Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Samenvatting

De coöperatie is in trek. Anno 2017 duikt deze rechtsvorm in steeds meer uiteenlopende sectoren op. Ter bestudering van deze ontwikkeling vond het symposium 'De Coöperatie anno 2017' plaats. In deze gelijknamige bundel vindt u een uitwerking van alle onderwerpen die gedurende deze dag de revue passeerden.

Specificaties

ISBN13:9789013147964
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:127
Druk:1
Verschijningsdatum:17-1-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Cees de Groot

Mr. C. de Groot is universitair hoofddocent ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door Cees de Groot

Over Ger van der Sangen

Dr. G.J.H. van der Sangen is universitair hoofddocent Ondernemingsrecht bij het departement Business Law van de Universiteit van Tilburg en verbonden aan het Tilburgse Center voor Company Law.

Andere boeken door Ger van der Sangen

Inhoudsopgave

Titelpagina
Copyright Pagina
Voorwoord

De coöperatie anno 2017
Prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman
1. Inleiding
2. Toepassingsgebieden
3. Wettelijke kenmerken
4. Specifieke kenmerken
5. Governance
6. Flex-BV versus de coöperatie
7. Impact wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
8. Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)
9. Afsluitend

Fiscaliteit & de coöperatie
Mr. drs. M. Beudeker & mr. E.M.J. Kastrop
1. Inleiding
2. Fiscale eigenschappen
3. De positie van de Coöperatie in de vennootschapsbelasting
3.1 De Coöperatie als (verlengstuk van de) onderneming
3.2 Deelnemingsvrijstelling
3.3 Fiscale eenheid
4. De positie van de Coöperatie in de dividendbelasting
4.1 Hoofdregel
4.1.1 De Coöperatie kwalificeert als een vennootschap
4.1.2 Geheel of ten dele in aandelen verdeeld kapitaal
4.2 Wetswijzigingen
4.3 Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
4.3.1 Inhoudingsplicht houdstercoöperaties
4.3.2 Inhoudingsvrijstelling
4.3.3 Samenvatting
5. Investeringen door de Coöperatie
5.1 Algemeen
5.2 Dividenduitkeringen aan de Coöperatie
5.2.1 EU Moeder-dochterrichtlijn
5.2.2 Bilaterale belastingverdragen gesloten door Nederland
5.2.3 Andere gevallen
5.3 Vermogenswinsten gerealiseerd door de Coöperatie
5.4 Overig
6. Samenvatting

Governance en financiering van de coöperatie
Mr. dr. G.J.H. van der Sangen
1. Inleiding
2. Essentialia van de coöperatie
3. Uitgangspunten bij de financiering van de coöperatie
4. Financieringsmodaliteiten
5. Civielrechtelijke knelpunten
6. Enige aspecten van eigen vermogensverschaffing door niet-leden
7. Conclusie

Enkele specifieke kenmerken van de coöperatie nader belicht
Prof. mr. P.J. Dortmond
1. Twee hoofdvormen van coöperatie
2. De coöperatie met één lid?
3. De onderlinge waarborgmaatschappij en haar lidmaatschap
4. Het doen uitoefenen krachtens overeenkomsten door een werkmaatschappij
5. Hoe ver gaat het doen uitoefenen?
6. De coöperatie en het verzekeringsbedrijf
7. Overeenkomsten met anderen dan leden
8. Zakelijk verkeer
9. Deelnemings- en beleggingsactiviteiten een bedrijf?
10. Niet-gebruikende leden
11. Omzetting en het lidmaatschap
12. De omzetting van een NV of BV in een coöperatie of owm
13. Fusie en splitsing
14. Overgang lidmaatschap bij fusie en splitsing volgens het verenigingsrecht
15. Overgang van het lidmaatschap in de fusie- en splitsingwetgeving

De ledenaansprakelijkheid bij de coöperatie
J. Nijland & C. de Groot
1. Inleiding
2. Ledenaansprakelijkheid bij de coöperatie in het algemeen
2.1 De term aansprakelijkheid
2.2 De ‘ledenaansprakelijkheid’ versus ‘aandeelhoudersaansprakelijkheid’
3. De aansprakelijkheid op basis van de verschillende aansprakelijkheidsregimes van de artikelen 2:55 en 2:56 BW
3.1 Inleiding: verschillende regimes
3.2 W.A. – Wettelijke aansprakelijkheid
3.3 U.A. – Uitsluiting van aansprakelijkheid en B.A. – Beperkte aansprakelijkheid
3.4 Derdenbescherming
3.5 Tussenconclusie
4. Aansprakelijkheid op basis van artikel 2:34a BW
4.1 Alternatieve financieringsvormen: bijdragen in de exploitatiekosten en uittreedgeld
4.2 Coöperatief Bungalowpark Het Grootslag U.A.
4.3 Drents Overijsselse Coöperatie Kaas B.A.
4.4 Coöperatieve Vereniging Esonstad U.A.
4.5 Tussenconclusie
5. Conclusie

De coöperatie en het kartelverbod
Mr. dr. M.Ph.M. Wiggers en mr. drs. M.C. Brabers
1. Introductie
2. De coöperatie en het kartelverbod
2.1 Inleiding
2.2 Het Nederlandse kartelverbod
2.3 Onderneming en ondernemingsvereniging
2.4 Gevolgen van een overtreding van het kartelverbod
3. Overtredingen van het kartelverbod door coöperaties
3.1 Het Garnalenkartel
3.2 Het Zilveruienkartel
3.3 Het Paprikakartel
4. Aandachtspunten voor de coöperaties in verband met het kartelverbod
5. Conclusies en aanbevelingen

Twitter: naar een multi-stakeholder coöperatie en de commons I.S. Wuisman
1. Ter introductie
2. #buytwitter campagne
3. De kapitaalvennootschap en de commons
4. De acht ontwerpprincipes van Elinor Ostrom
5. De commons toegepast
6. Waardecreatie door gebruikers van Twitter
7. Multi-stakeholder coöperatie
8. Het FairShares mode

Discussie ‘De coöperatie anno 2017’

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De coöperatie anno 2017