Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Belastingwetten - pocketeditie 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166620
10
Voormalig top 10Totaal 28 dagen
EvergreenTotaal 515 dagen
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het belastingstelsel is zeer omvangrijk. Met Belastingwetten – pocketeditie 2022 heeft u alle belangrijke per januari 2022 geldende wetgeving altijd bij de hand. Ook besteedt de titel aandacht aan Europese en internationale regelgeving. Daarnaast helpen het uitgebreide trefwoordenregister en de bijgevoegde stickertabs u om gemakkelijk te navigeren.

Naast de wetteksten besteedt de titel aandacht aan Europese en internationale regelgeving. Ook bevat de titel bepalingen van het overgangsrecht. Het uitgebreide trefwoordenregister en de handige stickertabs helpen u bovendien om vlot uw weg te vinden in deze uitgave.

Belastingwetten is ook verkrijgbaar als luxe hardcovereditie 2022.

Pocket Belastingwetten online
Als gebruiker van de Pocket Belastingwetten kunt u gratis gebruikmaken van Pocket Belastingwetten online. Zo heeft u altijd de juiste en actuele wet- en regelgeving online bij de hand.

De voordelen hiervan:
- Gemakkelijk wetsversies vergelijken
- Linking naar commentaren en andere relevante documenten (toegang tot de gelinkte bronnen vereist)
- Commentaar bij artikelen als u ook toegang tot de Vakstudie heeft (werk)dagelijks actueel
- Aantekeningen maken
- Tekst markeren
- Bookmarks plaatsen
- Artikelen delen (via e-mail)

Specificaties

ISBN13:9789013166620
Trefwoorden:belastingwetgeving
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:2612
Druk:53
Verschijningsdatum:15-2-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
19 stemmen
4
11
4
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over A.W. Cazander

Mr. A.W. Cazander is senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën en redacteur Vakstudie Nieuws.

Andere boeken door A.W. Cazander

Over J. Ganzeveld

Dr. J. Ganzeveld is werkzaam bij KPMG Meijburg & Co belastingadviseurs.

Andere boeken door J. Ganzeveld

Over E.J.W. Heithuis

Prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht, directeur van het Holland Tax Center, wetenschappelijk adviseur van BDO CampsObers Belastingadviseurs en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag. Daarnaast is hij redacteur van Vakstudie Nieuws, annotator in de Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht.

Andere boeken door E.J.W. Heithuis

Inhoudsopgave

I INKOMSTENBELASTING
5 1 Wet inkomstenbelasting 20011 Wet inkomstenbelasting 2001
190 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
191 3 Uittreksel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 20013 Uittreksel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
203 4 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 20014 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
227 5 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 20015 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
251 6 Overgangsrecht6 Overgangsrecht
251 7 Geruisloze omzetting. Standaardvoorwaarden ex art. 3.65 Wet IB
20017 Geruisloze omzetting. Standaardvoorwaarden ex art. 3.65 Wet IB 2001
273 8 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 20018 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
277 9 Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten9 Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten

II LOONHEFFINGEN
287 1 Wet op de loonbelasting 19641 Wet op de loonbelasting 1964
342 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
343 3 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 19653 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
361 4 Overgangsrecht4 Overgangsrecht
361 5 Uitvoeringsregeling loonbelasting 20115 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
388 6 Overgangsrecht6 Overgangsrecht
389 7 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen7 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
404 8 Overgangsrecht8 Overgangsrecht
404 9 Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering9 Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
407 10 Regeling S&O-afdrachtvermindering10 Regeling S&O-afdrachtvermindering
409 11 Wet tegemoetkomingen loondomein11 Wet tegemoetkomingen loondomein
422 12 Wet financiering sociale verzekeringen12 Wet financiering sociale verzekeringen
456 13 Besluit Wfsv13 Besluit Wfsv
480 14 Uittreksel Regeling Wfsv14 Uittreksel Regeling Wfsv
496 15 Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels (uittreksel) 15 Verordening (EG) Nr. 883/2004 (uittreksel)
511 16 Verordening (EG) Nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (uittreksel) 16 Verordening (EG) Nr. 987/2009 (uittreksel)

