Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
e.a.

Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht

Verbintenissenrecht

Gebonden Nederlands 2022 9789013168594
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit Asser-deel geeft een toonaangevend commentaar op het algemene overeenkomstenrecht ten behoeve van rechtspraktijk, wetenschap en onderwijs. De titel geldt als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland. De 16e druk van Asser-deel 6-III Algemeen overeenkomstenrecht geeft een systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op het algemene overeenkomsten recht.

Aan de orde komen onder meer de begrippen overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling, de totstandkoming van de overeenkomst, de inhoud van de overeenkomst, de gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van derden, en de nietigheid, vernietigbaarheid en ontbinding van de overeenkomst. Deze onderwerpen zijn geregeld in Titel 2 van Boek 3 (Rechtshandelingen) en in Titel 5 van Boek 6 (Overeenkomsten in het algemeen) van het BW.

Deze geheel geactualiseerde 16e druk combineert, zoals je gewend bent van een titel in de Asser-serie, wetenschappelijke diepgang met een op de praktijk gerichte uitleg. Bij de behandeling van de leerstukken wordt stilgestaan bij hun plaats in het gehele vermogensrecht en worden dwarsverbanden gelegd met andere leerstukken. Zo krijgt de lezer dieper inzicht in de structuur en samenhang van de onderwerpen.

De toegankelijke en kernachtige schrijfstijl maakt de tekst prettig leesbaar. Met het zakenregister, wetsartikelenregister én jurisprudentieregister vind je snel de informatie die je nodig hebt. Niet voor niets wordt de uitgave in rechtspraktijk, wetenschap en onderwijs gebruikt als diepgravend naslagwerk.

In deze geheel geactualiseerde 16e druk zijn de sinds de vorige druk verschenen wetgeving, rechtspraak en literatuur verwerkt. Op deze plaats wordt vermeld de aanpassing van nr. [72]-[74] (consensuele en reële overeenkomst). Toegevoegd is nr. [134a] (derde verklaart valselijk voor een ander). De beoordeling van de onredelijke bezwarendheid, oftewel oneerlijkheid van een beding in algemene voorwaarden en de daaraan te verbinden rechtsgevolgen zijn onderwerp van een continue stroom van Europese en nationale rechtspraak die is samengevat en geactualiseerd in nr. [479] e.v.

Waar relevant wordt aandacht besteed aan Europese recht en rechtsvergelijking. Voor de rechtsvergelijking ligt de nadruk op het Weense Koopverdrag (CISG), de Unidroit Principles of International Commercial Contracts, de Principles of European Contract Law en het Draft Common Frame of Reference.

Specificaties

ISBN13:9789013168594
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:784
Druk:16
Verschijningsdatum:2-12-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Carla Sieburgh

Prof.mr.drs. Carla Sieburgh is hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam.

Andere boeken door Carla Sieburgh

Inhoudsopgave

Voorwoord IX
Voorwoord bij de zestiende druk XV
Uitgebreide inhoudsopgave XXI
Enige afkortingen XLI
Lijst van verkort aangehaalde werken XLIII

RECHTSHANDELING EN OVEREENKOMST 1
Hoofdstuk 1 - Inleiding 3
Hoofdstuk 2 - De overeenkomst als algemeen begrip 9
2.1 Het begrip overeenkomst in algemene zin 9
2.2 Onderscheidingen van overeenkomsten naar de aard van het recht waarop zij betrekkingen hebben 17
2.2.I De familierechtelijke overeenkomst (het huwelijk, het geregistreerd partnerschap) 19
2.2.II De goederenrechtelijke overeenkomst 20
2.2.III De obligatoire overeenkomst 25
2.2.IV De procesrechtelijke overeenkomst (bewijsovereenkomst) 28
2.2.V De publiekrechtelijke overeenkomst 30
Hoofdstuk 3 - De obligatoire overeenkomst 35
3.1 De beginselen van contractenrecht 35
3.2 Onderscheidingen van de obligatoire overeenkomsten 54
3.2.I Onbenoemde, benoemde en gemengde overeenkomsten 54
3.2.II Consensuele, reële en formele overeenkomsten 58
3.2.III Wederkerige en eenzijdige overeenkomst 64
3.2.IV Overeenkomsten om niet en onder bezwarende titel 66
3.2.V Vergeldende en kansovereenkomsten 68
3.2.VI Overeenkomsten die voorbijgaande en overeenkomsten die voortdurende verbintenissen in het leven roepen 70
3.2.VII Hoofdovereenkomsten en hulpovereenkomsten 71
3.3 Algemene opmerkingen over de bestanddelen van een obligatoire overeenkomst 76
Hoofdstuk 4 - De eenzijdige rechtshandeling 81

DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 89
Inleidende opmerkingen 91
Hoofdstuk 5 - De bekwaamheid van partijen 93
Hoofdstuk 6 - Wil, verklaring, vertrouwen 103
6.1 Het begrip wilsovereenstemming 103
6.2 Oorzaken van discrepantie tussen wil en verklaring 122
6.3 Het misverstand (de duidingswil ontbreekt) 129
6.4 De schijnhandeling 132
6.5 Het bij derden opgewekte vertrouwen 136
Hoofdstuk 7 - Het tot stand komen van de wilsovereenstemming 141
7.1 Wijze waarop de wilsovereenstemming tot stand komt 141
7.2 Tijdstip waarop de wilsovereenstemming tot stand komt 158
7.3 Plaats waar de overeenkomst tot stand komt 161
7.4 Rechtsvergelijkende gegevens 162
7.5 De onderhandelingsfase 164
Hoofdstuk 8 - Wilsgebreken 183
8.1 Inleidende opmerkingen 183
8.2 Dwaling 191
8.3 Bedrog 220
8.4 Bedreiging 225
8.5 Misbruik van omstandigheden 229
Hoofdstuk 9 - Vormvereisten 241

DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 251
Inleidende opmerkingen 253
Hoofdstuk 10 - De bepaalbaarheid van de verbintenis 255
Hoofdstuk 11 - De voortbouwende overeenkomst 269
Hoofdstuk 12 - Strijd met de wet, goede zeden of openbare orde 275
12.1 Inleidende opmerkingen 275
12.2 De overeenkomst in strijd met de wet 282
12.3 De overeenkomst in strijd met de goede zeden 298
12.4 De overeenkomst in strijd met de openbare orde 311
12.5 Synthese betreffende ongeldigheidsmodaliteiten krachtens art. 3:40 BW 315
Hoofdstuk 13 - Voorwaarde en tijdsbepaling 321
Hoofdstuk 14 - De uitleg van overeenkomsten 327
Hoofdstuk 15 - De aanvulling van de inhoud van de overeenkomst door de wet, de gewoonte en de redelijkheid en billijkheid 349
Hoofdstuk 16 - Redelijkheid en billijkheid 361
16.1 Inleidende opmerkingen 361
16.2 Aanvullende werking 372
16.3 Beperkende werking 380
16.4 Onvoorziene omstandigheden 404
Hoofdstuk 17 - Algemene voorwaarden en standaardregelingen 425
17.1 Inleidende opmerkingen 425
17.2 Begripsomschrijving 430
17.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden 435
17.4 Inhoudscontrole 444
17.4.I De toetsing van contractsbedingen aan de open norm van art. 6:233 onder a BW 447
17.4.II De lijsten van art. 6:236 BW en art. 6:237 BW 456
17.4.III De verbodsactie 465
17.5 Overige bepalingen 469
17.6 Standaardregelingen 473

DE GEVOLGEN VAN DE OVEREENKOMST TEN AANZIEN VAN DERDEN 477
Hoofdstuk 18 - Algemene beginselen 479
Hoofdstuk 19 - Kwalitatieve rechten en verplichtingen 503
19.1 Inleidende opmerkingen 503
19.2 Kwalitatieve rechten 505
19.3 Kwalitatieve verplichtingen 511
Hoofdstuk 20 - Het beding ten behoeve van een derde 521
Hoofdstuk 21 - Doorwerking van verweermiddelen ten
behoeve van ondergeschikten 537
Hoofdstuk 22 - De actio Pauliana 543

NIETIGHEID; VERNIETIGBAARHEID; ONTBINDING 557
Inleidende opmerkingen 559
Hoofdstuk 23 - Algemene leer der nietigheden 563
Hoofdstuk 24 - De vernietiging van rechtshandelingen 577
24.1 De wijze waarop de vernietiging plaatsvindt 578
24.2 Verjaring en verval 583
24.2.I Verjaring van de rechtsvordering en verval door tijdsverloop 583
24.2.II Andere gronden van verval 584
Hoofdstuk 25 - De gevolgen van vernietiging en van nietigheid 593
25.1 De gevolgen van vernietiging 596
25.2 De gevolgen van nietigheid 601
25.3 Partiële nietigheid en conversie 602
25.3.I Partiële nietigheid 602
25.3.II Conversie 606
25.4 Bekrachtiging van nietige rechtshandelingen 615
Hoofdstuk 26 - De ontbinding van wederkerige overeenkomsten op grond van niet-nakoming 623
26.1 Inleidende opmerkingen 623
26.2 Voorwaarden voor de bevoegdheid tot ontbinding 630
26.3 De wijze waarop de ontbinding plaatsvindt 639
26.4 De gevolgen van de ontbinding 648
26.5 Opschortingsrechten 659

Zakenregister 665
Wetsartikelenregister 675
Jurisprudentieregister 691

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht