Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Handboek Enquêterecht

Gebonden Nederlands 2022 9789013167290
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit handboek geeft een actuele en complete uiteenzetting van het enquêterecht in al zijn verschijningsvormen. Zowel de wetgeving, jurisprudentie als literatuur wordt uitgebreid en overzichtelijk behandeld. Dit maakt de titel uniek in zijn soort en onmisbaar voor praktijkjuristen en wetenschappers.

Het Handboek Enquêterecht geeft een compleet en actueel overzicht van de wetgeving, jurisprudentie en literatuur met betrekking tot het enquêterecht. De titel bespreekt alle verschijningsvormen van het enquêterecht en is hierdoor onderscheidend op de markt. Dit maakt de uitgave zeer waardevol voor alle beoefenaren van het enquêterecht.

Daarnaast wordt ook nieuwe wetgeving behandeld die het enquêterecht in de toekomst gaat raken. Het gaat hierbij om:

Het Voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (‘Wagevoe’)
De Aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm)
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut
Het Van der Heijden Instituut werd in 1966 opgericht als studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht en is onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het instituut heeft tot doel om op alle mogelijke wijzen bij te dragen tot de ontwikkeling en verdieping van deze onderdelen van het privaatrecht.

In de ‘Serie vanwege het Van der Heijden Instituut’ verschijnen monografieën, proefschriften, congresbundels en uitkomsten van onderzoek naar de werking van regelgeving op het aangegeven onderzoeksterrein. Tevens verschijnen in deze Serie publicaties van de Vereniging voor Financieel Recht, de Vereniging Jaarrekeningenrecht en Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation.

Het Handboek Enquêterecht is van grote waarde voor alle beoefenaren van het enquêterecht, in zowel de rechtspraktijk (bijvoorbeeld als advocaat, rechter, wetgevingsjurist of notaris) als de rechtswetenschap.

Specificaties

ISBN13:9789013167290
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1268
Druk:1
Verschijningsdatum:20-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Enqueterecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Marco Nieuwe Weme

Prof.mr.drs. M.P. Nieuwe Weme is hoogleraar Ondernemingsrecht bij het Van der Heijdeninstituut/Onderzoekscentrum Onderneming & Recht.

Andere boeken door Marco Nieuwe Weme

Inhoudsopgave

Woord vooraf V
Verkorte inhoudsopgave VII
Uitgebreide inhoudsopgave XIII

Deel I - Algemeen
Hoofdstuk 1 - Inleiding 3
C.D.J. Bulten, M.P. Nieuwe Weme, G.P. Oosterhoff & P.H.M. Broere
Hoofdstuk 2 - Een geschiedenis van het enquêterecht 17
J.M. de Jongh
Hoofdstuk 3 - Een kwartet OK-voorzitters aan het woord 37
C.D.J. Bulten, M.P. Nieuwe Weme, G.P. Oosterhoff & P.H.M. Broere
Hoofdstuk 4 - Een empirisch onderzoek van het enquêterecht over de periode 2008-2020 59
J.B.S. Hijink & L.A. van de Sandt
Hoofdstuk 5 - De verzoekschriftprocedure 81
B. Winters

Deel II - Toegang tot de enquêteprocedure
Hoofdstuk 6 - De enquêtebevoegdheid van kapitaalverschaffers bij NV en BV 123
D.J.F.F.M. Duynstee
Hoofdstuk 7 - De concernenquête 175
B. Kemp & M. Olaerts
Hoofdstuk 8 - Toegang tot de enquêteprocedure bij de vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij 195
G.J.C. Rensen
Hoofdstuk 9 - Toegang tot de enquêteprocedure bij de stichting 215
E. Schmieman
Hoofdstuk 10 - De enquêtebevoegdheid van de rechtspersoon 241
N. Kreileman
Hoofdstuk 11 - De enquêtebevoegdheid van de curator 261
K. Spruitenburg
Hoofdstuk 12 - De enquêtebevoegdheid van de advocaat-generaal 287
K. Spruitenburg
Hoofdstuk 13 - De enquêtebevoegdheid van de werknemersvereniging en ondernemingsraad 313
L.C.J. Sprengers
Hoofdstuk 14 - Toegang tot het enquêterecht in de semipublieke sector 337
L.G.H.J. Houwen & C.F. Perquin-Deelen
Hoofdstuk 15 - De enquêtebevoegdheid van statutair of contractueel gerechtigden 361
P.P. de Vries
Hoofdstuk 16 - Belanghebbendenbegrip 377
B.J. Blok & G.C. Makkink
Hoofdstuk 17 - Ontvankelijkheidsvereisten 397
C.J. Scholten & A.N. Stoop

Deel III - Eerste fase van de enquêteprocedure
Hoofdstuk 18 - Gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid of juiste gang van zaken 435
N. du Bois & R.M. Hermans
Hoofdstuk 19 - Afwijzing van het enquêteverzoek 491
M.H.C. Sinninghe Damsté & P.L. Hezer
Hoofdstuk 20 - Mondelinge behandeling 511
A.J. van Wees

Deel IV - Onderzoeksfase
Hoofdstuk 21 - Het onderzoek 543
J.M. Blanco Fernández
Hoofdstuk 22 - De reikwijdte van het onderzoek 575
S.C.M. van Thiel
Hoofdstuk 23 - De onderzoeker 607
R.M. Hermans
Hoofdstuk 24 - De rol van de raadsheer-commissaris 623
M. Holtzer
Hoofdstuk 25 - De aansprakelijkheid van de onderzoeker 643
J. van Bekkum
Hoofdstuk 26 - Inzage, geheimhouding en gebruik van het onderzoeksverslag 655
F.G.K. Overkleeft

