Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013134940. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013167801
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze kleine gids helpt je de veranderlijke wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht scherp in het vizier te houden. De titel vormt een handzaam, volledig en up-to-date overzicht van alle belangrijke regels en wetten. Naast de actuele wetgeving en rechtspraak, wijst de 2022-editie ook op de gevolgen van corona op het arbeidsrecht.

Voor bedrijven en adviseurs die te maken hebben met het arbeidsrecht is het essentieel om de laatste ontwikkelingen binnen dit beweeglijke rechtsgebied te volgen. De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2022 geldt al ruim 15 jaar als een vooraanstaande informatiebron voor iedereen die snel inzicht wil in de belangrijkste regels in het arbeidsrecht.

De titel biedt een handzaam overzicht van de belangrijkste regels op het gebied van personeel anno 2022. De systematische opbouw maakt de soms complexe materie behapbaar voor een breed lezerspubliek, waaronder HR-functionarissen, personeelsadviseurs, P&O-ers en directeuren van MKB-bedrijven. De kleine gids biedt hen een schat aan praktisch toepasbare informatie.

Voor studenten vormt de titel eveneens een volwaardige kennismaking met het arbeidsrecht. Het werk leent zich goed als studieboek, doordat het een eigentijds overzicht van het complete rechtsgebied biedt, maar tegelijkertijd to-the-point blijft en geen volledige wetsartikelen en jurisprudentie bevat.

Arbeidsrecht actueel
Uiteraard zijn in deze 2022-editie de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de actuele rechtspraak verwerkt. Vanzelfsprekend wordt ook stilgestaan bij de impact van corona op het arbeidsrecht. Kortom: met De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht ben je verzekerd van de meest actuele weergave van dit dynamische rechtsgebied.

Specificaties

ISBN13:9789013167801
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:288
Druk:20
Verschijningsdatum:11-2-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.3 van de 5
20 stemmen
9
7
4
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Mark Diebels

Mr.drs. Mark Diebels is advocaat bij Klijn Zegers en Van Osch Advocaten. Zijn specialisaties zijn arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Andere boeken door Mark Diebels

Inhoudsopgave

Voorwoord / V

1 Sollicitatiefase / 1
1.1 Regels in de sollicitatiefase / 1
1.2 Werving en selectie / 1
1.2.1 Zorgvuldigheid / 1
1.2.2 Goed werving- en selectiebeleid / 2
1.2.3 Beschrijving van de vacature / 3
1.2.4 Werving / 3
1.2.5 Selectie / 4
1.2.6 Nader onderzoek en medische keuring / 4
1.2.7 Eindselectie en beslissing / 5
1.2.8 Klachtenbehandeling / 6
1.3 Gelijke behandeling / 6
1.3.1 Verbod ongelijke behandeling / 6
1.3.2 Niet van toepassing op kerkgenootschappen / 7
1.3.3 Verboden discriminatiegronden / 7
1.3.4 Direct en indirect onderscheid / 8
1.3.5 Uitzonderingen / 8
1.3.6 Gelijke behandeling mannen en vrouwen / 10
1.3.7 Personeelsadvertenties / 10
1.3.8 Zwangerschap en bevalling / 11
1.3.9 Uitzonderingen op verboden m/v-onderscheid / 11
1.3.10 Bewijslast en bescherming / 12
1.4 Medische keuring / 12
1.4.1 Inleiding / 12
1.4.2 Keuringsregels / 13
1.4.3 Andere inlichtingen / 14
1.4.4 Informatie en herkeuring / 14
1.5 Mededelingsplicht nieuwe werknemer / 15
1.5.1 Ziekte / 15
1.5.2 Bedrog door de sollicitant / 15

