Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

De rekening-courantverhouding

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013150704
Direct te downloaden

Samenvatting

De rekening-courant is niet meer weg te denken uit het girale geldverkeer en de bancaire kredietverlening. Bedrijfsjuristen en advocaten vinden in deze monografie het antwoord op tal van vragen die zich bij deze figuur kunnen voordoen. Nieuw in deze editie: een afzonderlijk hoofdstuk met een introductie van de betalingstransactie in titel 7.7b BW.

De rekening-courant is een wijdverspreid figuur. Denk alleen al aan de talloze relaties tussen banken en hun cliënten. Binnen dit omvangrijke toepassingsgebied vormt de rekening-courant een bron van uiteenlopende juridische en financiële kwesties. Wat zijn de consequenties van een derdenbeslag voor een rekening-courant? En wat zijn de gevolgen van een cessie van en vestiging van een recht van pand op een saldovordering?

In De rekening-courantverhouding vindt u antwoorden op vragen als deze, die zich op het speelveld bevinden van de gelijknamige figuur. Anders dan andere uitgaven, is deze monografie geheel toegespitst op de rekening-courant.

Rekening-courant
Bedrijfsjuristen en advocaten die in met betalingsverkeer in aanraking komen, vinden in deze uitgave tal van deelonderwerpen uiteengezet. Zo staan de auteurs stil bij:
- De gevolgen van opname van een vordering in rekening-courant
- De wijze van verrekening
- De gevolgen van cessie en vestiging van een recht van pand van/op een saldovordering
- Gevolgen van faillissement voor de rekening-courant
- Betalingstransactie

De inhoud is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Belangrijke aanvulling is de introductie van titel 7.7b BW, Betalingstransactie. Ook cessie van rekening-courantvorderingen in verband met securitisatie komt aan bod. Tot slot zijn veel rechtsfiguren die in vorige drukken aan de orde kwamen van een aangepaste bespreking voorzien.

Specificaties

ISBN13:9789013150704
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:112
Druk:5
Verschijningsdatum:29-10-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Hein Mijnssen

F.H.J. Mijnssen (1933) was achtereenvolgens werkzaam als advocaat te Amsterdam, rechter, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, raadsheer in de Hoge Raad en laatstelijk als vice-president van dit college.

Andere boeken door Hein Mijnssen

Over Toon van Mierlo

Prof.mr. A.I.M. van Mierlo (1957) is, na zijn studie en promotie aan de Universiteit van Nijmegen, aanvankelijk werkzaam geweest in de advocatuur te Den Haag en Amsterdam. Vanaf 1993 is hij hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sedert 2002 combineert hij die werkzaamheden met de advocatuur, thans bij NautaDutilh te Rotterdam.

Andere boeken door Toon van Mierlo

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Geraadpleegde literatuur / XI
Afkortingenlijst / XVII

HOOFDSTUK I Het verschijnsel rekening-courant / 1
1.1 Rekening-courant en betaalrekening / 1
1.2 Afwikkeling van geldvorderingen en –schulden / 3
1.3 Hoofdkenmerken van een rekening-courantverhouding / 4
1.4 Opname in rekening-courant en boeking van een post / 5
1.5 Krediet in rekening-courant / 7

HOOFDSTUK II Ontstaan van een rekening-courantverhouding, hulpovereenkomst / 9
2.1 Het doorgaans consensuele karakter van een rekening-courant / 9
2.2 Wet of gewoonte / 10
2.3 De rekening-courantovereenkomst, een hulpovereenkomst / 10

HOOFDSTUK III Opname in rekening-courant geen novatie / 13
3.1 Leer van de noverende werking / 13
3.2 Aan noverende werking verbonden bezwaren / 14
3.3 Verwerping van de novatieleer / 14
3.4 Gevolgen van opname in rekening-courant die doen denken aan novatie / 15
3.5 Behandeling en beslissing door rechtbank of kantonrechter / 16

HOOFDSTUK IV Geen afzonderlijke betaling van individuele posten / 17
4.1 Geen afzonderlijke betaling van individuele posten, verschuldigdheid van het saldo / 17
4.2 Verwerping van de leer van ondeelbaarheid / 18
4.3 Vorderen van afzonderlijke posten, strijd met goede procesorde / 19

