Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , e.a.

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013153026
Direct te downloaden

Samenvatting

Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op structurele wijze behandelen. Daarnaast vindt u verdiepende artikelen over boeiende en gevarieerde onderwerpen.

Juristen vinden in de Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019 een compleet overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen in de periode 2018/2019 op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, het enquêterecht, collectieve acties en schikkingen, medezeggenschap, en de uitkoop en geschillenregeling.

Het jaarboek weerspiegelt hot issues, nieuwe trends en bezonken opvattingen in het ondernemingsprocesrecht. Zo staat de bundel stil bij de fairness opinion in uitkoopprocedure, de Amerikaanse fraud-on-the-market-theorie, procesfinanciering bij massaschadezaken en de Netherlands Commercial Court. Ook vindt u interessante discussiebijdragen over onder meer de onmiddellijke voorzieningen in het enquêterecht en het ‘tegenstrijdig belang’-begrip in het enquêterecht. Daarnaast vindt u in de bundel eigengereide verhandelingen over deal protection, de ondernemingsraad in overnametransacties en bedrijfsgeheimen onder de loep genomen.

Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op structurele wijze behandelen. De kroniek Bestuurdersaansprakelijkheid bespreekt op interessante wijze uitkristalliserende discussiepunten en nieuw opkomende vraagstukken, zoals de aansprakelijkheid van trustkantoren (naar aanleiding van het TMF-arrest) en de evaluatie van de Wet Bestuur en Toezicht. De kroniek levert een boeiende beschouwing van de immer bonte casuïstiek binnen het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht.

In de kroniek Enquêterecht is een kwantitatief overzicht te vinden van de OK-uitspraken in 2018. Aansluitend volgt een uiteenzetting van de belangrijkste ankers en ontwikkelingen in de jurisprudentie, met als conclusie: enquêteren blijft riskeren. De chroniqueurs van de kroniek Collectieve acties en schikkingen besteden - na een informatieve bespreking van de jurisprudentie - aandacht aan de op 4 maart 2019 gepresenteerde, en niet te missen, herziene Claim Code.

In de kroniek Medezeggenschap is plaats ingeruimd voor de zeer spraakmakende uitspraken inzake SRK Rechtsbijstand en Eneco Groep N.V.

Tenslotte doet de kroniek Uitkoop en Geschillenregeling verslag van een - in elk geval in numeriek opzicht - vruchtbaar jaar met en passant een welhaast volledig overzicht van de uitkoop-jurisprudentie.

Specificaties

ISBN13:9789013153026
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:456
Druk:1
Verschijningsdatum:18-7-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Barbara Bier

Mr. Barbara Bier is notaris bij Stibbe te Amsterdam.