2 Het aangaan van een arbeidsovereenkomst / 17
2.1 Verschillende overeenkomsten / 17
2.2 Vereisten voor een arbeidsovereenkomst / 18
2.2.1 De vereisten voor een arbeidsovereenkomst zijn: / 18
2.2.2 Overeenkomst / 18
2.2.3 Werknemer en persoonlijk / 18
2.2.4 In dienst / 19
2.2.5 Toezicht en leiding / 19
2.2.6 Werkgever / 19
2.2.7 Loon / 19
2.2.8 Gedurende zekere tijd / 20
2.2.9 Arbeid / 20
2.2.10 Bewijslast arbeidsovereenkomst of niet / 20
2.2.11 Rechtsvermoeden bestaan arbeidsovereenkomst / 21
2.2.12 Weerlegging door werkgever / 21
2.2.13 Bewijslast werknemer / 21
2.3 Het sluiten van een arbeidsovereenkomst / 22
2.3.1 Inleiding / 22
2.3.2 Handelingsbekwaam en bevoegd / 22
2.3.3 Minderjarigen / 23
2.3.4 Soort werk / 23
2.3.5 Jongeren / 23
2.3.6 Ouderen / 23
2.3.7 Echtgenoot of andere familie / 24
2.3.8 Arbeidsgehandicapten / 25
2.3.9 Subsidies en voorzieningen / 25
2.3.10 Uitzendkrachten / 26
2.3.11 Maatregel tegen onbetrouwbare uitzendbureaus / 26
2.3.12 Payrolling / 27
2.3.13 De buitenlandse werknemer / 27
2.3.14 Midden- en oosteuropese werknemers / 27
2.3.15 Verblijfsvergunning / 28
2.3.16 Tewerkstellingsvergunning / 28
2.3.17 Tewerkstellingsvergunning niet verplicht / 29
2.3.18 Strafrechtelijke sancties / 29
2.3.19 Arbeidsrechtelijke sancties / 30
2.3.20 Discriminatieverbod / 30
2.4 De inhoud van de arbeidsovereenkomst / 30
2.4.1 Schriftelijk of mondeling / 30
2.4.2 Schriftelijke opgave / 31
2.4.3 Uitbreiding informatieplicht per 1 augustus 2022 / 32
2.4.4 Vakantie en loon / 33
2.4.5 Verplicht schriftelijke bedingen / 33
2.4.6 Werken in het buitenland / 34
2.4.7 Flexibele contracten / 34
2.4.8 Kosten / 35
2.4.9 Bewijslast omvang arbeidsovereenkomst / 35
2.4.10 Rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst / 35
2.4.11 Weerlegging door de werkgever / 36
2.5 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / 36
2.6 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 37
2.6.1 Inleiding / 37
2.6.2 Bepaalde kalenderperiode / 37
2.6.3 Schriftelijk / 38
2.6.4 Voor een project / 38
2.6.5 Geen invloed werkgever / 38
2.6.6 Project én einddatum / 39
2.6.7 Vervanging van zieke werknemer of bij zwangerschap / 39
2.6.8 Aanzegplicht / 39
2.6.9 Voortzetting na voortzetting / 41
2.6.10 Voortzettingen arbeidsovereenkomst / 41
2.6.11 Maxima bij opvolgende contracten / 42
2.6.12 Maximumaantal / 42
2.6.13 Maximumduur / 43
2.6.14 Bijzondere verlenging / 44
2.6.15 Verlenging na onderbreking / 45
2.6.16 Uitzondering onderbreking zes maanden / 48
2.6.17 Overgangsrecht per 1 januari 2020 / 48
2.6.18 Andere opvolgingsperikelen / 49
2.6.19 Opvolgend werkgeverschap / 49
2.6.20 Bijzondere regels contracten voor bepaalde tijd / 50
2.6.21 Informatie over vacature voor onbepaalde tijd / 51
2.7 Oproepkrachten in de zin van de wet / 52
2.7.1 Wie is een oproepkracht in de zin van de wet? / 52
2.7.2 Wie is geen oproepkracht in de zin van de wet? / 52
2.7.3 Oproeptermijn in principe vier dagen / 53
2.7.4 Aanbod vaste uren / 53
2.7.5 Korte opzegtermijn / 54

