Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013135787. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2022-2023

Inclusief recente Awb-jurisprudentie uit de milieupraktijk

Paperback Nederlands 2022 9789013167399
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht bundelt actuele wettekst, jurisprudentie en wetsvoorstellen. Ideaal voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met de Algemene wet bestuursrecht en zich hierin regelmatig moet verdiepen.

Bestuursrecht - jurisprudentie & wetsvoorstellen
In dit praktische naslagwerk vindt u op de eerste plaats de complete tekst van de Algemene wet bestuursrecht. Verder bevat de uitgave een handige tabel met alle wetsvoorstellen, die bij het parlement aanhangig zijn. Zo houdt u ook de toekomstige koers van de Algemene wet bestuursrecht scherp in het vizier.

Awb en milieurecht
Dit boekje bevat verder meer dan honderd pagina's recente Awb-jurisprudentie, gericht op de uitwerking in het milieurecht. Dankzij de structurele ordening van uitspraken, ingedeeld per artikel van de Awb, vindt u gemakkelijk de rechtspraak die u zoekt. Bovendien is iedere uitspraak voorzien van de essentie, een korte samenvatting en de bronvermelding. Twee handige trefwoordenregisters helpen u snel op weg richting de juiste wetsartikelen en bijbehorende jurisprudentie.

Deze editie is afgesloten per 1 oktober 2022.
Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht bundelt voor u de actuele wettekst, jurisprudentie en wetsvoorstellen. Ideaal voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met de Algemene wet bestuursrecht en zich hierin regelmatig moet verdiepen.

Specificaties

ISBN13:9789013167399
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:408
Druk:1
Verschijningsdatum:29-11-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / 5
Algemene wet bestuursrecht / 13

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen / 13
Titel 1.1 Definities en reikwijdte / 13
Titel 1.2 Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Unie / 15

Hoofdstuk 2 Verkeer tussen burgers en bestuursorganen / 16
Afdeling 2.1 Algemene bepalingen / 16
Afdeling 2.2 Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer / 17
Afdeling 2.3 Verkeer langs elektronische weg / 17

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen over besluiten / 19
Afdeling 3.1 Inleidende bepalingen / 19
Afdeling 3.2 Zorgvuldigheid en belangenafweging / 19
Afdeling 3.3 Advisering / 19
Afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure / 20
Afdeling 3.5 Samenhangende besluiten / 22
§ 3.5.1 Algemeen / 22
§ 3.5.2 Informatie / 22
§ 3.5.3 Coördinatie van besluitvorming en rechtsbescherming / 23
Afdeling 3.6 Bekendmaking en mededeling / 26
Afdeling 3.7 Motivering / 27

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen over besluiten / 28
Titel 4.1 Beschikkingen / 28
Afdeling 4.1.1 De aanvraag / 28
Afdeling 4.1.2 De voorbereiding / 29
Afdeling 4.1.3 Beslistermijn / 31
§ 4.1.3.1 Beslistermijn / 31
§ 4.1.3.2 Dwangsom bij niet tijdig beslissen / 32
§ 4.1.3.3 Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen / 33
Titel 4.2 Subsidies / 34
Afdeling 4.2.1 Inleidende bepalingen / 34
Afdeling 4.2.2 Het subsidieplafond / 35
Afdeling 4.2.3 De subsidieverlening / 36
Afdeling 4.2.4 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger / 38
Afdeling 4.2.5 De subsidievaststelling / 39
Afdeling 4.2.6 Intrekking en wijziging / 41
Afdeling 4.2.7 Betaling en terugvordering / 42
Afdeling 4.2.8 Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen / 43
§ 4.2.8.1 lnleidende bepalingen / 43
§ 4.2.8.2 De aanvraag / 44
§ 4.2.8.3 De subsidieverlening / 45
§ 4.2.8.4 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger / 45
§ 4.2.8.5 De subsidievaststelling / 47
Titel 4.3 Beleidsregels / 48
Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden / 49
Afdeling 4.4.1 Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling / 49
Afdeling 4.4.2 Verzuim en wettelijke rente / 51
Afdeling 4.4.3 Verjaring / 53
Afdeling 4.4.4 Aanmaning en invordering bij dwangbevel / 54
§ 4.4.4.1 De aanmaning / 54
§ 4.4.4.2 Invordering bij dwangbevel / 54
Afdeling 4.4.5 Bezwaar en beroep / 56

