Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Het verrekenbeding

Gebonden Nederlands 2019 9789013154566
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Wat zijn gevolgen van een periodiek en een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden? Deze derde editie belicht in het bijzonder de rechtsontwikkelingen met betrekking tot het verrekenbeding vanaf het begin in 1995 tot nu toe. Hiermee beschikt de lezer over een compleet overzicht van de regels die gelden bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden anno 2020.

Het verrekenbeding geeft partners de mogelijkheid vast te leggen, dat zij jaarlijks hun overgespaarde inkomsten of aan het eind van huwelijk hun vermogen verdelen. Als zij dat niet periodiek hebben gedaan, zullen zij in het geval van scheiding alsnog tot verrekening moeten overgaan. Dit onderdeel van de huwelijksvoorwaarden gaat echter met de nodige moeilijkheden gepaard. Met name wanneer in huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen, vormt het verrekenen van het vermogen het moeilijkste probleem bij het regelen van de gevolgen van een scheiding.

Het verrekenbeding behandelt de gevolgen van een periodiek en een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden. De uitgave schetst de ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie die zich vanaf het eerste arrest van de Hoge Raad daarover in de zaak Vossen-Swinkels op 7 april 1995 hebben voorgedaan. Deze derde druk belicht in het bijzonder de ontwikkelingen sinds de vorige editie van 16 december 2011. De auteur beoogt hiermee zowel de wetenschap als de praktijkjurist handvatten te bieden om kwesties rond het (niet-uitgevoerd periodiek) verrekenbeding tot een goed einde te brengen.

Met deze uitgave beschikt de lezer anno 2020 over een compleet overzicht van de regels, die gelden bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

In deze derde editie vindt u de actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak omtrent de toepassing van het verrekenbeding opgenomen. Vanaf 2012 lag het zwaartepunt van de jurisprudentiële ontwikkelingen in de verduidelijking van de problemen rond het periodiek verrekenbeding en de onderneming.

De Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen, die op 1 januari 2012 en de Wet beperking gemeenschap van goederen die op 1 januari 2018 in werking traden, hebben enige invloed op het regime rond huwelijkse voorwaarden gehad. Al die ontwikkelingen zijn in deze derde druk verwerkt.

Specificaties

ISBN13:9789013154566
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:385
Druk:3
Verschijningsdatum:9-9-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Louis Zonnenberg

Mr. Louis H.M. Zonnenberg is als advocaat-scheidingsbemiddelaar en als mediator werkzaam op het kantoor BANNING Advocaten te 's-Hertogenbosch. Hij leidt de sectie Familierecht en bemiddelt dagelijks in familierechtelijke zaken en ook in zakelijke conflicten. Hij publiceert regelmatig juridische artikelen over actuele familierechtelijke onderwerpen, is lid van de redactie van 'EB Tijdschrift voor scheidingsrecht' en doceert alimentatierecht en -rekenen, huwelijksvermogensrecht en aan scheidingsbemiddeling gelieerde onderwerpen bij vele opleidingsinstituten en PAO-instellingen. Voorts is hij sedert mei 2000 voorzitter van de Vereniging van Personen- en Familierecht Advocaten (VPFA) respectievelijk de Vereniging van Familierecht Advocaten en -Scheidingsbemiddelaars (VFAS). Sedert oktober 2001 is Zonnenberg tevens werkzaam als raadsheer-plv. in het Gerechtshof 's-Gravenhage.