III VENNOOTSCHAPSBELASTING
523 1 Wet op de vennootschapsbelasting 19691 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
623 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
626 3 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 19713 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
627 4 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 19714 Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
633 5 Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden
voor belastingdoeleinden5 Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden
634 6 Besluit fiscale eenheid 20036 Besluit fiscale eenheid 2003
657 7 Uitvoeringsreg. fiscale eenheid en voork. dubb. bel. 20037 Uitvoeringsreg. fiscale eenheid en voork. dubb. bel. 2003
659 8 Besluit beleggingsinstellingen8 Besluit beleggingsinstellingen
662 9 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 20019 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
668 10 Bedrijfsfusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14 Wet VPB 196910 Bedrijfsfusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14 Wet VPB 1969
688 11 Juridische afsplitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet
VPB 196911 Juridische afsplitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 1969
707 12 Zuivere splitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 196912 Zuivere splitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 1969
728 13 Juridische fusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14b Wet VPB 196913 Juridische fusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14b Wet VPB 1969
748 14 Geruisloze terugkeer. Standaardvoorwaarden ex art. 14c Wet
VPB 196914 Geruisloze terugkeer. Standaardvoorwaarden ex art. 14c Wet VPB 1969
776 15 Besluit omzetting rechtspersoon15 Besluit omzetting rechtspersoon
783 16 Fusierichtlijn (2009/133/EG)16 Fusierichtlijn (2009/133/EG)
792 17 Moeder-dochterrichtlijn (2011/96/EU)17 Moeder-dochterrichtlijn (2011/96/EU)
798 18 Interest en royaltyrichtlijn (2003/49/EG)18 Interest en royaltyrichtlijn (2003/49/EG)
805 19 Richtlijn (EU) nr. 2016/1164, ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de interne markt beïnvloeden (ATAD 1)19 Richtlijn (EU) 2016/1164 (ATAD 1)

IV BRONBELASTINGEN
821 1 Wet op de dividendbelasting 19651 Wet op de dividendbelasting 1965
834 2 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 19652 Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
839 3 Wet bronbelasting 20213 Wet bronbelasting 2021
845 4 Uitvoeringsregeling bronbelasting 20214 Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021

V SUCCESSIEWET
851 1 Successiewet 19561 Successiewet 1956
878 2 Uitvoeringsbesluit Successiewet 19562 Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
885 3 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting3 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
891 4 Natuurschoonwet 19284 Natuurschoonwet 1928
898 5 Overgangsrecht5 Overgangsrecht
899 6 Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 19286 Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
905 7 Overgangsrecht7 Overgangsrecht

VI RECHTSVERKEER
909 1 Wet op belastingen van rechtsverkeer 19701 Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970
928 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
929 3 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 19713 Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971
938 4 Registratiewet 19704 Registratiewet 1970
941 5 Uitvoeringsregeling Registratiewet 19705 Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970

VII OMZETBELASTING
957 1 Wet op de omzetbelasting 19681 Wet op de omzetbelasting 1968
1019 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1020 3 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 19683 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
1039 4 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 19684 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
1060 5 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 19685 Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
1061 6 Wet op het BTW-compensatiefonds6 Wet op het BTW-compensatiefonds
1065 7 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds7 Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds
1065 8 Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds8 Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds
1070 9 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde9 BTW-richtlijn 2006/112/EG
1198 10 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 houdende vaststelling
van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde10 Uitvoeringsverordening EU nr. 282/2011
1237 11 Richtlijn 2008/9/EG tot vaststelling van nadere voorschriften voor
de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting
over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de
lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn11 Richtlijn 2008/9/EG
1243 12 Dertiende Richtlijn 86/560/EEG betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting — Regeling voor
de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet
op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen12 Dertiende Richtlijn (86/560)/EEG

