Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De financiëledienstverlener online

De Wft, het BW en bewijs

Gebonden Nederlands 2016 9789013134995
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Financiële dienstverleners en hun klanten maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid om via computer, mobiele telefoon of tablet financiële diensten te verlenen en af te nemen. Financiële dienstverleners bieden online producten aan. Zij sluiten online overeenkomsten met hun klanten. Zij verstrekken hun klanten online informatie over hun producten en diensten. En zij bemiddelen online bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen hun klanten en derden. Het zal niet lang meer duren voordat klanten met behulp van geavanceerde programmatuur online zonder menselijke tussenkomst financieel advies kunnen krijgen. Ook de uitvoering van overeenkomsten tussen financiële dienstverleners en hun klanten gebeurt steeds vaker online.

'De financiëledienstverlener online' gaat over een aantal juridische aspecten van het online verlenen van financiële diensten. Het bestaat uit een drieluik. Het eerste deel gaat over de Wet op het financieel toezicht. Het tweede deel behandelt de privaatrechtelijke aspecten. En in het derde deel wordt ingegaan op bewijsrechtelijke aspecten. Met behulp van voorbeelden worden de relevante wettelijke bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toegelicht en uitgelegd.

Specificaties

ISBN13:9789013134995
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:252
Druk:1
Verschijningsdatum:27-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Rob van Esch

Rob van Esch is in 1980 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Sindsdien is hij werkzaam bij het Dictoraat Juridische en Fiscale Zaken van Rabobank Nederland. In 1999 is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Electronic data intercharge (EDI) en het vermogensrecht'. In datzelfde jaar is hij benoemd tot Bijzonder hoogleraar 'juridische aspecten van elektronische gegevensuitwisseling' aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij verbonden als adviseur aan het advocatenkantoor NautaDutilh.

Andere boeken door Rob van Esch

Inhoudsopgave

VOORWOORD V
LIJST VAN AFKORTINGEN XI

DEEL I 1
1. INLEIDING 3
1.1 Algemeen 3
1.2 Online sluiten van financiële overeenkomsten en online verlenen van financiële diensten 5
1.3 Technische termen 5
1.4 Samenloop van toezichtrecht en privaatrecht? 10

DEEL II 13
2. TOEZICHTRECHT 15
2.1 Inleiding 15
2.2 Definities 15
2.2.1 Financiële dienst, financiëledienstverlener en bedieningsbehoefte 15
2.2.2 Aanbieden 17
2.2.3 Adviseren 23
2.2.4 Bemiddelen 25
2.2.5 Duurzame drager 29
2.2.6 Reclame-uiting 34
2.2.7 Uitbesteden 38
2.3 Reikwijdte Wft 40
2.3.1 Inleiding 40
2.3.2 Europese Richtlijn inzake elektronische handel en de Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel 40
2.3.3 Online financiële dienst verleend in Nederland 45
2.4 Toegang tot de markten van financiële diensten 49
2.4.1 Inleiding 49
2.4.2 Toegang tot de Nederlandse financiële markten 49
2.4.2.1 Inleiding 49
2.4.2.2 Verlenen van financiële diensten in Nederland 51
2.4.2.3 Vrijstelling 55
2.4.3 Toegang tot de buitenlandse financiële markten 57
2.4.3.1 Binnen Europese Unie 57
2.4.3.2 Buiten Europese Unie 58
2.5 Gedragstoezicht 59
2.5.1 Inleiding 59
2.5.2 Reikwijdte Deel 4 Wft 59
2.5.3 Vrijstelling van het ingevolge Deel 4 Wft bepaalde 59
2.5.4 Integere bedrijfsuitoefening: betrouwbaarheid van medewerkers 60
2.5.5 Inrichting bedrijfsvoering: incidenten 61
2.5.6 Beheerste bedrijfsvoering 62
2.5.6.1 Inleiding 62
2.5.6.2 Productgoedkeuringsprocedure 62
2.5.6.3 Bewaarplicht bij adviseren 66
2.5.7 Uitbesteden 68
2.5.8 Klachtenafhandeling 69
2.5.9 Zorgvuldige informatievoorziening bij online financiële diensten 70
2.5.9.1 Inleiding 70
2.5.9.2 Afbreuk aan verplichte informatie 71
2.5.9.3 Correct, duidelijk en niet misleidend 72
2.5.9.4 Herkenbaarheid 76
2.5.10 Verplichte precontractuele informatie 77
2.5.10.1 Inleiding 77
2.5.10.2 Tijdstip 78
2.5.10.3 Vorm en wijze 80
2.5.10.4 Inhoud 82
2.5.10.5 Initieel akkoord 91
2.5.10.6 Financiële bijsluiter 91
2.5.11 Verplichte informatie tijdens looptijd overeenkomst 93
2.5.11.1 Inleiding 93
2.5.11.2 Tijdstip 93
2.5.11.3 Vorm en wijze 94
2.5.11.4 Inhoud 95
2.5.12 Adviesregels 95
2.5.12.1 Inleiding 95
2.5.12.2 Ken uw klant 95
2.5.12.3 Passend advies 96
2.5.12.4 Toelichting op advies 97
2.5.12.5 Provisieverbod en reclame van derden 97
2.5.13 Execution only 98
2.5.13.1 Inleiding 98
2.5.13.2 Kenbaarheid 98
2.5.13.3 Ken uw klant, financieel rijbewijs 99
2.5.14 Algemene zorgplicht 100
2.5.15 Elektronische communicatie 102
2.5.15.1 Inleiding 102
2.5.15.2 Art. 81 Bgfo 102
2.5.15.3 Relatie tot Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens 109
2.5.16 Het dienstverleningsdocument 110
2.5.16.1 Inleiding 110
2.5.16.2 Tijdstip 112
2.5.16.3 Vorm en wijze 113
2.5.16.4 Inhoud 114

