Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

Gebonden Nederlands 2021 9789013162141
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze publicatie geeft inzicht in het verbintenissenrecht, het buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. De 9e druk is volledig geactualiseerd: diverse wetswijzigingen, zoals de invoering van de collectieve schadevergoedingsactie, zijn verwerkt. Daarnaast zijn ook de jurisprudentie en de literatuur van de afgelopen drie jaren in dit studieboek verwerkt.

Deze titel is volledig gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. De 9e druk maakt de lezer op efficiënte wijze wegwijs in het verbintenissenrecht, het buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht. Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding geeft een systematisch overzicht, begeleid door sprekende voorbeelden en is daarmee uniek in zijn soort. Dit maakt de publicatie ideaal voor zowel het onderwijs als de praktijk.

In het bijzonder komen aan de orde:
- de algemene bepalingen met betrekking tot onrechtmatige daad
- de verschillende kwalitatieve aansprakelijkheden
- oneerlijke handelspraktijken
- schending van mededingingsrecht en misleidende reclame
- verkeersaansprakelijkheid
- de onrechtmatige overheidsdaad
- aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten
- het schadevergoedingsrecht en de tijdelijke regeling verhaalsrechten

Ook komen de overige verbintenissen uit de wet aan de orde, zoals zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag welke vorderingen en collectieve acties op het buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht kunnen worden gebaseerd en aan het leerstuk van de verjaring.

In deze 9e druk zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar verwerkt. Denk aan de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie en aan belangrijke rechtspraak van de Hoge Raad, zoals het Urgenda-arrest en het arrest naar aanleiding van het Schietincident Alphen aan den Rijn en de prejudiciële beslissing inzake de Gaswinning Groningen. Ook nieuw verschenen literatuur is verwerkt, waaronder dissertaties op het vlak van de andere verbintenissen uit de wet.

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding is van grote waarde voor zowel het onderwijs als de praktijk. De uitgave is bovendien zeer interessant voor iedereen die zich wil oriënteren op het snijvlak van verbintenissenrecht, het buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013162141
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:556
Druk:9
Verschijningsdatum:24-8-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ton Hartlief

Prof.mr. Ton Hartlief is sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en was voordien onder meer als hoogleraar burgerlijke recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift 'Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade' en lid van de redactie van het 'Nederlands Juristenblad'.

Andere boeken door Ton Hartlief

Over A.L.M. Keirse

Mr. A.L.M. Keirse is universitair hoofddocent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en RIO bij de rechtbank Groningen.

Andere boeken door A.L.M. Keirse

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XXI
Verkort aangehaalde literatuur / XXIII

HOOFDSTUK 1
Algemene inleiding / 1
1.1 Het thema / 1
1. Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding / 1
2. Verbintenis, rechtsplicht, vermogensrecht, nakoming / 2
3. Plaats van ‘verbintenissen uit de wet’ in de wet / 3
4. Samenloop wanprestatie en onrechtmatige daad / 4
5. Rechtvaardiging voor het ontstaan van verbintenissen / 5
1.2 Enkele algemene thema’s van aansprakelijkheidsrecht / 6
6. Vertrekpunt: ieder draagt zijn eigen schade… / 6
7. Doelen van het aansprakelijkheidsrecht / 8
8. Onderscheid en samenhang met strafrecht / 9
9. Aansprakelijkheid en verzekering / 11
10. Maatschappelijke en juridische ontwikkeling / 12
11. Europeanisering / 14
12. Rechtsvergelijking / 16

