Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Paperback Nederlands 2018 9789013151534
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Niet eerder zette een titel de prioriteitsregel in het vermogensrecht op een dergelijk heldere en overkoepelende wijze uiteen. Deze uitgave analyseert de eeuwenoude prioriteitsregel grondig. U leest over de leerstukken waarin zijn toepassing buiten kijf staat, maar ook atypische gevallen komen aan bod, evenals de positie van de notaris.

De prioriteitsregel in het vermogensrecht is de eerste titel waarin de toepassing van de prioriteitsregel centraal staat. Dit is van groot belang - want ondanks dat de regel prior tempore potior iure al eeuwenlang bestaat, vindt deze nog steeds veelvuldig zijn weg in de actualiteit.

Niet eerder was een integrale behandeling van de prioriteitsregel in het vermogensrecht beschikbaar. In deze bundel - welke als proefschrift is verdedigd aan de Universiteit van Leiden - beschrijft de auteur de prioriteitsregel vanuit zijn oorsprong en verdiept deze met een rechtswetenschappelijke beschouwing.

U vindt in deze titel een grondige analyse van de toepassing van de prioriteitsregel in het vermogensrecht. De bundel bestudeert aan de ene kant de voor de hand liggende leerstukken, denk bijvoorbeeld aan conflicterende rechten van hypotheek. Maar ook de minder typische situaties waarin de prioriteitsregel wordt aangehouden komen uitgebreid aan bod. Voorbeelden hiervan zijn de Vormerkung, beslag, dubbele levering bij voorbaat en de conflicterende rechten op levering.

Kortom: u vindt in deze bundel een compleet beeld van de toepassing. Hiernaast besteedt de auteur ook aandacht aan de positie en rol van de notaris.

Actuele ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur zijn voor u verwerkt.

Specificaties

ISBN13:9789013151534
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:308
Druk:1
Verschijningsdatum:22-11-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

TITELPAGINA
COPYRIGHT PAGINA
AFKORTINGEN

1 INLEIDING
1.1 Probleemstelling
1.2 Verantwoording en opzet van dit onderzoek
1.3 Methode
2 HET ROMEINSE RECHT
2.1 Inleiding
2.2 Goederenrechtelijke zekerheidsrechten
2.2.1 Algemeen
2.2.2 Collisie van zekerheidsrechten
2.2.3 Vestiging bij authentieke akte
2.2.4 Geprivilegieerde hypotheken
2.3 Goederenrechtelijke genotsrechten
2.3.1 Algemeen
2.3.2 Collisie van genotsrechten
2.4 Combinatie van zekerheids- en genotsrechten
2.5 Slotsom

3 HET ROOMS-HOLLANDSE RECHT
3.1 Inleiding
3.2 Van onderzetting
3.3 Het bijzondere gaat voor het generale zekerheidsrecht
3.4 Slotsom

4 HET NEDERLANDSE RECHT VOOR DE INVOERING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK IN 1992
4.1 Inleiding
4.2 Het Nederlandse recht tot 1838
4.2.1 Ontwerp Commissie van Twaalf
4.2.2 Ontwerp Van der Linden
4.2.3 Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koninkrijk Holland
4.2.4 Ontwerp 1816
4.2.5 Ontwerp 1820
4.2.6 Wetboek van 1830
4.3 Het Nederlandse recht onder het Burgerlijk Wetboek van 1838
4.3.1 De invoering van het Burgerlijk Wetboek
4.3.2 Goederenrechtelijke zekerheidsrechten
4.3.3 Goederenrechtelijke genotsrechten
4.3.4 Combinatie van zekerheids- en genotsrechten
4.4 Slotsom