Andere boeken door Barbara Bier

Inhoudsopgave

Mr. A.C. Faber
Geen lans voor de lijst XIX

Deel I: Kronieken 1

Mr. dr. W.A. Westenbroek, mr. dr. M. Mussche en mr. drs. D. Beunk
Kroniek bestuurdersaansprakelijkheid 2018 3
1 Inleiding 3
2 Evaluatie WBT 2011 en de WBT 2016 4
3 Interne aansprakelijkheid 7
3.1 Algemeen: beleidsruimte van het bestuur en hindsight bias 7
3.2 Onwetendheid en collectieve verantwoordelijkheid 9
3.3 Aansprakelijkheid toezichthouders nu en straks ex art. 2:9 BW 10
3.4 Analoge toepassing art. 2:9 BW op feitelijk beleidsbepaler 12
3.5 Kosten in verband met procederen door aandeelhouder-bestuurder 12
3.6 Verjaring rechtsvordering art. 2:9 BW en de verlengingsgrond van art. 3:321 BW 13
4 Externe aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW 14
4.1 Inleiding 14
4.2 Aansprakelijkheid trustkantoor: het TMF-arrest 14
4.3 Beklamel-norm 17
4.4 Verhaalsfrustratie 21
4.5 Grensvlak Beklamel-norm en verhaalsfrustratie 22
4.6 Geen verhaal bij de vennootschap 24
4.7 Misbruik van rechtspersoonlijkheid 25
4.8 Stelplicht, bewijslevering en exhibitieplicht 27
5 Aansprakelijkheid jegens de boedel 28
5.1 Onbehoorlijke taakvervulling: art. 2:138/2:248 lid 1 BW 28
5.1.1 Expliciet verwijzing naar Panmo-maatstaf vereist? 29
5.1.2 Faillissementsaanvraag in strijd met art. 2:246 BW 29
5.1.3 Bestuursoverdracht en aandelenoverdracht (aan katvanger) 31
5.1.4 Overig 33
5.2 Schending administratie- of publicatieplicht: art. 2:138/2:248 lid 2 BW 33
5.2.1 Verantwoordelijkheid curator 34
5.2.2 Reikwijdte administratieplicht 34
5.2.3 Onbelangrijk verzuim 36
5.2.4 Tegenbewijs 37
5.3 Disculpatie: art. 2:138/2:248 lid 3 BW 38
5.4 Matiging: art. 2:138/2:248 lid 4 BW 39
5.4.1 Collectieve matiging 39
5.4.2 Individuele matiging 39
5.5 Driejaarstermijn: art. 2:138/2:248 lid 6 BW 40
5.6 Verwerking aansprakelijkstelling? 41
5.7 De 2:138/2:248 BW-vordering als bate: turboliquidatie versus faillissement 41
5.8 Tweede Misbruikwet 42
5.8.1 Art. 23 Wet Bpf 43
5.8.2 Art. 36 IW 45
5.8.3 Art. 33 IW 46
6 Overige onderwerpen 47
6.1 Klachtplicht bij art. 2:9 BW, art. 2:138/2:248 BW en/of art. 6:162 BW? 47
6.2 WSNP 49
6.3 IPR 49

Mr. H.J. ter Meulen, mr. drs. E.M. Soerjatin en mr. J.A.I. Verheul
Kroniek enquêterecht 2018 53
1 Inleiding 53
2 Kwantitatief overzicht 53
2.1 Uitspraken Hoge Raad 53
2.2 Beschikkingen Ondernemingskamer 54
2.2.1 Enquêteverzoeken 54
2.2.2 Verzoeken tot treffen van onmiddellijke voorzieningen 55
2.2.3 Verzoeken tot vaststellen van wanbeleid en treffen van voorzieningen 55
3 Formeel enquêterecht 55
3.1 Type rechtspersoon 55
3.2 Type verzoeker 56
3.3 Kenbaar maken bezwaren ex art. 2:349 lid 1 BW 59
3.4 Rechtsverwerking 62
3.5 Geschillen van louter vermogensrechtelijke aard 62
3.6 Enquêtebevoegdheid 64
3.6.1 Concernenquête 64
3.6.2 Medeondernemerschap 65
3.6.3 Economische gerechtigdheid 66
3.7 Verandering, vermeerdering, of intrekking verzoek 68
3.8 Belanghebbenden 68
3.9 Het onderzoek 69
3.9.1 Reikwijdte onderzoek 69
3.9.2 De onderzoeksperiode 72
3.9.3 Positie en werkwijze onderzoeker 72
3.9.4 Terinzagelegging onderzoeksverslag en machtiging ex art. 2:353 lid 3 BW 75
3.9.5 Raadsheer-commissaris 75
3.9.6 Beëindiging onderzoek en procedure 78
3.9.7 Kosten onderzoek 79
3.10 Onmiddellijke voorzieningen 81
3.11 Tijdelijk benoemde functionarissen 83
3.11.1 Taakuitoefening tijdelijk benoemde functionarissen 83
3.11.2 Kosten tijdelijk benoemde functionarissen 86
3.12 Voorzieningen na wanbeleid 86
4 Materieel enquêterecht: gegronde redenen voor twijfel juist beleid of juiste gang van zaken 87
4.1 Discretionaire bevoegdheid OK en belangenafweging 87
4.2 Enkele opvallende uitspraken 88
5 Materieel enquêterecht: wanbeleid 90
6 Varia 94

