Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2021-2022

Voor de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar

Paperback Nederlands 2021 9789013162448
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Houd je je als hulpofficier van justitie of andere (buitengewoon) opsporingsambtenaar bezig met processen-verbaal? Voorkom onnodige vrijspraken en verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-verbaal. Dit zakboek is volledig geactualiseerd met wetswijzigingen en jurisprudentie op het gebied van rechtsbijstand, herkenning op basis van beelden, één getuige is geen getuige en nieuwe praktijktips!

Het Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht is het perfecte naslagwerk bij het maken of corrigeren van een proces-verbaal. De complete en praktijkgerichte benadering levert een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van het proces-verbaal. De uitgave is hiermee onmisbaar in een tijd waarin de opsporingspraktijk steeds meer waarde hecht aan een solide proces-verbaal.

Het zakboek zet alle onderwerpen op een rij die van belang zijn voor het leveren van een gedegen proces-verbaal. To-the-point en rijkelijk voorzien van praktijktips. De uitgave belicht onder meer:
- Doel van het proces-verbaal
- Opsporingsbevoegdheden van diverse opsporingsambtenaren
- Verbaliseringsplicht
- Toezicht en opsporing
- Vormvereisten én inhoudseisen proces-verbaal
- Bewijsrecht en positie proces-verbaal binnen bewijsrecht
- Slachtoffer/benadeelde
- Processen-verbaal ter zake voorgeleiding, doorzoeking, confrontatie, (aanvragen van) bijzondere opsporingsbevoegdheden en beslag
- Veel voorkomende verbeterpunten uit de rechtspraak
- Checklists
- Actuele wetgeving en jurisprudentie

In deze 2021-editie zijn vanzelfsprekend de laatste ontwikkelingen op het gebied van processen-verbaal en het bewijsrecht opgenomen. Zo zijn de laatste wetswijzigingen verwerkt. Ook blijf je bij in de laatste jurisprudentie, waaronder rechtspraak op het gebied van rechtsbijstand, herkenning op basis van beelden, één getuige is geen getuige, tegenonderzoek, schadevergoeding en klachten.

Daarnaast zijn er in deze nieuwe editie diverse paragrafen toegevoegd of herschreven, waaronder de onderdelen over het gebruik van locatiegegevens van telefoons als bewijs en wettig en overtuigend bewijs.

Gebruik van het zakboek maakt een verschil in de praktijk. Het zal het aantal verzoeken tot aanvullend onderzoek/proces-verbaal sterk verlagen en het aantal onnodige vrijspraken terugbrengen. Kortom: een onmisbare uitgave voor hulpofficieren van justitie en andere algemeen én buitengewoon opsporingsambtenaren!

Specificaties

ISBN13:9789013162448
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:384
Druk:1
Verschijningsdatum:2-3-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Politietaken

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
ACTUALITEITEN 6
GEBRUIKTE LITERATUUR 19
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 20

1 INLEIDING
1.1 Begripsomschrijving pv 21
1.2 Doel en belang van het pv 21
1.3 Waarheidsvinding strafbaar feit 22
1.4 Toezicht op opsporing en gezagsverhoudingen 22
1.5 Kritiek op betrouwbaarheid pv/gevaren van pv 23
1.6 Soorten pv’s 24
1.7 Pv aanvraag dwangmiddel 24
1.8 Eind-pv 25
1.9 Beslissingen na eind-pv 25
1.10 OM-organisatie en werkzaamheden OvJ 28
1.11 Politierechter 29
1.12 Meervoudige kamer 30
1.13 De RC: taken en bevoegdheden 30

2 VERBALISERINGSPLICHT
2.1 Inleiding 34
2.2 Verbaliseringsplicht algemeen 34
2.3 Verbaliseringsplicht bij bijzondere opsporingsbevoegdheden 36
2.4 Definiëring opsporingsonderzoek 36
2.5 Verbaliseringsplicht bij onderzoek dat aan opsporing voorafgaat 36
2.6 Verbaliseringsplicht bij opsporing 37
2.7 Niet ten spoedigste opmaken van een pv 38
2.8 Afschermprocedure/afscherm-pv 40
2.9 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 41

