Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Van personenvennootschappen

Paperback Nederlands 2022 9789013156966
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In deze uitgave staat het Personenvennootschapsrecht centraal. De focus ligt in dit compacte handboek op een verheldering van het positieve recht; verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie zijn bondig. Bovendien wordt ieder hoofdstuk voorafgegaan door een ‘verkorte weergave van de inhoud,’ wat de bestudering van de materie voor u vergemakkelijkt.

Het personenvennootschapsrecht is complex. En na het intrekken van het wetsvoorstel voor titel 7.13 in 2011 is in de daaropvolgende jaren interessante jurisprudentie verschenen. Dit zorgde ervoor dat de rechterlijke macht de eeuwenoude wettelijke bepalingen van haar meer vileine trekjes ontdeed.

Van personenvennootschappen behandelt het actuele recht op overzichtelijke wijze. Hierbij legt de auteur zich toe op een verheldering van het positieve recht, met een bondige verwijzing naar bijpassende literatuur en jurisprudentie.

Hoewel de inhoud bestaat uit thema’s die onderling variëren van relatief eenvoudig tot complex, slaagt dit handboek er ruimschoots in de materie op begrijpelijke en objectieve wijze uiteen te zetten. De ‘verkorte weergave van de inhoud’ voorafgaand aan ieder hoofdstuk draagt hieraan bij.

De uitgave geldt als beschrijvend standaardwerk, zonder al te veel zijpaden in commentaar. Geschreven voor gevorderde, student en professional.

Specificaties

ISBN13:9789013156966
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:336
Druk:9
Verschijningsdatum:6-1-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD / V
AFKORTINGEN / XIII
VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / XV

1 INLEIDING / 1
1.1 Verkorte weergave van de inhoud / 1
1.2 De vennootschap als rechtsbetrekking / 3
1.3 De vennootschap als rechtsvorm van een onderneming / 5
1.4 De hoofdlijnen van de ontwerpen voor een nieuwe titel 7.13 BW / 7
1.4.1 Het ontwerp Van der Grinten / 8
1.4.2 Het ontwerp Maeijer / 9
1.4.3 Het ontwerp Van Olffen / 11

2 INTERNE VENNOOTSCHAPSVERHOUDINGEN / 15
2.1 Verkorte weergave van de inhoud / 15
2.2 Algemeen / 20
2.3 De overeenkomst / 20
2.4 De samenwerking / 24
2.4.1 Affectio societatis / 24
2.4.2 Besluitvorming / 29
2.4.3 Bestuur: beheren en beschikken / 30
2.4.4 Interne aansprakelijkheid en rekening en verantwoording / 37
2.4.5 Administratie en jaarstukken / 41
2.5 De inbreng / 45
2.5.1 Algemeen / 45
2.5.2 Inbreng van arbeid / 49
2.5.3 Inbreng van vermogen / 51
2.6 De gemeenschap / 54
2.7 Het voordeel / 59
2.8 De verdeling van het voordeel / 62
2.9 Verschijningsvormen en grensafbakening / 69

3 ONDERSCHEIDING VAN VENNOOTSCHAPPEN / 75
3.1 Verkorte weergave van de inhoud / 75
3.2 Grondslagen / 77
3.3 Het ondernemingsbegrip / 78
3.4 Beroep en bedrijf / 82
3.5 Gemeenschappelijke naam / 88
3.6 Beperking van aansprakelijkheid / 90
3.7 De verschillende typen van vennootschap / 91
3.8 De UBO-registratie / 92
3.8.1 Inleiding / 92
3.8.2 Korte geschiedenis UBO-register / 92
3.8.3 Ultimate Beneficial Owner / 93
3.8.4 Publicatie van geregistreerde UBO-data / 94
3.8.5 Kanttekeningen UBO / 94
3.8.6 Consultatiedocument aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen / 95

4 EXTERNE VENNOOTSCHAPSVERHOUDINGEN / 97
4.1 Verkorte weergave van de inhoud / 97
4.2 Inleiding / 104
4.3 De stille maatschap / 105
4.3.1 Vertegenwoordiging / 105
4.3.2 Aansprakelijkheid / 109
4.3.3 Verhaalspositie van crediteuren / 112
4.3.4 Bewijs van de maatschap / 114
4.4 De openbare maatschap / 116
4.4.1 Begripsbepaling / 116
4.4.2 Vertegenwoordiging / 118
4.4.3 Aansprakelijkheid / 124
4.4.4 Verhaalspositie van crediteuren / 131
4.5 De VOF / 132
4.5.1 Inleiding / 132
4.5.2 Vertegenwoordiging / 136
4.5.3 Aansprakelijkheid / 143
4.5.4 Verhaalspositie van crediteuren / 147
4.5.5 Bewijs van de VOF / 152
4.6 De CV / 155
4.6.1 Inleiding / 155
4.6.2 De CV: externe en interne verhoudingen / 162

5 ENKELE BIJZONDERE VENNOOTSCHAPSVORMEN / 175
5.1 Verkorte weergave van de inhoud / 175
5.2 Inleiding / 177
5.3 Joint ventures / 178
5.4 De CV met een BV als beherend vennoot: de omstreden ‘BV-CV’ / 182
5.4.1 Conceptwetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen / 191
5.5 De man/vrouw-vennootschap / 192
5.6 Alternatieve rechtsvormen / 202
5.6.1 Het EESV / 202
5.6.2 De coöperatie / 206
5.6.3 De flex-BV / 206

6 VOORTZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP BIJ TOETREDING, UITTREDING EN OPVOLGING VAN VENNOTEN / 209
6.1 Verkorte weergave van de inhoud / 209
6.2 Inleiding / 212
6.3 Voortzetting / 213
6.3.1 Voortzettingsbedingen / 213
6.3.2 Toetreden van vennoten / 215
6.3.3 Uittreden van vennoten / 219
6.3.4 Opvolging van vennoten / 226
6.3.5 Vermogensbedingen / 231

7 BEËINDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP / 251
7.1 Verkorte weergave van de inhoud / 251
7.2 Inleiding / 255
7.3 Ontbindingsgronden / 256
7.3.1 Ontbinding in gevallen in de overeenkomst bepaald of op grond van onderlinge wilsovereenstemming / 256
7.3.2 Het verstrijken van de tijdwaarvoor de vennootschap is aangegaan / 257
7.3.3 Tenietgaan van een goed of de volbrenging der handeling, die het onderwerp der maatschap uitmaakt / 257
7.3.4 Opzeggen door vennoten / 257
7.3.5 Ontbinding door de rechter op grond van gewichtige redenen / 260
7.3.6 Dood, curatele of faillissement van een van de vennoten / 265
7.4 Wijziging en ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in art. 6:258 BW / 267
7.5 Voortzetting van de onderneming als eenmanszaak / 269
7.6 Vereffening en verdeling van het vennootschapsvermogen bij ontbinding / 271
7.6.1 Algemeen / 271
7.6.2 Vereffening van het vennootschapsvermogen / 272
7.6.3 Verdeling van het resterende vennootschapsvermogen / 280

BIJLAGE 1. CHECKLIST / 285
BIJLAGE 2. STROOMSCHEMA PERSONENVENNOOTSCHAP / 287

ARTIKELENREGISTER / 289
RECHTSPRAAKREGISTER / 295
ZAKENREGISTER / 305

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Van personenvennootschappen