HOOFDSTUK 2
Aansprakelijkheid voor eigen gedrag op grond van art. 6:162 / 19
2.1 Inleiding / 19
13. Overzicht van de stof / 19
14. Het wettelijk systeem / 20
15. De onrechtmatige gedraging / 20
16. De toerekening / 21
17. Aansprakelijkheid van rechtspersonen / 21
18. De onrechtmatigheid van de gedraging en de betekenis van de rechtvaardigingsgrond / 23
19. De relativiteit van de norm / 24
20. Onderlinge verhouding van de onrechtmatigheidscriteria / 25
21. Inbreuk en strijd met de wet vroeger als enige criteria / 26
22. De verruiming door Lindenbaum/Cohen / 26
2.2 De rechtsinbreuk / 27
23. De inbreuk op een (subjectief) recht / 27
24. Fundamenteel belang van subjectieve rechten / 28
25. Welke subjectieve rechten? / 28
26. Beperkingen van de toepassing van het criterium inbreuk op een recht / 29
27. Beperking tot directe, rechtstreekse en opzettelijke inbreuk / 31
28. Toetsing vooraf aan andere criteria / 32
29. Bevat de inbreuk zelf een normschending? / 33
30. Extra toetsing aan ongeschreven normen / 34
31. Voordeel van het zich kunnen beroepen op de schending van een subjectief recht / 35
32. Het belang van de inbreuk-categorie / 35
2.3 Strijd met een wettelijke plicht / 36
33. Hoofdregel / 36
34. De rol van wettelijke strafbepalingen / 37
35. Sterkere positie bij schending wettelijke norm / 37
36. Soms speelt de overtreding van een wettelijke bepaling een minder prominente rol / 38
37. Afrondende opmerkingen over de schending van een wettelijke plicht / 39
2.4 Strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt / 40
2.4.1 Algemeen / 40
38. Wat is ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’? / 40
39. Bewijslast: eiser bewijst, soms ‘res ipsa loquitur’ / 41
40. Een open norm met een (zeer) breed toepassingsbereik / 41
41. De betekenis van private regelgeving / 42
42. Vuistregels en gezichtspunten: algemene en bijzondere regels / 43
43. Verschillende situaties / 44
2.4.2 Gevaarzetting / 44
44. Kelderluikfactoren voor gevaarzettende situaties / 44
45. Sport en spel: contextgebonden gedragsnormen / 47
46. Sportsituaties en spelregels / 48
47. Specifi eke zorgplicht voor terreinbeheerders en opstallen / 50
48. Zorginrichtingen en onderwijsinstellingen / 52
49. Huis-, tuin- en keukensituaties / 52
50. Zuiver nalaten; bewustheid van gevaar / 53
2.4.3 Zorgvuldigheidsnormen buiten gevaarzettingssituaties / 54
51. Andere situaties dan gevaarzettende / 54
52. Hinder / 54
53. Hinder tussen verafgelegen gebruikers / 57
54. Beroepsaansprakelijkheid / 58
55. Aansprakelijkheid banken / 60
56. Bestuurdersaansprakelijkheid / 61
57. Andere gevallen van onzorgvuldig gedrag / 62
2.5 Relativiteit / 64
58. Het relatieve karakter van de onrechtmatigheid / 64
59. Drievoudige functie van art. 6:163 / 65
60. Relativiteit bij de verschillende onrechtmatigheidscategorieën / 67
61. Wie wordt beschermd bij de inbreuk op een subjectief recht? / 67
62. Strijd met wettelijke normen / 68
63. Correctie Langemeijer / 70
64. Wat is de beschermingsomvang van ongeschreven zorgvuldigheidsnormen? / 71
65. De betekenis van het relativiteitsvereiste / 72
2.6 Afsluitende opmerkingen over de beantwoording van de onrechtmatigheidsvraag / 73
66. Van algemeen naar bijzonder; van abstract naar concreet / 73
2.7 De toerekening van onrechtmatig gedrag aan de dader / 74
67. De persoon van de dader; toerekening / 74
68. Wat betekent ‘schuld’? / 74
69. Schuld en toerekening en de vraag naar persoonlijke verwijtbaarheid / 75
70. Het ontbreken van schuld / 76
71. Dubbelzinnige betekenis van ‘schuld’ in de rechtspraak en in lid 3 van art. 6:162 / 77
72. Toerekenen op grond van de in het verkeer geldende opvattingen / 78
73. De verschillende toerekeningsgronden: ‘schuld’ en ‘krachtens verkeersopvattingen’ / 78
74. Het ontbreken van toerekening is uitzonderlijk; bewijslast / 79
75. Aansprakelijkheid ondanks een geestelijke of lichamelijke tekortkoming / 80
76. Regres op de toezichthouder / 80
77. Kinderen / 81
2.8 Enkele bijzondere bepalingen uit afdeling 6.3.1 / 81
78. Groepsaansprakelijkheid / 81
79. Rectifi catie / 82
80. Afwijzing verbodsactie / 83

