Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013137750. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2024

Paperback Nederlands 2024 9789013174175
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Nog niet verschenen, verwacht op 28‑02‑2024

Samenvatting

In dit zakboek vind je gemakkelijk en snel informatie over onder meer je bevoegdheden als opsporingsambtenaar, veelvoorkomende misdrijven en overtredingen. Zowel strafvordering als strafrecht worden praktisch, overzichtelijk en in heldere taal samengevat. De titel vormt een essentieel naslagwerk bij de studie en het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden.

Als opsporingsambtenaar stuit je dagelijks op uiteenlopende praktijkvragen, bijvoorbeeld over controle van voertuigen, aanhouding, fouillering en geweld door en tegen een opsporingsambtenaar. Het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar geeft op die momenten praktisch houvast. Je vindt hierin snel de informatie die je nodig hebt dankzij de gedetailleerde inhoudsopgave en vernieuwde index.

Het zakboek staat daarnaast vol tips voor het onderzoek en het opmaken van het proces-verbaal. Zo kun je meer zaken in minder tijd beter afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkom je vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over het strafrecht voorkomt ook vrijspraken.

Strafvordering en Strafrecht
De uitgave beslaat zowel strafvordering als strafrecht. Op het gebied van strafvordering bevat het zakboek een bespreking van het begrip verdachte (inclusief diens rechten en plichten) en van uw bevoegdheden als opsporingsambtenaar uit het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetgeving zoals de Opiumwet, WWM, WVW, WED, Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht. Op het gebied van strafrecht worden algemene leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht en veelvoorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW besproken.

Afgeslankt
Het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar is een afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Voor meer onderwerpen, diepgang en voetnoten (verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie) verdient aanschaf van die zakboeken aanbeveling.

Actuele informatie Strafrecht
Ook in deze 2023-editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Onderstaand een selectie.

Wetgeving
- Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren: wijziging en invoering voorschriften over gebruik geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen.
- Geweldsaanwending opsporingsambtenaar: strafuitsluitingsgrond (art. 42 Sr), feitenonderzoek dat uitgaat van rechtmatig optreden (art. 511a Sv e.v.), schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr), Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar.
- Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr).
- Strafverzwaring bedreiging en strafverzwaring bedreiging gepleegd tegen politie­ambtenaar, boa, Minister, Staatssecretaris, CvdK, burgemeester, wethouder, enz. (art. 285 Sr).
- Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr).
-Uitbreiding vh-misdrijven (art. 67 lid 1 onder c Sv) met:
* Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel in verkeer, strafverzwarende omstandigheid niet meer vereist).
* Art. 5a WVW 1994 (zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen).
* Art. 138aa Sr (wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen).
* Art. 372 Sr (schuldschending geweldsinstructie).
- Plaatsing lachgas op lijst II Opiumwet.
- Herstel art. 184 WVW 1994 (verlaten plaats ongeval: uitsluiting strafvervolging nu ook weer mogelijk bij schade).

Jurisprudentie
- Rechtsbijstand kwetsbare verdachte.
- Proceshouding verdachte: geen aannemelijke verklaring / alternatief scenario / zwijgen / liegen.
- Dwangmiddelen en toestemming.
- Hoofd verdachte door politie in burger met knie naar grond gedrukt.
- Niet gerechtvaardigd aanhoudingsvuur door politieagent.
- Confrontatie/identificatie/herkenning.
- Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 (vrijheidsbeperkende middelen).
- WWM: gesignaleerd in veiligheidsrisicogebied, stopteken daarbuiten.
- Opiumwet: kledingonderzoek gerechtvaardigd omdat verdachte een joint en zakje weed bij zich had (art. 9 lid 2 Opiumwet).
- Klein zakje hennep en sterke henneplucht in auto. Doorzoeking op basis art. 96b Sv niet onrechtmatig.
- Wahv: geen reële mogelijkheid tot staandehouding bestuurder.
- Opruiing middels rap op social media (art. 131 Sr).
- Met laser in ogen opsporingsambtenaar schijnen: mishandeling (art. 300 Sr) en gevaar en hinder op weg (art. 5 WVW 1994).
- Wederspannigheid: rechtmatige uitoefening bediening (art. 180 Sr).
- Valsheid in geschift: verzwijgen geweld en discriminerende/beledigen­de uitlating in pv (art. 225 Sr).
- Schending van geheimen: geheimhoudingsplicht (art. 272 Sr).
- Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr).
- Dood en letsel door schuld in verkeer. Van verdachte mag als daartoe speciaal opgeleide politieman met zijn ervaring meer worden verwacht dan van een gewone verkeersdeelnemer (art. 6 WVW 1994).

