Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handboek Jaarrekening Checklist 2015

Paperback Nederlands 2015 9789013135206
Niet leverbaar.

Samenvatting

Met 'Handboek Jaarrekening Checklist 2015' kan eenvoudig beoordeeld worden of de opgestelde jaarrekening 2015 voldoet aan de eisen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De checklist omvat alle inrichtings- & publicatievoorschriften voor grote en middelgrote ondernemingen die hun jaarrekening opmaken in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving. De checklist is niet toepasbaar voor rechtspersonen die rapporteren op basis van IFRS.

De indeling van de checklist volgt de indeling van de balans en enkele bijzondere onderwerpen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De opgenomen vragen zijn zowel van toepassing op de geconsolideerde als enkelvoudige jaarrekening.

De checklist is overzichtelijk en eenvoudig van opzet. Aangevuld met verwijzingen naar de van toepassing zijnde wetgeving of Richtlijn maakt 'Handboek Jaarrekening Checklist 2015' een zeer gebruiksvriendelijk hulpmiddel.

Specificaties

ISBN13:9789013135206
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:199
Druk:1
Verschijningsdatum:28-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
Algemeen 1 t/m 35
Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit 36 t/m 45
Criteria voor opname en vermelding van gegevens 46 t/m 62
Prijsgrondslagen 63 t/m 67
Prijsgrondslagen vreemde valuta 68 t/m 100
Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat 101 t/m 110

JAARREKENINGPOSTEN
Immateriële vaste activa 111 t/m 150
Materiële vaste activa 151 t/m 214
Vastgoedbeleggingen 215 t/m 254
Financiële vaste activa 255
Financiële vaste activa – Deelnemingen 256 t/m 328
Financiële vaste activa – Effecten 329 t/m 350
Financiële vaste activa – Langlopende vorderingen 351 t/m 370
Joint ventures 371 t/m 381
Voorraden 382 t/m 410
Onderhanden projecten in opdracht van derden 411 t/m 448
Vorderingen 449 t/m 465
Overlopende activa 466 t/m 469
Effecten 470 t/m 487
Liquide middelen 488 t/m 493
Eigen vermogen 494 t/m 582
Voorzieningen 583 t/m 631
Langlopende schulden 632 t/m 658
Kortlopende schulden 659 t/m 680
Overlopende passiva 681 t/m 684
Winst-en-verliesrekening 685 t/m 728
Personeelsbeloningen 729 t/m 805
Belastingen naar de winst 806 t/m 854
Rentelasten 855 t/m 876
Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun 877 t/m 891
Op aandelen gebaseerde betalingen 892 t/m 940
Financiële instrumenten 941 t/m 1075
Leasing 1076 t/m 1129

TOELICHTING EN CAPITA SELECTA
Toelichting – Functie en indeling 1130 t/m 1146
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 1147 t/m 1207
Stelselwijziging 1208 t/m 1227
Schattingswijzigingen 1228 t/m 1232
Foutenherstel 1233 t/m 1245
Gebeurtenissen na balansdatum 1246 t/m 1256
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 1257 t/m 1277
Niet in de balans opgenomen activa 1278 t/m 1280
Verbonden partijen 1281 t/m 1283
Winst per aandeel 1284 t/m 1308
Beëindiging van bedrijfsactiviteiten 1309 t/m 1319
Kasstroomoverzicht 1320 t/m 1353
Overzicht van het totaalresultaat van de rechtspersoon 1354 t/m 1358
Overige in de toelichting op te nemen informatie 1359 t/m 1362
Fusies en overnames 1363 t/m 1407
Goodwill 1408 t/m 1427
Consolidatie 1428 t/m 1459
De verwerking van resultaten op intercompany-transacties 1460 t/m 1487

JAARVERSLAG, OVERIGE GEGEVENS EN OVERIGE INFORMATIE
Jaarverslag 1488 t/m 1504
Overige gegevens 1505 t/m 1508
Winstbestemming, verwerking verlies 1509 t/m 1515
Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten 1516 t/m 1520

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Jaarrekening Checklist 2015