HOOFDSTUK 3
Kwalitatieve aansprakelijkheid (afdeling 6.3.2) / 85
3.1 Inleiding / 85
81. Afdeling 6.3.2 / 85
A. Aansprakelijkheid voor personen / 86
3.2 Algemene opmerkingen / 86
82. De persoon voor wie aansprakelijkheid bestaat moet zelf een fout hebben begaan / 86
3.3 Aansprakelijkheid van ouders/voogden voor kinderen / 87
3.3.1 Inleiding / 87
83. Drie leeftijdscategorieën / 87
3.3.2 Kinderen tot 14 jaar / 88
84. Aansprakelijkheid doorgeschoven van kind naar ouder / 88
85. Vereisten voor aansprakelijkheid / 88
3.3.3 Kinderen van 14 en 15 jaar / 89
86. Maatstaf voor aansprakelijkheid / 89
3.4 Aansprakelijkheid van werkgevers voor ondergeschikten / 91
87. Inleiding, ratio en vereisten voor aansprakelijkheid / 91
88. Ondergeschikt en zeggenschap / 92
89. Uitlening / 92
90. Functioneel verband: kansvergroting en zeggenschap / 93
91. Een natuurlijk persoon als werkgever / 94
92. Onderlinge draagplicht van werkgever/werknemer / 94
3.5 Aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor niet-ondergeschikten / 96
93. Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikte hulppersonen / 96
3.6 Aansprakelijkheid van vertegenwoordigden voor vertegenwoordigers / 98
94. Aansprakelijkheid door vertegenwoordiging / 98
B. Aansprakelijkheid voor zaken en stoffen / 99
95. Inleiding / 99
3.7 Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken / 100
3.7.1 Lid 1 (criteria voor aansprakelijkheid) / 100
96. Inleiding / 100
97. Roerende zaak / 100
98. Gebrek vereist / 100
99. Bijzonder gevaar / 101
100. Bekendheid / 102
101. Verwezenlijking van schade aan personen of zaken / 103
102. Tenzij … / 103
103. Aansprakelijke persoon / 104
3.7.2 Lid 2 (verhouding tot productaansprakelijkheid) / 105
104. Aansprakelijkheid van de producent gaat voor / 105
105. Producent niet aansprakelijk / 105
106. Stelplicht en bewijslast / 106
107. Uitgezonderde zaken / 107
3.8 Aansprakelijkheid voor opstallen / 107
108. Inleiding en ratio / 107
109. Wat is een opstal? / 107
110. Gebrek vereist / 108
111. Tenzij … / 112
112. Aansprakelijke persoon / 114
3.9 Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen / 115
113. Inleiding en ratio / 115
114. Het begrip stof / 116
115. Bijzonder gevaar van ernstige aard / 116
116. Gevaar in plaats van gebrek / 117
117. Bekendheid / 117
118. Schade aan personen of zaken / 117
119. Aansprakelijke persoon / 118
3.10 Aansprakelijkheid voor stortplaatsen / 119
120. Aansprakelijkheid voor stortplaatsen / 119
3.11 Aansprakelijkheid voor mijnbouwwerken / 120
121. Aansprakelijkheid voor mijnbouwwerken / 120
121a. Omkering van de bewijslast in art. 6:177a / 122
3.12 Uitzonderingen op aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen, mijnbouwwerken / 123
122. Bevrijdende omstandigheden / 123
3.13 Aansprakelijkheid voor dieren / 126
123. Inleiding en grondslag der aansprakelijkheid / 126
124. Door een dier aangerichte schade / 126
125. De bezitter is aansprakelijk / 128
126. Tenzij … / 128
3.14 Bijzondere regels inzake de aansprakelijke persoon / 130
127. Inleiding / 130
128. Medebezitters hoofdelijk aansprakelijk / 130
129. Aansprakelijke persoon bij overdracht onder opschortende voorwaarde / 131
130. Uitoefening in bedrijfsverband / 132
131. Hoofdelijke aansprakelijkheid van gezamenlijke exploitanten / 134
132. Jeugdige leeftijd of geestelijke of lichamelijke tekortkoming / 134
3.15 Kosten van preventie van (verdere) schade / 134
133. Uitbreiding van het schadebegrip / 134