3 Rechten en plichten / 55
3.1 Identifi catieplicht / 55
3.1.1 Inleiding / 55
3.1.2 Identifi catiemiddelen / 55
3.2 Loon / 56
3.2.1 Inleiding / 56
3.2.2 Loon in geld / 56
3.2.3 Betaling: hoe en waar? / 56
3.2.4 Loon in natura / 56
3.2.5 Ongeoorloofde betalingswijze / 57
3.2.6 Gebruikelijk loon of billijk loon / 58
3.2.7 Onduidelijkheid overwerkvergoeding en dergelijke / 58
3.3 Loon in de wet, cao of arbeidsovereenkomst / 58
3.3.1 Loonhoogte vrij / 58
3.3.2 Wettelijk minimumloon / 58
3.3.3 Het begrip minimumloon / 59
3.3.4 Cao-lonen / 61
3.3.5 Loon in de arbeidsovereenkomst / 61
3.3.6 Maximering topinkomens / 62
3.3.7 Loonstrookje / 62
3.3.8 Doel loonstrookje / 63
3.3.9 Loonbeslag / 63
3.3.10 Schijnconstructies / 63
3.4 Loonvorderingen / 64
3.4.1 Inleiding / 64
3.4.2 Matiging loonvordering / 64
3.4.3 Wettelijke rente en wettelijke verhoging / 66
3.4.4 Matiging wettelijke verhoging / 66
3.5 Geen werk, toch loon / 66
3.5.1 Inleiding / 66
3.5.2 Bijzondere situaties / 67
3.5.3 Niet-werken is risico werkgever / 67
3.5.4 Bereid en beschikbaar arbeid te verrichten / 68
3.5.5 Regeling onwerkbaar weer / 68
3.5.6 Regeling werktijdverkorting / 69
3.5.7 Afwentelen werkgeversrisico / 69
3.5.8 Grondslag voor oproepcontracten / 69
3.6 Vakantiegeld / 70
3.6.1 Inleiding / 70
3.6.2 Maximumgrondslag voor vakantiegeld / 70
3.6.3 Afwijkingen / 71
3.6.4 Tijdstip van uitbetaling / 71
3.7 Vakantiedagen / 72
3.7.1 Inleiding / 72
3.7.2 Opbouw vakantiedagen / 72
3.7.3 Geen loon, geen vakantiedagen / 73
3.7.4 Geen loon, toch vakantiedagen / 73
3.7.5 Afwijking van opbouw vakantiedagen / 74
3.7.6 Opbouw vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid / 74
3.7.7 Verrekenen van vakantie / 75
3.7.8 Vakantie tijdens ziekte / 76
3.7.9 Ziekte tijdens vakantie / 76
3.7.10 Ongeoorloofd verzuim / 76
3.7.11 Opnemen van vakantiedagen / 77
3.7.12 Procedure / 77
3.7.13 Bedrijfsvakantie / 78
3.7.14 Bedrijfsvakantie en losse vakantiedagen / 79
3.7.15 Vakantie geven terwijl nog niet voldoende dagen zijn opgebouwd / 79
3.7.16 Loon over vakantiedagen / 79
3.7.17 Uitbetaling vakantiedagen / 80
3.7.18 Bewijs vakantieaanspraken / 81
3.7.19 Verval of verjaring vakantiedagen / 81
3.7.20 Welke vervallen eerst? / 82
3.8 Verlof / 82
3.8.1 Inleiding / 82
3.8.2 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 83
3.8.3 Vermoedelijke bevallingsdatum / 83
3.8.3.1 Kind komt te vroeg / 83
3.8.3.2 Kind komt te laat / 84
3.8.3.3 Moeder overlijdt / 84
3.8.4 Betaling tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof / 84
3.8.5 Aandachtspunten werkneemster / 85
3.8.6 Adoptieverlof / 85
3.8.6.1 Duur van verlof / 85
3.8.7 Pleegouderverlof / 85
3.8.7.1 Duur van verlof / 86
3.8.8 Melding / 86
3.8.9 Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof / 86
3.8.10 Toelichting / 87
3.8.11 Cao erop naslaan / 88
3.8.12 Verplichte opgave van reden / 88
3.8.13 Geboorteverlof / 88
3.8.14 Melding aan werkgever / 89
3.8.15 Kortdurend zorgverlof / 89
3.8.16 Verzorging door werknemer is noodzakelijk / 90
3.8.17 Duur van het zorgverlof / 90
3.8.18 Betaling / 91
3.8.19 Samenloop / 91
3.8.20 Langdurig zorgverlof / 91
3.8.21 Melding bij de werkgever / 92
3.8.22 Zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang / 92
3.8.23 Overleg en vaststelling periode langdurend zorgverlof / 93
3.8.24 Betaling / 93
3.8.25 Ouderschapsverlof / 93
3.8.25.1 Soms betaald / 94
3.8.25.2 Meervoudig recht / 94
3.8.25.3 Omvang van het verlof / 95
3.8.26 Opname ouderschapsverlof / 95
3.8.27 Zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang / 96
3.8.28 Melding bij de werkgever / 96
3.8.29 Afzien of stoppen van een gepland ouderschapsverlof / 97
3.8.30 Vakantie en ziekte bij ouderschapsverlof / 97
3.9 Arbeidsduur en arbeidstijden / 98
3.9.1 Duidelijkheid arbeidsduur / 98
3.9.2 Minimale loondoorbetaling bij onduidelijkheid / 98
3.9.3 Recht op drie uur loon / 99
3.9.4 Niet van toepassing op vaste deeltijder / 99
3.9.5 Per periode / 100
3.9.6 Onderscheid naar arbeidsduur / 100
3.9.7 Objectieve rechtvaardiging / 100
3.9.8 Aanpassing arbeidsduur / 101
3.9.9 Ten minste 26 weken in dienst en tien werknemers of meer / 101
3.9.10 Procedure / 102
3.9.11 Zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang / 103
3.9.12 Vermindering / 103
3.9.13 Vermeerdering / 104
