Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , e.a.

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Paperback Nederlands 2022 9789013167535
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Het belastingrecht verandert voortdurend. Deze uitgave maakt je vertrouwd met de actuele hoofdzaken binnen het Nederlands belastingrecht. Tal van voorbeelden helpen je een gedegen beeld te vormen van het belastingrecht, zodat je fiscale vraagstukken op dit vlak effectief kunt doorgronden.

Belastingrecht in hoofdlijnen vormt een volwaardige kennismaking tot het actuele Nederlandse belastingrecht. De auteurs beschrijven hierbij niet enkel de recente wetgeving, maar geven ook veel achtergrondinformatie. Zo behandelen ze de voornaamste belastingen en de premies voor de sociale verzekeringen aan de hand van de wettekst en de belangrijkste rechterlijke uitspraken. De achtergrondinformatie voorziet in de nodige context rondom de wetgeving, bijvoorbeeld over belastingheffing als overheidsinstrument en de redenen waarom de ontwikkelingen op dit vakgebied snel gaan.

Er gaat in het bijzonder veel aandacht uit naar de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Daarnaast worden de schenk- en erfbelasting, het formele belastingrecht, het Europees belastingrecht en het internationaal belastingrecht op hoofdlijnen besproken.

De titel biedt een compleet actueel overzicht van het belastingrecht. De volgende onderwerpen passeren de revue:
- De belangrijkste leerstukken uit het Nederlands belastingrecht
- Europees belastingrecht
- Internationaal belastingrecht
- Actuele achtergrondinformatie over de belastingheffing als instrument van overheidsbeleid om gedrag van belastingplichtigen te sturen
- Aan het voorkomen van belasting ontgaan
- Belastingontwijking
- De aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland ten opzichte van de omringende landen

De uitgave vormt voor studenten fiscaal recht en fiscale economie, studenten die een fiscaal gerichte Minor volgen, studenten Accountancy en/of Controlling uitstekend studiemateriaal om zich vertrouwd te maken met de hoofdzaken van het Nederlands belastingrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013167535
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:362
Druk:11
Verschijningsdatum:17-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over I.J.J. Burgers

Mw. prof. dr. I.J.J. Burgers is hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en hoogleraar Economics of Taxation (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door I.J.J. Burgers

Over Willemein Grooten

Mr. W. Grooten is docent Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door Willemein Grooten

Over Redmar Wolf

Mr.dr. Redmar Wolf is verbonden aan Baker McKenzie Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Andere boeken door Redmar Wolf

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XVII

HOOFDSTUK 1 Belastingen in Nederland / 1
1.1 Inleiding / 1
1.1.1 Belastingen en premies: een overzicht / 1
1.1.2 Wat zijn ‘belastingen’? / 3
1.1.3 Het Nederlandse belastingstelsel: historische achtergrond / 4
1.2 Overzicht van de belangrijkste belastingen / 6
1.2.1 Inkomstenbelasting / 6
1.2.2 Loonbelasting / 7
1.2.3 Vennootschapsbelasting / 8
1.2.4 Dividendbelasting, interestbelasting en royaltybelasting / 9
1.2.5 Erfbelasting en schenkbelasting / 10
1.2.6 Kansspelbelasting / 10
1.2.7 Omzetbelasting / 10
1.2.8 Accijnzen / 11
1.2.9 Overdrachtsbelasting / 11
1.2.10 Assurantiebelasting / 11
1.2.11 Milieuheffingen / 11
1.2.12 Belasting van personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s / 12
1.2.13 Motorrijtuigenbelasting / 12
1.2.14 Premies voor de sociale verzekeringen / 12
1.2.15 Belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen / 13
1.3 Materieel en formeel belastingrecht / 13
1.3.1 Materieel belastingrecht / 14
1.3.2 Formeel belastingrecht / 14
1.3.3 Materiële belastingschuld / 14
1.3.4 Formele belastingschuld / 15
1.4 Gevolgen van belastingheffing / 15
1.4.1 Inleiding / 15
1.4.2 Belastingen en gedrag / 16
1.4.3 Wie draagt de belastingen? / 17
1.4.4 Inkomensherverdeling door belastingen / 19
1.4.5 Ontwijking en ontduiking / 21
1.5 Doeleinden van belastingheffing / 22
1.5.1 Klassieke doeleinden / 23
1.5.2 Veranderende opvattingen over staat en markt / 25
1.5.3 Belastingheffing als overheidsinstrument / 26