Nieuwe paragrafen
-Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr).

Herschreven paragrafen
- Rechtsbijstand verdachte.
- Proceshouding verdachte (zwijgen/liegen/enz.).
- Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren.
- Art. 5a en 6 WVW 1994 en vh.
- Wet dieren.
- Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr).
- Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr).
- Bedreiging (art. 285 Sr).
- Oplichting (valse hoedanigheid) (art. 326 Sr).

Voordelen online
Je gebruikt Navigator van Wolters Kluwer om in te loggen op de online uitgave. Je kunt zoeken met de geavanceerde zoekfunctie of je gebruikt de inhoudsopgave als leidraad. De teksten zijn voorzien van links waarop je direct doorklikt naar wetsartikelen, jurisprudentie en overige bronnen. Ook verwijzingen naar andere paragrafen zijn gelinkt en dus bereikbaar met één click (ook als verwezen wordt naar een paragraaf in een ander zakboek). Belangrijke onderdelen die je graag vaak en snel bij de hand wilt hebben, kun je een handig label meegeven. Zo kun je deze direct oproepen bij een volgende online sessie. De online uitgaven worden maandelijks geactualiseerd (met uitzondering van het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht).

Specificaties

ISBN13:9789013174175
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Verschijningsdatum:28-2-2024
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
GEBRUIKTE LITERATUUR 17
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 18

1 DE OPSPORINGSAMBTENAAR
1.1 Algemeen opsporingsambtenaar 19
1.2 KMar 20
1.3 Bijzondere opsporingsdiensten 22
1.4 Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) 24
1.5 HulpOvJ’s 28
1.6 Zakboeken online, maandelijks geactualiseerd met actualiteitenoverzicht 28

2 DE VERDACHTE
2.1 Definiëring begrip verdachte 29
2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 29
2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 31
2.4 Rechtsbijstand verdachte 36
2.5 Recht op vrij verkeer/beperking 44
2.6 Verhoor verdachte 44
2.7 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 47
2.8 Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen) 49
2.9 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 53
2.10 Processtukken en recht op inzage 53
2.11 Jeugdige verdachten 54
2.12 HALT 56
2.13 Onschuldbeginsel / zelfincriminatie / plichten verdachte 56
2.14 Medische verzorging van de verdachte 57
2.15 Vroeghulp door reclasseringswerker 58
2.16 Het slachtoffer 58

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN
3.1 Inleiding dwangmiddelen 59
3.2 Opsporen / vervolgen 60
3.3 Dwangmiddelen en toestemming 60
3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 62
3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 63
3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 63
3.7 Onrechtmatig optreden opsporingsambtenaar/onrechtmatig bewijs 63
3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 64
3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 64
3.10 Niet-ontvankelijkverklaring OM 65
3.11 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 66
3.12 Het pv 66
3.13 Verschoningsgerechtigden 68
3.14 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 69
3.15 Ordehandhaving tijdens ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 70
3.16 Herhaalde toepassing dwangmiddelen 72
3.17 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 73
3.19 Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen 89
3.20 Confrontatie / identificatie / herkenning 89
3.21 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 96
3.22 Legitimatieplicht ambtenaar 96
3.23 Wet op de identificatieplicht (Wid) 97
3.24 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 103
3.25 Gegevensverstr. uit pers. registraties (AVG/Wbp/Wpg/Wjsg/enz.) 103
3.26 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 110
3.27 Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig 116
3.28 Klachten over politieoptreden 123
3.29 CI en TCI 124
3.30 Toezegging door opsporingsambtenaar 124
3.31 Filmen/fotograferen burgers, verdachte, opsporingsambtenaar 124
3.32 Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie 125
3.33 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 125
3.34 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 126
3.35 Opsporingsambtenaar in vrije tijd 126