Prof. mr. drs. T.M.C. Arons en mr. drs. G.F.E. Koster
Kroniek collectieve acties en schikkingen 2018 99
1 Inleiding 99
2 Collectieve actie oude en nieuwe stijl 100
2.1 Collectieve actie oude stijl 100
2.2 Collectieve actie nieuwe stijl 101
2.2.1 Extra eisen voor alle 305a-organisaties 102
2.2.2 Scope rule 102
2.2.3 EB 103
2.2.4 Opt-outstructuur met eventueel maatwerk voor opt-in voor buitenlandse (rechts)personen 104
2.2.5 Verschillende stadia van de collectieve actie nieuwe stijl 105
3 Jurisprudentie 2018: een bloemlezing van de 305a-procedures 107
3.1 Inleiding 107
3.2 Voorafgaand overleg ex art. 3:305a lid 2 (tweede zin) BW 107
3.3 Gelijksoortige belangen van de achterban 109
3.4 Adequate belangenbehartiging en Claimcode 2011 111
3.5 Verhouding collectieve actie en bestuursrecht 117
3.6 Litispendentieperikelen bij collectieve acties in Nederland en Duitsland 118
3.7 Overig 120
3.7.1 Het Erfolgsort bij beleggingschade 120
3.7.2 Geen stichting of vereniging, toch een algemeen oordeel op grond van art. 3:305a BW? 121
3.7.3 Geen noodzaak tot preprocessuele comparitie 122
4 WCAM verbindendverklaring 123
5 Claimcode 2019 126
5.1 Wettelijke status van de Claimcode 2011 127
5.2 Werkingsomvang van de Claimcode 2019 128
5.3 Principe I. Naleving en handhaving van de Claimcode 2019 128
5.4 Principe II. Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk 130
5.5 Principe III. Externe financiering 130
5.6 Principe IV Onafhankelijkheid en vermijding belangentegenstelling 132
5.7 Principe V. De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur 132
5.8 Principe VI. Vergoedingen aan bestuurders 133
5.9 Principe VII. De raad van toezicht 133
6 Internationale ontwikkelingen – Australië 133
7 Afsluitende opmerkingen 135

Mr. K.M.J.R. Maessen
Kroniek medezeggenschap 2018 137
1 Inleiding 137
2 Wetswijzigingen 138
3 Enquêterecht & adviesrecht ontslag/benoeming WOR-bestuurder 138
4 Adviesrecht ex art. 25 WOR 140
4.1 Over wezenlijke invloed: voorgenomen versus definitief besluit 140
4.2 Over wezenlijke invloed: de inhoudelijke toets 142
4.3 Over het advies en het besluit 144
4.3.1 Advies bepaalt grenzen rechtsstrijd 144
4.3.2 Besluit moet compleet zijn 146
4.4 Over ondernemersvrijheid 147
4.5 Over het toetsingscriterium van de Ondernemingskamer 150
4.6 Over de voorzieningen 152
5 Het primaat van de politiek 153
6 Perikelen over de ondernemingsraad, zijn leden en zijn commissies 157
6.1 Het einde van de ondernemingsraad 157
6.2 De samenstelling van de ondernemingsraad en OR-verkiezingen 159
6.3 Uitsluiting van OR-leden 160
6.4 Opheffing van een onderdeelcommissie 161
7 Instemmingsrecht 162
7.1 Het bestaan van een instemmingsrecht 162
7.2 Vervangende toestemming 163
8 Arbeidsvoorwaardenovereenkomsten 164
9 Afsluiting 166

Mr. R.C. de Mol en mr. M.H.J. van Rest
Kroniek uitkoop en geschillenregeling 2018 167
1 Inleiding 167
2 Uitkoop 167
2.1 Algemeen 167
2.2 Wie moet worden gedagvaard 169
2.3 Verklaring notaris/registeraccountant 171
2.4 Peildatum 171
2.5 Prijsbepaling met deskundige 173
2.6 Prijsbepaling zonder deskundige 177
2.7 Overige aspecten 180
3 Geschillenregeling 183
3.1 Algemeen 183
3.2 Uitstootregeling 184
3.3 Uittreedregeling 185
3.4 Vordering tot overgang stemrecht 189
3.5 Gezamenlijk verzoek 190
3.6 Overige aspecten 191