VIII AUTOBELASTINGEN
1251 1 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 19921 Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
1269 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1270 3 Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen
19923 Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
1276 4 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen
19924 Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
1284 5 Wet op de motorrijtuigenbelasting 19945 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
1307 6 Overgangsrecht6 Overgangsrecht
1307 7 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 19947 Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
1318 8 Besluit vaststelling cameraplan voor 2021
1319 9 Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 19949 Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
1323 10 Wet belasting zware motorrijtuigen10 Wet belasting zware motorrijtuigen
1331 11 Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen11 Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

IX DOUANE
1335 1 Algemene douanewet1 Algemene douanewet
1365 2 Uittreksel Wet op de accijns2 Uittreksel Wet op de accijns

X MILIEUHEFFINGEN
1389 1 Uittreksel Wet milieubeheer1 Uittreksel Wet milieubeheer
1392 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1392 3 Wet belastingen op milieugrondslag3 Wet belastingen op milieugrondslag
1428 4 Overgangsrecht4 Overgangsrecht
1429 5 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag5 Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
1443 6 Overgangsrecht6 Overgangsrecht
1443 7 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag7 Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag
1455 8 Uittreksel Waterwet8 Uittreksel Waterwet
1459 9 Wet opslag duurzame energie9 Wet opslag duurzame energie
10 Besluit vervuilingswaarde opgenomen water 2009*

XI DIVERSE BELASTINGEN
1465 1 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II1 Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
1475 2 Besluit vermindering verhuurderheffing 20142 Besluit vermindering verhuurderheffing 2014
1477 3 Regeling vermindering verhuurderheffing 20143 Regeling vermindering verhuurderheffing 2014
1480 4 Wet bankenbelasting4 Wet bankenbelasting
1484 5 Wet op de kansspelbelasting5 Wet op de kansspelbelasting
1487 6 Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting6 Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting
1489 7 Uittreksel Wet op de kansspelen7 Uittreksel Wet op de kansspelen

XII ALGEMENE WET
1495 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen1 Algemene wet inzake rijksbelastingen
1545 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1546 3 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 19643 Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
1547 4 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 19944 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
1574 5 Overgangsrecht5 Overgangsrecht
1575 6 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 20036 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
1581 7 Besluit belasting- en invorderingsrente7 Besluit belasting- en invorderingsrente
1582 8 Besluit Fiscaal Bestuursrecht8 Besluit Fiscaal Bestuursrecht
1604 9 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst9 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
1627 10 Regeling openbaarmaking vergrijpboeten10 Regeling openbaarmaking vergrijpboeten
1628 11 Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst11 Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
1648 12 Uittreksel Wet terugvordering staatssteun12 Uittreksel Wet terugvordering staatssteun
1650 13 Richtlijn wederzijdse bijstand bij heffing (2011/16/EU)13 Richtlijn wederzijdse bijstand bij heffing (2011/16/EU)
1676 14 Overgangsrecht Spaarrenterichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2060)14 Overgangsrecht Spaarrenterichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2060)
* Deze regelgeving is alleen in de digitale editie opgenomen.

XIII ALGEMEEN BESTUURSRECHT
1683 1 Algemene wet bestuursrecht1 Algemene wet bestuursrecht
1778 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1779 3 Wet fiscale arbitrage3 Wet fiscale arbitrage
1793 4 Besluit Beroep in Belastingzaken4 Besluit Beroep in Belastingzaken
1810 5 Besluit proceskosten bestuursrecht5 Besluit proceskosten bestuursrecht
1813 6 Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure6 Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure
1815 7 Procesreglement bestuursrecht rechtbanken (Niet-KEI-zaken) 20177 Procesreglement bestuursrecht rechtbanken (Niet-KEI-zaken) 2017
1826 8 Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 20148 Procesregeling belastingkamers gerechtshoven 2014
1830 9 Besluit elektronisch procederen9 Besluit elektronisch procederen
1832 10 Algemene termijnenwet10 Algemene termijnenwet
1833 11 Wet openbaarheid van bestuur11 Wet openbaarheid van bestuur
1839 12 Richtlijn (EU) nr. 2017/1852, betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie12 Richtlijn (EU) nr. 2017/1852 mechanismen beslechting belastinggeschillen in EU
13 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*
14 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018*
15 Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*
16 Richtlijn (EU) nr. 2015/849, inzake de voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (Vierde Europese anti-witwasrichtlijn)*
17 Wet op de identificatieplicht*

