Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Onlineplatformen

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2020 9789013159745
Direct te downloaden

Samenvatting

Stuit u geregeld op juridische vragen op het gebied van online platformen? Deze monografie biedt hierbij houvast en schetst het juridisch kader rondom online transactieplatformen. De auteur besteedt in het bijzonder aandacht aan de intermediaire platformen; juist dit type platform riep namelijk de afgelopen jaren volop juridische vragen op.

Online aankopen doen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Consumenten maken veel gebruik van online transactieplatformen zoals Bol.com en Marktplaats. De trend laat zien dat met name intermediaire platformen een steeds grotere rol spelen in het doen van online zaken. Dit geldt zowel voor professionele partijen als voor consumenten. De laatste jaren zijn juist op het vlak van deze intermediaire platformen tal van juridische vragen gerezen. Online Platformen besteedt uitgebreid aandacht aan de vraagstukken die gepaard gaan met online platformen, met bijzondere aandacht voor de intermediaire platformen.

De auteur, tevens professional op het gebied van bescherming van de digitale consument, legt in de titel de nadruk op het privaatrecht. Met name wanneer u in uw dagelijkse werkzaamheden geregeld op juridische kwesties omtrent online platformen stuit, dan helpt deze praktische benadering u snel weer op weg. U krijgt inzicht in de wijze waarop u met dergelijke vragen kan omgaan.

Is er nieuwe regelgeving nodig? En, zo ja, hoe zou die regelgeving eruit kunnen zien. Inzicht en begripsvorming beginnen altijd met een helder beeld van hoe de regelgeving van vandaag in elkaar steekt, waar lacunes zitten en waar het wettelijke kader mogelijk knelt of tekortschiet. Dat is precies waar Online platformen u bij helpt.

Specificaties

ISBN13:9789013159745
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:136
Druk:1
Verschijningsdatum:4-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Martien Schaub

Martien Schaub is universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde rechten in Nijmegen, schreef een proefschrift over de juridische aspecten van elektronische handel en was daarna korte tijd als juridisch adviseur werkzaam in de praktijk. Als universitair docent bij het MolenGraaff Instituut voor Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht begon zij met het schrijven van deze monografie, waarna het werk in Amsterdam werd afgerond. Haar expertise bevindt zich op het terrein van contractenrecht en meer in het bijzonder het consumentenrecht.

Andere boeken door Martien Schaub

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Afkortingen / XI
Verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1
Begripsbepaling en afbakening / 1
1 Onlineplatformen en hun kenmerken / 1
2 Intermediaire platformen / 2
3 Verdienmodellen en verkoopmethoden / 3
4 Online veilingen / 3
5 De hoedanigheid van partijen / 4
6 Inhoud en opbouw van deze monografie / 4

HOOFDSTUK 2
Enkele algemene juridische kwalificaties / 7
7 Algemene opmerkingen / 7
8 Een dienst van de informatiemaatschappij / 7
9 De beperkte vrijheid van diensten van de informatiemaatschappij / 9
10 Het onderscheid tussen online en offline: Ker Optika / 10
11 Een online intermediair platform is een dienst van de informatiemaatschappij / 10
12 Uber Systems Spain / 11
13 Een kritische kanttekening bij Uber Systems Spain / 12
14 Onlineplatformen als de aanbieder van de onderliggende diensten / 13
15 De kwalificatie van Airbnb als dienst van de informatiemaatschappij / 14
16 Onlineplatformen als de verkoper van de zaken die door derden worden aangeboden / 15
17 Onlineplatformen als de contractuele wederpartij van de afnemers / 16
18 Gebruikers van het platform als dienstverleners van de informatiemaatschappij / 16
19 De particuliere aanbieder als dienstverlener van de informatiemaatschappij / 17
20 Een dienstverrichter in de zin van de Dienstenrichtlijn / 18
21 Onlineverkoop als dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn / 19

HOOFDSTUK 3
De hoedanigheid van partijen / 21
22 Algemene opmerkingen / 21
23 De kwalificatie als handelaar / 21
24 Pro-logo’s en powersellers / 24
25 De kwalificatie als consument / 25
26 Handelaren die niet willen contracteren met consumenten / 26
27 Van consument naar zakelijke klant bij duurovereenkomsten / 27
28 C2b-overeenkomsten / 27

HOOFDSTUK 4
Online veilingen / 29
29 Algemene opmerkingen / 29
30 De onzekere positie van online veilingen onder Richtlijn 97/7/EG / 29
31 Een openbare veiling / 30
32 De online veiling die geen openbare veiling is / 31
33 Centveilingen / 32
34 De kwalificatie van de centveiling als kansspel / 32
35 De kwalificatie van centveilingen als gokactiviteiten in de zin van Europese richtlijnen / 34
36 De winnaar van een centveiling wint een overeenkomst op afstand / 34
37 De centveiling die geen kansspel is / 35