3 OPSPORINGSBEVOEGDHEID DIVERSE OPSPORINGSAMBTENAREN
3.1 Opsporingsbevoegdheid algemeen opsporingsambtenaren 42
3.2 Opsporingsbevoegdheid KMar 43
3.3 Opsporingsbevoegdheid bijzondere opsporingsdiensten 44
3.4 Opsporingsbevoegdheid boa’s 46
3.5 HulpOvJ’s 50

4 TOEZICHT EN OPSPORING
4.1 Inleiding 52
4.2 Twee petten 52
4.3 De Algemene wet bestuursrecht (Awb) 53
4.4 De toezichthouder en gebruik van bevoegdheden 53
4.5 Verbaliseringsplicht 55
4.6 Toezicht en opsporing 55
4.7 Misbruik/voortgezette toepassing van bevoegdheden 56
4.8 Binnentreden en voortgezette toepassing 58
4.9 Het pv 58

5 VORMVEREISTEN PV
5.1 Eisen aan vormgeving 60
5.2 Inhoudsopgave en doorlopende nummering 60
5.3 Samenvatting pv 61
5.3.1 Overzicht vrijheidsbenemende dwangmiddelen 62
5.3.2 Overzicht toegepaste bijzondere opsporingsbevoegdheden 63
5.3.3 Voorbeeld bewijsoverzicht 63
5.4 Afschriften 68

6 INHOUDSEISEN PV
6.1 Inleiding 69
6.2 De aan het pv gestelde eisen 69
6.3 Omschrijving verbalisant 70
6.4 Extra eisen voor de boa 70
6.5 Persoonlijk opgemaakt 70
6.6 Gedagtekend 71
6.7 Ondertekend 71
6.8 Opmaken op ambtseed of ambtsbelofte 72
6.9 Redenen van wetenschap 75
6.9.1 Redenen van wetenschap: verbalisant 76
6.9.2 Redenen van wetenschap: getuige/aangever 77
6.9.3 Redenen van wetenschap: verdachte 78
6.10 Decor en context 78
6.11 Voorwaarden pv dwangmiddel 80
6.11.1 Waarom is verdachte verdacht? 80
6.12 Vaststelling identiteit verdachte 81
6.13 Bestanddelen van het strafbare feit 82
6.14 Datum en plaats 83
6.15 Relevante onderzoeksbevindingen/ambtshandelingen 83
6.16 Verzwijgen onderzoeksbevindingen/ambtshandelingen 85
6.17 Geweld, veiligheidsfouillering en gebruik boeien vermelden in pv 86
6.18 Genoemde bijlagen bijvoegen 87
6.19 Toelichting bij foto’s 87
6.20 Wijzigingen en toevoegingen pv 88
6.21 Rechten verdachten 88
6.21.1 Mededelingen aan verdachten 88
6.21.2 Informeren anderen over aanhouding verdachte en mededeling rechten aan ouders 92
6.21.3 Consultatierecht/verhoorbijstand 94