XIV INVORDERING
1859 1 Invorderingswet 19901 Invorderingswet 1990
1908 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
1909 3 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 19903 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
1911 4 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 19904 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
1934 5 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 20045 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
1941 6 Kostenwet invordering rijksbelastingen6 Kostenwet invordering rijksbelastingen
1943 7 Richtlijn wederzijdse bijstand bij invordering (2010/24/EU)7 Richtlijn wederzijdse bijstand bij invordering (2010/24/EU)
1955 8 Invorderingsverordening (EU) nr. 1189/20118 Invorderingsverordening (EU) nr. 1189/2011

XV BELASTINGEN LAGERE OVERHEDEN / GRONDWET
1965 1 Uittreksel Grondwet1 Uittreksel Grondwet
1967 2 Uittreksel Provinciewet2 Uittreksel Provinciewet
1974 3 Overgangsrecht3 Overgangsrecht
1975 4 Uittreksel Gemeentewet4 Uittreksel Gemeentewet
1989 5 Overgangsrecht5 Overgangsrecht
1989 6 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen6 Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
1993 7 Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing7 Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing
1996 8 Wet op de bedrijveninvesteringszones8 Wet op de bedrijveninvesteringszones
1999 9 Uittreksel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek9 Uittreksel Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
2000 10 Uittreksel Waterschapswet10 Uittreksel Waterschapswet
2014 11 Overgangsrecht11 Overgangsrecht
12 Waterschapsbesluit*

XVI WAARDERING ONROERENDE ZAKEN
2017 1 Wet waardering onroerende zaken1 Wet waardering onroerende zaken
2028 2 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken2 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
2029 3 Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling
Wet waardering onroerende zaken3 Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ
* Deze regelgeving is alleen in de digitale editie opgenomen.
2033 4 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken4 Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
2035 5 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken5 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
2036 6 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering
onroerende zaken6 Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

XVII TOESLAGEN
2043 1 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen1 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
2073 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
2075 3 Uitvoeringsbesluit Awir3 Uitvoeringsbesluit Awir
2078 4 Uitvoeringsregeling Awir4 Uitvoeringsregeling Awir
2087 5 Besluit bestuursrecht Toeslagen5 Besluit bestuursrecht Toeslagen
2090 6 Wet op de zorgtoeslag6 Wet op de zorgtoeslag
2092 7 Uittreksel Zorgverzekeringswet7 Uittreksel Zorgverzekeringswet
2115 8 Uittreksel Regeling zorgverzekering8 Uittreksel Regeling zorgverzekering
2123 9 Wet op de huurtoeslag9 Wet op de huurtoeslag
2133 10 Besluit op de huurtoeslag10 Besluit op de huurtoeslag
2136 11 Uittreksel Wet kinderopvang11 Uittreksel Wet kinderopvang
2145 12 Besluit kinderopvangtoeslag12 Besluit kinderopvangtoeslag
2150 13 Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO13 Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO
2153 14 Regeling Wet kinderopvang14 Regeling Wet kinderopvang
2170 15 Wet op het kindgebonden budget15 Wet op het kindgebonden budget

XVIII INTERNATIONALE BIJSTANDSVERLENING BIJ
HEFFING EN INVORDERING VAN BELASTINGEN
2175 1 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen1 Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
2197 2 Overgangsrecht2 Overgangsrecht
2198 3 Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing
van belastingen3 Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
2203 4 Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen4 Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
2204 5 Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften
Common Reporting Standard5 Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard
2210 6 Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard6 Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard
2211 7 Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering
van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 20127 Wet wederzijdse bijstand in de invordering van belastingschulden

