Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De Eenzijdige Regeling

Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en de Wet op de VPB 1969

Paperback Nederlands 2019 9789013154955
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

De Eenzijdige Regeling neemt een belangrijke positie in binnen het belastingrecht; alle verdragen die Nederland sluit verwijzen naar deze regeling. De overheid beoogt hiermee misbruik uit te bannen.

De Eenzijdige Regeling biedt u een up-to-date verkenning van de snel veranderende wereld die internationaal belastingrecht heet. De talrijke analyses, voorbeelden en standpunten - geboren uit de praktijk, maar academisch onderbouwd - geven inzicht in de materie. Zo kunt u met vertrouwen de juiste Nederlandse belasting berekenen voor gevallen waar in het buitenland reeds is betaald.

De auteur staat stil bij tal van belastingvormen; de inkomsten- en loonbelasting, de vennootschapsbelasting, schenk-, en erfbelasting, kansspelbelasting en zelfs de bankenbelasting.

Ontwikkelingen en jurisprudentie
Deze vijfde druk is bijgewerkt voor de belastingheffing van 2019. Zo staat de publicatie stil bij ontwikkelingen zoals:
- de ondertekening van het MLI in juli 2018 die tientallen Nederlandse belastingverdragen raakt
- de pogingen van de OECD om internationale belastingontwijking te kanaliseren
- de jurisprudentie dit jaar van het HvJ EU over misbruik van EU-recht bij dubbele belastingheffing

‘De Eenzijdige Regeling’ vormt een naslagwerk voor fiscale professionals, bedrijven en adviseurs die te maken hebben met grensoverschrijdende activiteiten in de breedste zin van het woord.

Specificaties

ISBN13:9789013154955
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:382
Druk:5
Verschijningsdatum:11-10-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen en verklarende woordenlijst / XVII

HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1
1.1 Internationale juridische dubbele belasting / 1
1.2 Methoden ter voorkoming van internationale juridische dubbele belasting / 1
1.3 Regelingen ter voorkoming van internationale juridische dubbele belasting / 3
1.3.1 Belastingverdragen / 3
1.3.2 Belastingregelingen / 4
1.3.3 Het Bvdb 2001 / 4
1.3.4 Wet VPB 1969 / 5
1.4 Antimisbruik / 6
1.5 De opzet van dit boek / 7

HOOFDSTUK 2 Geschiedenis en wettelijke basis / 9
2.1 Totstandkoming / 9
2.2 Toepasselijkheid van hoofdstuk VII AWR / 14
2.3 Binnen- en buitenlandse belastingplicht / 18
2.4 Voorkoming dubbele erf- en schenkbelasting / 20
2.5 Voorkoming dubbele bankenbelasting / 21

HOOFDSTUK 3 Reikwijdte (art. 1 en 7 Bvdb 2001) / 23
3.1 Subjectieve werkingssfeer / 23
3.2 Objectieve werkingssfeer (art. 1 lid 1 Bvdb 2001) / 28
3.3 Voor zover niet op andere wijze in voorkoming is voorzien (art. 1 lid 2 Bvdb 2001) / 28
3.4 Conserverende aanslag (art. 7 Bvdb 2001) / 29
3.5 Overgangsrecht (art. 59 en 60 Bvdb 2001) / 31
3.6 BES-eilanden / 31
3.7 Antimisbruikregelingen / 31