3.9.14 Slecht functionerende werknemer / 105
3.9.15 Spreiding van uren / 105
3.9.16 Recht op aanpassing werktijden / 105
3.9.17 Recht op thuiswerken / 105
3.9.18 Terugkomen op thuiswerken / 106
3.9.19 Verzoek om voorspelbare arbeid / 106
3.10 Arbeidstijden / 106
3.10.1 Wettelijke regeling / 106
3.10.2 Roosters / 107
3.10.3 Toepasselijkheid wettelijke regeling / 107
3.10.4 Vrijheid om te regelen / 108
3.10.5 Kinderen / 110
3.10.6 Zondagsarbeid / 110
3.10.7 Vrouwen / 110
3.10.8 Begrippen / 111
3.10.9 Arbeid / 111
3.11 Goed werkgeverschap en goed werknemerschap / 111
3.11.1 Inleiding / 111
3.11.2 Kapstokverplichtingen / 112
3.11.3 Goed werkgeverschap / 112
3.11.4 Goed werknemerschap / 112
3.11.5 Recht op scholing / 113
3.11.6 Verworven recht / 114
3.12 Arbeidsongeschiktheid / 114
3.12.1 Verplichtingen voor beide partijen / 114
3.12.2 Wettelijk systeem arbeidsongeschiktheid / 114
3.12.3 Gedeeltelijk hervatten is arbeidsongeschiktheid / 115
3.12.4 Loondoorbetaling bij ziekte / 115
3.12.5 Hoogte loondoorbetaling / 116
3.12.6 Tijdvak / 116
3.12.7 Wachtdagen / 118
3.13 De arbeidsongeschikte werknemer / 118
3.13.1 Wet Verbetering Poortwachter / 118
3.13.2 De ziekmelding en beoordeling van arbeidsongeschiktheid / 119
3.13.3 Wegblijven zonder ziekmelding / 119
3.13.4 Geen loondoorbetaling na ziekmelding / 119
3.13.5 Ontslag op staande voet / 120
3.13.6 Het arbeidsongeschiktheidsproces / 120
3.13.7 Niet belemmeren of vertragen van genezing / 121
3.13.8 Vertraging van de genezing? / 121
3.13.9 Recht op vrije artsenkeuze / 122
3.13.10 ‘Poortwachterplichten’ werknemer / 122
3.13.11 Probleemanalyse – advies – plan van aanpak – re-integratieverslag / 122
3.13.12 Drie wettelijke plichten / 123
3.13.13 Hoe meer gelijk, hoe passender / 124
3.13.14 Arbeidstherapie / 124
3.13.15 Re-integratie / 125
3.13.16 Glijdende schaal / 125
3.13.17 Sancties op de werknemer / 125
3.13.18 Opschorting loonbetaling / 126
3.13.19 Stopzetten loonbetaling / 126
3.13.20 Verval opzegverbod / 127
3.13.21 Weigering WIA-uitkering / 127
3.14 De werkgever bij arbeidsongeschiktheid / 127
3.14.1 Drie fasen / 127
3.14.2 De ziekmelding en beoordeling van arbeidsongeschiktheid / 127
3.14.3 Wanneer melden aan arbodienst? / 128
3.14.4 Wanneer melden bij het UWV? / 128
3.14.5 Melding bij zwangerschap / 128
3.14.6 Het arbeidsongeschiktheidsproces / 129
3.14.7 Recht en plicht op controle / 129
3.14.8 Niet-naleven controlevoorschriften / 129
3.14.9 Verwijtbaar of toerekenbaar niet houden aan voorschriften / 130
3.14.10 Vooraf schriftelijk gegeven / 130
3.14.11 Redelijke voorschriften / 130
3.14.12 Voorschriften gericht op vaststellen recht op loon / 131
3.14.13 Loonopschorting meteen meedelen / 131
3.14.14 Re-integratie / 132
3.14.15 Drie maal passend werk / 132
3.14.16 Beleidsregels UWV / 133
3.14.17 Re-integratiebedrijf / 135
3.14.18 Volgorde van re-integratie / 135
3.14.19 Hoe lang duurt de re-integratieplicht voor de werkgever? / 136
3.14.20 Re-integratie en bepaalde tijd / 136
3.14.21 Gezamenlijk verzoek uitstel WIA-keuring / 137
3.14.22 ‘Poortwachterplichten’ werkgever / 137
3.14.23 Probleemanalyse plus advies / 138
3.14.24 Plan van aanpak / 138
3.14.25 Eerstejaarsevaluatie / 138
3.14.26 Sancties op de werkgever / 140
3.15 De arbodienst / 141
3.15.1 Inleiding / 141
3.15.2 Wettelijke basis arbodienst / 142
3.15.3 Taken arbodienst / 143
3.15.4 ‘Poortwachterplichten’ voor de arbodienst / 144
3.15.5 Medische gegevens / 145
3.15.6 UWV / 145
3.15.7 Hoe toetst het UWV? / 146
3.15.8 Geen werkhervatting is onbevredigend / 146
3.15.9 Werkgever werkt onvoldoende mee / 147
3.15.10 Werknemer werkt onvoldoende mee / 147
3.16 Arbeidsomstandigheden, bedrijfsongevallen en beroepsziekten / 147
3.16.1 Zorgverplichting / 147
3.16.2 Arbowet / 148
3.16.3 Psychosociale arbeidsbelasting / 149
3.16.4 Schade / 150
3.16.5 Opzet of bewuste roekeloosheid / 150
3.16.6 Moeilijk bewijs / 151
3.16.7 In de uitoefening van de werkzaamheden / 151
3.16.8 Ingeleende krachten / 152
3.16.9 Bewijslast / 152
3.16.10 Schade / 152
3.17 De aansprakelijkheid voor schade / 153
3.17.1 Inleiding / 153
3.17.2 Schade toegebracht door de werknemer / 153
3.17.3 Eigen auto / 154
3.17.4 Verhaal / 154
3.18 Corona / 154
3.19 Steunregelingen / 155
3.19.1 NOW / 155
3.19.2 TOZO / 156

