Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland

Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2017

Gebonden Nederlands 2017 9789013141818
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De verordening marktmisbruik is sinds 3 juli 2016 van kracht. Dit preadvies belicht deze verordening vanuit drie invalshoeken. Vanuit het Europese recht, vanuit de beursgenoteerde vennootschap en vanuit de belegger. U ontdekt praktische knelpunten en oplossingen. Een must voor wie zich in de wetenschap en praktijk bezighoudt met financieel recht.

De preadviezen sluiten aan bij de inwerkingtreding van de verordening marktmisbruik per 3 juli 2016 en de inwerkingtreding van de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik per 11 augustus 2016. Deze recente Europese en nationale regelgeving roept een veelheid van vragen op over de betekenis en de interpretatie van voorschriften daaruit.

De preadviezen bieden een actuele, fundamentele en kritische analyse en beschouwing van essentiële onderdelen van de verordening marktmisbruik en de richtlijn marktmisbruik 2014. Prangende kwesties komen zowel vanuit een academisch als een praktijkgericht perspectief naar voren. De auteurs schuwen moeilijke onderwerpen niet en durven oplossingen aan te dragen voor interpretatievraagstukken.

Market Abuse Regulation: van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland vormt een belangrijke bijdrage aan de rechtsvorming en rechtsbeleving rond deze actuele regelgeving. Wie in zijn dagelijkse werkzaamheden met de regelgeving omtrent marktmisbruik en ander financieel recht te maken heeft, doet hier zijn voordeel mee.

Specificaties

ISBN13:9789013141818
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:272
Druk:1
Verschijningsdatum:2-6-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD V

LIJST VAN AFKORTINGEN XIII


ONTWIKKELINGEN IN DE EUROPESE AANPAK VAN MARKTMISBRUIK 1

1. INLEIDING 2

2. ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES BELEID INZAKE DE AANPAK VAN MARKTMISBRUIK 4

3. EUROPEES BELEID: COMMISSIE-SEGRÉ EN EERSTE FASE 5

4. EUROPEES BELEID: RICHTLIJN TRANSACTIES VAN INGEWIJDEN EN TWEEDE FASE 7

5. EUROPEES BELEID: COMMISSIE-LAMFALUSSY, RICHTLIJN MARKTMISBRUIK 2003 EN DERDE FASE 9
5.1 Actieplan financiële diensten 9
5.2 Commissie-Lamfalussy 9
5.3 Richtlijn marktmisbruik 2003 10
5.4 Derde fase 13

6. EUROPEES BELEID: COMMISSIE-DE LAROSIÈRE, VERORDENING MARKTMISBRUIK, RICHTLIJN MARKTMISBRUIK 2014 EN VIERDE FASE 14
6.1 Relevante bevindingen van de Commissie-De Larosière en follow-up 14
6.2 Verordening marktmisbruik 21
6.2.1 Doelstellingen verordening marktmisbruik 21
6.2.2 Inhoud verordening marktmisbruik 23
6.2.3 Deels kaderverordening en uitvoeringsmaatregelen 28
6.3 Richtlijn marktmisbruik 2014 31
6.3.1 Resultaat en doelstellingen richtlijn marktmisbruik 2014 31

6.3.2 Inhoud richtlijn marktmisbruik 2014 34
6.3.3 Minimumharmonisatie 48
6.4 Vierde fase 53

7. EUROPEESRECHTELIJK INSTITUTIONEEL KADER: DE WERKING VAN VERORDENINGEN 56

8. BEVINDINGEN OVER DE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES BELEID INZAKE DE AANPAK VAN MARKTMISBRUIK 59
8.1 Vier fasen 59
8.2 Twee tendensen: meer en strakker 61
8.3 Gelijkblijvende algemene doelstellingen 62
8.4 Nagenoeg onveranderde verbodsbepalingen 63
8.5 Aanscherping van voorschriften over sanctionering 63
8.6 Gedeeltelijk gelede normstelling met gedetailleerde regels 64
8.7 Vergroting bestuurlijke component 67
8.8 Gebreken in Europese voorschriften 68
8.9 Op weg naar een vijfde fase? 69

9. GEVOLGEN VOOR DE AANPAK VAN MARKTMISBRUIK IN NEDERLAND 71
9.1 Gevolgen op het niveau van regelgeving 71
9.2 Gevolgen voor de rechtspraak 74
9.3 Gevolgen voor handhaving en toezicht 78

10. AFSLUITEND OVERZICHT: OVERWEGEND MEER EN STRAKKER 81


KOERSGEVOELIGE INFORMATIE, OPENBAARMAKING EN COMPLIANCE 87

INLEIDING 88

1. KOERSGEVOELIGE INFORMATIE 89
1.1 Wanneer is informatie ‘directly related’ aan de vennootschap? 90
1.2 Wanneer is informatie ‘precise’? 92
1.3 Over ‘intermediate steps’ en de gevolgen daarvan 101
1.4 ‘Intermediate steps’ na openbaarmaking van koersgevoelige informatie? 104
1.5 Informatie die niet meer actueel is, is niet koersgevoelig 105
1.6 Geruchten en koersgevoelige informatie 106
1.7 Toerekening van informatie 109

1.8 Wanneer is informatie “likely to have a significant effect on prices”? 110
1.9 De functie van de ‘reasonable investor’ (‘redelijk handelende belegger’) als maatstaf 111
1.10 Hoe ‘likely’ moet een ‘significant effect’ op de prijs zijn? 113
1.11 De aard van de financiële instrumenten 115
1.12 Conclusie 115