HOOFDSTUK 2 Inkomstenbelasting / 29
2.1 Inleiding / 29
2.1.1 Draagkrachtbeginsel / 30
2.1.2 Karakter / 31
2.2 Structuur van de wet / 31
2.2.1 Algemene bepalingen / 31
2.2.2 Boxenstelsel en tarieven / 32
2.2.3 Inkomsten uit werk en woning (box 1) / 32
2.2.4 Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) / 34
2.2.5 Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) / 34
2.2.6 Toerekening voordelen binnen en aan boxen / 35
2.2.7 Maatregelen tegen boxhopping / 35
2.2.8 Geen verliesverrekening tussen boxen / 36
2.3 Subjectieve belastingplicht / 37
2.3.1 Inleiding / 37
2.3.2 Binnenlandse belastingplichtigen / 37
2.3.3 Buitenlandse belastingplichtigen / 39
2.3.4 Toerekening voordelen aan personen / 39
2.4 Objectieve belastingplicht / 40
2.4.1 Belastingplicht en belastingschuld / 40
2.4.2 Som van de belastbare inkomens / 41
2.4.3 Verzamelinkomen / 41
2.5 Het fiscale inkomensbegrip / 41
2.5.1 Theoretische achtergrond / 41
2.5.2 Wettelijk inkomensbegrip / 42
2.5.3 Vermogenswinstbelasting / 42
2.5.4 Reële stelsel / 42
2.5.5 Objectieve en subjectieve kenmerken van het inkomensbegrip / 43
2.5.6 Bronnen van inkomen / 43
2.6 Belastbare winst uit onderneming / 44
2.6.1 Inleiding / 44
2.6.2 Onderneming / 45
2.6.3 Ondernemer / 48
2.6.4 Ondernemersfaciliteiten / 49
2.6.5 Winst / 50
2.6.6 Openingsbalans / 52
2.6.7 Vermogensetikettering / 54
2.6.8 Slotbalans / 55
2.6.9 Ondernemingskosten / 56
2.6.10 Onttrekkingen / 58
2.6.11 Objectieve vrijstellingen / 59
2.6.12 Jaarwinst / 59
2.7 Ander inkomen uit werk en eigen woning / 69
2.7.1 Belastbaar loon / 69
2.7.2 Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden / 73
2.7.3 Belastbare inkomsten uit eigen woning / 77
2.8 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang / 82
2.8.1 Algemeen / 82
2.8.2 Heffingsgrondslag / 84
2.8.3 Aanmerkelijk belang / 84
2.8.4 Voordelen uit aanmerkelijk belang / 86
2.8.5 Moment van genieten / 88
2.9 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen / 89
2.9.1 Inleiding / 89
2.9.2 Rendement / 89
2.9.3 Rendementsgrondslag / 90
2.10 Persoonsgebonden aftrek / 95
2.11 Heffingskortingen / 98
2.12 Wijze van heffing / 100

