Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166378
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit zakboek bevat actuele wet- en regelgeving die voor u als hulpofficier of specialist in de opsporing van belang is. Het zakboek vormt hiermee een aanvulling op de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Via paragraafverwijzingen bij de wetteksten en overige regelgeving kunt u de bespreking raadplegen in het zakboek Strafvordering of Strafrecht.

Als hulpofficier van justitie of specialist in de opsporing dient u kennis te hebben van uiteenlopende en vaak veranderlijke rechtsgebieden. Het zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier helpt u een weg te banen binnen actuele wet- en regelgeving. De 2022-editie bevat een volledig geactualiseerd overzicht, aangevuld met belangrijke wetsvoorstellen. Via een uitgebreide inhoudsopgave en vernieuwde index vindt u snel wat u zoekt en via handige paragraafverwijzingen naar de bespreking in het zakboek Strafvordering of Strafrecht voor de Hulpofficier komt u snel tot de gewenste verdieping.

Actuele wetteksten/regelgeving
Uiteraard bevat dit zakboek belangrijke recente wijzigingen en wijzigingsvoorstellen waar u als hulpofficier of specialist in de opsporing mee te maken kunt krijgen. Zo heeft u gemakkelijk en snel de actuele stand van zaken bij de hand. Verwerkt in deze 2022-editie zijn onder meer:

Uitbreiding vh-misdrijven.
- Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde.
- Nieuwe Ambtsinstructie (inwerkingtreding in 2022 verwacht).
- Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin onder meer een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie). Opsporingsambtenaren krijgen niet meer het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Daarvoor in de plaats komt een feitenonderzoek, dat uitgaat van rechtmatig optreden.
- Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, met o.m. strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie/opslag/overslag goederen (art. 138aa Sr) en strafverzwaring bedreiging (art. 285 Sr).
- Fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen (art. 80septies, 138b, 138c, 139d, 232, 234 en 248 Sr).
- Misbruik prostituee (slachtoffer mensenhandel) ( 273g Sr).

Specificaties

ISBN13:9789013166378
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:656
Druk:1
Verschijningsdatum:29-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 10

1 INTERNATIONAAL / ALGEMEEN
1.1 EVRM 11
1.2 Schengen uitvoeringsovereenkomst (SUO) 14
1.3 Beneluxverdrag grensoverschrijdend politieel optreden 20
1.4 Verdrag van Enschede (politiële samenwerking met Duitsland) 29
1.5 Verdrag van Prüm 41
1.6 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer 42
1.7 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 44
1.8 Grondwet 46
1.9 Gemeentewet 48
1.10 Politiewet 2012 56
1.11 Awbi 65
1.12 Awb 68
1.13 Wid 75
1.14 Wet Nationale ombudsman 75
1.15 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 77
1.16 Toekomstige Ambtsinstructie politie, KMar en andereopsporingsambtenaren 92
1.17 Besluit geweldsregistratie 110
1.18 Beroepscode politie 112
1.19 Regeling hulpOvJ’s 2008 112

2 STRAFRECHT
2.1 Wetboek van Strafrecht 116
2.2 Wetboek van Strafvordering 204
2.3 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 367
2.4 Besluit inrichting en orde politieverhoor 371
2.5 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen 372
2.6 Besluit DNA-onderzoek in strafzaken 376
2.7 Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers 381
2.8 Besluit toepassing maatregelen belang onderzoek 387
2.9 Besluit opsporing terroristische misdrijven 390
2.10 Besluit onderzoek in strafzaken naar ernstige besmettelijke ziekte 391
2.11 Besluit videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 396

3 OPIUMWET
3.1 Opiumwet 398

4 WAPENS EN MUNITIE
4.1 Wet wapens en munitie 406
4.2 Regeling wapens en munitie 420

5 VERKEER
5.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 424
5.2 Wegenverkeerswet 1994 431
5.3 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 474
5.4 Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 482

6 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN
6.1 Wet op de economische delicten 485

7 UITLEVERING EN OVERLEVERING
7.1 Uitleveringswet 489
7.2 Overleveringswet 491

8 BURGERLIJK RECHT
8.1 BW, Boek 1 504
8.2 BW, Boek 3 506
8.3 BW, Boek 5 509
8.4 BW, Boek 6 511
8.5 BW, Boek 7 512
8.6 BW, Boek 8 512
8.7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 513

9 OVERIGE WETGEVING
9.1 Wet veiligheidsregio’s 517
9.2 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verwijzing) (Zb Sv 11.31) 517
9.3 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (verwijzing) (Zb Sv 11.31) 517
9.4 Wet op de lijkbezorging 517
9.5 Wet militaire strafrechtspraak 520
9.6 Wet internationale misdrijven 523
9.7 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek/hulp bij zelfdoding 525
9.8 Wet politiegegevens 526
9.9 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten 539
9.10 Wet tijdelijk huisverbod 540
9.11 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 543
9.12 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding 544

10 AANWIJZINGEN, ENZ. COLLEGE VAN PG’S
10.1 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies College van PG’s: inleiding 545
10.2 Aanwijzing afpakken 545
10.3 Aanwijzing discriminatie 551
10.4 Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling 556
10.5 Aanwijzing ibn (art. 94 Sv) (beoordeling beslag door (hulp)OvJ) 563
10.6 Instructie (voorheen Aanwijzing) identificatieplicht 566
10.7 Aanwijzing en instructie kinderpornografie 572
10.8 Aanwijzing feitgecodeerde misdr./overtr./Muldergedragingen 580
10.9 Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer 583
10.10 Aanwijzing opmaken pv tegen onbekende daders 586
10.11 Aanwijzing Opiumwet 587
10.12 Aanwijzing voor de opsporing 598
10.13 Aanwijzing slachtofferrechten 606
10.14 Aanwijzing technisch opsp. onderzoek / deskundigenonderzoek 615
10.15 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers 623
10.16 Aanwijzing zeden 631

REGISTER 639

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier 2022