Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Reële executie

Paperback Nederlands 2020 9789013150186
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Juristen houden zich vooral bezig met materieel recht: wie heeft waarop recht, c.q. is waartoe verplicht? Voor de praktijk is echter van minstens even groot belang, hoe de desbetreffende rechten en verplichtingen daadwerkelijk ten gunste of ten laste van de betrokkenen kunnen worden gerealiseerd, als dat tenminste niet vrijwillig gebeurt.

Dit boekje onderzoekt een belangrijk deel van die vraag, namelijk: hoe kan daadwerkelijke nakoming van de verplichtingen die op een debiteur rusten (het best) worden verwezenlijkt; en wanneer bestaat er trouwens op die daadwerkelijke verwezenlijking aanspraak? Die vraag heeft een materiële kant: hoe ver strekt de aanspraak op daadwerkelijke nakoming zich uit? En ook een formele kant: welke middelen stellen de wet en de rechtspraktijk ter beschikking om de aanspraken die erkend worden ook verwezenlijkt te krijgen?

Die beide (sub)vragen worden in dit boek onderzocht. Met beide vragen heeft de praktijkjurist regelmatig - om niet te zeggen: voortdurend - te maken.

Specificaties

ISBN13:9789013150186
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:120
Druk:3
Verschijningsdatum:22-1-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over J.L.R.A. Huydecoper

Jhr.Mr. J.L.R.A. Huydecoper is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Andere boeken door J.L.R.A. Huydecoper

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XI
Lijst van aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK I Inventarisatie / 1
1 Begripsaanduiding / 1
2 Hybride context: materiële en formele aspecten / 2
3 De (werkelijk) verschuldigde prestatie / 3
4 Grenzen aan de mogelijkheid tot verwezenlijking / 4
5 Het materiële en formele recht van reële executie / 5

HOOFDSTUK II Op hoeveel recht heeft men recht? / 7
6 De materiële aanspraak op daadwerkelijke nakoming / 7
7 De materiële aanspraak op daadwerkelijke nakoming in het moderne privaatrecht; continentaal Europa / 8
8 De materiële aanspraak op daadwerkelijke nakoming in het moderne privaatrecht; ‘common law’-jurisdicties / 8
9 Principieel of praktisch? / 9
10 Een terzijde: ‘executie’ buiten rechte; eigenrichting, opschorting / 9
11 De principiële keuze in het Nieuw BW / 10
12 Discretionaire bevoegdheid van de rechter? Ja en nee / 11
13 Grenzen van de nakomingsverplichting / 11
14 Nogmaals: verzoening van het principe en de praktijk / 13
15 De nakomingsvordering; rechterlijk bevel en verbod; voorwaarden voor toewijzing / 13
16 Voldoende gepreciseerde vordering / 14
17 De veroordeling tot nakoming. En dan? / 15

HOOFDSTUK III Middelen, strekkend tot nakoming door de debiteur zelf / 17
18 De verplichting om persoonlijk na te komen / 17
19 De verbintenis om niet te doen; de secundaire nakomingsplicht / 17
20 Dwangmiddelen tegen de debiteur zelf en indirecte dwang / 18
21 Ingrepen betreffende de persoon van de debiteur; ontruiming; toegang tot ‘afgesloten plaatsen’ / 18
22 Binnentreden, de wettelijke regeling; de sterke arm / 20
23 (Beperkte) beleidsvrijheid van de overheid bij de ondersteuning van (reële) executie / 21
24 Grenzen van fysieke dwang; DNA-onderzoek / 22
25 Executoriale en conservatoire middelen; verschillende objecten / 23
26 Afgifte en levering van roerende zaken / 24
27 Executie van afgifte en levering bij roerende lichamelijke zaken / 25
28 Titelverkrijging door levering / 26
29 Ter zee en in de lucht / 27
30 Toonder- en orderpapier; toonderaandelen / 28
31 Verdere bijzonderheden / 29
32 Levering van aandelen en andere rechten op naam / 30
33 Afgiftebeslag/executie en derden (1) / 32
34 Afgifte of levering via derdenbeslag / 32
35 Afgiftebeslag door de stille pandhouder / 34
36 Afgiftebeslag/executie en derden (2): samenloop met andere beslagen / 36
37 Afgiftebeslag/executie en derden (3): samenloop met aanspraken van andere rechthebbenden / 37
38 Conservatoire maatregelen / 37
39 Conservatoir beslag op bestanddelen van een gemeenschap / 39
40 Conservatoir afgifte- en leveringsbeslag; executoriale fase / 39
41 Toekomstige afgifte; ontbinding of vernietiging van rechtshandelingen / 41
42 Samenloop van conservatoire en andere beslagen / 42
43 Paulianabeslag / 43
44 Handhaving conservatoir beslag; belangen / 43
45 Afgiftebeslag en intellectuele eigendom / 43

