Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Nakoming

Paperback Nederlands 2022 9789013159295
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

De 5e druk van deze uitgave zet de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van nakoming van verbintenissen uiteen, inclusief het notoir lastige terrein van betaling door, en aan, derden. Ook wordt vooruitgeblikt op toekomstige ontwikkelingen. De publicatie geldt als enige monografie over dit onderwerp.

Nakoming geeft als deel van de Monografieën BW een volwaardig overzicht van de nakoming van verbintenissen, zoals die met name is geregeld in afd. 6.1.6. BW. De auteur schetst allereerst het rechtskarakter van de betaling. Daarna wordt de vraag besproken wat moet worden nagekomen, en de wijze waarop dat moet plaatsvinden. In dit kader wordt onder andere stilgestaan bij de betaling door middel van het geven van zaken, de girale betaling en de betaling door middel van een papier behandeld.

Vervolgens worden de personen op een rij gezet die bij nakoming betrokken kunnen zijn, waarbij ook een blik wordt geworpen op het notoir lastige terrein van betaling door, en aan, derden. Verder komen de plaats en het tijdstip van nakoming aan bod. Tenslotte krijgt de lezer inzicht in een aantal nog niet behandelde aspecten van de nakoming, waaronder de toerekening en de kosten van betalingen.

In deze 5e druk is aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de nakoming. Noemenswaardig hierbij is dat ook wordt stilgestaan bij relevant buitenlandse recht, dat ten opzichte van de vorige editie eveneens geheel is bijgewerkt en uitgebreid. Het boek sluit af met een vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen rondom het rechtsterrein van nakoming.

Kortom: de 5e druk van Nakoming levert een essentiële update voor iedereen die werkzaam is in de praktijk, rechterlijke macht of wetenschap en daarbij met dit rechtsonderwerp in aanraking komt.

Specificaties

ISBN13:9789013159295
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:120
Druk:5
Verschijningsdatum:27-5-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van verkort aangehaalde literatuur / IX

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1 Algemene inleiding / 1
2 Waar is nakoming geregeld? / 2
3 Terminologie / 2
4 Is betaling een rechtshandeling? / 3
5 Rechtsvergelijking / 5
6 Plan van behandeling / 5

HOOFDSTUK 2
Nakoming, wat en de wijze waarop / 7
7 De zorgplicht / 7
8 De kwaliteit van soortzaken / 9
9 De overeengekomen prestatie en niets anders / 11
10 Geldverbintenissen / 13
11 Girale betaling / 16
12 Betaling door middel van een papier / 20
13 Geen nakoming in gedeelten / 24

HOOFDSTUK 3
De bij nakoming betrokken personen / 27
A Nakoming door wie / 27
14 Nakoming door de schuldenaar of door een derde / 27
15 Betaling door een beschikkingsonbevoegde / 34
B Nakoming aan wie / 36
16 Algemeen / 36
17 Betaling aan een onbekwame schuldeiser / 37
18 Betaling aan een inningsonbevoegde schuldeiser / 38
19 Betaling aan een derde / 42
20 Betaling aan een pseudo-schuldeiser (I) / 45
21 Betaling aan een pseudo-schuldeiser (II) / 53

HOOFDSTUK 4
Plaats en tijdstip van nakoming / 59
22 Het tijdstip van nakoming / 59
23 De plaats van nakoming / 66

HOOFDSTUK 5
Overige aspecten van nakoming / 73
24 Toerekening van betalingen / 73
25 De kosten van betaling / 77
26 Het bewijs van nakoming / 78
27 Zekerheidstelling / 83

HOOFDSTUK 6
Vooruitblik / 85
28 Nieuwe vormen van overeenkomsten en nakoming / 85

Trefwoordenregister / 87
Artikelenregister / 93
Jurisprudentieregister / 99
Monografieën BW / 103

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nakoming