7 CONCRETE TIPS VOOR HET PV
7.1 Algemene tips vooraf 103
7.2 Tijdstippen in 24 uursaanduiding opnemen 103
7.3 Aangifte/verklaring op andere datum dan pleegdatum 103
7.4 Ophouden voor uitreiken gerechtelijk stuk 103
7.5 Melden reden vertraging 104
7.6 Pv’s in zaak tegen medeverdachte 104
7.7 Gebruik de juiste juridische terminologie 105
7.8 Stoptekens 105
7.9 Uitingen die verklaringsvrijheid getuige kunnen belemmeren 108
7.10 Kennisnemen processtukken door benadeelde 108
7.11 Onrechtmatig verkregen bewijs: niet altijd bewijsuitsluiting 108
7.12 Aanhouding buiten heterdaad: eisen pv 109
7.13 Pv door hulpOvJ 109
7.14 Toezegging door opsporingsambtenaar 109
7.15 Analyses in pv 110
7.16 Een sepot wil niet zeggen dat er slecht werk is geleverd 111
7.17 Verbanden tussen pv’s logisch 111
7.18 Nummering van onbekende verdachten 112
7.19 Horen verdachten/getuigen in aanwezigheid bekende 112
7.20 Horen van alle getuigen? 113
7.21 Buurtonderzoek 113
7.22 Locatiegegevens telefoon als bewijs 114
7.23 Verbaliseren van voorwaardelijk opzet 114
7.24 Verbaliseren van poging 115
7.25 Verbaliseren van deelneming (o.a. medeplegen) 115
7.26 Verbaliseren van “in vereniging” bij openlijk geweld 117
7.27 Openlijk geweld strafverzwaring 118
7.28 Situatietekening en foto’s 118
7.29 Waarnemingen door middel van camera of opname 119
7.30 Vastleggen in pv van waarnemingen op beelden 119
7.31 Herkenning verdachte op beelden 120
7.32 Verbaliseren van schoppen 122
7.33 Verbaliseren geweld bij ambtsdwang/wederspannigheid 123
7.34 Mishandeling bepaalde categorieën slachtoffers 123
7.35 Letsel, geneeskundige verklaring? 124
7.36 Zwaar lichamelijk letsel 125
7.37 Omschrijven schade aan goederen in dossier 125
7.38 Omvang schade in verband met straf 125
7.39 Diefstal/heling zonder aangifte 125
7.40 Tijdstip wetenschap heling 126
7.41 Verbaliseren voorhanden/aanwezig hebben wapen/drugs 127
7.42 Vastleggen geur (met name bij hennep) 128
7.43 Gevaar bij brandstichting en soortgelijke delicten 128
7.44 Vaststelling drugs 129
7.45 Kopie rijbewijs of uitdraai rijbewijzenregister bij rijden onder invloed 129
7.46 Stukken in dossier ‘rijden tijdens invordering’ enz. 129
7.47 Opmaken akte van uitreiking 130

8 INZENDING PV
8.1 Inzenden pv conform Sv 132
8.2 Inzenden pv in de praktijk 132
8.3 Voldoende kopieën politiedossier 133
8.4 Afwachten nadere bevelen OvJ 133

