Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

AB Klassiek

Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd

Paperback Nederlands 2022 9789013165067
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze titel bespreekt de belangrijkste thema’s van het bestuursrecht op overzichtelijke wijze. De lezer krijgt aan de hand van casusposities in een relatief kort tijdsbestek een compleet overzicht van alle belangrijke leerstukken van het bestuursrecht. In deze 8e druk is er speciale aandacht voor nieuwe thema’s zoals de digitalisering van het bestuursrecht.

In deze geactualiseerde uitgave van AB Klassiek komen de belangrijkste thema’s van het bestuursrecht via de klassieke uitspraken aan de orde. Per thema wordt naast de centraal gestelde klassieke uitspraak ook aandacht besteed aan belangrijke verwante uitspraken. De lezer krijgt daarmee aan de hand van casusposities in een relatief kort tijdsbestek een compleet, diepgaand en up-to-date overzicht van de stand van zaken van alle belangrijke leerstukken van het bestuursrecht. De annotaties worden verzorgd door erkende experts op het gebied van het thema. Daarmee is deze titel uitermate geschikt voor zowel de praktijk als het (master)onderwijs.

De bekende thematische aanpak is ook in deze 8e uitgave gehandhaafd met behoud van de behandeling van de belangrijkste onderdelen van het bestuursrecht via klassieke uitspraken. Wel is, vanwege de ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak, een nieuwe selectie gemaakt van de uitspraken die het etiket klassiek verdienen.

Personen- en familierecht actueel
Deze uitgave is volledig geactualiseerd en bevat de laatste ontwikkelingen. Er is gekozen om een aantal nieuwe uitspraken en thema’s toe te voegen en verder uit te lichten, zoals:
- Harmonisatiewet (nr. 14)
- SGP (nr. 32)
- Dakopbouw Amsterdam (nr. 45)
- AERIUS (geautomatiseerde besluitvorming, nr. 42)
- Puškár (verplichte voorprocedures, nr. 43)
- Zorgcentrum Meerkerk (belanghebbende, nr. 44)
- Urgenda (rechterlijke toetsing van het Nederlandse klimaatbeleid aan internationale mensenrechtenbepalingen, nr. 46)

Ten opzichte van de vorige druk(ken) is er in deze druk in het bijzonder aandacht voor de rol van internationaal recht binnen onze rechtsorde en voor nieuwe thema’s zoals de digitalisering van het bestuursrecht.

AB Klassiek is van grote waarde voor zowel de beroepspraktijk als het (master)onderwijs.

Specificaties

ISBN13:9789013165067
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:824
Druk:8
Verschijningsdatum:22-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Tom Barkhuysen

Prof.mr. T. Barkhuysen is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is hij advocaat te Amsterdam.

Andere boeken door Tom Barkhuysen

Over Jaap Polak

Jaap Polak is hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Andere boeken door Jaap Polak