4 Ontslag / 157
4.1 Einde van de arbeidsovereenkomst / 157
4.2 Disciplinaire maatregelen en dossier / 158
4.2.1 Sancties werknemer / 158
4.2.2 Het geven van een waarschuwing / 158
4.2.3 Boete / 158
4.2.4 Geldigheid van een boetebeding / 159
4.2.5 Hoogte van de boetes / 159
4.2.6 Matiging van de verbeurde boetes / 160
4.2.7 Het schorsen of op non-actief stellen / 160
4.2.8 Dossier / 160
4.2.9 Handtekeningen / 161
4.3 Einde van rechtswege / 162
4.4 Wederzijds goedvinden / 162
4.4.1 Inleiding / 162
4.4.2 De wil van de werknemer / 163
4.4.3 Dwaling / 163
4.4.4 WW-veilig ontslag / 164
4.4.5 Beëindigingsovereenkomst / 164
4.4.6 Wettelijke bedenktermijn / 164
4.4.7 Maximering ontslagvergoeding / 165
4.4.8 Slapend dienstverband / 165
4.5 Einde in de proeftijd / 166
4.5.1 Geen gelding normale ontslagregels / 166
4.5.2 Aangaan van een proeftijd / 166
4.5.3 Lengte van de proeftijd / 167
4.5.4 Alternatieven voor de proeftijd / 168
4.5.5 Reden schriftelijk meedelen / 168
4.5.6 Ontslagmededeling in de proeftijd / 169
4.5.7 Misbruik proeftijdbevoegdheid / 169
4.6 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst / 170
4.6.1 Inleiding / 170
4.6.2 Basis voor ontbinding / 170
4.6.3 Opzegverboden en ontbinding / 173
4.6.4 Voorwaardelijke ontbinding / 174
4.6.5 Vergoedingsgrens topfunctionaris / 175
4.6.6 Herroeping / 175
4.7 Opzegging / 175
4.7.1 Inleiding / 175
4.7.1.1 De basis voor opzegging door de werknemer / 175
4.7.1.2 De basis voor de opzegging door de werkgever / 176
4.7.1.3 Voorafgaande toestemming / 177
4.7.1.4 Bedrijfseconomische redenen / 179
4.7.1.5 Ontslagvergunningsaanvraag langdurige arbeidsongeschiktheid / 183
4.7.2 Regels rond het opzeggen zelf / 184
4.7.3 De opzegverboden / 184
4.7.4 Opzegverbod bij ziekte / 186
4.7.5 Beleid bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid / 186
4.7.6 Opzegverbod bij ziekte geldt niet altijd / 186
4.7.7 Bijzondere categorie werknemers / 187
4.7.8 De opzegtermijnen / 188
4.7.8.1 Opzegtermijn werknemer / 188
4.7.8.2 Opzegtermijn oproepkracht / 188
4.7.8.3 Opzegtermijn werkgever / 189
4.7.8.4 Forfaitaire aftrek / 189
4.7.8.5 Opzegtermijn werkgever voor oudere werknemer / 190
4.7.8.6 Niet-naleven opzegtermijnen / 190
4.7.9 Dag waartegen kan worden opgezegd / 190
4.7.10 Opzegging tegen een andere dag / 191
4.7.11 Kantonrechtersformule en kennelijk onredelijk ontslag vervallen / 191
4.7.12 Transitievergoeding / 191
4.7.13 Hoogte transitievergoeding / 194
4.7.14 Compensatie van de betaalde transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid / 199
4.7.15 Compensatie van de betaalde transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door pensioen / 199
4.7.16 Compensatie van de betaalde transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door ziekte / 200
4.7.17 Extra vergoeding bij gebruik i-grond / 200
4.7.18 Billijke vergoeding / 200
4.8 Ontslag op staande voet / 201
4.8.1 Dringende reden / 201
4.8.2 Ontslag op staande voet door werknemer / 202
4.8.3 Ontslag op staande voet door de werkgever / 203
4.8.4 Dringende reden / 204
4.8.5 Alle omstandigheden meewegen / 204
4.8.6 Onverwijld / 205
4.8.7 Bepaald respijt is toegestaan / 206
4.8.8 Horen van de werknemer / 206
4.8.9 Vergoeding verschuldigd / 206
4.9 Overlijden / 208
4.9.1 Overlijden werknemer / 208
4.9.2 Hoogte overlijdensuitkering / 209
4.9.3 Overlijden werkgever / 209
4.10 Pensionering / 210

5 Na het ontslag / 211
5.1 Concurrentiebeding / 211
5.1.1 Inleiding / 211
5.1.2 Geldigheid / 211
5.1.3 Moment van sluiten / 212
5.1.4 Verbod op nevenwerkzaamheden / 213
5.1.5 De redelijkheid van het concurrentiebeding / 213
5.1.6 Zwaarder drukken / 214
5.1.7 Rechterlijke beoordeling redelijkheid / 214
5.1.8 Matiging of vernietiging van het beding / 215
5.1.9 Opvolgende werkgevers / 215
5.1.10 Geldelijke vergoeding / 216
5.1.11 Boete / 216
5.1.12 Verval van het concurrentiebeding / 217
5.2 Geheimhouding / 217
5.2.1 Geheimhoudingsbeding / 217
5.2.2 Klokkenluiders / 218
5.3 Eindafrekening dienstverband / 218
5.4 Verrekening / 220
5.4.1 Inleiding / 220
5.4.2 Verrekening tijdens dienstverband / 220
5.4.3 Verrekening na afl oop van de arbeidsovereenkomst / 220
5.4.4 Beperking van de verrekening / 221
5.4.5 Verrekeningsvrije voet / 221
5.5 Pensioen / 222
5.6 Getuigschrift / 222
5.7 WW-uitkering / 222
5.7.1 Inleiding / 222
5.7.2 Verwijtbare werkloosheid / 223
5.7.3 Fictieve opzegtermijn / 223
5.7.4 Ingangsdatum WW-uitkering is later / 223
5.7.5 Voorwaarde is ontvangen vergoeding / 224
5.8 ZW-uitkering / 224