Deel V - Tweede fase van de enquêteprocedure
Hoofdstuk 27 - Wanbeleid 681
C.D.J. Bulten & M.W. Josephus Jitta
Hoofdstuk 28 - Verhaal van de kosten van het onderzoek 721
P.H.M. Broere

Deel VI - Onmiddellijke voorzieningen en eindvoorzieningen
Hoofdstuk 29 - Onmiddellijke voorzieningen 761
R.G.J. de Haan
Hoofdstuk 30 - Eindvoorzieningen 783
M.J. Kroeze
Hoofdstuk 31 - De OK-bestuurder en OK-commissaris 795
T. Salemink & M.P. Nieuwe Weme
Hoofdstuk 32 - De OK-beheerder van aandelen 831
M.W. Josephus Jitta
Hoofdstuk 33 - Aansprakelijkheid van OK-functionarissen 857
P.D. Olden
Hoofdstuk 34 - Schorsing en vernietiging van besluiten 879
K.A.M. van Vught
Hoofdstuk 35 - Ontbinding 901
M.Y. Nethe
Hoofdstuk 36 - Gevolgen van voorzieningen voor derden 935
A.C. Faber

Deel VII - Einde van de enquêteprocedure en cassatie
Hoofdstuk 37 - Minnelijke regeling 961
E.M. Soerjatin
Hoofdstuk 38 - Het einde van de enquêteprocedure 987
Y. Borrius
Hoofdstuk 39 - Toetsing in cassatie 1001
F.E. Vermeulen & G.P. Oosterhoff

Deel VIII - Materieel enquêterecht
Hoofdstuk 40 - Tegenstrijdig belang 1039
A.F.J.A. Leijten
Hoofdstuk 41 - Informatieverschaffing 1077
P.J. van der Korst
Hoofdstuk 42 - Noodzaakfinanciering 1091
J.H.M. Willems
Hoofdstuk 43 - Overname- en zeggenschapsgeschillen bij beursvennootschappen 1115
J.W. van der Staay & A. Doorman

Deel IX - De verhouding tot andere procedures
Hoofdstuk 44 - Enquêterecht en kort geding 1173
A. Hammerstein
Hoofdstuk 45 - Enquêterecht en arbitrage 1185
D.A.M.H.W. Strik
Hoofdstuk 46 - De verhouding tussen de enquêteprocedure en de geschillenregelingsprocedure 1211
G.C. Makkink
Hoofdstuk 47 - Mini-enquête bij stichtingen 1231
W.J.M. van Veen
Hoofdstuk 48 - Enquête en aansprakelijkheid van functionarissen 1247
G.P. Oosterhoff

Deel X - Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking
Hoofdstuk 49 - Enquêterecht en internationaal privaatrecht 1271
G. van Solinge
Hoofdstuk 50 - Caribisch enquêterecht 1303
R.P. Jager
Hoofdstuk 51 - Vergelijkbare procedures in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 1351
H. Koster

Deel XI - Capita selecta van het enquêterecht
Hoofdstuk 52 - Enquêterecht en financiële instellingen 1367
V.P.G. de Serière
Hoofdstuk 53 - Enquêterecht en pensioenfondsen 1399
R.H. Maatman
Hoofdstuk 54 - Enquêterecht en (private) zorgondernemingen 1423
C.F. Perquin-Deelen & L.G.H.J. Houwen
Hoofdstuk 55 - Enquêterecht en faillissement 1439
Ph.W. Schreurs
Hoofdstuk 56 - Financiering van de kosten van de enquêteprocedure 1453
P.H.M. Broere
Hoofdstuk 57 - Schade door de enquêteprocedure 1487
F. Eikelboom
Hoofdstuk 58 - De Stichting Rimari, platform van en voor onderzoekers en OK-functionarissen 1511
P.A.M. Witteveen
Hoofdstuk 59 - Hindsight bias 1521
W.J.M. van Andel

Deel XII - Slotbeschouwing
Hoofdstuk 60 - Het enquêterecht als vernieuwer van het vennootschapsrecht? 1541
L. Timmerman

Registers
- Jurisprudentie 1551
- Literatuur 1601
- Afkortingen 1663
- Trefwoorden 1667

Bijlagen
Bijlage 1: Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 8, Afdeling 2 (artikelen 344-359) – geldend per 1 december 2021 1679
Bijlage 2: Voorontwerp Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure van 22 augustus 2019 1687
Bijlage 3: Doorlopende tekst Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 8, Afdeling 2 (artikelen 344-359) – geldend per 1 december 2021, aangepast conform Voorontwerp Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure van 22 augustus 2019 1691
Bijlage 4: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boek 1, Titel 1, Afdeling 3 (artikelen 19-30) en Titel 3 (artikelen 261 en 271-291) en Boek 3, Titel 10 (artikel 995) – geldend per 1 december 2021 1699
Bijlage 5: Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures, vastgesteld door de Ondernemingskamer op 9 juli 2019 1709
Bijlage 6: Richtlijnen Rimari, Bijstand aan onderzoekers in een enquêteprocedure, februari 2019 1719
Bijlage 7: Stichting Rimari Praktijktips voor OK-bestuurders, maart 2018 1723
Bijlage 8: Protocol lijst van OK-functionarissen 1731

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Enquêterecht