Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

PS Special Re-integratie-instrumenten

Editie 2015-5

Paperback Nederlands 2016 9789013134650
Niet leverbaar.

Samenvatting

Het terrein van de re-integratie-instrumenten is voortdurend in beweging. Regelingen komen en gaan, doelgroepen worden aangepast, wetten veranderd. De laatste jaren heeft ook de economische crisis een rol gespeeld: veel voorzieningen zijn versoberd of hebben een beperktere doelgroep gekregen. Een belangrijke verandering vanaf 2015 is ook, dat een groot deel van de jonggehandicapten niet langer onder de Wajong valt, maar onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeenten. En last but not least heeft de Participatiewet grote gevolgen.

In 'PS Special Re-integratie-instrumenten' 2015 zijn de verschillende instrumenten ingedeeld naar doelgroep (werkgever, werknemer, zelfstandige, jonggehandicapte), waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen positieve en negatieve prikkels. Positieve prikkels of stimulerende maatregelen zijn bijvoorbeeld subsidies, kortingen, kwijtschelding en voorzieningen. Negatieve prikkels zijn voornamelijk verplichtingen die bij niet-nakomen worden gesanctioneerd, bijvoorbeeld door een verplichting tot langer doorbetalen van loon, het opleggen van een boete, een hogere premie of (aan de kant van de werknemer) het korten op of het weigeren van uitkering.

Aan de re-integratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten die zijn opgenomen in de Participatiewet wordt afzonderlijk aandacht geschonken. De belangrijkste zijn het werken met loonkostensubsidie en het werken in een beschutte werkomgeving.

Specificaties

ISBN13:9789013134650
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:252
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over E.J. Kronenburg-Willems

Mr. E.J. Kronenburg-Willems is zelfstandig juridisch adviseur arbeidsrecht en sociale verzekeringen in Elst.

Andere boeken door E.J. Kronenburg-Willems

Over Hans Nacinovic

Mr. Hans Nacinovic is sinds 2010 docent, juridisch adviseur en auteur bij De Legibus BV, van welk bedrijf hij ook eigenaar is. Hij heeft meegewerkt aan tal van publicaties over verschillende onderdelen van het sociale zekerheidsrecht, in het bijzonder over de bijstand. Daarnaast is hij redacteur van PS Actua en van Bijstandsbode.nl en annotator bij het jurisprudentietijdschrift USZ. Voorheen was hij hoofdredacteur van het Schulinck Handboek WWB (het huidige Grip-Op-Participatiewet).

Andere boeken door Hans Nacinovic

Inhoudsopgave

Lijst van gebruikte afkortingen 3

Inhoudsopgave 5

1. Inleiding 9
1.1 Een stukje geschiedenis 9
1.2 Doelgroepen 12
1.2.1 Mensen met een structurele functionele beperking 12
1.2.2 Jonggehandicapten 14
1.3 Omvang en kosten van re-integratie-instrumenten 15
1.4 Indeling van dit boek 18
1.4.1 Incentives voor de werkgever 19
1.4.2 Verplichtingen van de werkgever 19
1.4.3 Incentives voor de werknemer 20
1.4.4 Verplichtingen en sancties voor de werknemer 20
1.4.5 Incentives voor de gemeentelijke doelgroep 20
1.4.6 Verplichtingen en sancties voor de gemeentelijke doelgroep 21
1.4.7 Incentives voor (startende) zelfstandigen 21
1.5 Nieuwe wetgeving en beleidsvoornemens 22
1.5.1 Wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein 22

2. Incentives voor de werkgever 25
2.1 Loondispensatie 25
2.2 No-riskpolis ZW 30
2.3 Versnelde herziening arbeidsongeschiktheidsuitkering 41
2.4 Versnelde toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering 44
2.5 Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers 47
2.6 Premiekorting oudere werknemers 52
2.7 Premievrijstelling marginale arbeid 54
2.8 Subsidieregeling werkgevers 57
2.9 Vrijwillige loondoorbetaling werkgever 61
2.10 Participatie UWV in re-integratie 64
2.11 Compensatieregeling bij ziekte van oudere werknemers 69