HOOFDSTUK 4
Productaansprakelijkheid / 137
4.1 Inleiding / 137
134. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door producten / 137
4.2 Productaansprakelijkheid ex art. 6:185 e.v. / 138
135. Wat is een product? / 138
136. Uitgesloten producten / 140
137. In het verkeer brengen van het product / 140
138. Aansprakelijkheid bij gebrekkigheid van het product / 141
139. Geen verwijt vereist / 144
140. Bevrijdende omstandigheden / 145
141. Eigen schuld van benadeelde en gedraging van een derde / 147
142. De producent als aansprakelijke persoon / 148
143. Bewijslast / 149
144. Voor vergoeding in aanmerking komende schade / 151
145. Verjaring en verval van het vorderingsrecht / 153
146. Exoneratie niet toegestaan / 153
147. Voor de benadeelde gunstiger bepalingen van Nederlands recht / 153
148. De richtlijn als Europees recht / 153
4.3 Verhouding tot andere grondslagen voor aansprakelijkheid voor producten / 155
148a. Aanvullend karakter / 155
149. Verhouding richtlijn productaansprakelijkheid tot regeling onrechtmatige daad / 156
150. Aansluiting bij de noties van gebrek en in het verkeer brengen van het product / 158
151. Toerekening krachtens art. 6:162 lid 3 / 159
152. Bewijslast / 160
152a. Verhouding richtlijn productaansprakelijkheid tot andere buitencontractuele grondslagen voor aansprakelijkheid voor producten / 161
152b. Samenloop met contractuele aansprakelijkheid / 162
152c. Productveiligheid / 162
153. Waarschuwingsplicht en product recall / 164

HOOFDSTUK 5
Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen / 167
154. Inleiding / 167
155. Hoofdlijnen van art. 185 WVW / 167
156. De 100%-regel voor slachtoffers jonger dan 14 jaar / 169
157. Het overmachtverweer / 171
158. Het beroep op eigen schuld: de 50%-regel / 172
159. Causale verdeling en extra billijkheidscorrectie / 175
160. De positie van regresnemers / 176
161. Welke normen zijn van toepassing op de regresvordering? / 177
162. Schade van de gemotoriseerde: refl exwerking van art. 185 WVW / 180
163. Wijziging van het stelsel van verkeersaansprakelijkheid / 183

HOOFDSTUK 6
Oneerlijke handelspraktijken, misleidende en vergelijkende reclame, aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer, schending van mededingingsrecht / 185
164. Inleiding / 185
6.1 Oneerlijke handelspraktijken, misleidende en vergelijkende reclame / 185
165a. Oneerlijke handelspraktijken / 185
165b. Kern van de regeling / 186
165c. Wat is misleidend? / 187
165d. Wat is agressief? / 188
165e. Wie kan wat vorderen? / 188
165f. Misleidende en vergelijkende reclame / 189
165g. Onrechtmatigheid en toerekening, omkering bewijslast / 191
165h. Verbod en rectifi catie / 193
6.2 Elektronisch rechtsverkeer / 193
166. Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer / 193
6.3 Schending van mededingingsrecht / 195
167a. Achtergrond, doel en opzet van de regeling / 195
167b. Externe hoofdelijkheid en onderlinge draagplicht / 196
167c. Doorberekeningsverweer / 198