DEEL III 115
3. PRIVAATRECHT 117
3.1 Inleiding 117
3.2 De elektronische handtekening 118
3.2.1 Inleiding 118
3.2.2 Technieken 119
3.2.2.1 Algemeen 119
3.2.2.2 Biometrie 119
3.2.2.3 Digitale handtekening 119
3.2.3 Juridische vormen 121
3.2.3.1 Gewone elektronische handtekening 121
3.2.3.2 Geavanceerde elektronische handtekening 121
3.2.3.3 Gekwalificeerde elektronische handtekening 122
3.2.4 Rechtsgevolgen van de elektronische handtekening 123
3.2.5 Misbruik van de elektronische handtekening 125
3.2.6 Handelsregister 127
3.3 Dienst van de informatiemaatschappij 128
3.3.1 Inleiding 128
3.3.2 Informatieverplichtingen 128
3.3.2.1 Inleiding 128
3.3.2.2 Tijdstip 128
3.3.2.3 Vorm en wijze 129
3.3.2.4 Inhoud 131
3.3.3 Commerciële communicaties 135
3.3.3.1 Inleiding 135
3.3.3.2 Transparantie 136
3.4 Onrechtmatige daad 137
3.4.1 Inleiding 137
3.4.2 (Bijzondere) zorgplicht en online financiële dienstverlening 138
3.4.3 Elektronisch rechtsverkeer 139
3.4.4 Oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame 141
3.4.4.1 Inleiding 141
3.4.4.2 Oneerlijke handelspraktijken 141
3.4.4.3 Misleidende reclame 146
3.5 Online financiële overeenkomsten algemeen 146
3.5.1 Inleiding 146
3.5.2 Aanbod en aanvaarding 147
3.5.3 Wettelijke vormvereisten 149
3.5.4 Totstandkoming langs elektronische weg 152
3.5.5 Algemene voorwaarden 159
3.5.6 Inhoud van de overeenkomst 165
3.6 Financiële overeenkomsten op afstand 166
3.6.1 Inleiding 166
3.6.2 Overeenkomst op afstand 167
3.6.3 Informatieverplichtingen 169
3.6.4 Ontbindingsrecht 170
3.6.5 Uitvoering van de financiële overeenkomst op afstand 176
3.6.6 Dwingend recht 177
3.7 Bijzondere overeenkomsten 177
3.7.1 Inleiding 177
3.7.2 De overeenkomst van opdracht 177
3.7.3 De bemiddelingsovereenkomst 181
3.7.4 De agentuurovereenkomst 182
3.8 Internationaal privaatrecht en online financiële overeenkomsten 183
3.8.1 Inleiding 183
3.8.2 Toepasselijk recht 183
3.8.3 Bevoegde rechter 190

DEEL IV 195
4. BEWIJS 197
4.1 Inleiding 197
4.2 Bewijslast 197
4.3 Bewijsmiddelen 201
4.4 Bewijskracht 202
4.5 Bewijsovereenkomst 205

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 209
Trefwoordenregister 219
Jurisprudentieregister 223
Register van Nederlandse wetgeving 227

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De financiëledienstverlener online