9 DAGVAARDING/BESTANDDELEN
9.1 Inleiding 134
9.2 Eisen gesteld aan tenlastelegging 134
9.3 Bestanddelen in het pv 136

10 BEWIJS EN TERECHTZITTING
10.1 Inleiding 138
10.2 Veroordeling slechts bij wettig en overtuigend bewijs 138
10.3 Onmiddellijkheidsbeginsel 141
10.4 De gang van zaken tijdens het onderzoek ter terechtzitting 142
10.5 Het onderzoek ter terechtzitting: de voorvragen 144
10.6 Het onderzoek ter terechtzitting: de hoofdvragen 146
10.7 Hoger beroep 147
10.8 Wettige bewijsmiddelen 147
10.9 Eigen waarneming rechter 148
10.10 Verklaring verdachte 149
10.10.1 Bekentenis verdachte 150
10.10.2 Intrekken verklaring verdachte 150
10.10.3 Voorschriften voor verhoor verdachte 151
10.10.4 Consequenties van het ontbreken van de cautie 156
10.10.5 Inhoudseisen pv-verhoor 157
10.10.6 Tolken en vertaling (verdachte/getuige/aangever/deskundige) 159
10.10.7 Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen) 163
10.10.8 Daderwetenschap verdachte 167
10.10.9 Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving 168
10.10.10 Verklaring medeverdachte 169
10.10.11 Verhoor (latere) verdachte als getuige 170
10.10.12 Ad-info-voeging bij bekentenis 170
10.10.13 Verklaring verdachte in pv-bevindingen 171
10.10.14 Verdachte niet gehoord, toch veroordeeld 172
10.11 Verklaring getuige 172
10.11.1 Horen getuige/deskundige op initiatief verdediging 174
10.11.2 Bevel oproeping/medebrenging getuige/deskundige door rechter 175
10.11.3 Oproepen/meebrengen getuige/deskundige door OvJ 176
10.11.4 Weigering oproeping getuige/deskundige door OvJ 176
10.11.5 Getuigen op zitting/afzien van getuigen 177
10.11.6 Verdedigingsbelang 179
10.11.7 Noodzakelijkheidscriterium 180
10.11.8 Inleiding (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces 181
10.11.9 Domicilie kiezende aangever/getuige 185
10.11.10 Aangifte/getuigenverklaring onder nummer 186
10.11.11 Beperkt anonieme getuige 187
10.11.12 Bedreigde getuige 189
10.11.13 Afgeschermde getuige 191
10.11.14 Politieambtenaar als (beperkt) anonieme/bedreigde getuige 192
10.11.15 Verschoningsrecht/plicht i.v.m. verhoor bepaalde getuigen 192
10.11.16 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 192
10.11.17 Gebruik eerdere getuigenverklaring na later beroep op verschoningsrecht 193
10.11.18 Getuigen met geestelijke beperking of jeugdige getuigen 193
10.11.19 Toezeggingen aan getuige over alleen horen door politie 193
10.11.20 Afspraken met getuige/kroongetuige 194
10.11.21 Opnemen van een verklaring in het bijzijn van een bekende 194
10.11.22 Verhoorprotocol, inzet dominee en ervaringsdeskundige 195
10.11.23 Advocaat/OvJ als getuige 196
10.11.24 Verklaring van getuige in pv 196
10.11.25 Verklaring ‘in concept’ 198
10.11.26 Getuige in buitenland 198
10.11.27 Verdediging in gelegenheid stellen bij politieverhoren te zijn 198
10.11.28 Zonder verdediging horen getuigen bij de RC 199
10.11.29 Bewijsgebruik verklaring getuige die niet door verdediging
kon worden ondervraagd 200
10.11.30 Belang getuige bij niet horen tegenover belang verdachte
bij ondervragen getuige 203
10.11.31 CI-informant als getuige 205
10.11.32 Bewijsgebruik van ingetrokken verklaring 206
10.11.33 Eén getuige is geen getuige 207
10.12 Verklaring deskundige 213
10.12.1 Rechten verdediging bij deskundigen 214
10.13 Schriftelijke bescheiden/pv opsporingsambtenaar 216
10.13.1 Pv eigen waarneming opsporingsambtenaar enig bewijs 217
10.13.2 Verschillen tussen opnamen van verhoren en pv’s 219
10.13.3 Pv van buitenlandse opsporingsambtenaar 219
10.13.4 Anoniem pv 220
10.13.5 Onderscheid opsporings-/deskundigenonderzoek 221
10.13.6 Schriftelijk verslag deskundige 222
10.13.7 DNA-rapport 224
10.13.8 Strafblad als bewijs 225
10.13.9 Slachtofferverklaring/vordering benadeelde als bewijs 225
10.13.10 Reclasseringsrapport geen bewijs 225
10.13.11 Verklaring/pleitaantekeningen advocaat geen bewijs 226
10.13.12 Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid geen bewijs 226
10.14 Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid 226
10.15 Bewijsminima 228
10.16 Onrechtmatig verkregen bewijs 229
10.17 Schakelbewijs 229

11 HET SLACHTOFFER/DE BENADEELDE
11.1 Slachtoffer/benadeelde: inleiding 232
11.2 De bejegening van het slachtoffer en individuele beoordeling 232
11.3 Verwijzing naar instanties 236
11.4 Informatieverstrekking aan het slachtoffer 237
11.4.1 Informeren over rechten en verloop van de zaak 237
11.4.2 Recht op kennisneming en toevoeging van processtukken 242
11.5 Bijstand/vertegenwoordiging/tolk/vertaling 244
11.6 Rechten van naasten van het slachtoffer 246
11.7 Spreekrecht 246
11.8 Schadevergoeding 248
11.9 Herstelrecht, waaronder bemiddeling 255
11.10 Oproeping slachtoffer 256

12 AANGIFTE EN KLACHT
12.1 Aangifte en klacht 258
12.2 Vormvereisten aangifte 258
12.3 Inhoudseisen aangifte 260
12.4 Aangifteplicht 260
12.5 Verplichting tot opnemen aangifte 262
12.6 Aangifte doen van een in het buitenland gepleegd feit 262
12.7 Intrekken aangifte 263
12.8 Ambtshalve vervolgbare strafbare feiten 263
12.9 De klacht 264
12.10 Herstellen gebrekkige klacht 268
12.11 Aangifte opsporingsambtenaar 269

13 HET VOORGELEIDINGS- EN RAADKAMERPV
13.1 Inleiding 271
13.2 Voorlopige hechtenis (algemeen) 271
13.3 Het voorgeleidings- en raadkamerpv 272
13.4 Pv bij opheffing schorsing na overtreding of vluchtgevaar 275
13.5 Eind-pv 275

