Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Hoofdwegen door het verkeersrecht

Paperback Nederlands 2021 9789013157611
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Deze titel behandelt alle actuele hoofdregels van het verkeersstrafrecht en de bijbehorende ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. In deze 7e druk zijn de nieuwe strafbaarstelling van zeer gevaarlijk en roekeloos rijgedrag toegevoegd, evenals de nieuwe regels voor het onderzoek naar rijden onder invloed van drugs.

Door de vele ontwikkelingen in het verkeersrecht is er een vernieuwde uitgave van deze titel uitgebracht. Hoofdwegen door het verkeersrecht is hierdoor het enige boek dat in één uitgave de hoofdregels van het verkeersstrafrecht bestrijkt en bovendien geheel actueel is.

De belangrijkste ontwikkeling binnen het verkeersrecht is de wetswijziging die op 1 januari 2020 in werking trad. Hierdoor is er een nieuw verkeersmisdrijf opgenomen in art. 5a WVW 1994, dat zeer gevaarlijk verkeersgedrag strafbaar stelt, zonder dat daarvan de dood of lichamelijk letsel het gevolg is. Aan dit delict is een nieuw hoofdstuk gewijd.

Verkeersrecht actueel
Bovengenoemde wetswijziging heeft ook gevolgen gehad voor de roekeloosheid. Die hebben, samen met de jurisprudentiële ontwikkelingen op dat vlak, geleid tot een uitbreiding van het hoofdstuk over art. 6 WVW1994. Ook dit hoofdstuk is in deze uitgave aangevuld, onder andere met de eisen die aan een tenlastelegging van overtreding van art. 6 WVW 1994 gesteld kunnen worden. Tevens is er een paragraaf toegevoegd over het bewijzen van gedrag dat als ‘zeer onvoorzichtig, onoplettend en/of onachtzaam’ kan worden aangemerkt. Naast eerdergenoemde toevoegingen zijn ook alle hoofdstukken geactualiseerd, mede vanwege de nieuwe wetgeving over het rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen.

Deze 7e druk van Hoofdwegen door het verkeersrecht is volledig geactualiseerd en van grote waarde voor de gehele Rechtspraktijk. Denk aan het Openbaar ministerie, advocaten en strafrechters die zich met het verkeersstrafrecht bezighouden. Daarnaast is deze titel dienstbaar aan het onderwijs in het verkeersrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013157611
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:232
Druk:7
Verschijningsdatum:30-9-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Rick Robroek

Rick Robroek is bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie in de strafrechtspleging en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie.

Andere boeken door Rick Robroek

Inhoudsopgave

Verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1 Algemene beschouwingen / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 De openbare weg en het wegverkeer / 3
1.2.1 De weg / 3
1.2.2 Het verkeer / 4
1.2.3 De openbare bestemming van een weg / 5
1.3 Het verkeersstrafrecht, het civiel verkeersrecht en het administratief verkeersrecht / 7
1.4 Internationale dimensies / 8

HOOFDSTUK 2 Geschiedenis en beginselen / 11
2.1 Geschiedenis / 11
2.2 Beginselen / 18
2.2.1 Algemene contouren in het licht van de aard van de verkeersregels / 18
2.2.2 Het vertrouwensbeginsel naast het veiligheidsbeginsel / 19

HOOFDSTUK 3 Het stelsel van verkeersregels, verkeerstekens en
verkeersaanwijzingen / 27
3.1 Verkeersregels en bijzondere manoeuvres / 27
3.2 Verkeerstekens / 33
3.3 Verkeersaanwijzingen / 36

HOOFDSTUK 4 Gevaar op de weg (art. 5 WVW 1994) / 41
4.1 Een vage norm / 41
4.2 Actieradius / 44
4.3 Gevaar / 46
4.4 Hinder / 52
4.5 Tenlasteleggingstechniek en processuele compensatie voor vage normen / 53
4.6 De verhouding tussen en samenloop van art. 5 WVW 1994 en de bijzondere voorschriften in reglementen en de WAHV / 56

HOOFDSTUK 5 Zeer gevaarlijk verkeersgedrag zonder gevolgen
(art. 5a WVW 1994) / 63
5.1 Inleiding / 63
5.2 De achtergrond van het nieuwe artikel / 64
5.3 De delictsomschrijving / 66
5.3.1 Normadressaat / 67
5.3.2 Het in ernstige mate schenden van verkeersregels / 68
5.3.3 Dubbel opzet / 72
5.3.4 Gevaar / 73
5.3.5 Alcohol / 76