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID
4.1 Recht op vrijheid, art. 3 Politiewet 2012, rechtvaardigingsgrond, Aanwijzing 128
4.2 Staande houden 128
4.3 Aanhouden, algemeen 130
4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 133
4.5 Aanhouding heterdaad 134
4.6 Aanhouding buiten heterdaad 135
4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 137
4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 140
4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 141
4.10 Tabellen aanhouding 142
4.11 Voorgeleiding 143
4.12 Afzien van voorgeleiding 144
4.13 Ophouden voor onderzoek 145
4.14 Ophouden ter identificatie 147
4.15 Ivs (inclusief verlenging) 148
4.16 Onderzoeksbelang voor ivs 149
4.17 Einde ivs / ZSM 150
4.18 In kennis stellen familie/huisgenoot/consulaat, bezoek verdachte 151
4.19 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 152
4.20 Maatregelen in het belang van het onderzoek of de orde 153
4.21 Tabel ivs 156
4.22 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 156
4.23 Vh: voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz. 157
4.24 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 158
4.25 Gronden vh 158
4.26 Ibs 163
4.27 Gevangenhouding en gevangenneming 163
4.28 Vh: schorsing/aanhouden/voorgeleiden 163
4.29 Waterdichte schottentheorie 164
4.30 Aanhouden veroordeelde voor niet naleven voorwaarde(n) 165
4.31 Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht 165
4.32 Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde 165
4.33 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 165
4.34 Huiselijk geweld / kindermishandeling / Wet tijdelijk huisverbod 166
4.35 Tabellen vh 166

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT
5.1 Overzicht, ibn, toestemming 170
5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 171
5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 174
5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 175
5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 177
5.6 DNA-onderzoek 181
5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 184
5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 184
5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 186
5.10 Ibn van bij fouillering aangetroffen voorwerpen 188
5.11 Waarschuwing 188
5.12 Handboeien 188
5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 189
5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 191
5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 194

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN
6.1 Steunbevoegdheden, definitie ibn, geweld, pv, strafbepalingen, enz. 197
6.2 Voorwaarden ibn 198
6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 198
6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 199
6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 199
6.6 Verbeurdverklaring 199
6.7 Onttrekking aan het verkeer 200
6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 201
6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 201
6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 208
6.11 Plaatsen doorzoeking art. 96c en art. 97 Sv 209
6.12 Ibn tijdens schouw 209
6.13 Bevoegdheden RC 209
6.14 Overige jurisprudentie ibn 209
6.15 Tabel klassiek beslag 210
6.16 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 211
6.17 Toepassingsbereik art. 36e Sr 211
6.18 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 212
6.19 Voorwaarden conservatoir beslag 213
6.20 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 213
6.21 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 214
6.22 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 214
6.23 Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo 215
6.24 Tabel conservatoir beslag 215
6.25 Vormvoorschriften ibn 215
6.26 Ibn in een woning (art. 99 Sv) 215
6.27 Beslag/doorzoeken en verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv) 216
6.28 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 217
6.29 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 217
6.30 Strafbepalingen beslag 218
6.31 Ibn in het kader van de Politiewet 2012 218
6.32 Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang 219
6.33 Onderzoek van in beslag genomen voorwerpen 221
6.34 Tabellen ibn en doorzoeken ter ibn / vastlegging gegevens 222
6.35 Stappenschema ibn 226
6.36 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 227

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN
7.1 Huisrecht, steunbevoegdheid, plaats binnentreden, strafbepalingen, het pv 229
7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 230
7.3 Wettekst Awbi met bespreking 230
7.4 Plaats/woning 237
7.5 Meerdere woningen in één pand 240
7.6 Betreden/binnentreden 241
7.7 Bewoner(s) 241
7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 241
7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 242
7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012) 242
7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 243
7.12 Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving 244
7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 245
7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 246
7.15 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 248

8 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN
8.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 252
8.2 Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden 252
8.3 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 254
8.4 Stelselmatige observatie 255
8.5 Stelselmatige observatie: tabel (titel IVa en V) 259
8.6 Pseudokoop en pseudodienstverlening 259
8.7 Vorderen gegevens 260
8.8 Opsporing terroristisch misdrijf (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 268
8.9 Opsporingsonderzoek op internet / social media 272