XIX VOORKOMING DUBBELE BELASTING
2225 1 Besluit voorkoming dubbele belasting 20011 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
2247 2 OECD Model Convention2 OECD Model Convention

XX MENSENRECHTENVERDRAGEN
2267 1 Uittreksel Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)1 Uittreksel Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
2268 2 Uittreksel Europees verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)2 Uittreksel Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
2271 3 Eerste protocol bij EVRM3 Eerste protocol bij EVRM
XXI OVERIG EU-RECHT
2275 1 Uittreksel EU-verdrag1 Uittreksel EU-verdrag
2285 2 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie2 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
2289 REGISTER

1 Wet inkomstenbelasting 2001
INKOMSTENBELASTING
Inhoudsopgave Inkomstenbelasting
5 1 Wet inkomstenbelasting 2001
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1-Art. 1.10
Hoofdstuk 2 Raamwerk
Afdeling 2.1 Belastingplichtigen Art. 2.1 en Art. 2.2
Afdeling 2.2 Heffingsgrondslagen Art. 2.3-Art. 2.6
Afdeling 2.3 Verschuldigde inkomstenbelasting Art. 2.7-Art. 2.13
Afdeling 2.4 Toerekeningsregels Art. 2.14-Art. 2.17
Afdeling 2.5 Verzamelinkomen Art. 2.18
Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning
Afdeling 3.1 Belastbaar inkomen uit werk en woning Art. 3.1
Afdeling 3.2 Belastbare winst uit onderneming
§ 3.2.1 Belastbare winst uit onderneming Art. 3.2-Art. 3.7
§ 3.2.2 Winst uit een onderneming Art. 3.8-Art. 3.66
§ 3.2.3 Oudedagsreserve Art. 3.67-Art. 3.73
§ 3.2.4 Ondernemersaftrek Art. 3.74-Art. 3.79
§ 3.2.5 MKB-winstvrijstelling Art. 3.79a
Afdeling 3.3 Belastbaar loon
§ 3.3.1 Belastbaar loon Art. 3.80-Art. 3.84
§ 3.3.2 Reisaftrek Art. 3.85-3.86-Art.
3.88-3.89
Afdeling 3.4 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
§ 3.4.1 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Art. 3.90-Art. 3.93
§ 3.4.2 Resultaat uit een werkzaamheid Art. 3.94-Art. 3.99a
§ 3.4.3 Terbeschikkingstellingsvrijstelling Art. 3.99b
Afdeling 3.5 Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Art. 3.100-Art. 3.109
Afdeling 3.6 Belastbare inkomsten uit eigen woning Art. 3.110-Art. 3.123
Afdeling 3.6a Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Art. 3.123a
Afdeling 3.7 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Art. 3.124-Art. 3.131
Afdeling 3.8 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Art. 3.132-Art. 3.138
Afdeling 3.9 Negatieve persoonsgebonden aftrek Art. 3.139
Afdeling 3.10 (Vervallen) Art. 3.140-3.143
Afdeling 3.11 Waardering niet in geld genoten inkomen Art. 3.144 en Art. 3.145
Afdeling 3.12 Tijdstip genieten en aftrek Art. 3.146 en Art. 3.147
Afdeling 3.13 Verliesverrekening Art. 3.148-Art. 3.153
Afdeling 3.14 Middeling Art. 3.154 en Art. 3.155
Afdeling 3.15 (Vervallen) Art. 3.156-3.157
Hoofdstuk 4 Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang
Afdeling 4.1 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Art. 4.1
Afdeling 4.2 Gelijkstellingen Art. 4.2-Art. 4.5a
Afdeling 4.3 Aanmerkelijk belang Art. 4.6-Art. 4.11
Afdeling 4.4 Inkomen uit aanmerkelijk belang Art. 4.12 en Art. 4.12a
Afdeling 4.5 Reguliere voordelen
§ 4.5.1 Reguliere voordelen Art. 4.13
