Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Asser 7-V Arbeidsovereenkomst

Bijzondere overeenkomsten

Gebonden Nederlands 2020 9789013146400
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze derde druk van Asser 7-V Arbeidsovereenkomst vindt u vooral de gevolgen van de invoering van de ingrijpende Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Beide wetten zijn ingevoerd in 2015. De nieuwe wetteksten zijn toegevoegd en worden toegelicht.

Daarnaast is de belangrijkste recente jurisprudentie verwerkt. Vanwege de vele wijzigingen ten opzichte van de vorige druk, is de randnummering vernieuwd. Een transponeringstabel is als bijlage toegevoegd.

De nadruk ligt in dit deel op het geldende Nederlandse recht en in het bijzonder de rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast is ruim aandacht besteed aan de invloed van het Europese arbeidsrecht.

Sinds 2008 wordt de arbeidsovereenkomst in een afzonderlijk boek van de Asser-serie behandeld. Het boek besteedt ook aandacht aan de collectieve arbeidsovereenkomst en aan de ondernemingsovereenkomst als opvolger van het arbeidsreglement.

Specificaties

ISBN13:9789013146400
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:528
Druk:4
Verschijningsdatum:7-1-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Guus Heerma van Voss

G.J.J. Heerma van Voss is hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Guus Heerma van Voss

Inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave XV
Enige afkortingen XXIX
Lijst van verkort aangehaalde werken XXXIII

Hoofdstuk 1 - Inleiding 1
1.1 De plaats van de arbeidsovereenkomst in het BW 1
1.2 De plaats van de arbeidsovereenkomst in het sociaal recht 6
1.3 Plaats van het Europese en internationale recht 10
1.4 Gradaties van dwingend recht 12
1.5 Institutioneel en contractueel stelsel 14

Hoofdstuk 2 - Afdeling 1: Algemene bepalingen 17
2.1 Definitie van de arbeidsovereenkomst 17
2.2 Afbakening van de opdracht 21
2.3 Flexibele arbeidsrelaties 23
2.4 Bijzondere arbeidsverhoudingen 28
2.5 Sollicitatiefase 37
2.6 Goed werkgeverschap en goed werknemerschap 41
2.7 Wijziging van de arbeidsovereenkomst 46
2.8 Minderjarigen 57

Hoofdstuk 3 - Afdeling 2: Loon 61
3.1 Loonbegrip 61
3.2 Hoogte van het loon 63
3.3 Vorm van het loon 68
3.4 Voldoening van het loon 76
3.5 Risicoregeling 84
3.6 Loon tijdens ziekte 91
3.7 Inhouding van het loon 101

Hoofdstuk 4 - Afdeling 3: Vakantie en verlof 109
4.1 Vakantie 109
4.2 Verlof 123

Hoofdstuk 5 - Afdeling 4: Gelijke behandeling 131
5.1 Het leerstuk van gelijke behandeling 131
5.2 Mannen en vrouwen 134
5.3 Arbeidsduur en tijdelijke arbeidsovereenkomst 139
5.4 Handicap, chronische ziekte en leeftijd 140
5.5 Overige criteria 142
5.6 Het College voor de Rechten van de Mens 144

Hoofdstuk 6 - Afdeling 5: Enkele bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst 145
6.1 Disciplinaire maatregelen 145
6.2 Proeftijd 150
6.3 Concurrentiebeding 153

Hoofdstuk 7 - Afdeling 6: Enkele bijzondere verplichtingen van de werkgever 163
7.1 Informatieplicht 163
7.2 Getuigschrift 166
7.3 Arbeidsongevallen 169
7.4 Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid 188

Hoofdstuk 8 - Afdeling 7: Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer 193
8.1 Gezagsverhouding 193
8.2 Schade veroorzaakt door werknemer 194

Hoofdstuk 9 - Afdeling 8: Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming 199
9.1 Overgang rechten en verplichtingen 199

Hoofdstuk 10 - Afdeling 9: Einde van de arbeidsovereenkomst 211
10.1 Duaal ontslagstelsel 211
10.2 Beëindigingsovereenkomst 213
10.3 Einde van rechtswege 223
10.4 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 225
10.5 Ontbindende voorwaarde 242
10.6 Opzegging 244
10.7 Opzegverboden 264
10.8 Opzegging zonder instemming werknemer 273
10.9 Preventieve toets opzegging door werkgever 277
10.10 Ontbinding 281
10.11 Opzegtermijn 290
10.12 Transitievergoeding 295
10.13 Opzegging tijdens proeftijd 313
10.14 Dringende reden 315
10.15 Vernietiging opzegging 324
10.16 Herstel van de arbeidsovereenkomst 328
10.17 Hoger beroep 331
10.18 Ontbinding wegens tekortkoming 332
10.19 Procesrecht 332
10.20 Vergoedingen ter zake van beëindiging 335

Hoofdstuk 11 - Afdeling 10: Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers 337
11.1 Overeenkomst van handelsvertegenwoordiging 337

Hoofdstuk 12 - Afdeling 11: Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst 339
12.1 De uitzendovereenkomst 339

Hoofdstuk 13 - Afdeling 12: Bijzondere bepalingen ter zake van de zee-arbeidsovereenkomst 347
13.1 Algemene bepalingen 347
13.2 Loon 357
13.3 Vakantie 363
13.4 Repatriëring 365
13.5 Vergoeding in geval van schipbreuk of andere ramp aan het zeeschip en in geval van overlijden van de zeevarende 366
13.6 Einde van de zee-arbeidsovereenkomst 369
13.7 De zieke zeevarende 376
13.8 De tijdelijk aan boord van een zeeschip werkzame werknemer 384
13.9 De arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht 385
13.10 Verplichtingen van de scheepsbeheerder 385

Hoofdstuk 14 - Afdeling 12A: De zeevarende in de visserij 387
14.1 Bijzondere bepalingen voor de zeevisserij 387

Hoofdstuk 15 - Collectief arbeidsrecht 391
15.1 Inleiding 391
15.2 De collectieve arbeidsovereenkomst 391
15.3 Het recht op collectieve actie 416

Hoofdstuk 16 - De arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming 429
16.1 De ondernemingsovereenkomst 429
16.2 Overige arbeidsvoorwaardenregelingen 435

Zakenregister 439
Wetsartikelenregister 449
Jurisprudentieregister 459
Transponeringstabel 479

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 7-V Arbeidsovereenkomst