9 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV
9.1 Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i e.v. Sv) 273
9.2 Schouw 273
9.3 Aangifte/klacht/vervolgingsuitsluitingsgrond 274

10 BIJZONDERE WETTEN
10.1 Inleiding / toezicht versus opsporing 279
10.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): toezicht en bestuursdwang 279
10.3 Samenloop toezicht (controle) met opsporing 287
10.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 289
10.5 Awb en APV’s: inbrekerswerktuigen 290
10.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994 297
10.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994 298
10.8 Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 306
10.9 Rijverbod 306
10.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994 307
10.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994 309
10.12 Defect ademonderzoek-apparaat 311
10.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 311
10.14 Bestuurder / poging / aanstalten maken 311
10.15 Overige jurisprudentie rijden onder invloed 313
10.16 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 315
10.17 Art. 5a, 6 en 7 WVW 1994 en vh 315
10.18 WWM 315
10.19 Overige jurisprudentie WWM 326
10.20 Opiumwet 326
10.21 Overige jurisprudentie Opiumwet 330
10.22 Coffeeshops 334
10.23 WED 335
10.24 Algemene douanewet 337
10.25 Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen 337
10.26 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 337
10.27 Wet dieren 343

11 ENKELE STUDIE- EN VERBETERTIPS
11.1 Inleiding 346
11.2 Studietips veel voorkomende misdrijven / dwangmiddelen 346
11.3 Dwangmiddelen/bevoegdheden en digitale maandelijks geactualiseerde zakboeken 346
11.4 Wetten.nl: actueel en terugkijken op pleegdatum 346
11.5 Bewijsrecht 347
11.6 Beeldmateriaal 348
11.7 Betreden woning 348
11.8 Check opsporingsbevoegdheid boa 348
11.9 Ambtsdwang, verzet, niet voldoen bevel/vordering, beletten/enz. 349

12 OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ.
12.1 Gevolgs- en gedragsdelicten 350
12.2 Commissie- en omissiedelicten 350
12.3 Aflopende en voortdurende delicten 350
12.4 Kwaliteitsdelicten 350
12.5 Tijd en plaats van het delict 351
12.6 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 351
12.7 Opzet 351
12.8 Schuld 354
12.9 Wederrechtelijk 355
12.10 Voorbedachte raad 355
12.11 Geobjectiveerde bestanddelen 355
12.12 Strafuitsluitingsgronden: inleiding 356
12.13 Noodweer(exces) / putatief noodweer (art. 41 Sr) 357

13 POGING, VOORBEREIDING EN DEELNEMING
13.1 Inleiding 361
13.2 Poging (art. 45 Sr) 361
13.3 Voorbereiding (art. 46 Sr) 363
13.4 Poging uitlokking / doen plegen (art. 46a Sr) 364
13.5 Vrijwillige niet-voltooiing (art. 46b Sr) 364
13.6 Deelneming (daders en medeplichtigen) 365
13.7 Plegen (art. 47 Sr) 366
13.8 Doen plegen (art. 47 Sr) 366
13.9 Medeplegen (art. 47 Sr) 366
13.10 Uitlokken (art. 47 Sr) 369
13.11 Medeplichtigheid (art. 48 Sr) 370
13.12 Verschillen tussen enige vormen van deelneming 371
13.13 Deelneming aan deelneming 372

14 BETEKENIS VAN SOMMIGE UITDRUKKINGEN
14.1 Gegevens (art. 80quinquies Sr) 373
14.2 Geautomatiseerd werk (art. 80sexies Sr) 373
14.3 Niet-contant betaalinstrument (art. 80septies Sr) 373
14.4 Plegen van geweld (art. 81 Sr) 374
14.5 Zwaar lichamelijk letsel (art. 82 Sr) 374
14.6 Ambtenaren (art. 84 Sr) 378
14.7 Inklimming (art. 89 Sr) 379
14.8 Valse sleutels (art. 90 Sr) 379
14.9 Opkoper en opkopen (art. 90bis Sr) 380
14.10 Discriminatie (art. 90quater Sr) 380