HOOFDSTUK 4 De vaste inrichting (art. 2 Bvdb 2001) / 33
4.1 Inleiding / 33
4.2 De verschillen tussen het OECD MV en het Bvdb 2001 / 35
4.3 De vaste inrichting (art. 2 lid 1 Bvdb 2001) / 39
4.3.1 Duurzaamheideis (‘vaste’) / 40
4.3.2 Een ‘inrichting’ / 44
4.3.3 Met behulp waarvan / 46
4.3.4 Bedrijfsmatige aanwending / 47
4.3.5 Zetel van de leiding / 48
4.3.6 Uitvoering van werken langer dan twaalf maanden / 52
4.4 Safe harbour voor afwezigheid v.i. (art. 2 lid 2 Bvdb 2001) / 55
4.4.1 Opslag, uitstalling of aflevering van goederen of koopwaar (art. 2 lid 2 onderdeel a Bvdb 2001) / 57
4.4.2 Voorraad voor opslag, uitstalling of aflevering van goederen of koopwaar (art. 2 lid 2 onderdeel b Bvdb 2001) / 57
4.4.3 Voorraad goederen of koopwaar voor bewerking of verwerking (art. 2 lid 2 onderdeel c Bvdb 2001) / 57
4.4.4 Aankopen goederen of koopwaar of inlichtingen inwinnen (art. 2 lid 2 onderdeel d Bvdb 2001) / 58
4.4.5 Werkzaamheid van voorbereidende aard of hulpwerkzaamheid (art. 2 lid 2 onderdeel e Bvdb 2001) / 58
4.4.6 Combinatie van a tot en met e genoemde werkzaamheden (art. 2 lid 2 onderdeel f Bvdb 2001) / 58
4.5 De vaste vertegenwoordiger (art. 2 lid 3 en 4 Bvdb 2001) / 59
4.5.1 Een machtiging bezitten om te vertegenwoordigen / 59
4.5.2 Regelmatige uitoefening van vertegenwoordigingsrecht / 60
4.5.3 Werkzaam zijn voor een belastingplichtige / 60
4.5.4 Met betrekking tot die werkzaamheden / 60
4.5.5 Minimum vergelijking met de vaste inrichting (art. 2 lid 3 tweede volzin Bvdb
2001) / 61
4.5.6 De uitzondering van de onafhankelijke vertegenwoordiger (art. 2 lid 4 Bvdb
2001) / 61
4.6 Nagekomen winst uit vaste inrichting / 64

HOOFDSTUK 5 Overige begripsbepalingen / 67
5.1 Mogendheid (art. 3 Bvdb 2001) / 67
5.2 Gebied van een andere mogendheid (art. 4 Bvdb 2001) / 69
5.3 Dividenden, interest en royalty’s (art. 5 Bvdb 2001) / 72
5.3.1 Dividenden (lid a) / 72
5.3.2 Interest (lid b) / 76
5.3.3 Royalty’s (lid c) / 79
5.4 Ontwikkelingsland (art. 6 Bvdb 2001) / 83

HOOFDSTUK 6 Inkomstenbelasting: box 1 / 85
6.1 Buitenlands inkomen uit werk en woning (art. 8 en 9 Bvdb 2001) / 85
6.1.1 Vrijstelling (art. 8 Bvdb 2001) / 85
6.1.2 Beperkingen tot en binnen box 1 (art. 9 lid 1 aanhef Bvdb 2001) / 86
6.1.3 De binnenlands belastingplichtige / 89
6.1.4 Samenhang met hoofdstuk 3: de vennootschapsbelasting / 90
6.1.5 Belastbare winst uit buitenlandse onderneming (art. 9 lid 1 onderdeel a Bvdb 2001) / 91
6.1.6 Belastbaar buitenlands loon (art. 9 lid 1 onderdeel b en c Bvdb 2001) / 99
6.1.7 Netto-opbrengsten uit buitenlandse onroerende zaken (art. 9 lid 1 onderdeel d Bvdb 2001) / 105
6.1.8 Periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit het buitenland (art. 9 lid 1 onderdeel e Bvdb 2001) / 108
6.1.9 De onderworpenheidseis (art. 9 lid 1 laatste volzin Bvdb 2001) / 109
6.2 Sporters en artiesten (art. 9 lid 6 en 13 en 14 Bvdb 2001) / 116
6.3 Bemanningsleden in internationaal verkeer (art. 13a Bvdb 2001) / 121
6.4 Dividenden, interest en royalty’s uit ontwikkelingslanden (art. 15 lid 1 Bvdb 2001) / 123
6.5 Uiteindelijke gerechtigde (art. 16 Bvdb 2001) / 125

HOOFDSTUK 7 Inkomstenbelasting: box 2 / 129
7.1 Dividend uit ontwikkelingslanden (art. 19 Bvdb 2001) / 129
7.2 Vermomd dividend / 132
7.3 APV / 132