HOOFDSTUK 3 Loonheffingen / 101
3.1 Inleiding / 101
3.2 Loonbelasting / 102
3.2.1 Werknemer / 102
3.2.2 Dienstbetrekking / 102
3.2.3 Artiesten, beroepssporters en buitenlandse gezelschappen / 105
3.2.4 Vrijwilligers / 105
3.2.5 Inhoudingsplichtige/werkgever / 107
3.2.6 Modelovereenkomsten en individuele overeenkomsten / 108
3.3 Premies volksverzekeringen / 110
3.4 Premies werknemersverzekeringen / 111
3.4.1 Algemeen / 111
3.4.2 Werknemer / 112
3.4.3 Werkgever / 113
3.4.4 Modelovereenkomsten en individuele overeenkomsten / 113
3.5 Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet / 113
3.6 Loon / 114
3.6.1 Algemeen / 114
3.6.2 Loon voor de loonbelasting / 115
3.6.3 Loon in natura / 116
3.6.4 Aanspraken / 119
3.6.5 Negatief loon / 119
3.6.6 Loon uit tegenwoordige en uit vroegere arbeid / 120
3.6.7 Uitbreiding loonbegrip / 120
3.6.8 Vrijstellingen / 121
3.6.9 Genietingsmoment: tijdstip waarop loon wordt genoten / 123
3.6.10 Loon voor de premieheffing volksverzekeringen / 124
3.6.11 Loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen / 124
3.6.12 Loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet / 125
3.7 Tarieven / 125
3.7.1 Loonbelasting / 125
3.7.2 Premies volksverzekeringen / 128
3.7.3 Premies werknemersverzekeringen / 129
3.7.4 Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet / 130
3.8 Wijze van heffing / 131
3.8.1 Loonbelasting / 131
3.8.2 Premies volksverzekeringen / 132
3.8.3 Premies werknemersverzekeringen / 132
3.8.4 Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet / 132
3.8.5 Aangifte, correctiebericht en naheffingsaanslag / 132
3.9 Eindheffingsregime / 133
3.9.1 Inleiding / 133
3.9.2 Andere belastingplichtige, ander tarief / 133
3.9.3 Eindheffingsbestanddelen / 133
3.9.4 Werkkostenregeling / 134
3.9.5 Eindheffingstarieven / 139
3.9.6 Doorwerking naar andere loonheffingen / 140
3.10 Afdrachtverminderingen / 140

HOOFDSTUK 4 Vennootschapsbelasting / 141
4.1 Het klassieke stelsel / 141
4.2 Subjectieve belastingplicht / 143
4.2.1 Inleiding / 143
4.2.2 Binnenlandse belastingplichtigen / 144
4.2.3 Buitenlandse belastingplichtigen / 146
4.2.4 Subjectieve vrijstellingen / 146
4.3 Objectieve belastingplicht / 146
4.3.1 Van winst naar belastbaar bedrag / 146
4.3.2 Vermogensvergelijking en vermogensmutaties / 147
4.3.3 Kapitaalstorting / 147
4.3.4 Informeel kapitaal / 148
4.3.5 Geldleningen van de moedermaatschappij aan de dochtermaatschappij / 150
4.3.6 Terugbetaling van kapitaal / 151
4.3.7 Eigen vermogen en vreemd vermogen / 152
4.4 Het winstbegrip / 152
4.4.1 Algemeen / 152
4.4.2 Zakelijke en persoonlijke overwegingen / 155
4.4.3 Directeur-aandeelhouder / 156
4.4.4 Niet-aftrekbare bedragen / 156
4.4.5 Winstdrainage: begrenzing renteaftrek / 157
4.4.6 Internationale fiscale maatregelen / 160
4.5 Deelnemingsvrijstelling / 161
4.5.1 Inleiding / 161
4.5.2 Ratio: voorkomen dubbele belasting / 161
4.5.3 Kosten van een (buitenlandse) deelneming / 162
4.5.4 Liquidatieverlies / 163
4.5.5 Financiering van de dochtermaatschappij door de moedermaatschappij / 163
4.6 Verrekening van verliezen / 165
4.7 Fusies / 168
4.7.1 Inleiding / 168
4.7.2 Bedrijfsfusie / 168
4.7.3 Juridische fusie / 169
4.7.4 Juridische splitsing / 169
4.7.5 Aandelenfusie / 169
4.8 Fiscale eenheid / 170
4.8.1 Inleiding / 170
4.8.2 Voorwaarden voor een fiscale eenheid / 172
4.8.3 Aanvraag, voegen en ontvoegen / 173
4.8.4 Verliesverrekening fiscale eenheden / 173
4.8.5 Bijzondere voorwaarden / 176
4.9 Tarief / 176
4.10 Eenmanszaak of bv? / 177
4.10.1 Inleiding / 177
4.10.2 Andere dan fiscale overwegingen / 177
4.10.3 Fiscale overwegingen / 178
4.10.4 Omslagpunt / 179
4.10.5 Geruisloze overgang van en naar de inkomstenbelasting / 179