15 MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE
15.1 Opruiing (art. 131 Sr) 382
15.2 Huisvredebreuk (woning, besloten lokaal of erf) (art. 138 Sr) 383
15.3 Wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie, opslag of overslag van goederen (art. 138aa Sr) (uithalers) 388
15.4 Computervredebreuk (art. 138ab Sr) 390
15.5 Lokaalvredebreuk (lokaal openbare dienst) (art. 139 Sr) 391
15.6 Gebruik verborgen camera (art. 139f Sr) 393
15.7 Heling gegevens (art. 139g Sr) 393
15.8 Vervaardigen/bezitten/misbruik van seksueel beeldmateriaal (art. 139h Sr) 394
15.9 Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) 396
15.10 Gelegenheid, enz. verschaffen tot plegen geweld (art. 141a Sr) 401
15.11 Vals alarm, gebruik alarmnummer (art. 142 Sr) 402
15.12 Nepbom verzenden/plaatsen/achterlaten/melden (art. 142a Sr) 403
15.13 Grafschennis (art. 149 Sr) 403

16 MISDRIJVEN WAARDOOR DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN PERSONEN OF GOEDEREN IN GEVAAR WORDT GEBRACHT
16.1 Brandstichting, ontploffing, overstroming (art. 157 Sr) 406
16.2 Brand enz. door schuld (art. 158 Sr) 408
16.3 Belemmeren blussen brand (art. 159 Sr) 408
16.4 Vernielen, versperren, enz. verkeerswerk/weg: opzet (art. 162 Sr) 409
16.5 Vernielen, versperren enz. verkeerswerk/weg: schuld (art. 163 Sr) 410
16.6 Vernielen/beschadigen gebouw: opzet (art. 170 Sr) 410
16.7 Vernielen/beschadigen gebouw: schuld (art. 171 Sr) 411

17 MISDRIJVEN TEGEN OPENBAAR GEZAG EN MEINEED
17.1 Ambtsdwang (art. 179 Sr) 412
17.2 Wederspannigheid (art. 180 Sr) 413
17.3 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 181 Sr) 418
17.4 Strafverzwaringen ambtsdwang/wederspannigheid (art. 182 Sr) 418
17.5 Niet voldoen aan bevel, beletten/belemmeren/verijdelen (art. 184 Sr) 419
17.6 Bemoeilijken ambtsverrichting (art. 185 Sr) 423
17.7 Samenscholing (art. 186 Sr) 425
17.8 Valse aangifte of klacht (art. 188 Sr) 426
17.9 Hulp aan daders van misdrijven (art. 189 Sr) 428
17.10 Meineed (art. 207 Sr) 430

18 VALS GELD
18.1 Inleiding 433
18.2 Geld namaken / vervalsen (art. 208 Sr) 433
18.3 Vals geld ontvangen, in voorraad, uitgeven, enz. (art. 209 Sr) 434
18.4 Uitgeven vals geld te goeder trouw ontvangen (art. 213 Sr) 435
19 VALSHEID MET GESCHRIFTEN, GEGEVENS EN BIOMETRISCHE KENMERKEN
19.1 Valsheid in geschrift (art. 225 Sr) 436
19.2 Vals reisdocument/identiteitsbewijs; identiteitsfraude (art. 231 Sr) 438
19.3 Misbruik identificerende persoonsgegevens (art. 231b Sr) 441

20 BELEDIGING
20.1 Inleiding 443
20.2 Smaad(schrift) (art. 261 Sr) 444
20.3 Laster (art. 262 Sr) 446
20.4 Eenvoudige belediging (art. 266 Sr) 446
20.5 Belediging Koning, ambtenaar, instelling, enz. (art. 267 Sr) 448
20.6 Lasterlijke aanklacht (art. 268 Sr) 452
20.7 Belediging meestal klachtmisdrijf (art. 269 Sr) 453

21 SCHENDING VAN GEHEIMEN
21.1 Schending van ambts/beroepsgeheim (art. 272 Sr) 454

22 MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID
22.1 Opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) 456
22.2 Dwang (art. 284 Sr) 456
22.3 Bedreiging (art. 285 Sr) 458
22.4 Beïnvloeding getuige (art. 285a Sr) 463
22.5 Belaging (stalking) (art. 285b Sr) 464