§ 4.5.2 De omvang van reguliere voordelen Art. 4.14 en Art. 4.15
Afdeling 4.6 Vervreemdingsvoordelen
§ 4.6.1 Als vervreemding aan te merken rechtshandelingen Art. 4.16-Art. 4.18
§ 4.6.2 De omvang van vervreemdingsvoordelen Art. 4.19-Art. 4.35
Afdeling 4.7 Vaststellen verkrijgingsprijs Art. 4.36 en Art. 4.37
Afdeling 4.8 Doorschuifregelingen
§ 4.8.1 Afrekening op verzoek bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht Art. 4.38
§ 4.8.1a Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en erfrecht alsmede bij overdracht krachtens schenking Art. 4.39-Art. 4.39c
§ 4.8.2 Doorschuiving indien niet langer een aanmerkelijk belang aanwezig is Art. 4.40
§ 4.8.3 Doorschuiving in het kader van een aandelenfusie, juridische fusie of splitsing Art. 4.41 en Art. 4.42
§ 4.8.4 Doorschuiving in het kader van een geruisloze terugkeer Art. 4.42a
Afdeling 4.9 Genietingstijdstip Art. 4.43-Art. 4.46
Afdeling 4.10 Verliesverrekening Art. 4.47-Art. 4.53
Hoofdstuk 5 Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen
Afdeling 5.1 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Art. 5.1-Art. 5.6
Afdeling 5.2 Vrijstellingen Art. 5.7-Art. 5.12
Afdeling 5.3 Groene beleggingen Art. 5.13-Art. 5.15
Afdeling 5.3A Vrijstelling nettolijfrenten Art. 5.16-Art. 5.16c
Afdeling 5.3B Vrijstelling nettopensioen Art. 5.17-Art. 5.17f
Afdeling 5.4 Waardering Art. 5.19-Art. 5.23
Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek
Afdeling 6.1 Persoonsgebonden aftrek Art. 6.1-Art. 6.2b
Afdeling 6.2 Onderhoudsverplichtingen Art. 6.3-Art. 6.7
Afdeling 6.3 (Vervallen) Art. 6.8-6.12
Afdeling 6.4 (Vervallen) Art. 6.13-6.15
Afdeling 6.5 Uitgaven voor specifieke zorgkosten Art. 6.16-Art. 6.20a6.24
Afdeling 6.6 Weekenduitgaven voor gehandicapten Art. 6.25 en Art. 6.26
Afdeling 6.7 Scholingsuitgaven Art. 6.27-Art. 6.30
Afdeling 6.8 (Vervallen) Art. 6.31
Afdeling 6.9 Aftrekbare giften Art. 6.32-Art. 6.39a
Afdeling 6.10 Tijdstip aftrek Art. 6.40
Hoofdstuk 7 Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen
Afdeling 7.1 Nederlands inkomen Art. 7.1
Afdeling 7.2 Belastbaar inkomen uit werk en woning Art. 7.2-Art. 7.4
Afdeling 7.3 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Art. 7.5 en Art. 7.6
Afdeling 7.4 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Art. 7.7
Afdeling 7.5 Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Art. 7.8
Hoofdstuk 8 Heffingskorting
Afdeling 8.1 Aansluiting belasting- en premieheffing Art. 8.1-Art. 8.9a
Afdeling 8.2 Elementen van de standaardheffingskorting Art. 8.10-Art. 8.20-8.21
Hoofdstuk 9 Wijze van heffing
Afdeling 9.1 Heffing bij wege van aanslag Art. 9.1-Art. 9.4a
Afdeling 9.2 Bijzondere regels Art. 9.5 en Art. 9.6
Hoofdstuk 10 Aanvullende regelingen
Afdeling 10.1 Indexering Art. 10.1-Art. 10.7a
Afdeling 10.2 Overige aanvullende regelingen Art. 10.8-Art. 10.10
Hoofdstuk 10bis Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening
fiscale behandeling eigen woning Art. 10bis.1-Art.
10bis.12
Hoofdstuk 10A Overig overgangsrecht ten gevolge van wijzigingswetten
Art. 10a.1-Art. 10a.22
Hoofdstuk 10B Horizonbepaling Art. 10b.1
Hoofdstuk 11 Slotbepalingen Art. 11.1-Art. 11.4
1 Wet inkomstenbelasting 2001
190 2 Overgangsrecht