Andere boeken door Louis Zonnenberg

Inhoudsopgave

VOORWOORD V
LIJST VAN AFKORTINGEN XIII

1 INLEIDING EN VERANTWOORDING 1
1.1 Inleiding 1
1.2 Probleemstelling 3
1.3 Doelstelling 4
1.4 Beschrijving 5

2 HUWELIJKSE VOORWAARDEN ALGEMEEN 7
2.1 Inleiding 7
2.2 Wettelijke eisen 10
2.3 Huwelijksgoederenregister 11
2.4 Vorm, bekwaamheid en wettelijke beperkingen 12
2.5 Huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk 15
2.6 Uitleg huwelijkse voorwaarden 16
2.7 Beperkte gemeenschappen 22
2.8 Verrekenbedingen 23
2.9 Buitenlandse stelsels 25
2.9.1 Frankrijk 26
2.9.2 België, Luxemburg, Spanje, Portugal 28
2.9.3 Italië 28
2.9.4 De Scandinavische landen 29
2.9.5 Engeland 31
2.9.6 Duitsland 32
2.9.7 Zwitserland 32
2.9.8 Ontwikkeling Nederlandse invloed buiten Europa 33
2.9.9 Nabeschouwing buitenlandse stelsels 38

3 HISTORIE VERREKENBEDINGEN IN NEDERLAND 41
3.1 Inleiding 41
3.2 Ontstaan verrekenbeding 42
3.2.1 De visie van Land 42
3.2.2 Verrekenbeding volgens A. van den Hoek-Kok 43
3.2.3 Voorstel van Adriani 44
3.2.4 Preadvies van Van Oven 44
3.2.5 Wetsontwerp Donner 1930 45
3.2.6 Model Meijers 45
3.2.7 Preadvies Lubbers 46
3.2.8 Het conversie-arrest: Van de Water/Van Hemme 47
3.2.9 Modellenboek Eggens 1949 51
3.2.10 Deelgenootschap, verrekenbeding of niets? 51
3.2.11 Het nieuw Amsterdams model 53
3.2.12 Van Mourik 1971 56
3.3 Wettelijk deelgenootschap 56
3.3.1 Inleiding 56
3.3.2 Strekking 57
3.3.3 Deling vermogensvermeerdering 58
3.3.4 Dissertatie Van der Burght 59
3.3.5 Voor- en nadelen deelgenootschap 63
3.4 Nabeschouwing historie 65

4 JURISPRUDENTIËLE ONTWIKKELINGEN INZAKE HET VERREKENBEDING 67
4.1 Inleiding 67
4.2 Sonnevanck 71
4.3 Vossen/Swinkels 73
4.4 Rensing/Polak I 80
4.5 Haighton/Stolk 87
4.6 Burhoven-Jaspers/De Kroon 88
4.7 Bal/Keller 92
4.8 Slot/Ceelen 97
4.9 Visserijbeschikking 101
4.10 Lindner/Mannaerts 102
4.11 Schwanen/Hundscheid I en II 107
4.12 Zandstra/Vis 114
4.13 Rensing/Polak II 118
4.14 Inkomsten uit arbeid 121
4.15 Overgangsrecht 126
4.16 Finaal verrekenbeding 129
4.17 De problematiek van het vervalbeding 132
4.18 Voorhuwelijks vermogen 135
4.19 Reikwijdte beleggingsleer 140
4.20 Ondernemingswinst 143
4.21 Verhouding rekening-courantschuld en waarde onderneming 145
4.22 Vergoedingsrecht of verrekenvordering 147
4.23 Bewijsvermoeden 149
4.24 Nabeschouwing jurisprudentiële ontwikkelingen 152

5 WET REGELS VERREKENBEDINGEN 153
5.1 Inleiding en geschiedenis van totstandkoming van de Wet
regels verrekenbedingen 153
5.2 Indeling wet 158
5.3 Belangrijkste wettelijke bepalingen 160
5.3.1 Omvang verrekenplicht 160
5.3.2 Wettelijk uitgangspunt 166
5.3.3 Procesrecht 169
5.3.4 Wijze van verrekening 172
5.3.5 Bestuur en opheffing verrekenplicht 174
5.3.6 Betalingsregeling 176
5.3.7 Periodiek verrekenbeding 177
5.3.8 Finaal verrekenbeding 185
5.4 Overgangsrecht 187
5.5 Gemiste bepalingen 188
5.5.1 Procesrecht 188
5.5.2 Inhoudelijke bepalingen 189
5.6 Toets aan kwaliteitseisen voor wetgeving 193
5.7 Commentaar in literatuur 196
5.8 Gevolgen inwerkingtreding Wet voor de rechtspraak 197