Deel II: Bijdragen 193

Mr. B. Kemp
De voorzieningenrechter en Ondernemingskamer als ‘bedrijvendoktoren’: over houdgrepen en wurggrepen, vlieggewichten en zwaargewichten 195
1 Inleiding 195
2 De verhouding tussen het kort geding en de enquêteprocedure 196
2.1 Waar komen het kort geding en de enquêteprocedure vandaan? 196
2.1.1 Het kort geding 196
2.1.2 De enquêteprocedure 197
2.1.2.1 De oorsprong van de enquêteprocedure 197
2.2 De ontwikkelingen van de enquêteprocedure en onmiddellijke voorzieningen, mede in cijfers belicht 200
2.2.1 Een stormachtige ontwikkeling en de rem van de Hoge Raad 200
2.2.2 De wetswijziging van 2013 201
2.2.3 Cijfers over het gebruik van onmiddellijke voorzieningen 202
2.2.4 De rol van de Ondernemingskamer bij onmiddellijke voorzieningen 204
2.2.4.1 Het uitstellen van de benoeming van de onderzoeker 204
2.2.4.2 Het uitstellen van een beslissing op het onderzoek 204
2.2.5 Uit de cijfers op te maken conclusies 205
2.3 Kort geding en enquêteprocedure: baas boven baas? 206
3 De belangrijkste verschillen tussen de enquêteprocedure en het kort geding 207
3.1 Af te wegen belangen en verschillende voorzieningen 208
3.1.1 Het kort geding 208
3.1.1.1 Het overdragen van aandelen ten titel van beheer in kort geding 209
3.1.2 De enquêteprocedure 211
3.2 Arbitrage 213
3.2.1 Kort geding arbitrage 213
3.2.2 Grenzen aan voorlopige voorzieningen in arbitrage 214
3.2.3 Arbitrage en de Ondernemingskamer 215
3.3 Wel of geen onderzoek 216
3.4 Waarborgen 217
3.5 Expertise 218
4 De Ondernemingskamer als primaire beslechter van ondernemingsgeschillen: wenselijk of onwenselijk? 218
4.1 Beleidsmatig onwenselijke ontwikkelingen 218
4.2 Terug naar de voorzieningenrechter? 219
4.3 Mooie ideeën en de werkelijkheid 221
5 Afronding 223

Mr. Y.A. Wehrmeijer, mr. L. Kouchi en mr. L.H.J. Baijer
De fairness opinion en de uitkoopprocedure 225
1 Inleiding 225
2 Wat is een fairness opinion? 225
3 Korte geschiedenis van de fairness opinion 226
4 Verplichting openbaarmaking fairness opinion 227
5 Hoe ziet een fairness opinion eruit? 228
6 Op welke informatie wordt een fairness opinion gebaseerd? 229
7 Assumptions en exceptions 230
7.1 Gangbare exceptions 230
7.2 Gangbare assumptions 231
7.3 Verdere informatie voor beoordeling van de fairness opinion 231
7.4 Overige bepalingen 232
8 Wie verstrekken fairness opinions? 232
9 Wat zijn functies van de fairness opinion? 233
9.1 Gemotiveerde standpuntbepaling 233
9.2 Overtuigen aandeelhouder 234
9.3 Verkleinen informatieachterstand 234
9.4 Fairness opinion en toezichthoudende taak RvC 234
9.5 Aanbevelingen van institutionele stemadviseurs 235
9.6 Onderhandse transacties 235
9.7 Ondersteuning billijke prijs bij uitkoopprocedures 235
10 Geuite kritiek op fairness opinions 236
10.1 (On)afhankelijkheid 236
10.2 Transparantie 237
10.3 Objectiviteit 237
11 De fairness opinion in uitkoopprocedures 238
11.1 Inleiding 238
11.2 Verplichting overleggen van fairness opinion bij uitkoopprocedures? 238
11.2.1 Teleplan 238
11.2.2 Global City 239
11.3 Wisselend beeld: Ten Cate, Ballast Nedam en Mota Engil 240
11.3.1 Ten Cate 240
11.3.2 Ballast Nedam 240
11.3.3 Mota Engil 241
11.4 Aanvullende ontwikkeling: Fortuna en TMG 241
11.4.1 Fortuna 241
11.4.2 TMG 243
11.5 Algemene conclusies rol fairness opinions in uitkoopprocedures 244
11.6 ‘Unfairness’ opinion door gedaagde uitkoopprocedure 245
12 Belangrijke rol fairness opinion in recente enquêteprocedures 245
12.1 Recalcio Beheer/Xeikon 245
12.2 Talpa/TMG 247
13 Conclusie 248