3. Werkgeversverplichtingen 75
3.1 Re-integratietaak werkgever 75
3.2 De werkgever is verplicht passende arbeid aan te bieden 78
3.3 Wettelijke ontslagbescherming tijdens ziekte van de werknemer 83
3.4 De werkgever is verplicht elk ziektegeval bij de arbodienst of bedrijfsarts te melden 88
3.5 De werkgever is verplicht de werknemer na 42 weken ziekte bij het UWV ziek te melden 89
3.6 De werkgever is verplicht bij de arbodienst een probleemanalyse en advies te vragen 94
3.7 De werkgever is verplicht een plan van aanpak op te stellen en te evalueren 97
3.8 De werkgever is verplicht een re-integratiedossier bij te houden 101
3.9 De werkgever is verplicht een re-integratieverslag op te stellen 103
3.10 De werkgever is verplicht het eerste ziektejaar te evalueren 106
3.11 Verhaal ZW-uitkering 109
3.12 Het UWV kan een loonsanctie opleggen 113
3.13 Publicatie instroomcijfers WIA 118
3.14 De werkgever mag gehandicapten en chronisch zieken niet discrimineren 119

4. Incentives voor de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer 123
4.1 Loonsuppletie 123
4.2 Proefplaatsing 127
4.3 Tijdens scholing geen herziening of intrekking van de uitkering 130
4.4 Na scholing uitstel herziening of intrekking van de uitkering 132
4.5 Uitstel schatting na aanvaarden betaalde arbeid 133
4.6 Herziening naar hoger dagloon 137
4.7 Werknemersvoorzieningen 139
4.8 Recht op arbeidsondersteuning 150
4.9 Dagloongarantie WIA 45+ 154
4.10 Garantiedagloon WAO 156
4.11 Dagloongarantie oudere werknemers 157
4.12 Individuele re-integratieovereenkomst 159
4.13 Werken op een participatieplaats 164

5. Verplichtingen van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer 167
5.1 De werknemer is verplicht passende arbeid te aanvaarden (artikel 7:660a van het BW) 167
5.2 De werknemer is verplicht mee te werken aan het plan van aanpak 169
5.3 De werknemer is verplicht mee te werken aan door de werkgever aangeboden re-integratieactiviteiten 171
5.4 De ZW-gerechtigde is op grond van artikel 30 van de ZW verplicht passende arbeid te aanvaarden 173
5.5 De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer is op grond van artikel 24 van de WW verplicht passende arbeid te aanvaarden 176
5.6 De arbeidsongeschikte is verplicht aan scholing deel te nemen 179
5.7 De gedeeltelijk arbeidsgeschikte is verplicht de mogelijkheid om arbeid te verrichten te vergroten 180
5.8 De gedeeltelijk arbeidsgeschikte is verplicht passende arbeid te verrichten en te verkrijgen 183
5.9 De jonggehandicapte is verplicht zijn mogelijkheden om arbeid te verrichten te vergroten 189
5.10 De jonggehandicapte is verplicht algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten en te behouden 191

6. Incentives voor (beginnende) zelfstandigen 195
6.1 Starterskrediet 195
6.2 Inkomenssuppletie 201
6.3 Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 204
6.4 Voorzieningen voor (startende) zelfstandigen 206

7. Incentives voor mensen die onder de Participatiewet vallen 209
7.1 Loonkostensubsidie 209
7.2 Beschut werk 212
7.3 No-riskpolis 215
7.4 Individuele studietoeslag 217

8. Re-ingratieverplichtingen van de gemeentelijke doelgroepen 221
8.1 Arbeidsverplichting 221
8.2 Gebruikmaken van een door het college aangeboden voorziening 223

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        PS Special Re-integratie-instrumenten