Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Belastingplichtige in de BTW

Paperback Nederlands 2016 9789013136210
Niet leverbaar.

Samenvatting

De Europese BTW is een algemene verbruiksbelasting waarmee wordt beoogd op algemene basis het binnenlands verbruik te belasten. Omdat het praktisch niet goed uitvoerbaar is verbruik op directe wijze bij de verbruiker aan belastingheffing te onderwerpen, vindt heffing op indirecte wijze plaats bij hen die door goederen te leveren en diensten te verlenen het verbruik mogelijk maken. Het is niet de bedoeling deze belastingplichtigen als zodanig aan belastingheffing te onderwerpen.

De door een belastingplichtige verschuldigde belasting wordt in het algemeen afgewenteld op de uiteindelijke verbruikers. Een belastingplichtige geniet zelf in beginsel aftrek van zogenoemde voordruk BTW. In feite wordt de belastingplichtige slechts gebruikt om het verbruik door anderen met belastingheffing te treffen. Aldus vervult de belastingplichtige in het Europese BTW-stelsel een centrale rol.

Dit boek handelt over de belastingplichtige in de BTW. Daarbij wordt voornamelijk uitgegaan van de Europese BTW-regels en de in dat verband gewezen jurisprudentie.

Specificaties

ISBN13:9789013136210
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:96
Druk:4
Verschijningsdatum:29-3-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over B.G. van Zadelhoff

Prof.dr. B.G. van Zadelhoff doceert belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch en is hij als of-counsel verbonden aan KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs te Amstelveen.

Andere boeken door B.G. van Zadelhoff

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XI

HOOFDSTUK 1
Algemeen / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Belastingplicht en doelstelling BTW-stelsel / 2

HOOFDSTUK 2
Economische activiteiten / 5
2.1 Economische activiteiten / 5
2.2 Ruime betekenis economische activiteiten / 5
2.3 Beperking betekenis economische activiteiten / 7
2.4 Ongeacht het oogmerk of resultaat; het objectieve karakter / 10
2.5 Het economische belang; het subjectieve karakter / 12
2.6 Exploitatie / 16
2.6.1 Ruime betekenis begrip exploitatie / 16
2.6.2 Elementen exploitatie / 17
2.6.3 Duurzaam / 17
2.6.4 Opbrengst / 18
2.6.5 Tijdvak en gebruiksrecht / 19
2.6.6 Feitelijke beoordeling exploitatie / 19

HOOFDSTUK 3
Regelmatig en incidenteel ontplooide activiteiten / 23
3.1 Regelmatigheid / 23
3.1.1 Duurzaamheid impliceert geen regelmatigheid / 24
3.2 Incidenteel verrichte handelingen / 29
3.2.1 Incidentele belastingplicht bij levering voertuig / 32

HOOFDSTUK 4
Eenieder, die ongeacht op welke plaats, zelfstandig en als zodanig / 33
4.1 Eenieder / 33
4.2 Ongeacht op welke plaats / 34
4.3 Zelfstandigheid / 34
4.3.1 Zelfstandigheid natuurlijke personen / 35
4.3.2 Zelfstandigheid rechtspersonen / 37
4.3.3 Zelfstandigheid samenwerkingsverband en de personen waaruit dat bestaat / 38
4.4 Fiscale eenheid / 39
4.5 Als zodanig / 42

HOOFDSTUK 5
Publiekrechtelijke lichamen / 45
5.1 Belastingplicht publiekrechtelijke lichamen / 45
5.1.1 Publiekrechtelijk lichaam / 46
5.1.2 Handelen als overheid / 48
5.1.3 Concurrentievervalsing van enige betekenis / 50
5.2 Aangewezen belastingplicht / 54
5.3 Gelijkstelling met ‘als overheid’ verrichte werkzaamheden / 55

HOOFDSTUK 6
Aanvang en einde belastingplicht / 57
6.1 Inleiding / 57
6.2 Aanvang belastingplicht / 57
6.3 Terugkomen op eerder aangenomen belastingplicht / 59
6.4 Einde belastingplicht / 60

HOOFDSTUK 7
Holdingmaatschappijen en beleggers / 63
7.1 Inleiding / 63
7.2 Holdingmaatschappijen / 63
7.2.1 Toerekenen economische activiteiten deelneming(en) / 65
7.3 Belastingplicht van zuivere holdingvennootschappen / 66
7.4 Belastingplicht van actieve holdingvennootschappen / 67
7.5 Beleggers / 67
7.5.1 Beleggingen in aandelen / 68
7.5.2 Beleggingen in obligaties en andere geldleningen / 69

Trefwoordenregister / 73
Aangehaalde arresten van het HvJ / 77
Aangehaalde arresten van het HvJ alfabetisch / 81

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Belastingplichtige in de BTW