Inhoudsopgave

TEN GELEIDE V
AFKORTINGEN XVII

1. DE BOURBON
Het rechtskarakter van de overheidsbegroting
HR 5 oktober 1849
W. den Ouden 1
2. NOORDWIJKERHOUT/GULDEMOND
Bevoegdheid burgerlijke rechter; wanneer is een overheidsdaad onrechtmatig?; ontvankelijkheid vorderingen tegen de overheid
HR 31 december 1915
W. Konijnenbelt 15
3. TERUGWERKENDE KRACHT SALARISVERLAGING
Rechtszekerheidsbeginsel: het ontstaan en de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur
CRvB 31 oktober 1935
R. Ortlep 31
4. FLUORIDERING
Wettelijke grondslag
HR 22 juni 1973
F.J. van Ommeren 55
5. ÖZTÜRK
Bestraffende sancties en EVRM-waarborgen
EHRM 21 februari 1984
T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik 71
6. SINT-OEDENRODE/DRIESSEN
Aansprakelijkheid na vernietiging van een besluit
HR 24 februari 1984
B.J. Schueler 93
XII
Inhoudsopgave
7. BENTHEM
Toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige
(bestuurs)rechter
EHRM 23 oktober 1985
T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik 107
8. HEESCH/VAN DE AKKER
Formele rechtskracht van besluiten
HR 16 mei 1986
J.E.M. Polak 119
9. LANDBOUWVLIEGERS
Onrechtmatige regelgeving
HR 16 mei 1986
R.M. van Male 147
10. IKON
Beginselen van behoorlijk bestuur en privaatrechtelijk
handelen van bestuursorganen
HR 27 maart 1987
M. Scheltema 175
11. GCN/NIEUWEGEIN II
Overheidscontracten en PPS
HR 23 juni 1989
G.A. van der Veen 187
12. WINDMILL
Tweewegenleer. Publiek- en/of privaatrecht.
Onaanvaardbare doorkruising
Hoge Raad 26 januari 1990
H.Ph.J.A.M. Hennekens 201
13. LEIDRAAD ADMINISTRATIEVE BOETEN 1984
Erkenning van beleidsregels als rechtsregels
HR 28 maart 1990
H.E. Bröring 219
14. HARMONISATIEWET
Verbod toetsing formele wetgeving aan ongeschreven
rechtsbeginselen en Koninkrijksstatuut;
billijkheidsuitzonderingen wegens niet verdisconteerde
omstandigheden
HR 14 april 1989
R.J.B. Schutgens 237
XIII
Inhoudsopgave
15. BUG-ALUTECHNIK
De Unierechtelijke invloed op de toepassing van het
vertrouwensbeginsel in terugvorderingsgeschillen
HvJ EG 20 september 1990
J.E. van den Brink en W. den Ouden 251
16. KUUNDERS/MILIEUORGANISATIES
Belanghebbende en privaatrechtelijke handhaving
HR 18 december 1992
G.A. van der Veen 267
17. LONG LIN
Publiekrechtelijke taak
ABRvS 10 april 1995
G.A. van der Veen 281
18 BRASSERIE DU PÊCHEUR EN FACTORTAME III
Aansprakelijkheid van lidstaten voor schending van Unierecht
HvJ EG 5 maart 1996
A.J.C. de Moor-van Vugt 295
19. MAXIS EN PRAXIS
Rechterlijke toetsing van beleids- en beoordelingsruimte
ABRvS 9 mei 1996
R. Ortlep 317
20. KRAAIJEVELD
Doorwerking van EU-recht in de nationale rechtsorde
HvJ EG 24 oktober 1996
R.J.G.M. Widdershoven 335
21. PIKMEER II
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid
HR 6 januari 1998
T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik 351
22. BONNETJES PEPER
Openbaarheid, privacy en goed functioneren openbaar bestuur
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 april 2000
E.J. Daalder 369
23. KUDLA
Redelijke termijn
EHRM 26 oktober 2000
T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik 385
XIV
24. JETSKI’S
Het specialiteitsbeginsel
ABRvS 18 september 2002
R.J.N. Schlössels 409
25. BRUMMEN
Brummenlijn: omvang geding in hoger beroep
ABRvS 6 augustus 2003
P.A. Willemsen 427
26. KÜHNE & HEITZ
Heroverweging van definitief geworden besluiten en
rechterlijke uitspraken
HvJ EG 13 januari 2004
R.J.G.M. Widdershoven 441
27. DAKOPBOUW HAARLEM
Handhavingsplicht en gedogen
ABRvS 30 juni 2004
G.T.J.M. Jurgens 467
28. DE METSELAAR
Bewijs in het bestuursprocesrecht
CRvB 1 juni 2005
Y.E. Schuurmans 483
29. VIE D’OR
Aansprakelijkheid van de toezichthouder wegens falend
toezicht
HR 13 oktober 2006
A.A. van Rossum 499
30. VAN DER WEERD
Ambtshalve toetsing aan EU-recht
HvJ EG 7 juni 2007
R.J.G.M. Widdershoven 521
31. INRIJVERBOD HATTEM
Finale geschilbeslechting door de bestuursrechter
ABRvS 10 december 2008
B.J. Schueler 539
32. SGP
Non-discriminatie
HR 9 april 2010
M.L.P. Loenen 555
Inhoudsopgave
XV
33. ELZENBOS BRUMMEN
Relativiteitsvereiste
ABRvS 19 januari 2011
J.C.A. de Poorter 571
34. DE WOUWSE TOL
Nadeelcompensatie op grond van het beginsel ‘égalité devant
les charges publiques’
ABRvS 5 december 2012
M.K.G. Tjepkema 585
35. ÅKERBERG FRANSSON
Reikwijdte en inhoud Handvest van de Grondrechten van de EU
HvJ EU 26 februari 2013
T. Barkhuysen en R.J.G.M. Widdershoven 601
36. MUSTAFIĆ EN NUHANOVIĆ
Staatsaansprakelijkheid voor internationaal onrechtmatige
daad Dutchbat
HR 6 september 2013
N.J. Schrijver 623
37. KAMINO EN DATEMA
Recht op behoorlijk bestuur
HvJ EU 3 juli 2014
R.J.N. Schlössels en R.H.W. Frins 633
38. STICHTING BEVORDERING KWALITEIT LEEFOMGEVING
SCHIPHOLREGIO
Besluit en bestuursorgaan
ABRvS 17 september 2014
J.A.F. Peters 649
39. INTOCHT SINTERKLAAS AMSTERDAM
Openbare orde
ABRvS 12 november 2014
J.G. Brouwer en A.E. Schilder 667
40. MELDINGSSTELSEL LEEUWARDEN
Het besluitbegrip als het toegangsbewijs voor de
rechtsbescherming
ABRvS 14 januari 2015
R. Ortlep 675
41. SPEELAUTOMATENHAL VLAARDINGEN
Schaarse publieke rechten en transparantie
ABRvS 2 november 2016
F.J. van Ommeren 693
Inhoudsopgave
XVI
42. AERIUS
Geautomatiseerde besluitvorming
ABRvS 17 mei 2017
J. Wolswinkel 719
43. PUŠKÁR
Verplichte bestuurlijke voorprocedures en effectieve
rechtsbescherming
HvJ EU 27 september 2017
R.J.G.M. Widdershoven 735
44. ZORGCENTRUM MEERKERK
Belanghebbendebegrip
CRvB 5 maart 2019
H. Tolsma 751
45. DAKOPBOUW AMSTERDAM
Het vertrouwensbeginsel bij toezeggingen en inlichtingen
ABRvS 29 mei 2019
C.N.J. Kortmann 769
46. URGENDA
Rechterlijke toetsing van het Nederlandse klimaatbeleid aan
internationale mensenrechtenbepalingen
HR 20 december 2019
R.J.B. Schutgens 785
PERSONALIA 801

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        AB Klassiek