5 DUITS RECHT
5.1 Inleiding
5.2 Goederenrecht
5.2.1 Abstract stelsel
5.2.2 Prioriteit vloeit voort uit het systeem
5.2.3 Botsende pandrechten
5.2.4 Het Grundbuch
5.2.5 Rangorde naar moment van registratie
5.2.6 Het Pfändungspfandrecht
5.2.7 ‘Prioriteit’ en insolventie
5.2.8 Collisie Globalzession en verlengd eigendomsvoorbehoud
5.3 Verbintenissenrecht
5.3.1 Geen rang tussen obligatoire rechten
5.3.2 Verzakelijkte obligatoire rechten
5.4 Slotsom

6 FRANS RECHT
6.1 Inleiding
6.2 Goederenrecht
6.2.1 Zekerheidsrechten op onroerend goed
6.2.2 Andere goederenrechtelijke rechten op onroerend goed
6.2.3 Zekerheidsrechten op roerend goed
6.2.4 Zekerheidsrechten op vorderingen
6.3 Verbintenissen in het Franse goederenrecht
6.3.1 De eigendomsverkrijging uit kracht der verbintenissen
6.3.2 Botsende verbintenissen bij de verkrijging van een goed
6.4 Verbintenissenrecht
6.5 Slotsom

7 DE PRIOR-TEMPOREREGEL NADER BESCHOUWD
7.1 Inleiding
7.2 Een gevolg van de nemo-plusregel
7.2.1 Niemand kan meer rechten overdragen dan hij heeft
7.2.2 De voorstelling van het beperkte recht als een vorm van overdracht
7.2.3 Een op beschikkingsbevoegdheid gebaseerde verklaring voor de prioriteitsregel
7.2.4 Kritiek
7.3 Het karakter van het goederenrechtelijke recht
7.3.1 Het onderscheid tussen goederenrechtelijke en persoonlijke rechten
7.3.2 Absolute werking
7.3.3 Prioriteit versus paritas creditorum
7.4 Rechtvaardiging door publiciteit
7.4.1 Kenbaarheid van goederenrechtelijke rechten
7.4.2 Registergoederen
7.4.3 Roerende zaken
7.4.4 Vorderingsrechten
7.5 Slotsom

8 PRIORITEIT IN HET GOEDERENRECHT
8.1 Inleiding
8.2 Prioriteit bij colliderende registergoederen
8.2.1 Rangorde naar volgorde van inschrijving
8.2.2 Gelijktijdige inschrijving
8.2.3 Afwijkende rangorde
8.3 Prioriteit bij colliderende pandrechten
8.3.1 Invoering stil pandrecht
8.3.2 Moment van totstandkoming
8.3.3 Derdenbescherming
8.3.4 Rangwisseling
8.4 Prioriteit bij een colliderend vruchtgebruik
8.5 Prioriteit bij meervoudige levering van toekomstige goederen
8.6 Rechtsvorderlijke aspecten
8.6.1 De prioriteitsregel in concreto
8.6.2 Een zekerheidsrecht als sterkste recht
8.6.3 Een genotsrecht als sterkste recht
8.7 Slotsom

9 PRIORITEIT BUITEN HET GOEDERENRECHT
9.1 Inleiding
9.2 Prioriteitstoepassing bij obligatoire rechten onderling
9.2.1 Gelijkheid van schuldeisers
9.2.2 Botsende rechten op levering
9.2.3 Analoge toepassing van artikel 3:298 BW
9.3 Obligatoire rechten met een zekere absolute werking
9.3.1 Het recht van huur
9.3.2 De Vormerkung
9.3.3 De kwalitatieve verplichting
9.4 Prioriteitstoepassing op het gebied van rechtsvordering
9.4.1 Blokkerende werking van beslag
9.4.2 Beslag op onroerende zaken
9.5 De notariële tussenkomst in vastgoedtransacties
9.6 Slotsom

10 CONCLUSIE
10.1 Typische toepassing
10.2 Atypische toepassing
10.3 Aandachtspunten

SUMMARY
LITERATUURLIJST
TREFWOORDENREGISTER

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De prioriteitsregel in het vermogensrecht