HOOFDSTUK 5 Erfbelasting en schenkbelasting / 181
5.1 Inleiding / 181
5.2 Erfbelasting / 183
5.2.1 Aanknopen bij het civiele recht. Fictiebepalingen / 183
5.2.2 Afgezonderd particulier vermogen / 188
5.3 Heffingsgrondslag / 189
5.4 Waardemaatstaf / 190
5.4.1 Effecten / 190
5.4.2 Onroerende zaken / 191
5.4.3 Ondernemingsvermogen / 191
5.4.4 Vruchtgebruik en periodieke uitkeringen / 191
5.5 Vrijstellingen / 192
5.5.1 Algemeen / 192
5.5.2 Pensioenen / 194
5.5.3 Partners / 194
5.6 Schenkbelasting / 195
5.6.1 Algemeen / 195
5.6.2 Fictiebepalingen / 196
5.6.3 Heffingsgrondslag / 197
5.7 Tarief / 199
5.7.1 Twee tariefgroepen / 199
5.7.2 Graden van bloed- en aanverwanten / 199
5.8 Bedrijfsopvolging / 201
5.9 Enkele formele regels / 202

HOOFDSTUK 6 Omzetbelasting / 205
6.1 Inleiding / 205
6.2 Het Europese kader / 206
6.3 Het systeem van de wet / 208
6.3.1 Een heffing over de toegevoegde waarde / 208
6.3.2 Aftrek van voorbelasting / 208
6.3.3 Misbruik en fraude / 209
6.4 De btw-ondernemer / 210
6.4.1 Ondernemer of belastingplichtige? / 210
6.4.2 Publiekrechtelijke lichamen en btw / 212
6.4.3 Fiscale eenheid / 213
6.5 Belastbare feiten / 215
6.5.1 Prestaties / 215
6.5.2 Levering van goederen en diensten / 217
6.5.3 Uitvoer van goederen / 218
6.5.4 Invoer (van buiten de EU) vs. intracommunautaire transacties (vanuit een andere EU-lidstaat) / 218
6.5.5 Intracommunautaire transacties / 219
6.5.6 Verboden prestaties / 220
6.6 Plaats van de prestatie / 221
6.7 Maatstaf van heffing / 222
6.8 Tarief / 222
6.9 Vrijstellingen / 223
6.9.1 Algemeen / 223
6.9.2 Onroerende zaken / 223
6.10 Aftrek en herziening / 224
6.11 De overdracht van een onderneming en het algemeenheidregime / 226
6.12 Voldoening op aangifte / 227

HOOFDSTUK 7 Formeel belastingrecht / 229
7.1 Inleiding / 229
7.1.1 Belasting betalen: graag of niet / 229
7.1.2 Belasting ontduiken tegenover belasting ontwijken / 230
7.1.3 Pogingen belasting te ontwijken / 230
7.1.4 Wapens van de overheid tegen belastingontwijking / 231
7.1.5 Pogingen belasting te ontduiken (belastingfraude) / 233
7.2 Aanslagbelastingen / 234
7.2.1 Aangifte / 234
7.2.2 Inlichtingenverplichting / 236
7.2.3 Belastingaanslag / 236
7.2.4 Voorlopige aanslag / 236
7.2.5 Definitieve aanslag / 236
7.2.6 Navorderingsaanslag / 237
7.2.7 Conserverende belastingaanslag / 240
7.2.8 Bestuurlijke boeten / 240
7.3 Voldoeningsbelastingen en afdrachtbelastingen / 244
7.3.1 Afdracht op aangifte, voldoening op aangifte / 244
7.3.2 Naheffingsaanslag / 244
7.3.3 Bestuurlijke boeten / 244
7.4 Belastingrente / 245
7.5 Bezwaar / 246
7.5.1 Algemeen / 246
7.5.2 Termijnen / 247
7.5.3 Verzwaring bewijslast / 247
7.5.4 Uitspraak van de inspecteur / 248
7.5.5 Overslaan bezwaarfase / 248
7.5.6 Vermindering ambtshalve / 248
7.5.7 Massaal bezwaar / 249
7.6 De procedure bij de belastingrechter / 249
7.6.1 Beroep / 250
7.6.2 Beroepschrift, verweerschrift, conclusies, onderzoek ter zitting / 251
7.6.3 Wetsuitleg / 252
7.6.4 Vrije bewijsleer / 253
7.6.5 Uitspraak / 253
7.6.6 Wraking en verschoning van rechters / 253
7.6.7 Hoger beroep / 254
7.6.8 Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad / 255
7.6.9 Beroep in cassatie / 255
7.6.10 Procesvertegenwoordiging, kosten- en schadevergoeding / 256
7.7 Bijzondere bepalingen / 257
7.7.1 Inlichtingen / 257
7.7.2 Bestuurlijke boete / 259
7.7.3 Hardheidsclausule (art. 63 AWR) / 260
7.7.4 Doelmatige formalisering (art. 64 AWR) / 260
7.8 Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur / 261
7.8.1 Algemeen / 261
7.8.2 Toetsing aan buitenwettelijke informatie, pseudowetgeving / 261
7.8.3 Vertrouwensbeginsel / 262
7.8.4 Gelijkheidsbeginsel / 264
7.8.5 Andere beginselen / 265
7.8.6 Algemene rechtsbeginselen: de goede trouw en rechtszekerheid / 266
7.8.7 Wetgeving / 266
7.8.8 Vaststellingsovereenkomst / 267
7.9 Fiscaal strafrecht / 267
7.10 Invordering / 269
7.10.1 Invordering in eerste aanleg (hfdst. II Invorderingswet 1990) / 269
7.10.2 Dwanginvordering (hfdst. III Invorderingswet 1990) / 269
7.10.3 Bestuurlijke boete / 270
7.10.4 Bijzondere bepalingen (hfdst. IV Invorderingswet 1990) / 270
7.10.5 Aansprakelijkheid (hfdst. VI Invorderingswet 1990) / 272