23 MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN
23.1 Doodslag (art. 287 Sr) 469
23.2 Doodslag in combinatie met ander feit (art. 288 Sr) 471
23.3 Moord (art. 289 Sr) 472

24 MISHANDELING EN VEROORZAKEN DOOD OF ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL DOOR SCHULD
24.1 Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) 473
24.2 Mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 Sr) 474
24.3 Zware mishandeling (art. 302 Sr) 475
24.4 Zware mishandeling met voorbedachte raad (art. 303 Sr) 476
24.5 Strafverzwarende omstandigheden (art. 304 Sr) 477
24.6 Deelneming aan aanval of vechterij (art. 306 Sr) 478
24.7 Dood door schuld (art. 307 Sr) 480
24.8 Zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) 482

25 DIEFSTAL EN STROPERIJ
25.1 Diefstal (art. 310 Sr) 484
25.2 Diefstal onder verzwarende omstandigheden (art. 311 Sr) 490
25.3 Diefstal met geweld (art. 312 Sr) 492
25.4 Stroperij (art. 314 Sr) 494
25.5 Stroperij onder verzwarende omstandigheden (art. 315 Sr) 495
25.6 Diefstal niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 316 Sr) 495

26 AFPERSING EN AFDREIGING
26.1 Afpersing (art. 317 Sr) 497
26.2 Afdreiging (art. 318 Sr) 499
26.3 Afpersing/afdreiging niet of alleen op klacht vervolgbaar
(art. 319 Sr) 500

27 VERDUISTERING
27.1 Verduistering (art. 321 Sr) 501
27.2 Verduistering in dienstbetrekking/beroep (art. 322 Sr) 504
27.3 Verduist. ter voorber./makkelijk maken terr. misdr. (art. 322a Sr) 504
27.4 Verduistering door voogd, enz. (art. 323 Sr) 505
27.5 Verduistering niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 324 Sr) 505

28 BEDROG
28.1 Oplichting (art. 326 Sr) 506
28.2 Flessentrekkerij (art. 326a) 513
28.3 Online handelsfraude (internetoplichting) (art. 326e Sr) 514
28.4 Bedrog niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 338 Sr) 515

29 VERNIELING
29.1 Inleiding 516
29.2 Vernieling (art. 350 Sr) 517
29.3 Vernieling gebouw of (lucht)vaartuig(lading) (art. 352 Sr) 518
29.4 Vernieling niet of alleen op klacht vervolgbaar (art. 353 Sr) 519
29.5 Strafverzwaringsgronden (art. 354 Sr) 519

30 AMBTSMISDRIJVEN
30.1 Schuldschending geweldsinstructie (art. 372 Sr) 520

31 BEGUNSTIGING
31.1 Inleiding 523
31.2 Opzetheling (art. 416 Sr) 523
31.3 Gewoonteheling (art. 417 Sr) 527
31.4 Schuldheling (art. 417bis Sr) 528

32 WITWASSEN
32.1 Witwassen (verwijzing) 531

33 OVERTREDINGEN
33.1 Inleiding 532
33.2 Straatschenderij/baldadigheid (art. 424 Sr) 532
33.3 Gevaarlijk dier / aanhitsen dier (art. 425 Sr) 533
33.4 Handelingen in staat van dronkenschap (art. 426 Sr) 535
33.5 Hinderlijk volgen, enz. op openbare weg (art. 426bis Sr) 536
33.6 Hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr) 537
33.7 Diverse gevaarzettingsdelicten (art. 429 Sr) 539
33.8 Discriminatie in uitoefening ambt/beroep/bedrijf (429quater Sr) 540
33.9 Burengerucht (art. 431 Sr) 540
33.10 Opgeven valse identificerende pers. gegevens (art. 435,4 Sr) 541
33.11 Verzuim handelaar gebruikt/ongeregeld goed (art. 437 Sr) 542
33.12 Verboden handel (437bis Sr) 543
33.13 Overtreding gemeenteverordening tegen heling (art. 437ter Sr) 544
33.14 Gebruik verborgen camera op publieke plaats (art. 441b Sr) 544
33.15 Politievoorschrift in buitengewone omstandigheden (art. 443 Sr) 546
33.16 Weigering hulpbetoon (art. 446 Sr) 547
33.17 Niet voldoen aan identificatieplicht (art. 447e Sr) 548
33.18 Openbare dronkenschap (art. 453 Sr) 548
33.19 Zich bevinden op verboden grond (art. 461 Sr) 549