HOOFDSTUK 7
Onrechtmatige overheidsdaad / 199
7.1 Inleiding / 199
168. Normen voor de overheid / 199
7.2 De competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en bestuursrechter / 200
169. De bevoegdheid van de rechter en de ontvankelijkheid van eiser / 200
170. Verzoekschrift bij bestuursrechter of schadevergoedingseis bij burgerlijke rechter? / 202
171. De betekenis van het oordeel van de bestuursrechter / 204
172. De leer van de formele rechtskracht / 204
7.3 De onrechtmatigheid van overheidshandelen / 206
173. Toetsing aan alle onrechtmatigheidscriteria / 206
174. De aard van het overheidshandelen / 207
175. Beleidsvrijheid / 208
176. Geen beoordeling van doelmatigheid / 209
177. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur / 210
177a. Schending van mensenrechten / 211
7.4 Onrechtmatige wetgeving / 213
178. Wetgeving in materiële zin / 213
179. Wetgeving in formele zin / 214
180. Niet tijdige of onjuiste omzetting van EU-wetgeving / 216
181. Verdragen / 218
7.5 Onrechtmatige rechtspraak / 218
182. Terughoudendheid / 218
7.6 Vernietigde of niet tijdige besluiten / 222
183. Vernietigde besluiten / 222
183a. Niet tijdig besloten / 226
7.7 Strafvorderlijk optreden / 226
184. Strafvorderlijk optreden / 226
7.8 Toezicht / 229
184a. Toezicht / 229
7.9 Rechtmatige overheidsdaad: gelijkheid voor de openbare lasten / 232
185. Rechtmatig of onrechtmatig? / 232
185a. Nadeelcompensatie / 235

HOOFDSTUK 8
Arbeidsongevallen en beroepsziekten / 237
186. Inleiding / 237
187. Art. 7:658 / 239
188. Zorgplicht / 241
189. Eigen schuld / 244
190. Andere arbeidsverhoudingen / 247
191. Beroepsziekten / 248
192. Aanvullende bescherming door goed werkgeverschap / 250
193. Verzekeringsplicht voor verkeer / 252
194. Drie arbeidsrechtelijke aansprakelijkheidsregimes / 254

HOOFDSTUK 9
Schadevergoedingsrecht / 257
195. Inleiding en plan van behandeling / 257
9.1 Beginsel van volledige vergoeding / 257
196. Beginsel met vele uitzonderingen / 257
9.2 Inhoud en bereik van afdeling 6.1.10 / 258
197. Inhoud van afdeling 6.1.10 / 258
198. Bereik afdeling 6.1.10: wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding / 258
9.3 Schade / 259
199. Schade is niet gedefi nieerd / 259
200. Schade is een vermindering in een object / 260
201. Vergoeding van vergeefs gemaakte kosten / 260
201a. Verlies van een kans / 262
201b. Proportionele aansprakelijkheid / 265
9.4 Onderscheidingen / 269
202. Vermogensschade en ander nadeel / 269
203. Vermogensschade: geleden verlies en gederfde winst / 269
204. Personenschade, zaakschade en zuivere vermogensschade / 270
205. Bereddingskosten, expertisekosten en incassokosten / 271
9.5 Wijze van begroting / 276
206. Wijze van begroting: vrijheid van de rechter / 276
207. Uitgangspunt: concrete schadebegroting / 278
208. Uitzondering: abstracte schadebegroting / 279
209. Belang voor opeisbaarheid van de schadevergoedingsvordering / 284
210. Bijzondere wijze van begroting: winstafdracht / 284
211. Probleem bij de schadebegroting: toekomstige schade / 286
9.6 Vorm van schadevergoeding / 290
212. Schadevergoeding in geld of in natura / 290
9.7 Omvang van de schadevergoeding / 291
213. Inleiding / 291
214. Causaliteit: vestiging en omvang / 292
215. Een (bewijs)probleem in de vestigingsfase / 292
216. Van de adequatieleer naar de leer van de toerekening naar redelijkheid / 298
217. Multifactorbenadering / 298
218. Deelregels van Brunner / 299
219. Enkele gevallen nader beschouwd / 301
220. Toerekening bij risicoaansprakelijkheid / 301
221. Leiding- en kabelschades / 303
222. Toerekening bij personenschade / 304
223. Bijzondere omstandigheden / 307
224. Invloed op schadebegroting / 308
224a. Op weg naar een eenvoudig beslisschema? / 308
225. Voordeelstoerekening / 309
226. Eigen schuld. Inleiding / 318
227. Twee maatstaven: causale verdeling en billijkheidscorrectie / 318
228. Causale verdeling / 319
229. Billijkheidscorrectie / 321
230. Eigen schuld in het verkeer / 322
231. Zaak van benadeelde in de macht van een derde / 323
232. Refl exwerking van bijzondere aansprakelijkheden / 324
233. Bijzondere eigenschuldregels / 325
234. Risico-aanvaarding is geen zelfstandig leerstuk / 326
235. Schadebeperkingsplicht / 326
9.8 Meervoudige causaliteit, alternatieve causaliteit en hoofdelijkheid / 327
236. Inleiding / 327
237. Meervoudige causaliteit / 327
238. Alternatieve causaliteit / 330
239. Het DES-arrest / 331
240. Hoofdelijkheid bij aansprakelijkheid voor dezelfde schade / 333
241. Aansprakelijkheid voor dezelfde schade is essentiële voorwaarde / 333
242. Verhouding tussen aansprakelijke personen onderling: draagplicht / 334
243. Hoofdelijke aansprakelijkheid en eigen schuld van de benadeelde / 335
244. Omslag bij insolventie / 335
9.9 Letselschade en overlijdensschade / 335
245. Inleiding / 335
246. Letselschade / 336
247. Smartengeld / 336
248. In welke gevallen heeft men recht op smartengeld? / 337
249. Omvang van de vergoeding / 340
250. Overgang van het recht op smartengeld / 342
251. Schrik- en affectieschade / 342
252. De positie van derden / 347
253. Verplaatste schade / 349
253a. Affectieschade in geval van ernstig blijvend letsel / 351
254. Overlijdensschade / 351
255. Een drietal schadesoorten / 352
256. Kring van gerechtigden tot vergoeding van gederfd levensonderhoud / 353
257. Omvang van de vergoeding in geval van gederfd levensonderhoud / 354
9.10 Matiging en limitering / 356
258. Inleiding / 356
259. Rechterlijke matiging / 357
260. Matigingsplicht / 358
261. Matigingsverbod / 359
262. Limitering / 360
263. Rechtvaardiging van limitering / 361
264. Limitering komt tot nu toe weinig voor / 362

HOOFDSTUK 10
De Tijdelijke regeling verhaalsrechten / 363
265. Inleiding / 363
266. Inhoud en achtergrond van art. 6:197 / 364
267. Consequenties / 365
268. Refl exwerking van art. 6:197: jurisprudentiële beperking van regres / 366

HOOFDSTUK 11
Zaakwaarneming / 369
11.1 Bronnen van verbintenis; overige verbintenissen uit de wet / 369
269. Inleiding; afbakening / 369
270. Plan van behandeling en literatuur / 370
11.2 Inleiding zaakwaarneming / 370
271. Grondslag / 370
272. Afbakening ten opzichte van ongewenste bemoeizucht en opdracht / 371
11.3 Vereisten voor zaakwaarneming / 372
273. Inleiding / 372
274. Het behartigen van andermans belang / 372
275. Willens en wetens / 373
276. Zonder bevoegdheid daartoe / 374
277. Redelijke grond / 376
278. Goedkeuring door de belanghebbende / 377
279. Termijn voor goedkeuring / 377
11.4 Gevolgen zaakwaarneming / 378
11.4.1 Verplichtingen van de belanghebbende / 378
280. Schadevergoedingsverplichting belanghebbende; goedkeuring / 378
281. Vergoeding voor inkomstenderving / 379
11.4.2 Verplichtingen en bevoegdheden van de zaakwaarnemer / 380
282. Zorgplicht zaakwaarnemer / 380
283. Vertegenwoordigingsbevoegdheid zaakwaarnemer / 381
284. Voortzettingsplicht zaakwaarnemer / 381
285. Rekening en verantwoording door de zaakwaarnemer / 382
286. Opschortings- en retentierecht van de zaakwaarnemer / 383
11.5 Samenloop / 383
287. Inleiding / 383
288. Zaakwaarneming en vinderschap / 384
289. Zaakwaarneming en onrechtmatige daad / 384