HOOFDSTUK IV Drukmiddelen om de debiteur tot nakoming te bewegen / 45
46 Indirecte pressie op de persoon: lijfsdwang / 45
47 Lijfsdwang is ‘ultimum remedium’ / 45
48 De vordering tot toepassing van lijfsdwang / 46
49 Tenuitvoerlegging / 48
50 Indirecte pressie via het vermogen: dwangsom / 49
51 Bevoegdheid tot oplegging van de dwangsom; discretionaire beoordeling / 50
52 Executie bij wege van dwangsom; praktijkproblemen / 53
53 Wijziging van de dwangsom; andere mogelijkheden / 55
54 Rechter die de dwangsom heeft opgelegd; gedeeltelijke vernietiging / 57
55 Bewijs van het verbeuren van dwangsommen / 59
56 Bijzondere gevallen: faillissement, surseance en schuldsanering; overlijden / 60
57 (Bijzondere) verjaring; stuiting; buitenlandse beslissingen / 60

HOOFDSTUK V Nakoming door tussenkomst van anderen / 63
58 Levering van goederen; andere rechtshandelingen / 63
59 Rechterlijke uitspraak of dwangvertegenwoordiging; verschijningsvormen / 64
60 Rechterlijke beslissing in de plaats van rechtshandeling; verdere formaliteiten / 64
61 Levering door tussenkomst van de rechter / 65
62 Levering van registergoederen / 67
63 De leveringstitel en rechtsmiddelen; verzettermijn / 68
64 Gedwongen levering e.a. op grond van een niet-onherroepelijke uitspraak / 69
65 Aandelen op naam; effecten op naam; andere rechten op naam / 70
66 Executie en het aandeel in een gemeenschap / 71
67 Wanneer krijgt een rechterlijke uitspraak die een rechtshandeling vervangt zijn effect? / 72
68 Afgifte van registergoederen; conservatoire maatregelen; vervolg op het conservatoire leveringsbeslag voor goederen / 73
69 De grens van wat ‘conservatoir’ mogelijk is / 76
70 ‘Vormerkung’; de leveringsvordering en derden / 77
71 Verhouding tussen de ‘Vormerkung’, verhaalsbeslag en andere aanspraken / 78
72 Leveringsvorderingen; discretionaire bevoegdheid (1) / 79
73 Dwangvertegenwoordiging / 79
74 Vordering tot ‘zelf uitvoeren’ van het door de debiteur verschuldigde / 80
75 ‘Alternatieve uitvoering’ en ‘alternatieve schadevergoeding’ / 81
76 Plicht tot schadebeperking / 82
77 Discretionaire bevoegdheid (2) / 82
78 Buiten de rechter om; consumenten-kopers en huurders / 83
79 Kosten / 84

HOOFDSTUK VI De grenzen van reële executie / 85
80 Wie nakoming wil, kan dat krijgen / 85
81 Naast de dwangsom: een bescheiden rol / 86
82 De grenzen van het redelijke / 86
83 Redelijkheid en (dis)proportionaliteit / 88
84 Een bijzondere redelijkheidsnorm voor de reële executie? / 89
85 Doelmatigheid en proportionaliteit / 91
86 Andere grenzen? / 91

Trefwoordenregister / 93
Monografieën BW / 97

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Reële executie