Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Onrechtmatige daad

Paperback Nederlands 2019 9789013146257
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze bundel vindt u een actueel, volledig en toch beknopt overzicht van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. U maakt op toegankelijke wijze kennis met deze en omliggende rechtsgebieden. Deze nieuwste editie bevat als gebruikelijk samenvattingen van rechterlijke uitspraken. Nieuw zijn drie paragrafen over bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

In Onrechtmatige daad staat het actueel geldende aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht centraal. De uitgave schetst voor u een volledig en beknopt beeld. Sinds de laatste editie van 2015 hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in wet- en regelgeving. Denk onder andere de inwerkingtreding van de wet vergoeding affectieschade per 1 januari 2018. Met deze uitgave bent u weer volledig up-to-date!

De uitgave besteedt veel aandacht aan rechtspraak. Daarbij worden niet alleen de belangrijkste overwegingen van de Hoge Raad weergegeven, maar ook overwegingen van rechtbanken en gerechtshoven die daaraan voorafgingen. Hiermee brengt de auteur de uiteenlopende - vaak abstracte - begrippen rondom het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht inzichtelijk. Hiernaast komt de onderlinge verhouding tussen de verschillende vereisten van de onrechtmatige daad en de toepassing van dit leerstuk in verschillende contexten aan bod.

Nieuw in deze druk zijn extra paragrafen over bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Onrechtmatige daad is de ideale titel voor advocaten en rechters die zich snel willen oriënteren. Hiermee vormt de titel ook voor studenten een uiterst waardevolle informatiebron.

Specificaties

ISBN13:9789013146257
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:284
Druk:8
Verschijningsdatum:8-4-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Verkort aangehaalde literatuur / XI

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1 Afwentelingsmechanismen / 1
2 Kenmerken en onderlinge verhouding / 1
3 Bronnen van verbintenissen en samenloop / 3
4 Onrechtmatige daad: persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid en vestigingsen omvangsfase / 4
4.1 Algemeen / 4
4.2 Persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid / 5
4.3 Vestigings- en omvangsfase / 6
5 Verbod en aansprakelijkheid voor rechtmatige daad / 6
6 Aansprakelijkheidsverzekering en verzekerbaarheid / 7
7 Van schuld naar risico / 10
8 Functies van het aansprakelijkheidsrecht / 14
9 Verjaring / 17
9.1 Algemeen / 17
9.2 Korte termijn / 19
9.3 Lange termijn / 20
9.4 Stuiting / 21
10 Vier thema’s: Europeanisering, afwikkeling van schade, claimcultuur en zelfrijdende auto’s / 22
10.1 Europeanisering / 22
10.2 Afwikkeling van schade / 23
10.3 Claimcultuur? / 27
10.4 Technische ontwikkelingen: zelfrijdende auto’s / 29
11 Plan van behandeling; wat niet of minder uitvoerig wordt behandeld / 29

HOOFDSTUK 2
Persoonlijke aansprakelijkheid / 31
A Voorwaarden voor persoonlijke aansprakelijkheid / 31
12 Algemeen / 31
12.1 Basisvoorwaarden voor aansprakelijkheid / 31
12.2 Relativering van de vereisten van de onrechtmatige daad / 35
12.3 Plan van behandeling / 36
13 Onrechtmatigheid: historisch overzicht / 36
14 Onrechtmatigheid: strijd met een wettelijke plicht en relativiteit / 39
15 Onrechtmatigheid: inbreuk op een recht / 45
16 Onrechtmatigheid: strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid / 50
17 Toerekening / 59
17.1 Algemeen / 59
17.2 Objectivering van de toerekening / 59
17.3 Schuld (in objectieve zin) / 60
17.4 Verkeersopvattingen / 62
17.5 Wet / 65
18 Causaliteit: condicio sine qua non-verband / 66
19 Causaliteit: omkeringsregel / 76
20 (vervallen) / 80
21 Meer daders / 80
22 Groepsaansprakelijkheid / 82
B Enkele bijzondere onrechtmatige daden / 87
23 Zuiver nalaten / 87
23.1 Algemeen / 87
23.2 Aansprakelijkheid voor een gevaarlijke toestand / 88
23.3 Aansprakelijkheid voor door een derde gepleegde onrechtmatige daad / 89
24 Sport en spel, ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’ en aansprakelijkheid in de privésfeer / 92
24.1 Algemeen / 92
24.2 Sport en spel / 92
24.3 ‘Ongelukkige samenloop van omstandigheden’ / 94
24.4 Aansprakelijkheid in de privésfeer / 95
25 Hinder / 96
26 Profiteren van wanprestatie / 99
27 Niet-nakoming overeenkomst vormt onrechtmatige daad jegens derden / 99
28 (vervallen) / 100
29 Aantasting eer en goede naam en privacy / 100
29a Bestuurdersaansprakelijkheid / 102
29b Overheidsaansprakelijkheid / 106
30 Relativering van de vereisten van de onrechtmatige daad; afrondende opmerkingen / 114

HOOFDSTUK 3
Kwalitatieve aansprakelijkheden / 123
31 Inleiding / 123
32 Kinderen / 127
33 Ondergeschikten / 130
34 Niet-ondergeschikte opdrachtnemers en vertegenwoordigers / 134
35 Gebrekkige roerende zaken / 135
36 Gebrekkige opstallen / 137
37 Gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en boorgaten / 141
38 Dieren / 143
39 Gebrekkige producten / 148
40 Motorrijtuigen / 153

HOOFDSTUK 4
Overige aansprakelijkheden / 157
41 Oneerlijke handelspraktijken / 157
41a Schending van mededingingsrecht / 159
42 Misleidende en vergelijkende reclame / 160
43 Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer / 162
43a Werkgeversaansprakelijkheid / 163

HOOFDSTUK 5
Schadevergoeding / 175
44 Inleiding / 175
45 Aard van het schadebegrip, soorten schade, bijzondere regels voor de smartengeldvordering en de vorm van schadevergoeding / 176
46 Vermogensschade: gemaakte kosten / 180
47 Vergoeding van immateriële schade / 184
48 Schadebegroting / 191
48a Toerekening naar redelijkheid / 196
49 Voordeelstoerekening / 206
50 Eigen schuld / 209
51 Letsel- en overlijdensschade / 213
52 Matiging en limitering / 218

Jurisprudentieregister / 221
Trefwoordenregister / 237

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Onrechtmatige daad