2. UITSTEL VAN OPENBAARMAKING VAN KOERSGEVOELIGE INFORMATIE 117
2.1 Inleiding 117
2.2 Wanneer moet openbaarmaking plaatsvinden? 117
2.3 Wat betekent ‘as soon as possible’? 118
2.4 Belangrijke voorwaarde: de vertrouwelijkheid moet gewaarborgd zijn 120
2.5 Redenen voor uitstel: uitgangspunten voor rechtmatig belang bij uitstel 122
2.6 ESMA Guidance over rechtmatige belangen die uitstel kunnen rechtvaardigen 124
2.7 Uitstel mag niet misleidend zijn 125
2.8 Besluitvorming nog onderhevig aan goedkeuring van RvC of andere organen 127
2.9 Conclusie 128

3. CATALOGUS VAN FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN DIE VOORWETENSCHAP KUNNEN VORMEN EN UITSTEL RECHTVAARDIGEN 130
3.1 Inleiding 130
3.2 Openbaarmaking van kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers 130
3.3 Over winstwaarschuwingen 133
3.4 Samenstelling van het eigen vermogen (negatief eigen vermogen) en wijziging van aan financiële instrumenten verbonden rechten, vaststelling en wijziging van dividend(beleid) 136
3.5 Financiering 137
3.6 Wijzigingen in het bestuur of de Raad van Commissarissen 138
3.7 Inkoop van eigen aandelen 139
3.8 Uitgifte van effecten 140
3.9 Strategische koerswijziging en ingrijpende wijziging in de activiteiten 141
3.10 Reorganisaties 141
3.11 Belangrijke wijziging in spreiding van aandelenbezit en/of free float 142
3.12 Aandeelhoudersactivisme 143

3.13 Fraude en onregelmatigheden 144
3.14 Ontwikkeling van belangrijke nieuwe producten 145
3.15 Belangrijke afnemers of toeleveranciers 146
3.16 Juridische procedures, interventies van toezichthouders en schikkingen 147
3.17 Koersgevoelige informatie en corporate governance 151
3.18 Conclusie 151

4. COMPLIANCE EN KOERSGEVOELIGE INFORMATIE 153
4.1 Inleiding 153
4.2 Melding van uitstel bij de AFM 153
4.3 Over het “logboek” en disclosure committee 154
4.4 Het persbericht 155
4.5 Insiderlijsten 157
4.6 Closed periods 159
4.7 Meldingsplichten voor bestuurders en PDMR’s 162
4.8 Delen van koersgevoelige informatie en “Market Sounding” (“polsen”) 163
4.9 Conclusie 167

5. EINDCONCLUSIE 169


COLLECTIEVE ACTIE IS DE SLEUTEL TOT HET SUCCESVOL BESTRIJDEN VAN MARKTMISBRUIK 171

1. HET PERSPECTIEF VAN DE BELEGGER 172
1.1 Inleiding 172
1.2 Marktmisbruik regelgeving en de verwachtingen van beleggers 174

2. DE MAATSTAF VAN DE REDELIJK HANDELENDE BELEGGER 177

3. DE VERWACHTINGEN VAN HET TOEZICHT EN DE BETROKKENHEID VAN BELEGGERS 182
3.1 Inleiding 182
3.2 Harmonisatie en lidstaatopties 182
3.3 Het optreden van de toezichthouder en beleggers tegen marktmisbruik 185
3.3.1 Handhaven en afdwingen 185
3.3.2 De belegger als belanghebbende 187
3.4 Melding uitstel openbaarmaking voorwetenschap aan de toezichthouder 189
3.4.1 De hoofdregel is een verbetering 189
3.4.2 Wetsgeschiedenis lidstaatoptie uit de Richtlijn marktmisbruik 2003 190

3.4.3 Nieuwe lidstaatoptie uit de Verordening marktmisbruik 191
3.4.4 Voorwaarden voor het uitstel openbaarmaking en de inhoud van de toelichting 194
3.4.5 Chronologie melding en het overleggen van de toelichting 203
3.4.6 Opmaat naar een betere regeling 204
3.5 Bekendmaking transacties leidinggevende 205

4. MARKTMANIPULATIE 207
4.1 Het verbod tot marktmanipulatie 207
4.2 Poging tot marktmanipulatie nu ook verboden 210

5. TIPVERBOD EN MARKTPEILINGEN RELEVANT VOOR BELEGGERS 212
5.1 Tipverbod 212
5.2 Marktpeilingen 214
5.2.1 Definitie en Safe Habour 214
5.2.2 De te delen informatie en te peilen marktpartijen 215
5.2.3 Marktpeilingen en het tipverbod 218
5.2.4 Praktische ervaringen van beleggers 220

6. MARKTMISBRUIK EN CORPORATE GOVERNANCE 224
6.1 Het samenspel 224
6.2 De samenloop 228
6.3 One-on-Ones 231

7. HERNIEUWDE NOODZAAK VOOR HET INSTELLEN VAN EEN DISCLOSURE COMMISSIE 233
7.1 De Disclosure commissie 233
7.2 De verantwoordelijkheden van een Disclosure commissie 233
7.3 Analyse van de bestaande diclosure commissies 234
7.3.1 Summiere informatie beschikbaar 234
7.3.2 Inrichting 235
7.3.3 Plaats in de organisatie 235
7.3.4 Verantwoording afleggen 235
7.3.5 Procedures 236
7.4 Best practices voor disclosure commissies 236

8. UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST 238

9. AFRONDING 241

Verkort aangehaalde literatuur 243

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Market Abuse Regulation: Van Europese kaders naar uitleg en toepassing in Nederland