HOOFDSTUK 8 Belastingen en Europa / 275
8.1 Doel van de Europese Unie, de ‘instellingen’ en taakverdeling / 275
8.2 Unificatie, harmonisatie, non-discriminatie en indirecte belastingen / 276
8.2.1 Unificatie: douane-unie / 276
8.2.2 Harmonisatie omzetbelasting, accijnzen en energiebelastingen / 276
8.2.3 Non-discriminatie / 278
8.3 Harmonisatie, non-discriminatie en directe belastingen / 279
8.3.1 Harmoniserende maatregelen ter voorkoming van belemmeringen voor groepsvorming / 279
8.3.2 EU-Antibelastingontgaansrichtlijn 1 en 2 / 288
8.4 Coördinatie van fiscale regelgeving: directe belastingen / 291
8.5 Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en bijstand bij invordering / 291
8.5.1 Gegevensuitwisseling / 292
8.5.2 Bijstand bij invordering / 293
8.6 Non-discriminatie / 294
8.6.1 Indirecte belastingen / 294
8.6.2 Directe belastingen / 294

HOOFDSTUK 9 Internationaal belastingrecht / 301
9.1 Internationale fiscale trends / 301
9.1.1 Toenemende belastingconcurrentie / 301
9.1.2 Fiscale concurrentiepositie van Nederland / 302
9.1.3 Internationale belastingcoördinatie / 306
9.2 Belastingheffing zonder grenzen / 307
9.2.1 Inleiding / 307
9.2.2 Heffingsbevoegdheid van staten: vier beginselen / 308
9.2.3 Door Nederland toegepaste beginselen / 308
9.2.4 Dubbele belastingheffing / 309
9.3 Belastingverdragen / 310
9.3.1 Door Nederland gesloten belastingverdragen / 310
9.3.2 Uitleg van belastingverdragen / 313
9.4 Opbouw van verdragen inzake belastingen naar het inkomen en vermogen / 313
9.4.1 Afbakening werkingssfeer personen en belastingen / 313
9.4.2 Definitiebepalingen / 314
9.4.3 Allocatiebepalingen / 315
9.4.4 Methoden ter voorkoming van dubbele belasting / 316
9.4.5 Onderling overleg en arbitrage / 319
9.4.6 Internationale bijstandsverlening / 320
9.5 Voorkoming van grensoverschrijdende tax planning / 321
9.5.1 Antimisbruikbepalingen / 324
9.6 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 327

Trefwoordenregister / 329

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Belastingrecht in Hoofdlijnen