HOOFDSTUK 5
Intermediaire platformen / 37
38 Algemene opmerkingen / 37
39 Het onlineplatform als de aanbieder van de onderliggende diensten / 38
40 Van aanbieder in het publieke domein naar contractuele wederpartij / 38
41 Het platform als verkoper in de zin van Richtlijn 1999/44/EG (de Richtlijn consumentenkoop) / 40
42 Een parallel met franchising / 40
43 Informatieplicht over de hoedanigheid van de aanbieders en de rechten van de consument / 41
44 Informatie over de rangschikking / 42
45 Informatie over de verdeling van verantwoordelijkheden / 43
46 Informatie over reviews / 43
47 Het platform als distributeur van producten / 44
48 Bemiddeling bij het tot stand brengen van overeenkomsten / 45
49 Bemiddelen in de reisbranche / 47
50 Lastgeving / 48
51 Bemiddeling in de zin van de Wft / 48
52 Agentuur / 49
53 De overeenkomst van opdracht en de zorg van een goed opdrachtnemer / 50
54 Bescherming van zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten / 51
55 Verordening (EU) 2019/1150 (Platformverordening) in vogelvlucht / 52
56 Een handelaar in de zin van artikel 6:230g BW / 53
57 Kanttekening bij de kwalificatie van een tussenpersoon als handelaar in de zin van artikel 6:230g BW / 54
58 Een tussenpersoon is een handelaar in de zin van artikel 6:193a BW / 55
59 De verantwoordelijkheid voor de precontractuele plichten die rusten op de aanbieders / 55
60 Aansprakelijkheid voor onjuiste informatie / 56
61 Bol.com en de RCC / 57
62 Skyscanner en de RCC / 58
63 Aansprakelijkheid van het platform voor de nakoming van de hoofdovereenkomst / 59
64 Oberdorf v Amazon.com / 60
65 Slotopmerkingen over intermediaire platformen / 61
66 Een behoefte aan specifieke wetgeving / 62

HOOFDSTUK 6
Aansprakelijkheid van intermediaire platformen / 63
67 Algemene opmerkingen / 63
68 De algemene zorgvuldigheidsnorm en de vrijwaring van artikel 6:196c lid 4 BW / 63
69 Een host als bedoeld in artikel 6:196c lid 4 BW / 64
70 Neutraal of actief / 65
71 Aansprakelijkheid van actieve platformen / 66
72 De voorwaarden van de vrijwaring / 67
73 Weten en behoren te weten van de onrechtmatigheid / 68
74 Prompt handelen / 69
75 Geen algemene filter- of toezichtverplichting / 69
76 De zorgvuldigheid die van een platform verwacht mag worden / 70
77 Informatie verwijderen en verwijderd houden / 71
78 Afgifte van identificerende gegevens / 72
79 Identificerende gegevens registreren / 74
80 Inbreuken op consumentenrechten / 74
81 Inbreuken op IE-rechten / 75
82 Schorsen van gebruikers / 76
83 De grenzen van de vrijwaring en het kunnen maken van een eigen afweging / 76

HOOFDSTUK 7
Contracteren met en via onlineplatformen / 77
84 Algemene opmerkingen / 77
85 De platformovereenkomst / 77
86 De platformovereenkomst als meerpartijenovereenkomst / 78
87 Het platform kan bepalen hoe gecontracteerd wordt / 79
88 Doorlinken naar aanvullende voorwaarden in de platformovereenkomst / 80
89 De deeleconomie: bruikleen- en huurovereenkomsten / 81
90 De invloed van het platform op de redelijke verwachtingen van de koper / 82
91 Derdenbescherming bij verkoop via onlineplatformen / 83
92 Bescherming van particuliere kopers bij gestolen zaken / 84

HOOFDSTUK 8
Onlineplatformen en publiekrechtelijke sectorspecifieke regelgeving / 85
93 Algemene opmerkingen / 85
94 Opkomst van de deeleconomie en publieke belangen / 85
95 Taxiwetgeving / 86
96 De carpooluitzondering / 87
97 Verhuur van woningen via een platform / 87
98 De Amsterdamse huisvestingsverordening / 88
99 Wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte / 89
100 Drank en horeca / 90

HOOFDSTUK 9
Onlineplatformen en sociaal recht / 91
101 Algemene opmerkingen / 91
102 Het platform als werkgever / 92
103 De kwalificatie van Uber-chauffeurs als worker / 93
104 Deliveroo 1 / 94
105 Deliveroo 2 / 94
106 Het intermediaire platform als bemiddelaar in arbeid / 96
107 Toepassing van cao’s en verplichte deelname aan pensioenfondsen / 97
108 De tegenstrijdige uitspraken in Booking.com en Booker B.V. / 97

HOOFDSTUK 10
Onlineplatformen en mededingingsrecht / 99
109 Algemene opmerkingen / 99
110 Het kartelverbod / 100
111 Inbreuk op het kartelverbod door deelname aan een onlineplatform / 101
112 Inbreuk op het kartelverbod door het onlineplatform / 102
113 Het kartelverbod en gig-werkers / 103
114 Verbod op verkopen van luxeproducten via een intermediair platform / 103
115 Misbruik van een machtspositie / 104
116 Knelpunten bij de toepassing van het mededingingsrecht / 106

Jurisprudentieregister / 107
Trefwoordenregister / 113

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Onlineplatformen