Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Relativiteit, causaliteit en toerekening van schade

Gebonden Nederlands 2019 9789013155426
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Advocaten, rechters en advocaten-generaal krijgen met deze titel een scherper beeld van de grenzen van aansprakelijkheid. Voor het eerst worden de vereisten van relativiteit, causaliteit en toerekening van schade voor zowel buitencontractuele aansprakelijkheid als contractuele aansprakelijkheid behandelt in een uitgave.

Wanneer is iemand exact aansprakelijk voor schade ten gevolge van een onrechtmatige daad? En hoe ver reikt de aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt door een wanprestatie? Vragen als deze vereisen helderheid omtrent de grenzen van de aansprakelijkheid. Relativiteit, causaliteit en toerekening van schade beoogt deze zo helder mogelijk in kaart te brengen.

Aansprakelijkheidskwesties doen zich voor in tal van contexten. Denk alleen al aan de uitspraak van de Hoge raad van 18 september 2019 omtrent de aansprakelijkheid van de Nationale Politie voor het ten onrechte verlenen van verlof voor het bezitten van wapens. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren discussies geweest over de vormgeving van de causaliteitstoets bij besluitaansprakelijkheid. De auteur brengt op een heldere manier de grenzen van aansprakelijkheid aan, waardoor de lezer inzicht krijgt in de laatste actuele ontwikkelingen rondom dit thema.

In geen andere uitgave worden de grenzen aan aansprakelijkheid voor zowel buitencontractuele aansprakelijkheid als contractuele aansprakelijkheid beschreven.

Ook is dit de eerste publicatie waarin u een overkoepelende behandeling treft van de verschillende grenzen van aansprakelijkheid die in het relativiteitsvereiste en het toerekeningsvereiste besloten liggen. Verder worden in deze uitgave de deelregels van Brunner bestreden die naar heersende opvattingen bepalend zouden zijn voor de toerekenbaarheid van schade.

Krijgt u regelmatig te maken met de vraag hoe ver een bepaalde aansprakelijkheid reikt? Of vraagt u zich af welke schade wel en welke schade niet vergoed behoeft te worden, omdat zij ‘te ver weg ligt’, in ‘onvoldoende verband staat’ met de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis? Of is er een andere reden waarom er geen aanspraak op schadevergoeding bestaat? Dankzij deze uitgave krijgt u een helder inzicht in de grenzen van aansprakelijkheid. Een waardevol en up-to-date overzicht voor advocaten, rechters en advocaten-generaal.

Specificaties

ISBN13:9789013155426
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:612
Druk:1
Verschijningsdatum:10-12-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen XIX
1 Inleiding 1

DEEL I: VERKENNING EN VOORBEREIDING 19
2 De rechtsontwikkeling vanaf eind negentiende eeuw 21
3 Bestrijding onderscheid tussen relativiteit en toerekening 73
4 Bestrijding heersende opvattingen over toerekening 115

DEEL II: INGANGSVOORWAARDEN 159
5 Is de schadevergoedingsremedie aan de geschonden verplichting gekoppeld? 161
6 Heeft de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis de schade veroorzaakt? 187

DEEL III: HET VEREISTE NORMATIEVE VERBAND 221221
7 Wanneer er wél een voldoende normatief verband is 223
8 Grens I: schade beantwoordt niet aan het doel van de geschonden norm 257
9 Grens II: aanwezigheid rechtmatig alternatief 295
10 Grens III: niet door een ongeschreven norm beschermd belang 325
11 Grens IV: verwezenlijking van een niet-vergroot risico  343
12 Tussen fundering en begrenzing: resterende gevallen 355

DEEL IV: NADERE BEGRENZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 361
13 Doorkruising van een andere (verhaals)regeling 363
14 Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de gelaedeerde 377

DEEL V: BIJZONDERE VERRUIMING VAN AANSPRAKELIJKHEID 383
15 Verplaatste schade 385
16 Opzet en bewuste roekeloosheid van de laedens 495

DEEL VI: SLOT 515
17 Samenvattende slotbeschouwing 517
18 Summary 535

Literatuuroverzicht 539
Rechtspraakregister 575
Trefwoordenregister 589

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Relativiteit, causaliteit en toerekening van schade