HOOFDSTUK 12
Onverschuldigde betaling / 387
290. Inleiding / 387
12.1 Vereisten voor een vordering uit onverschuldigde betaling / 389
291. Inleiding / 389
292. Prestatie (betaling) / 390
293. Aan wie en door wie is gepresteerd? / 391
294. Zonder rechtsgrond / 393
12.2 Teruggeven en ongedaan maken / 396
12.2.1 Terugvordering van zaken en andere goederen / 396
295. Algemeen; verhouding tot het goederenrecht / 396
296. Nakoming en niet-nakoming van de restitutieverbintenis / 398
297. Vruchten en kosten / 402
298. Gebruiksvergoeding; waardevermindering en -vermeerdering / 403
12.2.2 Terugvordering van geld / 405
299. Algemeen / 405
300. Koersverschil / 406
301. Complicaties bij girale betaling / 407
12.2.3 Ongedaanmaking in andere gevallen / 409
302. Prestaties van andere aard; ongedaanmaking voor zover redelijk / 409
12.3 Bijzondere gevolgen en complicaties / 410
303. Inleiding / 410
304. Handelingsonbekwaamheid / 410
305. Uitsluiting van restitutie / 411
306. Faillissement en onverschuldigde betaling / 413
12.4 Samenloop / 416
307. Inleiding / 416
308. Onverschuldigde betaling en onrechtmatige daad / 416

HOOFDSTUK 13
Ongerechtvaardigde verrijking / 419
309. Grondslag / 419
13.1 Vereisten voor ongerechtvaardigde verrijking / 421
310. Inleiding / 421
311. Verrijking / 421
312. Verarming / 422
313. Causaal verband tussen verrijking en verarming; indirecte verrijking / 424
314. Ongerechtvaardigd / 426
315. Rechtvaardiging door een rechtshandeling / 428
316. Rechtvaardiging door de wet / 430
317. Aanvullende redelijkheidstoets / 432
318. Indirecte toepassing van art. 6:212 / 433
13.2 Gevolgen ongerechtvaardigde verrijking / 434
319. Inleiding / 434
320. Ontstaan van de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking / 434
321. Beperking en verval van de verrijkingsvordering / 435
322. Vaststelling van de schadevergoeding / 436
323. Afwikkeling van de schadevergoedingsverplichting / 438
13.3 Samenloop / 438
324. Inleiding / 438
325. Ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatige daad / 439
326. Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling / 440
327. Ongerechtvaardigde verrijking en zaakwaarneming / 441
328. Ongerechtvaardigde verrijking en ongedaanmaking bij ontbinding; ongerechtvaardigde verrijking als verweer / 441

HOOFDSTUK 14
Op art. 6:162 te baseren vorderingen en collectieve acties / 443
329. Inleiding / 443
330. Verklaring voor recht / 443
331. Rechterlijk verbod / 444
331a. Rechterlijk bevel en schadevoorkoming / 445
332. De bevoegdheid van belangenorganisaties / 446
332a. Collectieve afwikkeling massaschade / 448
332b. Collectieve schadevergoedingsactie / 449
333. Rectifi catie / 450

HOOFDSTUK 15
Verjaring / 451
15.1 Inleiding / 451
334. Inleiding / 451
15.2 De korte (5 jaar) termijn / 453
335. Uitgangspunten / 453
335a. Bekendheid met schade en aansprakelijke persoon / 455
335b. De positie van regresnemers / 458
335c. Beroep op verstrijken van korte termijn onmogelijk / 460
15.3 Schade door letsel en overlijden / 462
335d. Bijzondere regel voor schade door letsel en overlijden / 462
15.4 De lange verjaringstermijn / 463
336. De 20-jaartermijn / 463
337. Uitbreiding van de termijn in verband met milieuverontreiniging, art. 6:175 en strafbare feiten / 464
337a. Beroep op verstrijken lange termijn onaanvaardbaar / 465
15.5 Diverse onderwerpen / 467
338. Onrechtmatige toestand / 467
339. Rechtsvorderingen ter zake van een tekortkoming in de nakoming / 468
340. Stuiting / 468
341. Verlenging / 471
342. Verval / 471

Jurisprudentieregister / 473
Wetsartikelenregister / 503
Trefwoordenregister / 513

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding