Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Corruptiedelicten

Gebonden Nederlands 2016 9789013134971
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De afgelopen jaren ontwikkelden de omkopingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht zich van een dode letter tot law in action. De bepalingen werden recent aangescherpt. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politici, krijgen steeds meer publieke belangstelling.

In 'Corruptiedelicten' staat een aantal corruptiedelicten centraal, te weten actieve en passieve ambtelijke omkoping (art. 177 Sr en art. 363 Sr) en niet-ambtelijke omkoping (art. 328ter Sr). Deze studiepocket bevat een uitgebreide analyse van de genoemde strafbepalingen, waarbij ook de relevante wetsgeschiedenis, literatuur en gepubliceerde jurisprudentie aan de orde komen. Aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling en de actuele stand van zaken op het terrein van de strafbaarheid van ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping in het Nederlandse strafrecht geschetst, mede tegen de achtergrond van de internationale context.

In het inleidende hoofdstuk worden de verschillende definities en varianten van corruptie behandeld en in verband gebracht met het begrip integriteit. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende instrumenten ter beteugeling van corruptie die door uiteenlopende internationale organisaties in het leven zijn geroepen. In het derde hoofdstuk staat de strafbaarstelling van ambtelijke omkoping centraal. Vervolgens wordt in het vierde hoofdstuk de niet-ambtelijke omkopingsbepaling van art. 328ter Sr besproken.

De studiepocket wordt afgesloten met een korte reflecterende beschouwing over de inhoud en reikwijdte van de behandelde corruptiebepalingen, waarbij ook facetten van de handhavingspraktijk aan de orde komen.

Specificaties

ISBN13:9789013134971
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:198
Druk:1
Verschijningsdatum:25-2-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XI

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Definities van corruptie / 3
1.3 Corruptie en integriteit / 5
1.4 Omkoping in het strafrecht: wettelijke omkopingsvarianten / 6
1.5 Plan van behandeling / 8

HOOFDSTUK 2
Internationale instrumenten / 9
2.1 Inleiding / 9
2.2 Internationale anti-corruptie-instrumenten / 10
2.2.1 Europese Unie / 10
2.2.1.1 EU-corruptieverdrag en aanverwante instrumenten / 10
2.2.1.2 Kaderbesluit 2003/568/JBZ / 12
2.2.1.3 Monitoring / 13
2.2.2 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling / 14
2.2.2.1 Instrumentarium / 14
2.2.2.2 Monitoring / 16
2.2.3 Raad van Europa / 18
2.2.3.1 Instrumentarium / 18
2.2.3.2 Monitoring / 21
2.2.4 Verenigde Naties / 22
2.2.4.1 Instrumentarium / 22
2.2.4.2 Monitoring / 23
2.3 Specifieke anti-corruptiewetgeving / 24
2.3.1 Britse anti-corruptiewetgeving / 24
2.3.2 Amerikaanse anti-corruptiewetgeving / 26
2.4 Internationale organisaties / 28
2.4.1 Transparency International / 28
2.4.2 G20 / 29
2.4.3 Wereldbank / 30
2.5 Afsluiting / 30

HOOFDSTUK 3
Ambtelijke omkoping / 33
3.1 Inleiding / 33
3.2 Wetsgeschiedenis / 34
3.2.1 Voorgeschiedenis en wetboek van 1886 / 34
3.2.2 De Wet herziening corruptiewetgeving (2001) / 36
3.2.3 De wetswijziging van 2010 / 38
3.2.4 De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit (2015) / 40
3.2.5 Overgangsrecht / 43
3.3 Beschermd belang / 44
3.4 Normadressaat / 46
3.4.1 Inleiding / 46
3.4.2 Het begrip ‘ambtenaar’ / 46
3.4.3 Volksvertegenwoordigers, (scheids)rechters en de gewapende macht (art. 84 Sr) / 49
3.4.4 Buitenlandse en internationale ambtenaren / 52
3.4.5 Voormalige en toekomstige ambtenaren / 55
3.5 Delictsbestanddelen / 59
3.5.1 De delictsgedragingen: aannemen, vragen, doen, verlenen en aanbieden / 59
3.5.2 De omkopingsmiddelen: gift, belofte en dienst / 62
3.5.3 Opzet en culpa / 67
3.5.4 Het verband met een tegenprestatie: (teneinde) hem te bewegen / 71
3.5.5 In strijd met zijn plicht / 72
3.5.5.1 Art. 177 Sr (oud) en art. 363 Sr (oud) / 72
3.5.5.2 Art. 177 Sr en art. 363 Sr (geldend) / 74
3.5.6 In zijn bediening / 76
3.5.7 Doen of nalaten / 79
3.5.8 Omkoping achteraf / 81
3.6 Poging / 86
3.6.1 Poging tot passieve omkoping / 86
3.6.2 Poging tot actieve omkoping / 87
3.7 Samenloop; ne bis in idem / 89
3.7.1 Samenloop / 89
3.7.2 Ne bis in idem / 90
3.7.3 Verhouding tot niet-ambtelijke omkoping / 91
3.8 Rechtsmacht / 92
3.9 Sancties / 96
3.9.1 Algemeen / 96
3.9.2 De strafverzwaringsgrond voor bestuurders en volksvertegenwoordigers (art. 363 lid 3 Sr) / 100
3.9.3 Ontzetting van rechten / 102
3.10 Verjaring / 103
3.11 Opsporing en vervolging / 104

HOOFDSTUK 4
Niet-ambtelijke omkoping / 109
4.1 Inleiding / 109
4.2 Wetsgeschiedenis / 111
4.2.1 Voorgeschiedenis / 111
4.2.2 Oorspronkelijke wettekst en wetswijzigingen / 113
4.2.3 De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit (2015) / 114
4.2.4 Overgangsrecht / 116
4.3 Beschermd belang / 117
4.3.1 Art. 328ter (oud) Sr / 117
4.3.2 Art. 328ter Sr (geldend) / 118
4.4 Normadressaat / 119
4.4.1 Inleiding / 119
4.4.2 Dienstbetrekking, werkgever, lasthebber en lastgever / 119
4.5 Delictsbestanddelen / 123
4.5.1 De omkopingsmiddelen: gift, belofte, dienst / 123
4.5.2 Opzet en culpa / 124
4.5.3 Het verband met de tegenprestatie: naar aanleiding van / 125
4.5.4 In strijd met zijn plicht / 126
4.5.4.1 Oud criterium: in strijd met de goede trouw verzwijgen / 126
4.5.4.2 Nieuw criterium: in strijd met zijn plicht handelen / 128
4.5.5 Voor, tijdens, na dienstbetrekking / 131
4.5.6 Doen of nalaten / 132
4.6 Poging / 133
4.6.1 Poging tot passieve omkoping / 133
4.6.2 Poging tot actieve omkoping / 133
4.7 Rechtsmacht / 134
4.8 Sancties / 137
4.9 Verjaring / 138
4.10 Opsporing en vervolging / 140

HOOFDSTUK 5
Besluit / 143
5.1 Reflectie op de corruptiewetgeving / 143
5.1.1 Ambtelijke omkoping / 143
5.1.2 Niet-ambtelijke omkoping / 147
5.2 Reflectie op de handhavingspraktijk / 149
5.3 Afsluiting / 151

Aangehaalde literatuur / 153
Jurisprudentieregister / 159
Wetsartikelenregister / 163
Trefwoordenregister / 167
Geraadpleegde Kamerstukken / 181
Personalia auteurs / 183

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Corruptiedelicten