34 OPIUMWET
34.1 Inleiding 550
34.2 Definitiebepaling (art. 1 Opiumwet) 550
34.3 Verbodsbepalingen lijst I (art. 2 Opiumwet) 551
34.4 Verbodsbepalingen lijst II (art. 3 Opiumwet) 553
34.5 Verbod aanprijzing/uitzondering (art. 3b Opiumwet) 555
34.6 Toezichthouders (art. 8j Opiumwet) 556
34.7 Opsporingsambtenaren (art. 8k Opiumwet) 556
34.8 Bevoegdheden Opiumwet (art. 9 Opiumwet) 556
34.9 Strafbaarstelling art. 2, 3b, 3c, 4, 8a Opiumwet (art. 10 Opiumwet) 556
34.10 Voorbereiden/bevorderen Opiumwetmisdrijven (art. 10a Ow) 557
34.11 Strafbaarstelling art. 3 Opiumwet (art. 11 Opiumwet) 558
34.12 Voorbereiden illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) 559
34.13 Deelneming aan organisatie (art. 11b Opiumwet) 559
34.14 Overtreding/misdrijf; toepasselijkheid Nederlandse strafwet (art. 13 Opiumwet) 559
34.15 Bestuursdwang (art. 13b en 13c Opiumwet) 559
34.16 Gemeentelijke strafbepalingen 560
34.17 Coffeeshops en sluiting lokalen/woningen 560
34.18 Overige jurisprudentie 560

35 WET WAPENS EN MUNITIE
35.1 Inleiding 562
35.2 Definities (art. 1 WWM) 562
35.3 Categorieën wapens/munitie (art. 2 WWM) 563
35.4 Onderdelen/hulpstukken (art. 3 WWM) 567
35.5 Art. 3a t/m 8 WWM 567
35.6 Verbodsbepalingen categorie I (art. 13 WWM) 567
35.7 Verbodsbepalingen voorhanden hebben cat. II, III en IV (art. 26 WWM) 571
35.8 Verbodsbepalingen dragen cat. II, III en IV (art. 27 WWM) 571
35.9 Verbodsbepalingen overdragen cat. II, III en IV (art. 31 WWM) 572
35.10 Bevoegdheden WWM (art. 49 e.v. WWM) 572
35.11 Strafbedreigingen, misdrijf/overtreding (art. 54 t/m 56 WWM) 572
35.12 Regeling wapens en munitie (RWM) / Speelgoedrichtlijn 574
35.13 Overige jurisprudentie WWM 576
35.14 Vuurwapenbezit en voorgeleiden bij de OvJ/RC 576

36 WEGENVERKEERSWET 1994
36.1 Inleiding WVW 577
36.2 Definities (weg) (art. 1 onder b WVW 1994); geen definitie verkeer 577
36.3 Gevaar en hinder op de weg (art. 5 WVW 1994) 578
36.4 Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (art. 5a WVW 1994) 581
36.5 Dood en letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994) 584
36.6 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) 586
36.7 Besturen onder invloed (art. 8 WVW 1994) 590
36.8 Besturen tijdens OBM/ongeldigverkl./invord./enz. (art. 9 WVW 1994) 590
36.9 Wedstrijdverbod (art. 10 WVW 1994) 592
36.10 Joyriding (art. 11 WVW 1994) 592
36.11 Slecht zichtbaar of vals kenteken (art. 41 WVW 1994) 593
36.12 Rijbewijsplicht (art. 107 WVW 1994) 594
36.13 Informatieplicht eigenaar/houder motorrijtuig (art. 165 WVW 1994) 594
36.14 Strafbaarstelling art. 6 WVW 1994 (art. 175 WVW 1994) / vh 595
36.15 Ontzegging besturen motorrijtuigen ter zake Sr (art. 179a WVW 1994) 596

REGISTER 597

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar 2024