190 2.1 Overgangsrecht Belastingplan 2019
190 2.2 Overgangsrecht Belastingplan 2019
190 2.3 Overgangsrecht Wet fiscale maatregel rijksmonumenten
191 2.4 Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2020
191 2.5 Overgangsrecht Belastingplan 2021
191 3 Uittreksel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
Hoofdstuk 2 Overgangsrecht
203 4 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1 en Art. 1a
Hoofdstuk 2 Raamwerk Art. 2-10-Art. 11bis
Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning Art. 11a-Art. 15
Hoofdstuk 4 Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang Art. 15a en Art. 16
Hoofdstuk 5 Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen Art. 17-Art. 19
Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek Art. 19a-Art. 20a
Hoofdstuk 7 Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen Art. 21 en Art. 21bis
Hoofdstuk 7A (Vervallen) Art. 21a
Hoofdstuk 8 Aanvullende regelingenArt. 22 en Art. 23
Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen Art. 24-Art. 27
227 5 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (hoofdstuk 1 van de wet) Art. 1-Art. 2b
Hoofdstuk 2 Raamwerk (hoofdstuk 2 van de wet) Art. 3-Art. 4a
Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning (hoofdstuk 3 van de wet) Art. 5-Art. 24-24b
Hoofdstuk 4 Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (hoofdstuk 4 van de wet) Art. 25-Art. 27
Hoofdstuk 5 Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (hoofdstuk 5 van de wet) Art. 28-Art. 33b
Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek Art. 34-36-Art. 41a-41d
Hoofdstuk 7 Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen (hoofdstuk 7 van de wet)
Art. 42-Art. 44
Hoofdstuk 8 Heffingskorting Art. 44a-Art. 44c-44d
Hoofdstuk 9 Wijze van heffing (hoofdstuk 9 van de wet) Art. 45-Art. 45aa
Hoofdstuk 10 Overgangsrecht Art. 45b-Art. 45e
Hoofdstuk 10bis Overgangsrecht ten gevolge van Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Art. 45f en Art. 45g
Hoofdstuk 11 Overgangs- en slotbepalingen (hoofdstuk 11 van de wet) Art. 46-Art. 48
251 6 Overgangsrecht
251 6.1 Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen
251 7 Geruisloze omzetting. Standaardvoorwaarden ex art. 3.65 Wet IB 2001
Bijlage 1 Standaardvoorwaarden voor de geruisloze omzetting als bedoeld in artikel 3.65 van de Wet inkomstenbelasting 2001
Bijlage 2 Extra voorwaarde: in buitenland woonachtige aandeelhouder
273 8 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1
Hoofdstuk 2 Milieu-bedrijfsmiddelen Art. 2-Art. 5
Hoofdstuk 3 (Vervallen) Art. 6
Hoofdstuk 4 andere aangewezen bedrijfsmiddelen
§ 1 Investeringen door startende ondernemers Art. 7-Art. 9
§ 2 Zeeschepen Art. 10-Art. 12
§ 3 Investeringen in het belang van de bevordering van de economische ontwikkeling Art. 13-Art. 15
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen Art. 25-Art. 32
277 9 Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Art. 1
Hoofdstuk 2 Tegemoetkoming specifieke zorgkosten Art. 2-Art. 7
Hoofdstuk 3 Wijzigingen in enige besluiten Art. 8-Art. 11
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen Art. 12-Art. 13

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Belastingwetten - pocketeditie 2022