Mr. drs. A.C.W. Pijls
De Amerikaanse fraud-on-the-market-theorie 251
1 Inleiding 251
2 Aansprakelijkheid voor misleidende informatie op grond van SEC Rule 10b-5 252
3 Reliance bij misleiding op de publieke effectenmarkt: de fraud-on-the-market-theorie 255
3.1 Inleiding 255
3.2 Het fraud-on-the-market-vermoeden 255
3.3 De ‘rebuttals’ waarmee het fraud-on-the-market-vermoeden kan worden weerlegd 269
3.4 Toepassing van de fraud-on-the-market-theorie bij misleiding op de primaire markt? 277
4 Uitleiding 280

Mr. dr. I. Tillema
Naar een gebalanceerde mate van transparantie rondom procesfinanciering bij massaschadezaken 283
1 Inleiding 283
2 Procesfinanciering bij massaschadezaken in Nederland 284
3 Het juridische kader voor transparantie rondom procesfinanciering bij massaschadezaken 286
3.1 De Fortis/Ageas-schikking (WCAM) 286
3.2 Transparantieverplichtingen in de collectieve (schadevergoedings) actieregeling 288
3.3 Transparantieverplichtingen in de Claimcode 290
3.4 Europese transparantieverplichtingen in de Aanbeveling en het richtlijnvoorstel 290
3.5 De consequenties van niet-naleving van de transparantieverplichtingen 292
4 Transparantie: waarom? 293
4.1 Introductie 293
4.2 Voorkomen van een belangenconflict 293
4.3 Voorkomen van een claimcultuur 294
4.4 Voorkomen van misbruik 295
5 Transparantie: waarom niet? 296
6 Afronding: het belang van een belangenafweging per massaschadezaak 298

Mr. D.J. Oranje
De plussen van de Netherlands Commercial Court 303
1 Inleiding 303
2 The London Commercial Court 304
3 Les chambres internationales du tribunal de commerce et de la cour d’appel de Paris 305
4 Internationale Kammer für Handelssachen Landgericht Frankfurt am Main 306
5 Brussels International Business Court 307
6 De Netherlands Commercial Court 308
7 Arbitrage 309
8 Afronding 310

Deel III: Verenigingsaangelegenheden 311

Samenstelling bestuur Vereniging Corporate Litigation 313

Verslag van de secretaris 315
1 Activiteiten van de vereniging 315
2 Werkzaamheden secretariaat 316