HOOFDSTUK V Verrekening in rekening-courant / 21
5.1 Verrekening in rekening-courant, algemene aspecten / 21
5.2 Geen globale verrekening / 22
5.3 Verrekening van rechtswege / 22
5.4 Verrekening in rekening-courant van niet-opeisbare vorderingen / 23
5.5 Rekening-courant en voorwaardelijke vorderingen / 24

HOOFDSTUK VI Opname in rekening-courant wijzigt een vordering niet / 25
6.1 Geen gedaanteverwisseling of wijziging van inhoud van vorderingen / 25
6.2 Zekerheidsrechten blijven bestaan / 26
6.3 Ontbinding, eigendomsvoorbehoud, recht van reclame en retentierecht / 26
6.4 Behandeling door rechtbank of kantonrechter / 27

HOOFDSTUK VII Volgorde van verrekening in rekening-courant / 29
7.1 Toerekening en belang van toerekening / 29
7.2 Wijze van toerekening / 30
7.3 Toerekening op niet-opeisbare posten / 31

HOOFDSTUK VIII Niet voor verrekening vatbare posten / 33
8.1 Een niet voor verrekening vatbare vordering kan niet in rekening-courant worden opgenomen / 33
8.2 Niet voor verrekening vatbare vorderingen die toch in een rekening-courant zijn opgenomen / 34

HOOFDSTUK IX Het saldo / 35
9.1 Periodieke opgave van het saldo / 35
9.2 Bewijs van het saldo, boekenclausule / 36
9.3 Vaststelling van het saldo / 37
9.4 Verschuldigdheid van het saldo / 38
9.5 Opeisbaarheid van het saldo / 39
9.6 Verjaring en verval / 40e

HOOFDSTUK X
Cessie en verpanding in verband met rekening-courant / 43
10.1 Overdraagbaarheid en levering van een tussentijdse saldo- of individuele vordering / 43
10.2 Levering bij voorbaat van toekomstige saldovorderingen / 45
10.3 Verrekening in rekening-courant na cessie van een tussentijdse saldovordering / 47
10.4 Verrekening in rekening-courant na cessie zonder mededeling / 48
10.5 Verrekening in rekening-courant na openbare cessie en meegedeelde stille cessie / 48
10.6 Vestiging van recht van pand op een tussentijdse saldovordering / 50
10.7 Pandrecht op een tussentijdse saldovordering en verrekening / 51

HOOFDSTUK XI Rekening-courant en derdenbeslag / 53
11.1 Derdenbeslag treft de actuele saldovordering / 53
11.2 Derdenbeslag treft de actuele saldo vordering, vervolg / 54
11.3 Derdenbeslag onder een kredietverlener treft niet een toegezegd krediet / 55
11.4 Derdenbeslag beperkt de mogelijkheid tot verrekening in rekening-courant / 56

HOOFDSTUK XII Rekening-courant en insolventie / 59
12.1 Verrekening van girale betalingen binnengekomen vóór de faillietverklaring / 59
12.2 Voortduren van de rekening-courantverhouding, uitvoeren van een betaalopdracht na faillietverklaring / 63
12.3 De ruime maar niet onbeperkte bevoegdheid tot verrekening op grond van art. 53 Fw / 65
12.4 Wel verrekening van in een betaalrekening opgenomen betaling die strekt tot voldoening van een stil verpande vordering / 68

HOOFDSTUK XIII Zekerheden voor saldovorderingen / 73
13.1 Zekerheidsrechten voor toekomstige vorderingen / 73
13.2 Zekerheidsrechten afhankelijk en nevenrecht / 74
13.3 Bank- of kredietzekerheden voor de vordering tot betaling van het eindsaldo of ook voor tussentijdse saldovorderingen / 77
13.4 Rang van kredietzekerheden / 80

HOOFDSTUK XIV Girale betaling / 83
14.1 Girale betaling van een geldschuld / 83
14.2 Titel 7.7b BW betalingstransactie / 85
14.3 Titel 7.7b BW betalingstransactie, vervolg / 86
14.4 Tijdstip van betaling / 88
14.5 Uitsluiten van betaling met chartaal geld of van girale betaling / 91
14.6 Overschrijving naar een uitgesloten rekening / 92
14.7 Automatische afschrijving en automatische incasso, instemming en herroeping / 93
14.8 Storneren / 94
14.9 Automatische incasso, betaling onder ontbindende voorwaarde, stornering / 96
14.10 Gezamenlijke betaalrekening / 98

Jurisprudentieregister / 101
Zakenregister / 107

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De rekening-courantverhouding