’. Een deel van deze verlofvormen is neergelegd in de Wet arbeid en zorg. Naast deze in de Wet arbeid en zorg geregelde verlofvormen kent het Burgerlijk Wetboek een uitgebreide regeling van de vakantie.

'PS Special Vakantie en Verlof' behandelt de vakantie en het verlof. Hierbij ligt de nadruk op de werknemer die werkzaam is in de private sector. Voor ambtenaren gelden overigens dezelfde of vergelijkbare rechten.

De informatie is bijgewerkt tot 1 oktober 2015.

Specificaties

ISBN13:9789013134506
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:80
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen 3

Inhoudsopgave 5

Voorwoord 9

1. Vakantie 11
1.1 Inleiding 11
1.2 Het begrip vakantie 12
1.3 De wettelijke minimum vakantieaanspraken 12
1.4 De wettelijke minimum vakantieaanspraken en de bovenwettelijke vakantieaanspraken 13
1.5 Hoofdregel: recht op loon, recht op vakantieaanspraken 14
1.6 Uitzonderingen op de hoofdregel 14
1.7 De als vakantie aan te merken dagen 16
1.8 De vaststelling van de vakantie 18
1.9 Recht op loon tijdens de vakantie 21
1.10 De afkoop van vakantieaanspraken tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst 21
1.11 Vakantieaanspraken en het einde van de arbeidsovereenkomst 22
1.12 Verval van vakantieaanspraken 24
1.13 Verjaring van vakantieaanspraken 25

2. Zwangerschaps- en bevallingsverlof 27
2.1 Inleiding 27
2.2 Het zwangerschapsverlof 27
2.2.1 Duur en ingang van het zwangerschapsverlof 27
2.2.2 Meldingsverplichting 28
2.2.3 Vakantieaanspraken 28
2.2.4 Uitkering 28
2.3 Bevallingsverlof 29
2.3.1 Duur en ingang van het bevallingsverlof 29
2.3.2 Verlenging van het bevallingsverlof bij ziekenhuisopname van het kind 29
2.3.3 Overdracht van het bevallingsverlof bij de dood van de werkneemster 29
2.3.4 Meldingsverplichting 30
2.3.5 Flexibilisering van het bevallingsverlof 30
2.3.6 Vakantieaanspraken 31
2.3.7 Uitkering 31
2.4 Afwijkingsmogelijkheden 32

3. Adoptieverlof 33
3.1 Inleiding 33
3.2 Recht op verlof 33
3.3 Duur en ingang van het adoptieverlof 33
3.4 Meldingsverplichting 34
3.5 Vakantieaanspraken 34
3.6 Afwijkingsmogelijkheden 34
3.7 Loondoorbetaling 35
3.8 Uitkering 35

4. Verlof in verband met pleegzorg 37
4.1 Inleiding 37
4.2 Recht op verlof 38
4.3 Duur en ingang van het pleegzorgverlof 38
4.4 Meldingsverplichting 38
4.5 Vakantieaanspraken 38
4.6 Afwijkingsmogelijkheden 39
4.7 Loondoorbetaling 39
4.8 Uitkering 39

5. Calamiteiten en ander kort verzuimverlof 41
5.1 Inleiding 41
5.2 Onvoorziene omstandigheden 41
5.3 Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden 41
5.4 Wettelijke verplichting 43
5.5 Actief kiesrecht 43
5.6 Kraamverlof 43
5.7 Meldingsverplichting 44
5.8 Informatieverplichting 44
5.9 Loondoorbetaling 44
5.10 Vakantieaanspraken 45
5.11 Afwijken is mogelijk 45

6. Het kortdurend zorgverlof 47
6.1 Inleiding 47
6.2 Recht op verlof 47
6.3 De kring van zorgbehoeftige personen 48
6.4 De duur van het verlof 49
6.5 De meldingsverplichting 49
6.6 De ingang van het verlof 50
6.7 Informatieverplichting 50
6.8 Samenloop met calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 50
6.9 Vakantieaanspraken 51
6.10 Afwijken is mogelijk 51

7. Het langdurend zorgverlof 53
7.1 Inleiding 53
7.2 Recht op verlof 53
7.3 Kring van zorgbehoeftige en hulpbehoevende personen 53
7.4 Duur van het verlof 54
7.5 Vormgeving van het langdurend zorgverlof 54
7.6 De ‘meldings’-verplichting 54
7.7 Overlegverplichting 55
7.8 Ingang van het langdurend zorgverlof 56
7.9 Einde van het langdurend zorgverlof 56
7.10 Samenloop met kortdurend zorgverlof 57
7.11 Vakantieaanspraken 57
7.12 Afwijken is toegestaan 57

8. Ouderschapsverlof 59
8.1 Inleiding 59
8.2 Wie heeft recht op ouderschapsverlof? 59
8.3 Voor één of meer kinderen 61
8.4 Meldingsverplichting 61
8.5 Duur van het verlof 62
8.6 Vormgeving van het verlof 63
8.7 Het meenemen van niet opgenomen ouderschapsverlof 65
8.8 Het niet opnemen of voortzetten van het ouderschapsverlof 65
8.9 Geen recht op loon 67
8.10 Behoud eigen functie 67
8.11 Compensatie met vakantieaanspraken 68
8.12 Afwijking bij collectieve arbeidsovereenkomst 68
8.13 Bescherming tegen benadeling 69
8.14 Tijdelijke aanpassing arbeidstijdpatroon na afloop ouderschapsverlof 69

9. Politiek verlof 71
9.1 Inleiding 71
9.2 Buitengewoon verlof 71
9.3 Geen onbeperkt verlof 73
9.4 Geen recht op loon 73

Gebruikte Literatuur 75

Over de auteur 77

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        PS Special Vakantie en Verlof