Bijdrage voorjaarsbijeenkomst 2018: ‘Bedrijfsgeheimen’ 317

Prof. mr. drs. R.M. Hermans
Bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie in de civiele procedure 319
1 Inleiding 319
2 Vertrouwelijke informatie in een civiele procedure 320
2.1 Inleiding 320
2.2 Gegevens waarvoor een wettelijke, gedragsrechtelijke of contractuele geheimhouding geldt 321
2.3 Gegevens waarvoor een persoonlijkheidsrechtelijke bescherming geldt 323
2.4 Gegevens waarvan handhaving van de vertrouwelijkheid ervan een vermogensrechtelijk belang dient 326
2.4.1 Algemeen 326
2.4.2 Bedrijfsgeheimen 326
3 De belangen die betrokken zijn bij het gebruik van vertrouwelijke informatie in de civiele procedure 327
3.1 Inleiding 327
3.2 Procedurele belangen 327
3.2.1 Inleiding 327
3.2.2 Waarheidsvinding 327
3.2.3 Hoor en wederhoor 328
3.2.4 Openbaarheid van rechtspraak 329
3.2.5 Motivering van de uitspraak 329
3.3 Belangen die meebrengen dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk moet blijven 330
3.3.1 Inleiding 330
3.3.2 Bescherming van de openbare orde en goede zeden 330
3.3.3 Bescherming van de veiligheid van de Staat 331
3.3.4 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 331
3.3.5 Bescherming van vermogensrechtelijke belangen en het voorkomen van bedrijfsschade 331
3.3.6 Het voorkomen van gewetensconflicten 332
3.3.7 Het belang zich vrijelijk te kunnen wenden voor advies en raad tot een vertrouwenspersoon 332
3.3.8 Het belang om zichzelf of familieleden niet te behoeven incrimineren 332
3.3.9 Het bevorderen van medewerking aan het uitoefenen van toezicht door autoriteiten 332
3.3.10 Bevorderen van een goede rechtspleging 333
4 Mogelijkheden om de vertrouwelijkheid van in het geding gebrachte informatie te beschermen 333
4.1 Inleiding 333
4.2 Beperking van de openbaarheid van de zitting en verbod om mededelingen daarover en over overgelegde producties te doen 334
4.3 Mogelijkheden om vertrouwelijke informatie ter kennis van de rechter te brengen 335
4.4 Beperking kennisneming van stukken ter bescherming van de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een partij of een ander 336
4.5 Inschakeling van een deskundige 337
4.6 Opmaken van een gedetailleerde beschrijving 339
4.7 Beperking van de openbaarheid van de uitspraak 340
4.8 De instrumenten van de Wbb 340
4.8.1 Inleiding 340
4.8.2 Verbod tot het gebruikmaken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen 342
4.8.3 Limitering van het aantal procesdeelnemers 342
4.8.4 Mogelijkheid een geredigeerde versie van het vonnis ter beschikking te stellen van derden 343
4.8.5 Mogelijke reflexwerking in andere procedures 345
5 Mogelijkheden om vertrouwelijke informatie in handen van de wederpartij en derden in het geding te krijgen 345
5.1 Inleiding 345
5.2 Verzoek aan rechter gebruik te maken van artikel 22 Rv 345
5.3 Exhibitieplicht 346
5.4 (Voorlopig) getuigenverhoor 347
5.5 (Voorlopig) deskundigenbericht 348
5.6 Conservatoir bewijsbeslag 349
6 Conclusie 350

Bijdrage najaarsbijeenkomst 2018: ‘Litigation rondom overnames’ 351

Mr. dr. I. Zaal
De ondernemingsraad in overnametransacties: de do’s en don’t’s in een medezeggenschapstraject 353
1 Inleiding 353
2 Meerdere adviesplichtige (voorgenomen) besluiten kunnen zich voordoen 353
3 De aandeelhouder is (soms) ook medeondernemer 355
4 De voorfase is van groot belang 356
5 Timing 356
6 Verstrek de juiste informatie 357
7 Andere mogelijkheden OR 358
8 Conclusie 358