HOOFDSTUK 6 Het culpoos veroorzaken van dood of zwaar lichamelijk letsel (art. 6 WVW 1994) / 79
6.1 Inleiding / 79
6.2 De bedoeling van de wetgever / 79
6.2.1 Art. 6 WVW 1994 is een gevolgsdelict / 79
6.2.2 De delictsomschrijving van art. 6 WVW 1994 / 80
6.2.3 Wijziging strafmaxima 1998, 2006 en 2020 / 83
6.3 Schuldvormen: (voorwaardelijk) opzet, bewuste en onbewuste schuld / 85
6.3.1 Het onderscheid tussen bewuste schuld en opzet / 85
6.3.2 Het bewijzen van het bestanddeel opzet / 87
6.3.3 Het onderscheid tussen bewuste en onbewuste schuld / 91
6.4 De inhoud van het bestanddeel schuld / 95
6.4.1 (a) Onvoorzichtig handelen = voorzienbaarheid en wederrechtelijkheid / 95
6.4.2 (b) Verwijtbaarheid / 97
6.4.3 (c) Aanmerkelijke mate / 100
6.5 Het bewijzen van het bestanddeel schuld / 101
6.5.1 De grondslag van de tenlastelegging en de tenlastegelegde mate van schuld / 101
6.5.2 Het bewijs van schuld: subjectieve en objectieve schuld en
de ‘Garantenstellung’ / 105
6.5.3 Het bewijs van schuld: HR 1 juni 2004 en HR 29 april 2008 / 107
6.5.4 Het bewijs van schuld: rol van medeschuld / 117
6.5.5 Het bewijs van schuld: beoordelingskader / 118
6.5.6 Het bewijs van schuld: zeer onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam rijgedrag / 121
6.5.7 Het bewijs van schuld: roekeloosheid / 123
6.6 De causaliteit / 131
6.7 De gevolgen / 134
6.8 Deelneming / 140
6.9 Strafverzwarende omstandigheden / 142

HOOFDSTUK 7 Verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) / 145
7.1 Inleiding / 145
7.2 De normadressaat en het ongeval / 146
7.3 Bewustheid; de gevolgen / 150
7.4 Vaststelling van de identiteit / 151
7.5 Uitsluiting van de vervolging / 152
7.6 Het in hulpeloze toestand achterlaten / 154

HOOFDSTUK 8 Rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994) / 155
8.1 Geschiedenis / 155
8.2 Besturen onder zodanige invloed van een stof (lid 1) / 158
8.3 Besturen onder invloed van alcohol (lid 2) en drugs (lid 5) / 161
8.4 De beginnende bestuurder (onder invloed) / 163

HOOFDSTUK 9 Joyriding (art. 11 WVW 1994) / 165
9.1 Ratio / 165
9.2 Geschiedenis / 165
9.3 Enkele bestanddelen / 166
9.4 Art. 11 WVW 1994 ontkoppeld van het Wetboek van Strafrecht / 167

HOOFDSTUK 10
Sancties / 169
10.1 Inleiding / 169
10.2 De geldboete / 170
10.3 De ontzegging van de rijbevoegdheid (art. 179 WVW 1994) / 173
10.4 Besturen ondanks ontzegging van de rijbevoegdheid (art. 9 WVW 1994) / 178

HOOFDSTUK 11 Controle en opsporing / 181
11.1 Handhaving in het algemeen / 181
11.2 Controle (art. 160 WVW 1994) / 184
11.2.1 Doel / 184
11.2.2 De bijzondere en vérgaande bevoegdheid / 187
11.2.3 Op eerste vordering / 188
11.2.4 De uit anderen hoofde te bezigen stoptekens / 188
11.2.5 De adem- en speekselproef en het onderzoek naar psychomotorische functies / 189
11.3 Ademanalyse en bloedproef (art. 163 WVW 1994) / 191
11.3.1 Inleiding / 191
11.3.2 Inhoud ademanalyse en bloedproef / 192
11.4 Aansprakelijkheid voor overtredingen gepleegd door een onbekend gebleven bestuurder (art. 181 WVW 1994) / 198
11.4.1 Geschiedenis en ratio / 198
11.4.2 Verval van aansprakelijkheid / 201
11.4.3 Niet-aansprakelijkheid leidt tot niet-ontvankelijkheid / 203
11.4.4 Bewijs eigenaar/houder / 203
11.5 Aansprakelijkheid voor misdrijven gepleegd door een onbekend gebleven bestuurder (art. 165 WVW 1994) / 204
11.5.1 Inhoud / 204
11.5.2 Dubbele vervolging / 206
11.6 Invordering en inhouding rijbewijs (art. 164 WVW 1994) / 206

Trefwoordenregister / 209

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdwegen door het verkeersrecht