6 Arbeidsprocesrecht / 227
6.1 Procedures bij de rechter / 227
6.1.1 Inleiding / 227
6.1.2 De dagvaardingsprocedure / 227
6.1.3 Verloop normale dagvaardingsprocedure / 228
6.1.4 De verzoekschriftenprocedure / 228
6.1.5 Toepassing procesrecht voor arbeidszaken vanaf 1 juli 2015 / 229
6.1.6 Kort geding / 230
6.1.7 Kosten / 231
6.2 UWV-procedure / 232
6.2.1 Inleiding / 232
6.2.2 Onvolledige aanvraag / 232
6.2.3 Verloop UWV-procedure / 233
6.2.4 Doorlooptijd / 233
6.3 De ontslagvergunning / 234
6.3.1 Inleiding / 234
6.3.2 Geldigheidsduur ontslagvergunning / 234
6.3.3 Proceskosten en hoger beroep bij UWV / 234
6.4 Het College voor de Rechten van de Mens / 235
6.5 Verjaring / 237
6.5.1 Inleiding / 237
6.5.2 Stuiting / 237
6.6 Internationale arbeidsovereenkomst / 241
6.6.1 Internationale aspecten / 241
6.6.2 Het toepasselijke recht / 241
6.6.3 Toepasselijk recht bij arbeidsovereenkomst van vóór 1991 / 242
6.6.4 Ander recht maar toch Nederlandse bepalingen van toepassing / 243

Adressenlijst / 245
Trefwoordenregister / 249

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De Kleine Gids voor het Nederlandse Arbeidsrecht 2022