Hoofdstuk 5 Handhaving / 56
Titel 5.1 Algemene bepalingen / 56
Titel 5.2 Toezicht op de naleving / 58
Titel 5.3 Herstelsancties / 60
Afdeling 5.3.1 Last onder bestuursdwang / 60
Afdeling 5.3.2 Last onder dwangsom / 63
Titel 5.4 Bestuurlijke boete / 65
Afdeling 5.4.1 Algemene bepalingen / 65
Afdeling 5.4.2 De procedure / 66

Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen over bezwaar en beroep / 68
Afdeling 6.1 Inleidende bepalingen / 68
Afdeling 6.2 Overige algemene bepalingen / 68

Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep / 72
Afdeling 7.1 Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter / 72
Afdeling 7.2 Bijzondere bepalingen over bezwaar / 73
Afdeling 7.3 Bijzondere bepalingen over administratief beroep / 77

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen
bij de bestuursrechter / 81
Titel 8.1 Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg / 81
Afdeling 8.1.1 Bevoegdheid / 81
Afdeling 8.1.2 Behandeling door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer / 84
Afdeling 8.1.2a Conclusie / 85
Afdeling 8.1.2b Opmerkingen door anderen dan partijen / 86
Afdeling 8.1.3 Verwijzing, voeging en splitsing / 86
Afdeling 8.1.4 Wraking en verschoning van rechters / 87
Afdeling 8.1.5 Partijen / 88
Afdeling 8.1.6 Getuigen, deskundigen en tolken / 91
Afdeling 8.1.6a Verkeer langs elektronische weg met de bestuursrechter / 92
Afdeling 8.1.7 Verzending van stukken / 93
Titel 8.2 Behandeling van het beroep in eerste aanleg / 94
Afdeling 8.2.1 Griffierecht / 94
Afdeling 8.2.1a Algemene bepaling / 95
Afdeling 8.2.2 Vooronderzoek / 95
Afdeling 8.2.2A Bestuurlijke lus / 98
Afdeling 8.2.3 Versnelde behandeling / 99
Afdeling 8.2.4 Vereenvoudigde behandeling / 100
Afdeling 8.2.4A Beroep bij niet tijdig handelen / 101
Afdeling 8.2.5 Onderzoek ter zitting / 102
Afdeling 8.2.6 Uitspraak / 105
Afdeling 8.2.7 Tussenuitspraak / 109
Titel 8.3 Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak / 110
Titel 8.4 Schadevergoeding / 113
Titel 8.5 Hoger beroep / 115
Titel 8.6 Herziening / 118

Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling / 119
Titel 9.1 Klachtbehandeling door een bestuursorgaan / 119
Afdeling 9.1.1 Algemene bepalingen / 119
Afdeling 9.1.2 De behandeling van klaagschriften / 119
Afdeling 9.1.3 Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure / 121
Titel 9.2 Klachtbehandeling door een ombudsman / 122
Afdeling 9.2.1 Algemene bepalingen / 122
Afdeling 9.2.2 Bevoegdheid / 123
Afdeling 9.2.3 Procedure / 125

Hoofdstuk 10 Bepalingen over bestuursorganen / 128
Titel 10.1 Mandaat, delegatie en attributie / 128
Afdeling 10.1.1 Mandaat / 128
Afdeling 10.1.2 Delegatie / 130
Afdeling 10.1.3 Attributie / 131
Titel 10.2 Toezicht op bestuursorganen / 131
Afdeling 10.2.1 Goedkeuring / 131
Afdeling 10.2.2 Vernietiging / 133
Afdeling 10.2.3 Schorsing / 134

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen / 134
Bijlage 1 Regeling rechtstreeks beroep / 136
Bijlage 2 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak / 139
Bijlage 3 Regeling verlaagd griffierecht / 169
Aanhangige wetsvoorstellen per 1 oktober 2022 / 173
Relevante jurisprudentie Algemene wet bestuursrecht / 175

Trefwoordenregister Algemene wet bestuursrecht / 405
Trefwoordenregister Relevante jurisprudentie Algemene wet bestuursrecht / 423

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2022-2023