Mr. A. Grimme
Deal Protection in Public M&A 359
1 Introductie 359
2 Nut en noodzaak van deal protection 361
2.1 Waarom een huis kopen anders is 361
2.2 Wens van bieder om deal te ‘beschermen’ 362
2.3 Wens van doelvennootschap om deal te ‘beschermen’ 363
3 Meest voorkomende deal protection devices 364
3.1 Drie categorieën deal protection 364
3.2 Compenserende maatregelen 364
3.2.1 Break-up fees en reverse termination fees 364
3.2.2 No-vote fees 365
3.2.3 Stock and asset options 365
3.3 Exclusiviteitsbepalingen 366
3.3.1 No Talk, No Shop, Window Shop, No Solicitation 366
3.3.2 Go Shop 367
3.3.3 Don’t ask, Don’t waive standstills 367
3.3.4 Competing offer thresholds/Bieddrempels 368
3.3.5 Top-up options 368
3.3.6 Matching Rights/Last Look 368
3.3.7 Irrevocable Tender Undertakings 369
3.4 Stembepalingen 369
3.4.1 Lock-up Agreements (Voting Agreements, Irrevocable Voting Undertakings) 369
3.4.2 Force-the-vote 370
4 Rechtsnorm voor het bestuur en de RvC 370
5 Fiduciary outs 372
5.1 Wat is een fiduciary out? 372
5.2 Angelsaksisch perspectief 372
5.3 Nederlands perspectief 373
5.3.1 Rol van aandeelhouders in het Nederlandse systeem 375
5.3.2 Gewijzigde omstandigheden en het belang van de vennootschap 375
5.3.3 Meer of minder ruimte om een transactie te beschermen? 377
6 Break-up fees 378
6.1 Introductie 378
6.2 UK 379
6.2.1 Verschil tussen US en UK 379
6.3 Duitsland 381
6.4 Frankrijk 381
6.5 United States 382
6.5.1 Geen vaste regel; alle aspecten relevant 382
6.5.2 Revlon-verplichtingen 382
6.5.3 Unocal en Omnicare 383
6.5.4 Equity Value of Enterprise Value 385
6.5.5 Market check/Go Shop 386
6.5.6 Superior Offer/Naked No Vote 387
6.6 Nederland 387
7 Beëindiging deal of wijziging aanbeveling: fiduciary out 389
7.1 Drie type fiduciary outs 390
7.2 Algemene fiduciary out 390
7.3 Superior Offer 391
7.3.1 US 391
7.3.2 Nederland 392
7.4 Intervening Event 395
7.4.1 Finding Gold 395
7.4.2 Onvoorziene omstandigheden 395
7.4.3 Stock Price Event 396
7.4.4 Trend in de US 397
7.4.5 Geen Nederlandse trend 397
7.4.6 Onbeantwoorde vraag 397
8 Bieddrempels en break-up fees 398
8.1 Bieddrempel uniek in Nederland 398
8.2 Geen ruimte voor primaire toetsing vennootschapsbelang 400
8.3 Weerbarstige praktijk 401
8.4 Beëindigingsrecht alleen bij de bieder 401
8.5 Economisch effect van bieddrempels 403
9 Samenvatting 404

Young Litigators Nieuwjaarsdebatten 2019 407

Mr. C.M. Tjoa
De verhouding tussen het onderzoek en de onmiddellijke voorzieningen in het enquêterecht; wie van beiden mag de hoofdrol spelen? 409
1 Inleiding 409
2 De Ondernemingskamer treedt met haar aanpak niet buiten haar boekje 410
3 De pragmatische aanpak van de Ondernemingskamer is bovendien uiterst wenselijk 411
4 Conclusie 413

Mr. E.A. Buziau
Een pleidooi tegen oprekking van het begrip ‘tegenstrijdig belang’ door de Ondernemingskamer 415
1 Inleiding 415
2 Waar komen we vandaan? 415
3 Tussentijdse beschouwingen 416
4 Intergamma: waar zijn we aanbeland? 417
5 Verdere oprekking 418
6 Oprekking is onwenselijk 419
7 Afsluiting 420

Mr. dr. M. Mussche
Het begrip tegenstrijdig belang in het enquêterecht 421
1 Ten geleide 421
2 Inleiding 421
3 De Ondernemingskamer rekt het begrip tegenstrijdig belang niet op 422
4 Zuiver kwalitatief tegenstrijdig belang 422
5 Tegenstrijdig belang in de Intergamma-beschikking 424
6 Het toetsingskader van de Ondernemingskamer 425
7 Maar de rechtszekerheid dan? 427

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019