Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013163780. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2023

Paperback Nederlands 2023 9789013170900
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Nog niet verschenen, verwacht op 24‑02‑2023
27,50

Samenvatting

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2023 geeft een toegankelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid en de wijze waarop de (decentrale) overheid die onderwerpen aanpakt. Aan de hand van een casus wordt de lezer meegenomen in het socialezekerheidsrecht. Dit basisboek kenmerkt zich door de vele voorbeelden en is geschreven vanuit de praktijk. Om die reden is bij ieder hoofdstuk ook een voorbeeld van een beschikking, zoals een toekenning kinderbijslag, opgenomen.

Voor zover mogelijk bevat elk hoofdstuk dezelfde opbouw: inleiding, uitvoering en aanvraag, voorwaarden, ingang, hoogte en duur, beëindiging, verplichtingen en jurisprudentie. Ieder hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting in overzichtelijke schema’s.

De belangrijkste onderwerpen die in deze uitgave aan bod komen, zijn:
- kinderen
- ouderdom
- overlijden
- gezondheid
- zorg en ondersteuning
- ziekte
- arbeidsongeschiktheid
- werkloosheid
- behoeftigheid
- re-integratie
- handhaving

Deze uitgave is volledig up-to-date en behandelt alle ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Er wordt diepgaand ingegaan op diverse actuele onderwerpen, zoals systematiek handhaving en re-integratie. Ook de Verzamelwet SZW 2023 en de aanpassingen in de wet- en regelgeving komen aan bod.

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2023 is van grote waarde voor iedereen die zich wil verdiepen in dit rechtsgebied. Denk aan (rechts)hulpverleners, medewerkers uitvoeringsinstellingen en personen die werkzaam zijn in de sociale adviespraktijk. De titel wordt ook gebruikt in het onderwijs, zowel bij HBO- als WO-opleidingen.

Specificaties

ISBN13:9789013170900
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:404
Druk:9
Verschijningsdatum:24-2-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Inhoudsopgave

Woord vooraf 5
Lijst van afkortingen 13

1 Inleiding in het socialezekerheidsrecht 17
1.1 Inleiding 18
1.2 Het stelsel van sociale zekerheid 20
1.2.1 Digitaal klantdossier 23
1.3 Rechtsbescherming 24
1.4 Leeswijzer 29

2 Kinderen 31
2.1 Inleiding 32
2.2 Uitvoering en aanvraag 33
2.3 Voorwaarden 33
2.4 Begrip kind 38
2.5 Ingang 39
2.6 Hoogte en duur 40
2.6.1 Dubbele kinderbijslag 42
2.6.2 Bijverdiensten 45
2.6.3 Scheiding en co-ouderschap 45
2.6.4 Woonlandbeginsel 46
2.7 Beëindiging 47
2.8 Kindgebonden budget 47
2.8.1 Uitvoering en aanvraag 48
2.8.2 Voorwaarden 48
2.8.3 Hoogte 48
2.9 Verplichtingen 51
2.10 Jurisprudentie 51
2.11 Voorbeeld beschikking 52
2.12 Kernpunten 53

3 Ouderdom 55
3.1 Inleiding 56
3.2 Uitvoering en aanvraag 58
3.3 Voorwaarden 59
3.4 Begrippen gehuwd en kind 61
3.4.1 Gehuwd 62
3.4.2 Kind 67
3.5 Ingang 68
3.6 Hoogte en duur 69
3.6.1 Ouderdomspensioen (AOW-pensioen): hoogte en duur 69
3.6.2 Toeslag (AOW-toeslag) 70
3.6.3 Inkomensondersteuning AOW 74
3.6.4 Kostendelersnorm en verdrag marokko 75
3.7 Beëindiging 75
3.8 Verplichtingen 76
3.9 Jurisprudentie 76
3.10 Voorbeeld beschikking 78
3.11 Kernpunten 79

4 Overlijden 81
4.1 Inleiding 82
4.2 Uitvoering en aanvraag 84
4.3 Voorwaarden 84
4.4 Begrippen nabestaande en wees 89
4.4.1 Nabestaande 90
4.4.2 Wees 91
4.5 Ingang 92
4.6 Hoogte en duur 92
4.6.1 Nabestaandenuitkering 93
4.6.2 Wezenuitkering 95
4.6.3 Woonlandbeginsel 96
4.7 Beëindiging 97
4.7.1 Nabestaandenuitkering en Anw-tegemoetkoming 97
4.7.2 Wezenuitkering 98
4.8 Verplichtingen 98
4.9 Jurisprudentie 99
4.10 Voorbeeld beschikking 101
4.11 Kernpunten 102

5 Gezondheid, zorg en ondersteuning 105
5.1 Inleiding 106
5.2 Zorgverzekeringswet 107
5.2.1 Uitvoering en aanvraag 107
5.2.2 Voorwaarden 108
5.2.3 Basispakket 109
5.2.4 Vormen van zorg 111
5.2.5 Premie, inkomensafhankelijke bijdrage, eigen risico en eigen bijdrage 112
5.2.6 Zorgtoeslag 113
5.3 Wet langdurige zorg 114
5.3.1 Uitvoering en aanvraag 115
5.3.2 Voorwaarden 116
5.3.3 Indicatiestelling 118
5.3.4 Zorgplan en persoonlijk plan 121
5.3.5 Vormen van zorg 122
5.3.6 Premie en eigen bijdrage 130
5.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 130
5.4.1 Uitvoering, melding en aanvraag 132
5.4.2 Maatschappelijke ondersteuning 134
5.4.3 Voorwaarden 140
5.4.4 Onderzoek 141
5.4.5 Vormen van ondersteuning 147
5.4.6 Bijdrage in de kosten 151
5.4.7 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 154
5.5 Afbakening en overzicht gezondheid, zorg en ondersteuning 155
5.5.1 Kinderen en jongeren tot achttien jaar met een beperking 156
5.6 Wet arbeid en zorg 157
5.7 Verplichtingen 160
5.8 Jurisprudentie 160
5.9 Voorbeeld beschikking 161
5.10 Kernpunten 163