14 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN (BOB)
14.1 Inleiding 277
14.2 Aanvraag pv BOB algemeen 277
14.3 Inhoud van de aanvraag 277
14.4 Uitwerking: aanvraag vordering verstrekking historische gegevens 278
14.5 Pv zelfstandig inzetten BOB 280

15 DOORZOEKING
15.1 De doorzoeking 281
15.2 Het aanvraag-pv doorzoeking 281
15.3 Mondelinge vordering doorzoeking 282

16 CONFRONTATIE
16.1 Confrontatie 284
16.2 Bewijs- of opsporingsconfrontatie 285
16.3 Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek 286
16.4 Verzuim naleving regels confrontatie 287
16.5 Overleg met OvJ over soort confrontatie 288
16.6 Negatieve confrontaties/verdachte in selectie? 288
16.7 Opsporingsconfrontatie als bewijs 289
16.8 Foto’s van de confrontatie processtukken? 289

17 ONTNEMING WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL
17.1 Toepassingsbereik art. 36e Sr 290
17.2 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 292
17.3 Vaststellen voordeel bij meerdere daders 294

18 BESLAG
18.1 Inleiding 297
18.2 Voorkom overmatig beslag 297
18.3 Aanleiding/omstandigheden aantreffen voorwerp 298
18.4 Omschrijf beslagbevoegdheid en vatbaarheid 299
18.5 Goede aanduiding voorwerp 299
18.6 Omschrijf onder wie voorwerp in beslag genomen is 299
18.7 Schriftelijk afstand doen 300
18.8 Zo snel en zo veel mogelijk afwerken beslag 300
18.9 Overzicht afwerking beslag én restant per beslagene 304
18.10 KVI en bewijs van ontvangst 304

19 PROCESSTUKKEN
19.1 Inleiding processtukken 305
19.2 Sv en processtukken 306
19.3 Besluit processtukken in strafzaken 314
19.4 Bijzondere opsporingsbevoegdheden: art. 126aa Sv 320
19.5 Ontlastend bewijsmateriaal 322
19.6 Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden 322
19.7 Kennisgeving aan betrokkene (notificatie) 323
19.8 Bewaring/vernietiging en gebruik gegevens voor ander doel 325

20 DOOR RECHTERS GESIGNALEERDE ONJUISTHEDEN/VERBETERPUNTEN
20.1 Inleiding 327
20.2 Geuridentificatieproef niet ‘blind’ uitgevoerd 328
20.3 Ontbreken bewijsschakel en overige gebreken/onjuistheden 329
20.4 Onvolledig onderzoek (geen heropening/nader onderzoek) 329
20.5 Schending pressieverbod 330
20.6 Kwaliteit politieonderzoek (tunnelvisie en onvoldoende afstand van bemoeienissen familie slachtoffer) 330
20.7 Klacht ex art. 12 Sv na aangifte tegen politie 331
20.8 Vernietiging bewijsmateriaal zonder machtiging OvJ 332
20.9 Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij(en) 332
20.10 Tegenstrijdigheden in pv en onder ede afgelegde verklaringen van opsporingsambtenaren 332
20.11 Toetsing betrouwbaarheid verklaring aangeefsters 333
20.12 Niet verstrekken informatie aan rechter 334
20.13 Gebruik verstrekte cocaïne niet in pv 334
20.14 Verschil pv verhoor en woordelijk verslag 335
20.15 Ontlastende CI-info verzwegen 337
20.16 Onjuiste weergave in pv uitkijken camerabeelden 337
20.17 Aanpassing pv om juiste gang van zaken te maskeren 338
20.18 Onjuiste wijze van verbaliseren door opsporingsambtenaren 339
20.19 Pv opsporingsambtenaren strijdig met camerabeelden 339
20.20 Zedenzaken: diverse voorbeelden 340
20.21 Pressie op zwakbegaafde verdachte 343
20.22 Onjuist uitwerken tapgesprekken 344
20.23 Onvolledig onderzoek verlaten plaats ongeval 345
20.24 Tappen en professioneel verschoningsgerechtigde 345

21 BIJLAGEN
21.1 Kwaliteitsstandaard procesdossier VVC 347
21.2 Checklist van toezicht naar opsporing 364
21.3 Checklist pv van aangifte huiselijk geweld 364

REGISTER 366
DE AUTEUR 374

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2021-2022