HOOFDSTUK 8 Inkomstenbelasting: box 3 / 133
8.1 Buitenlands voordeel uit sparen en beleggen (art. 22 en 23 Bvdb 2001) / 133
8.1.1 Fictief genieten / 136
8.1.2 Buitenlandse onroerende zaken / 136
8.1.3 Rechten op buitenlandse onroerende zaken / 136
8.1.4 Winstrechten in buitenlandse ondernemingen / 136
8.1.5 Onderworpenheidseis / 137
8.1.6 De peildatum vanaf 2011 / 137
8.1.7 Koppeling van bezittingen en schulden / 137
8.2 Dividenden, interest en royalty’s uit ontwikkelingslanden (art. 25 Bvdb 2001) / 139
8.2.1 Onderliggende rechten in box 3 (art. 25 lid 1 onderdeel a Bvdb 2001) / 140
8.2.2 Betalende entiteit in ontwikkelingsland gevestigd (art. 25 lid 1 onderdeel b Bvdb 2001) / 140
8.2.3 Onderworpenheid (art. 25 lid 1 onderdeel c Bvdb 2001) / 140
8.2.4 De uiteindelijk gerechtigde (art. 25 lid 3 Bvdb 2001) / 140
8.3 Afgezonderd particulier vermogen (art. 25b Bvdb 2001) / 140

HOOFDSTUK 9 Loonbelasting (art. 30 Bvdb 2001) / 145

HOOFDSTUK 10 Vennootschapsbelasting in het Bvdb 2001 / 151
10.1 Wijze van behandeling / 151
10.2 Overgangsregeling nog vrij te stellen buitenlandse winsten (art. 34 Bvdb 2001) / 151
10.3 Dividenden, interest en royalty’s uit ontwikkelingslanden (art. 36 Bvdb 2001) / 153
10.4 Innovatiebox (art. 36a en 36b Bvdb 2001) / 157

HOOFDSTUK 11 Overige belastingen / 163
11.1 Schenk- en erfbelasting (art. 47-51 Bvdb 2001) / 163
11.1.1 Samenloop van heffingsbeginselen / 165
11.1.2 De verrekening bij in Nederland woonachtige erflater (art. 47 Bvdb 2001) / 166
11.1.3 De verrekening onder de woonplaatsfictie (art. 48 Bvdb 2001) / 173
11.1.4 Methode van verrekening (art. 47 en 48 lid 2, 3 en 4 Bvdb 2001) / 178
11.1.5 Kostenaftrek (art. 49 Bvdb 2001) / 179
11.1.6 Vermindering per verkrijger (art. 50 Bvdb 2001) / 181
11.1.7 De verkrijging in de schenkbelasting (art. 51 Bvdb 2001) / 181
11.1.8 Soortgelijke belasting en onderworpenheid (art. 47 en 48 lid 1 laatste volzin Bvdb 2001) / 182
11.1.9 Buitenlandse diplomaten en ambtenaren (art. 39 AWR) / 184
11.2 Kansspelbelasting (art. 52 Bvdb 2001) / 185
11.3 Bankenbelasting (art. 53-55 Bvdb 2001) / 187
11.3.1 Het risico op dubbele heffing / 188
11.3.2 Nederlandse dochtermaatschappijen (art. 53 Bvdb 2001) / 190
11.3.3 Bijkantoren (art. 54 Bvdb 2001) / 193
11.3.4 Verdrag bankenbelasting Verenigd Koninkrijk en Nederland / 194
11.3.5 Uitvoeringsvoorschriften (art. 55 Bvdb 2001) / 195

HOOFDSTUK 12 De vrijstellingsmethode in het Bvdb 2001 / 197
12.1 De zes stappen bij de vrijstellingsmethode / 197
12.2 Stap 1: bepaling van het noemerinkomen (art. 10, 24 en 24b Bvdb 2001) / 199
12.3 Stap 5a: tellerinkomen, ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling (art. 9a Bvdb 2001) / 206
12.4 Stap 5b: tellerinkomen vaststellen per land (art. 10, 24 en 24b Bvdb 2001) / 210
12.4.1 De afzonderlijke methode (art. 10 lid 1 Bvdb 2001) / 210
12.4.2 De evenredigheidsbreuk (art. 10 lid 2, 4, 5, 6 en 7 Bvdb 2001) / 210
12.4.3 Heffingskortingen / 212
12.5 Stap 6: limitering tot Nederlandse belasting (art. 10 lid 3 Bvdb 2001) / 212
12.6 De doorschuifregeling (art. 11, 24a en 24b Bvdb 2001) / 213
12.7 De inhaalregeling (art. 12 Bvdb 2001) / 215
12.8 Formele bepalingen (art. 26 e.v. Bvdb 2001) / 216
12.8.1 Beschikking doorschuifregeling (art. 26 Bvdb 2001) / 217
12.8.2 Beschikking inhaalregeling (art. 27 Bvdb 2001) / 219
12.8.3 Volgorde van verminderingen (art. 28a Bvdb 2001) / 220
12.8.4 Emigratie en terugkeer (art. 29 Bvdb 2001) / 221

HOOFDSTUK 13 De verrekeningsmethode in het Bvdb 2001 / 223
13.1 De zeven stappen bij de verrekeningsmethode / 223
13.2 Stap 1: vaststelling van het noemerinkomen / 225
13.3 Stap 3: recht op verrekening / 227
13.4 Stap 5: bepaling eerste limiet, de geheven buitenlandse belasting (lid 2 onderdeel a) / 231
13.4.1 De geheven belasting / 231
13.4.2 De voortgewentelde belasting / 231
13.4.3 Methodiek / 232
13.5 Stap 6: bepaling tweede limiet, de toerekenbare Nederlandse belasting / 234
13.5.1 Sporters en artiesten (art. 13 lid 2 onderdeel b Bvdb 2001) / 235
13.5.2 Bemanningsleden in internationaal verkeer (art. 13a lid 2 onderdeel b Bvdb 2001) / 235
13.5.3 Box 1 dividend, interest en royalty’s (art. 15 lid 2 onderdeel b Bvdb 2001) / 236
13.5.4 Box 2 dividend (art. 19 lid 2 onderdeel b Bvdb 2001) / 237
13.5.5 De vennootschapsbelasting (art. 36 Bvdb 2001) / 239
13.5.6 De innovatiebox (art. 36a Bvdb 2001) / 248
13.6 Stap 7: bepaling derde limiet, de in Nederland per saldo verschuldigde belasting / 249
13.7 Stap 7: de beperking tot 15% van het dividend / 251
13.8 Voortwenteling (art. 14, 14a, 17, 20, 25a, 25b en 37 Bvdb 2001) / 253
13.9 Formele bepalingen (art. 28, 44 en 45 Bvdb 2001) / 256
13.10 Volgorde verminderingen (art. 28a en 44a Bvdb 2001) / 259
13.11 Wijziging gerechtigdheid lichaam (art. 46 Bvdb 2001) / 259
13.12 Verwijzing naar nationale wetgeving in belastingverdragen / 264
13.13 Tegemoetkomingen Besluit 18 juli 2008, BNB 2008/261 / 266

HOOFDSTUK 14 Kostenaftrek in het Bvdb 2001 / 273
14.1 Inleiding en voordelen / 273
14.2 De systematiek in box 1 / 273
14.2.1 Werking art. 18 Bvdb 2001 / 273
14.2.2 Voorwaarden / 274
14.3 Dividend in box 2 (art. 21 Bvdb 2001) / 275
14.4 Vennootschapsbelasting (art. 38 Bvdb 2001) / 276
14.5 Kostenaftrek in verdragssituaties / 277
14.5.1 Wanneer is de kostenaftrekbeperking van toepassing? / 277
14.5.2 Keuze voor kostenaftrek / 278

HOOFDSTUK 15 Voorkoming van dubbele belasting in de Wet VPB 1969 / 281
15.1 De vijf stappen bij de objectvrijstelling / 282
15.2 Stap 2: vaststelling recht op voorkoming (subjectieve werkingssfeer) / 288
15.3 Stap 3: kwalificatie buitenlandse inkomsten (objectieve werkingssfeer) / 289
15.3.1 Verdragslanden (onderdeel a) / 290
15.3.2 Niet-verdragslanden (onderdeel b) / 290
15.3.3 Bepaling per country / 292
15.3.4 Bronnen in verdragssituaties (art. 15e lid 2 onderdeel a Wet VPB 1969) / 292
15.3.5 Bronnen in niet-verdragssituaties (art. 15e lid 2 onderdeel b, 3, 4 en 5 Wet VPB 1969). / 293
15.4 Stap 4: winstbepaling (zelfstandigheidsfictie) / 295
15.4.1 Inleiding / 295
15.4.2 Totstandkoming / 296
15.4.3 V.i.-Besluit / 298
15.4.4 Toerekening van activa, passiva en vermogen en rentelasten / 299
15.4.5 Concerndiensten; algemeen / 306
15.4.6 Interne rente / 307
15.4.7 Interne royalty’s / 308
15.4.8 Interne overdracht en terbeschikkingstelling / 309
15.4.9 Valutaresultaten / 313
15.4.10 Herinvesteringsreserve / 317
15.4.11 Samenwerkingsverbanden / 318
15.4.12 Toerekening van winst aan een vaste vertegenwoordiger / 320
15.5 Uitzondering: de laagbelaste buitenlandse beleggingsonderneming (LBB) / 321
15.5.1 Lid 7: de uitzondering / 321
15.5.2 Definitie LBB (algemeen) / 322
15.5.3 De werkzaamhedentoets nader beschouwd / 323
15.5.4 De onderworpenheidstoets nader beschouwd / 328
15.6 Verrekening bij een LBB (art. 15h en 23d Wet VPB 1969) / 331
15.7 Vaste inrichting in belastingparadijs (art. 15e lid 10 en 11 Wet VPB 1969) / 335
15.8 Staking en voortzetting / 339
15.8.1 Hoofdlijnen staking en voortzetting / 339
15.8.2 Definitie stakingsverlies en aftrekvoorwaarden (art. 15i lid 2, 3, 4 en 7 Wet VPB 1969) / 340
15.8.3 Correctie bij nieuwe winst (art. 15i lid 5 en 6 Wet VPB 1969) / 342
15.8.4 Voortzetting van de activiteiten (art. 15i lid 4 en art. 15j Wet VPB 1969) / 343
15.9 Kostenaftrek (art. 15e lid 9 Wet VPB 1969) / 344
15.10 Relatie tot andere artikelen Wet VPB 1969 / 345
15.10.1 Art. 8, 10 en 13b Wet VPB 1969 (winstbepaling) / 345
15.10.2 Art. 10d lid 9 Wet VPB 1969 (thincap voor het jaar 2012) / 345
15.10.3 Art. 13l Wet VPB 1969 (thincap voor 2013 tot en met 2018) / 348
15.10.4 Art. 15ad Wet VPB 1969 (samenloop thincap binnen fiscale eenheid tot en met 2018) / 350
15.10.5 Art. 15b Wet VPB 1969 (thincap vanaf 2019) / 351
15.10.6 Fiscale eenheid / 353
15.10.7 Art. 17 e.v. Wet VPB 1969 (buitenlandse belastingplicht) / 353
15.11 Overgangsrecht / 353
15.11.1 Algemeen; onmiddellijke werking / 353
15.11.2 In te halen verliezen (art. 33b Wet VPB 1969) / 354
15.11.3 Voortgewentelde belasting van een LBB (art. 33c Wet VPB 1969) / 355
15.11.4 Bepaling van stakingsverlies op de voet van art. 15i lid 2 (art. 33d Wet VPB 1969) / 355

HOOFDSTUK 16 Samenloop en cumulatie van voorkomingsaanspraken / 357
16.1 Inleiding / 357
16.2 Samenloop van voorkomingsaanspraken. / 357
16.2.1 Samenloop tussen aanspraken op grond van een verdrag / 357
16.2.2 Samenloop tussen aanspraken op grond van een verdrag en het Bvdb 2001 / 358
16.2.3 Samenloop tussen aanspraken op grond van het Bvdb 2001 / 359
16.2.4 Samenloop van kostenaftrek en voorkomingsaanspraken / 359
16.3 Volgorde van de verminderingen bij cumulatie van aanspraken / 360
16.3.1 Grondslagcorrecties versus verminderingen van belasting / 360
16.3.2 Inkomstenbelasting / 361
16.3.3 Vennootschapsbelasting / 362

HOOFDSTUK 17 Europeesrechtelijke ontwikkelingen / 363
17.1 Wanneer komt strijdigheid EU-recht aan de orde? / 363
17.2 Geen verplichting tot wegnemen juridische dubbele belasting; beperkte verrekening / 363
17.3 Objectvrijstelling versus verrekening / 365
17.4 Exitheffing bij overdracht aan v.i. / 366
17.5 De objectvrijstelling en definitieve buitenlandse verliezen / 367
17.6 Verliezen van een LBB / 368
17.7 Negatieve effecten berekening aftrek ter voorkoming / 369

Trefwoordenregister / 371
Jurisprudentieregister / 381

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De Eenzijdige Regeling