6 Ziekte 165
6.1 Inleiding 166
6.2 Uitvoering en aanvraag 167
6.3 Voorwaarden 168
6.3.1 Géén uitbetaling ziekengeld 177
6.3.2 Wél uitbetaling ziekengeld 179
6.4 Ingang 182
6.5 Hoogte en duur 183
6.6 Beëindiging 185
6.7 Verplichtingen 185
6.8 Jurisprudentie 187
6.9 Voorbeeld beschikking 189
6.10 Kernpunten 191

7 Arbeidsongeschiktheid 193
7.1 Inleiding 194
7.2 Uitvoering en aanvraag 195
7.3 Begrip arbeidsongeschiktheid 195
7.3.1 Schattingsmethodiek 198
7.3.2 Bezwaarverzekeringsarts en bezwaararbeidsdeskundige 207
7.4 Ingang 208
7.5 WAO 208
7.5.1 Voorwaarden 209
7.5.2 Soorten WAO-uitkeringen 209
7.5.3 Bijzonderheden WAO 212
7.5.4 Beëindiging WAO 213
7.6 Wet WIA 213
7.6.1 IVA 214
7.6.2 Beëindiging IVA 219
7.6.3 WGA 219
7.6.4 Bijzonderheden 227
7.6.5 Beëindiging WGA 228
7.7 Wajong 228
7.7.1 Voorwaarden 231
7.7.2 Soorten Wajong 234
7.7.3 Beëindiging Wajong 236
7.8 Verplichtingen 237
7.9 Jurisprudentie 238
7.10 Voorbeeld beschikking 240
7.11 Kernpunten 242

8 Werkloosheid 245
8.1 Inleiding 246
8.2 Uitvoering en aanvraag 246
8.3 Voorwaarden 247
8.4 Ingang 252
8.5 Hoogte en duur 253
8.6 Beëindiging 259
8.7 Faillissementsuitkering 260
8.8 Verplichtingen 261
8.8.1 Verwijtbaar werkloos 261
8.8.2 Passende arbeid 263
8.8.3 Vrijwilligerswerk 266
8.8.4 Benadelingshandeling 267
8.9 Jurisprudentie 267
8.10 Voorbeeld beschikking 270
8.11 Kernpunten 272

9 Behoeftigheid 275
9.1 Inleiding 276
9.2 Participatiewet 278
9.2.1 Uitvoering en aanvraag 279
9.2.2 Voorwaarden bijstand 281
9.2.3 Bijstand 288
9.2.4 Vormen van bijstand 300
9.2.5 Beëindiging 301
9.2.6 Verplichtingen 301
9.2.7 Bijzondere groepen 306
9.2.8 Wijzigingen 308
9.3 Gemeentelijke minimaregelingen 308
9.4 Wet IOAW 309
9.4.1 Uitvoering en aanvraag 309
9.4.2 Voorwaarden 310
9.4.3 Hoogte en duur 310
9.4.4 Verplichtingen 312
9.5 Wet IOW 312
9.5.1 Uitvoering en aanvraag 312
9.5.2 Voorwaarden 313
9.5.3 Hoogte en duur 313
9.5.4 Verplichtingen 314
9.6 TW 314
9.6.1 Uitvoering en aanvraag 315
9.6.2 Voorwaarden 315
9.6.3 Hoogte en duur 316
9.6.4 Verplichtingen 316
9.7 Jurisprudentie 317
9.8 Voorbeeld beschikking 319
9.9 Kernpunten 320

10 Re-integratie 321
10.1 Inleiding 322
10.2 Arbeids- en re-integratiebemiddeling 323
10.3 Re-integratie UWV 325
10.3.1 Begrippen: ondersteuning, voorziening, re-integratievisie en re-integratieplan 325
10.3.2 Voorzieningen 326
10.4 Re-integratie gemeenten 331
10.4.1 Begrippen: arbeidsinschakeling, plan van aanpak, ondersteuning en voorziening 331
10.4.2 Participatieladder en re-integratieladder 335
10.4.3 Voorzieningen 336
10.5 Dwangarbeid en verplichte arbeid 344
10.6 Regelingen voor de werkgever 345
10.7 Jurisprudentie 347
10.8 Voorbeeld beschikking 348
10.9 Kernpunten 350

11 Handhaving 353
11.1 Inleiding 354
11.2 Handhaving 356
11.3 Soorten sancties 361
11.3.1 Maatregel 364
11.3.2 Boete 374
11.3.3 Waarschuwing 384
11.4 Intrekken, herzien, terugvorderen, verrekenen en invorderen 386
11.4.1 Intrekken en herzien 386
11.4.2 Terugvorderen 387
11.4.3 Verrekenen 389
11.4.4 Invorderen 390
11.5 Strafrecht 390
11.6 Jurisprudentie 391
11.7 Voorbeeld beschikking 394
11.8 Kernpunten 395

Trefwoordenregister 397

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Basisboek Socialezekerheidsrecht 2023