6 ALGEMENE DISCUSSIE- EN VRAAGPUNTEN 199
6.1 Inleiding 199
6.2 Voorhuwelijks vermogen 201
6.2.1 Inleiding 201
6.2.2 Nominaliteitsleer 203
6.2.3 Beleggingsleer 204
6.2.4 Literatuur 208
6.2.5 Verlossende jurisprudentie 211
6.3 Reikwijdte beleggingsleer 221
6.3.1 Inleiding 221
6.3.2 Uitwerking eerste discussie 226
6.3.3 Uitwerking tweede discussie 228
6.3.4 Latere jurisprudentie 237
6.4 Rente over het te verrekenen bedrag 243
6.4.1 Vanaf wanneer is (wettelijke) rente verschuldigd? 243
6.4.2 Einde verrekenplicht en opeisbaarheid 244
6.4.3 Verzuim 246
6.4.4 Vanaf wanneer dus (wettelijke) rente? 248
6.5 De combinatieproblematiek 250
6.5.1 Combinatie periodiek en finaal verrekenbeding 250
6.5.2 Combinatie periodiek verrekenbeding en gemeenschap 254
6.5.3 Combinatie finaal verrekenbeding en gemeenschap 256
6.6 Alimentatieparagraaf in huwelijkse voorwaarden 261
6.6.1 Contractsvrijheid 261
6.6.2 Beperking van artikel 1:400 lid 2 BW 263
6.6.3 De beperking van artikel 1:158 BW 264
6.6.4 Hidma en De Jong 264
6.6.5 Hoge Raad en lagere jurisprudentie 265
6.6.6 Literatuur 269
6.6.7 Conclusie 270

7 DE ECHTELIJKE WONING 271
7.1 Inleiding 271
7.2 Aflossen van hypotheekschuld 272
7.3 Polis levensverzekering 273
7.4 Verbouwing woning 279
7.5 Geen aflossing noch verbouwing 284
7.6 Mede-eigendom 286

8 DE ONDERNEMING 289
8.1 Inleiding 289
8.2 Verrekening onderneming 293
8.2.1 Inleiding 293
8.2.2 Te verrekenen inkomsten en verrekenbaar vermogen 294
8.2.3 Wat is de waarde? 297
8.2.4 Conclusie waardeverrekening onderneming 303
8.3 Verrekening winst 305
8.3.1 Inleiding 305
8.3.2 Wie kan winst uitkeren? 306
8.3.3 Welk verrekenbeding omvat ondernemingswinsten? 308
8.3.4 Welke winst is uitkeerbaar? 325
8.3.5 Goodwill, stille en wettelijke reserves, for 332
8.3.6 Wat is een maatschappelijk redelijke winstuitkering? 336
8.3.7 Welke winst dient verrekend te worden? 342
8.4 Verrekening waarde en winst onderneming 345

9 FACULTATIEF VERREKENBEDING 351
9.1 Facultatieve verrekening ‘tijdens de rit’ 351
9.2 Finale facultatieve verrekening 355
9.3 Wanneer is facultatieve verrekening zinvol? 356

10 AANBEVELINGEN VOOR DE WETGEVER EN DE RECHTSPRAKTIJK 361
10.1 Inleiding 361
10.2 Voorstel tot wetswijziging 366
10.2.1 Integrale opsomming voorgestelde nieuwe wettelijke regels 366
10.2.2 Toelichting per te wijzigen artikelen 369
10.3 Model huwelijkse voorwaarden 376
10.4 Noodzakelijke maatregelen 382

Literatuur 387
Jurisprudentieregister 403
Trefwoordenregister 411

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Het verrekenbeding